.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η Φ.Α. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό
(συζήτηση εξαιτίας της έκθεσης του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό)
Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 - Βρυξέλλες

 

Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό (συζήτηση)  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό (2007/2261(INI)) (A6-0149/2008).

 
   
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης*, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τον Επίτροπο Figel για την πρωτοβουλία που είχαν να συνταχθεί η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό και το σχέδιο δράσης Pierre de Coubertin που αποτελούν την πρώτη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσεγγίσει θέματα αθλητισμού.

Ευχαριστώ επίσης τον Επίτροπο Špidla για την παρουσία του σήμερα εδώ, σε αντικατάσταση του κυρίου Figel που λείπει σε ταξίδι εκτός Ευρώπης.

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από την Επιτροπή Πολιτισμού καθώς και από τις επιτροπές Οικονομικών Θεμάτων, Απασχόλησης, Εσωτερικής Αγοράς, Νομικών Θεμάτων, Ελευθεριών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Γυναικών για την εξαιρετική συνεργασία στη σύνταξη της έκθεσης όσον αφορά τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό.

Τα βασικά σημεία της Λευκής Βίβλου στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλύφθηκαν από 16 συμβιβαστικές τροπολογίες που συμφωνήθηκαν από κοινού με όλες τις πολιτικές ομάδες στην Επιτροπή Πολιτισμού καθώς και από 426 τροπολογίες που κατατέθηκαν τόσο στη βασική επιτροπή όσο και στις υπόλοιπες επτά που γνωμοδότησαν.

Το ντόπινγκ είναι ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της προσοχής, εφόσον κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες θλιβερών παραδειγμάτων σε όλα σχεδόν τα αθλήματα. Μέσα από τη Λευκή Βίβλο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να θεσπιστούν μέτρα, έτσι ώστε να αποφεύγονται βεβαρυμμένα προγράμματα των αθλητών που τους αναγκάζουν να καταφεύγουν στην κατανάλωση ουσιών, όχι μόνο για να αυξήσουν την απόδοσή τους, αλλά, και για να ενισχύσουν τη φυσική αντοχή τους.

Επιπλέον, εσωτερικοί και εξωτερικοί ανεξάρτητοι έλεγχοι σε επαγγελματικά σωματεία και αθλητικούς οργανισμούς καθώς και εκπαίδευση των αθλητών και αθλητριών για τις παρενέργειες του ντόπινγκ μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό του φαινομένου.

Στο οικονομικό κομμάτι του αθλητισμού δύο θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Το πρώτο αφορά το αθλητικό στοίχημα. Στην Επιτροπή Πολιτισμού όλοι συμφωνήσαμε ότι το ενδεχόμενο της απελευθέρωσης της αγοράς τυχερών παιχνιδιών και λαχείων θα δημιουργήσει πρόβλημα στη χρηματοδότηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, εφόσον το υπάρχον σύστημα των κρατικών υπηρεσιών αθλητικού στοιχήματος του αποδίδει σημαντικά έσοδα.

Για το λόγο αυτό, η Λευκή Βίβλος καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υιοθετήσουν ρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν την προστασία του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού αθλητισμού από τυχόν καταχρηστικές επιρροές που συσχετίζονται και σχετίζονται με τα στοιχήματα.

Επομένως, διατηρώντας προστατευμένη την αγορά των στοιχημάτων, ενισχύουμε τη διαφάνεια, αλλά και διαφυλάσσουμε τις κρατικές ενισχύσεις που χρηματοδοτούν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό αλλά και τον πολιτισμό και τις άλλες κοινωνικές δράσεις.

Το δεύτερο θέμα αφορά την πώληση των δικαιωμάτων των μέσων ενημέρωσης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικά συστήματα πώλησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των μεγάλων αθλητικών γεγονότων, κυρίως των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών αγώνων του Champions League και του κυπέλου της UEFA.

Τα δικαιώματα είτε πωλούνται ατομικά είτε συλλογικά. Αποτελούν, όμως, την κύρια πηγή εσόδων για τον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ευρώπη και αντιστρόφως, τα δικαιώματα των αθλητικών εκδηλώσεων είναι καθοριστική πηγή περιεχομένου και εσόδων για πολλούς ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης.

Η έκθεση του Κοινοβουλίου αναγνωρίζει επίσης τη σημασία μιας δίκαιης αναδιανομής των εσόδων μεταξύ αθλητικών σωματείων, ακόμη και των πιο μικρών, μεταξύ του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Επομένως, η συλλογική πώληση δικαιωμάτων μέσων ενημέρωσης, την οποία η Επιτροπή παρουσιάζει ως μη συμβατή με το δίκαιο του ανταγωνισμού, είναι σημαντική για την αναδιανομή των εσόδων και με τον τρόπο αυτό μπορεί να είναι ένα μέσον για την επίτευξη μεγαλύτερης αλληλεγγύης μεταξύ αθλημάτων.

Για το λόγο αυτό ζητούμε από την Επιτροπή την αναγνώριση της συλλογικής πώλησης και τη νομική βεβαιότητα ότι αποτελεί πρακτική αλληλεγγύης για τους μικρούς συλλόγους.

Τέλος, όπως είχαμε αναφέρει και στην έκθεση του συναδέλφου Belet για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, η UEFA και η FIFA θα πρέπει να συναινέσουν και να συνεργασθούν με τα όργανα της Επιτροπής, έτσι ώστε το ποδόσφαιρο να τύχει της κοινής αποδοχής των πολιτών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να χάσει την αυτονομία του, αλλά και να μην υπερβάλλει στις εξουσίες που απορρέουν από τα καταστατικά τους.

Είναι σημαντικό για όλους οι δύο αυτές ομοσπονδίες να αποδεχθούν στα καταστατικά τους το δικαίωμα προσφυγής στα κοινά δικαστήρια, χωρίς βέβαια να αγνοούμε την αρχή της αυτορρύθμισης και τις δομές του ευρωπαϊκού αθλητικού προτύπου που διέπουν την οργάνωση αθλητικών αγώνων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω την ικανοποίηση όλων με την επίσημη αναγνώριση του αθλητισμού στη νέα μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας από τα κράτη μέλη. Βεβαίως, λαμβάνουμε υπόψη και σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού· αλλά είναι πολύ θετικό -και για τα κράτη μέλη, αλλά και για τον αθλητισμό γενικότερα στο σύνολό του- το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί από δω και πέρα να συμπληρώνει ουσιαστικά και να προωθεί μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτό.

 
   
   

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
   
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. − (CS) Θέλω καταρχάς να ζητήσω συγνώμη εκ μέρους του συναδέλφου μου Επιτρόπου Figeľ, που δεν μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτή τη συνεδρίαση λόγω επίσκεψης εργασίας στην Αίγυπτο, που ήταν προγραμματισμένη εδώ και πολύ καιρό. Αποδέχθηκα την πρόταση να τον αναπληρώσω με ευχαρίστηση, μεταξύ άλλων, διότι πολλά από αυτά που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μου συνδέονται στενά με τον αθλητισμό.

Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τον εξαίρετη έκθεση που ο ίδιος και οι συνάδελφοί του στο Κοινοβούλιο επεξεργάστηκαν επί εξάμηνο. Είμαι πεπεισμένος ότι η έκθεση είναι ένα ισορροπημένο έγγραφο και καλύπτει όλα τα σχετικά θέματα. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό και για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας σας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως τόνισε με έμφαση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε την αρχή της δυνατότητας εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου στον αθλητισμό στην Ευρώπη, σεβόμενοι παράλληλα την ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει ενεργή στον τομέα του αθλητισμού και εφεξής θα εφαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο, μεταξύ άλλων, τους κανόνες του ανταγωνισμού, σε αυτόν τον τομέα. Η Λευκή Βίβλος και τα παραρτήματά της αποτελούν χρήσιμα βοηθήματα για τις αθλητικές οργανώσεις και για τα κράτη μέλη στη συγκεκριμένη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου σε αποφάσεις στον τομέα του ανταγωνισμού και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ειδικής φύσης του αθλητισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθοδηγήσει και θα στηρίξει τον ανοικτό διάλογο με αθλητικές οργανώσεις, κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου για τον αθλητισμό. Αυτός ο διάλογος θα διεξαχθεί κατά τρόπο που τα ζητήματα των ειδικών χαρακτηριστικών του αθλητισμού θα εξεταστούν επί συγκεκριμένης βάσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάποια γενική αντίρρηση σε σχέση με τις τροπολογίες που θα συζητηθούν στη σύνοδο της Ολομέλειας, ιδίως αν στόχος τους είναι η διαφύλαξη της σωστής και ισότιμης συμμετοχής των αντιπροσωπευτικών φορέων στον έλεγχο του αθλητισμού. Ωστόσο, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην άνευ όρων υποχρέωση νέων παικτών να υπογράφουν το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο με τον αθλητικό σύλλογο που τους εκπαίδευσε, διότι αυτό παραβιάζει τη θεμελιώδη ελευθερία της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων.

Στο μεταξύ, όπως γνωρίζετε, συνεχίζεται η εφαρμογή της Λευκής Βίβλου όπως προγραμματίστηκε. Διεξήχθησαν ήδη είκοσι έξι από τις 53 δράσεις του σχεδίου δράσης Pierre de Coubertin· φέτος, για παράδειγμα, θα δρομολογηθούν τρεις μελέτες (με αποτελέσματα το 2009) για τα ακόλουθα θέματα: τη χρηματοδότηση του αθλητισμού, το καθεστώς των μάνατζερ και τον εθελοντισμό στον αθλητισμό.

Το περασμένο φθινόπωρο, υπό την ηγεσία των συναδέλφων μου Επιτρόπων Frattini και Figeľ, πραγματοποιήθηκε διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τη βία στον αθλητισμό, όπου επισημάνθηκαν συγκεκριμένες μέθοδοι μέσω των οποίων μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση στην καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Τα αποτελέσματα της μέτρησης του αντίκτυπου του αθλητισμού στην οικονομία μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως σημαντική επιτυχία.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των «παικτών εγχώριας προέλευσης», πριν από λίγο καιρό υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα μιας έκθεσης ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, που αναλύει τους κανόνες της UEFA. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την περίοδο εξετάζει τη συμβατότητα αυτών των κανόνων με το κοινοτικό δίκαιο.

Διανοίχτηκαν, επίσης, νέες δυνατότητες χρηματοδότησης του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως των προγραμμάτων διά βίου μάθησης «Νεολαία σε δράση» και «Ευρώπη για τους πολίτες». Ελπίζουμε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί σύντομα σε ισχύ και μας χαροποιεί η στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προπαρασκευαστικές δράσης στον τομέα του αθλητισμού, που συμβάλλουν στην άσκηση της νέας αρμοδιότητας της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά για τη συμβολή, τη στήριξη και την έξοχη συνεργασία σας σε αυτόν τον σημαντικό, ευαίσθητο και λίαν δημοφιλή τομέα.

 
   
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. − (NL) Λοιπόν, ο κ. Špidla τα είπε όλα. Ο αθλητισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις. Ο αθλητισμός επιτελεί πράγματι σημαντικό κοινωνική λειτουργία, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση προβλημάτων, όπως ο ρατσισμός. Ο ρατσισμός στην κοινωνία αντικατοπτρίζεται στον ρατσισμό στον αθλητισμό.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως για την προσοχή που δίνει αυτή η Λευκή Βίβλος στην εξάλειψη του ρατσισμού και των διακρίσεων τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Ο αθλητισμός έχει επίσης πολλά πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά, για να δώσω μερικά παραδείγματα, την κοινωνική ένταξη, την ενσωμάτωση των μεταναστών ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος που επικροτώ τη σύσταση της Επιτροπής να καθοδηγήσουμε τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των υφιστάμενων πόρων της ΕΕ.

Επιπλέον, ο αθλητισμός καθίσταται ολοένα και πιο επαγγελματικός και υπάρχει ανάγκη καλής εκπαίδευσης των αθλητριών και των αθλητών, ούτως ώστε μετά την αθλητική τους σταδιοδρομία να μπορούν να επανέλθουν στην κοινωνία.

Έχω μια τελευταία παρατήρηση: είναι επίσης σημαντικό να βελτιωθούν τα επαγγελματικά προσόντα των αθλητικών μάνατζερ και γι’ αυτόν τον λόγο υποστηρίζουμε ένα σύστημα χορήγησης αδειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
   
MPphoto
 
 

  Toine Manders, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. − (NL) Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές για την εξαιρετικά ευχάριστη συνεργασία σε αυτή την έκθεση. Πιστεύω, όμως, ότι πρέπει να απαιτήθηκε πολύς χρόνος για να επιτευχθεί αυτή η πρόταση.

Θεωρώ, μετά λύπης μου, ότι σε ορισμένα θέματα δεν προχωρεί όσο θα έπρεπε. Είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να δημιουργήσουμε κατευθυντήριες γραμμές, επί των οποίων θα μπορούν να δεσμευτούν οι αθλητικές οργανώσεις. Σε ό,τι αφορά την κρατική στήριξη, στόχος μας πρέπει να είναι η ισότιμη μεταχείριση σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως σε σχέση με τις επαγγελματικές αθλητικές οργανώσεις.

Θεωρώ επίσης ότι η διάκριση μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αθλητισμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων, που συχνά συνοδεύουν τον αθλητισμό, παραείναι αναλυτική, διότι πιστεύω ότι οι οικονομικές δραστηριότητες –περιλαμβανομένων εκείνων που προστατεύουν τον αθλητισμό– δεν μπορούν να εξασφαλίζουν εξαιρέσεις στη Συνθήκη. Αυτό δεν αναφέρεται ευτυχώς σε αυτή την έκθεση. Αυτός, επίσης, είναι ο λόγος που την υποστηρίζω ολόθερμα. Πιστεύω ότι είναι θετικό ότι οι αθλητικές οργανώσεις άρχισαν να μιλούν περισσότερο σε σύγκριση με το παρελθόν σχετικά με αυτό το θέμα και τούτο αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

 
   
MPphoto
 
 

  Gerardo Galeote, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. − (ES) Κύριε Πρόεδρε, είμαι πεπεισμένος ότι η συνακόλουθη νομοθετική ανάπτυξη του άρθρου 149 της Συνθήκης της Λισαβόνας θα είναι επ’ ωφελεία του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, στην πράξη, με άλλα λόγια, επί τω έργω, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ασκεί τη νομοθετική της πρωτοβουλία, πρέπει να ενεργεί με προσοχή έναντι των τοπικών συνθηκών και των διαφορών ανάμεσα στα αθλήματα.

Οι συμβολές της πρέπει να έχουν γενικό χαρακτήρα και να ανταποκρίνονται σε ένα συνολικό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και όχι σε μια δίψα για παρεμβατισμό. Πρέπει, επομένως, να τηρεί την αρχή της επικουρικότητας.

Αυτή ήταν η προσέγγιση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, επικροτώ τις τροπολογίες που υπέβαλαν διάφορες κοινοβουλευτικές ομάδες σε αυτό το πνεύμα και ελπίζω ότι σήμερα το πρωί το Σώμα θα μπορέσει να τις εγκρίνει δίνοντας τη θετική του ψήφο.

 
   
MPphoto
 
 

  Neena Gill, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. − (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό και υποστηρίζω ιδιαίτερα την έμφαση στη διασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου, διότι το να βασιζόμαστε σε μια κατά περίπτωση προσέγγιση στα δικαστήρια οδήγησε σε ασυνέπεια στην προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση του αθλητισμού. Σημειώνω τις δράσεις που σκιαγράφησε η Επιτροπή σήμερα το πρωί, θέλω όμως να ζητήσω από τον Επίτροπο να σχολιάσει αν προτίθεται να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για να αποσαφηνιστεί ποιες πτυχές του αθλητισμού διέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και ποιες εξαιρούνται και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από αθλητικά όργανα.

Ένα άλλο ζήτημα που πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσει η Επιτροπή αφορά την παράνομη διακίνηση παιδιών, ιδίως από τη Δυτική Αφρική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της ζήτησης στην Ευρώπη για ταλαντούχους αφρικανούς παίκτες. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη μη αδειοδοτημένων ακαδημιών ποδοσφαίρου σε ορισμένες αφρικανικές χώρες και με ανησυχεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι ανενδοίαστοι μάνατζερ εκμεταλλεύονται νέα παιδιά και μετά τα πουλάνε σε αθλητικά σωματεία ωσάν να ήταν εμπορεύματα. Ορισμένα καταλήγουν εγκαταλελειμμένα στην Ευρώπη, έχοντας θυσιάσει όλες τις οικονομίες των οικογενειών τους για να επιδιώξουν τα όνειρά τους. Πρέπει να αναληφθεί σθεναρότερη δράση από τα κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά αθλητικά σωματεία και τις αφρικανικές κυβερνήσεις για να διασφαλιστεί ότι δεν γίνονται συμμέτοχοι σε αυτό.

Τέλος, θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή τι συζητήσεις έχει κάνει αναφορικά με το ζήτημα του αθλητισμού και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως αναφορικά με την αυξανόμενη προσβασιμότητα σε αθλητικά στιγμιότυπα μέσω του Διαδικτύου.

 
   
MPphoto
 
 

  Esther de Lange, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. − (NL) Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για την έξοχη έκθεσή του και ιδίως, εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, για την προσοχή που δίνει στις πολιτικές ελευθερίες, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις στον τομέα του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, ζητώ την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων, με βάση την ανταλλαγή πληροφοριών, με σεβασμό βεβαίως στην προστασία των δεδομένων.

Δεύτερον, η γνώμη μας είναι ότι με την ενθάρρυνση των συστημάτων χορήγησης αδειών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ανηλίκων και στη μείωση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της βίας.

Τρίτον –και αυτό ειπώθηκε ήδη– υπάρχει το ζήτημα της μείωσης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Αναφέρομαι πρωτίστως στην παράνομη διακίνηση παιδιών και στην εκμετάλλευση ταλαντούχων νέων, συχνά από χώρες του τρίτου κόσμου, αλλά και στην εμπορία και παράνομη διακίνηση γυναικών στο πλαίσιο της εξώθησης στην πορνεία σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Ενόψει της επικύρωσης της νέας Συνθήκης, ήλθε πλέον η ώρα, κύριε Πρόεδρε, να μετουσιώσουμε αυτή την έκθεση σε οριστική δράση. Θέλω, λοιπόν, να ολοκληρώσω με μια έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –και γνωρίζω ότι υιοθετώ τώρα τον ύμνο του αθλητικού σωματείου της Feyenoord, «όχι λόγια, αλλά πράξεις»»– μια έκκληση να εφαρμοστεί η Λευκή Βίβλος και τα έξοχα λόγια του κ. Μαυρομμάτη. Όπως λέει και το ποδοσφαιρικό σωματείο Groningen: «ας φωνάξουμε για μια ακόμη φορά για να χαρούμε», κύριε Επίτροπε.

 
   
MPphoto
 
 

  Pál Schmitt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο αθλητισμός παράγει το 4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει απασχόληση σε περίπου 15 εκατομμύρια ανθρώπους. Αν αληθεύει αυτή η δήλωση, τότε πιθανόν οι δείκτες εισοδήματος και απασχόλησης για τον αθλητισμό θα είναι παρόμοιοι στα στατιστικά στοιχεία κάθε κράτους μέλους. Αυτό έρχεται, όμως, σε αντίθεση με το γεγονός ότι ορισμένες χώρες, στις οποίες δυστυχώς περιλαμβάνεται και η δική μου, η Ουγγαρία, δαπανούν ένα ισχνότατο ποσοστό του εθνικού τους προϋπολογισμού –περί το μισό τοις εκατό– για την προώθηση του αθλητισμού και του υγιεινού τρόπου ζωής. Υπάρχουν λοιπόν βάσιμοι λόγοι να θέσει κανείς το ερώτημα ποιος ακριβώς υποστηρίζει ποιον; Αν λάβουμε στα σοβαρά τον ρόλο του αθλητισμού, τότε ο αθλητισμός δεν πρέπει να είναι απλώς ένας επικερδής τομέας· πρέπει να επιδιώξουμε να διασφαλιστεί ότι οι κυβερνήσεις όχι μόνο υποστηρίζουν με το ηθικό τους βάρος τον αθλητισμό, αλλά και με μεγαλύτερη χρηματοδότηση σε σύγκριση με πριν. Κατά τη γνώμη μου, η υγεία της επόμενης γενιάς, η σωματική και συναισθηματική της υγεία, η ικανότητα για εργασία –η αίσθηση ευημερίας που έχει, αν θέλετε– είναι στρατηγικής σημασίας ζήτημα και, επομένως, επικροτώ τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό και το γεγονός ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ασχολείται επί της ουσίας με αυτό το ζήτημα. Ας μη λησμονούμε ότι ο αθλητισμός είναι σημαντικό παιδευτικό εργαλείο· είναι σημαντικός για την κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση της υγείας, συμβάλλει δε στην ποιότητα της ζωής μας. Σε αυτήν, όμως, την περίπτωση, τα ποσά που δαπανώνται για τον αθλητισμό –ούτε καν μισό τοις εκατό σε ορισμένες χώρες– είναι τελείως δυσανάλογα με τη σημασία του αθλητισμού ως κοινωνικού φαινομένου. Ελπίζω ειλικρινά ότι το σχέδιο δράσης Pierre de Coubertin, που αποτελεί σκέλος της Λευκής Βίβλου, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα παράσχει την αναγκαία καθοδήγηση και, όπου αυτό ενδείκνυται, οικονομική συνδρομή από τους αναπτυξιακούς πόρους που διαθέτει. Ελπίζω επίσης ότι εφεξής κανένας στην Ευρώπη δεν θα μπορεί να πει ότι πραγματικά δεν γνωρίζει τι εννοούμε όταν μιλούμε για τον αθλητισμό, αφού η Λευκή Βίβλος παρέχει άριστη καθοδήγηση σε αυτό το θέμα για όλες τις κυβερνήσεις και τους υπουργούς Αθλητισμού. Όντας ο ίδιος προσωπικά επικεφαλής αθλήματος, χαίρομαι ιδιαιτέρως που το έγγραφο αναφέρεται επίσης στην αυτονομία, την αυτορρυθμιστική ικανότητα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αθλητικών οργανώσεων. Συγχαίρω τον αξιότιμο φίλο μου, τον κ. Μαυρομμάτη. Σας ευχαριστώ.

 
   
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (FI) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κ. Μαυρομμάτη, για το έξοχο έργο του και τη δέσμευσή του σε αυτή την έκθεση.

Καταρχάς, θέλω να πω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό ότι κατά τη φάση υλοποίησης της Λευκής Βίβλου πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητες στην Ευρώπη οι πολιτικές για τον αθλητισμό ως μια γενικού ενδιαφέροντος, μη κερδοσκοπική, προαιρετική δραστηριότητα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι μέσω αυτού του εγγράφου μπορούμε να πούμε ότι σεβόμαστε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού, την αυτορρύθμιση και τον δομημένο διάλογο και, επομένως, θέλουμε να θεσπίσουμε κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αθλητισμό.

Επιπλέον, υπάρχει μια κρίσιμη σύνδεση μεταξύ αθλητισμού, άσκησης και δημόσιας υγείας. Τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη και τα οποία προσπαθούμε να ελέγξουμε είναι το μεταβολικό σύνδρομο, ο διαβήτης τύπου II και η παχυσαρκία. Η υγιεινή άσκηση μας δίνει τη δυνατότητα να αποτρέπουμε αυτά τα προβλήματα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δεύτερον, πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι σημαντικό η πολιτική του Ευρωπαϊκού Αθλητισμού για Όλους να διατηρήσει τα εθνικά συστήματα τυχερών παιχνιδιών. Πρέπει να διαφυλαχθούν, διότι δημιούργησαν μια μοναδική ευκαιρία για τη χρηματοδότηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού, καθώς και του πολιτισμού, της επιστήμης και της έρευνας. Άλλοι κοινωνικοί τομείς επίσης επωφελήθηκαν από τον αθλητισμό. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη στο μέλλον.

Τρίτον, θέλω να αναφέρω ότι ο αθλητισμός θα αποκτήσει σταθερότερη νομική βάση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει επίσης να προετοιμαστούμε γι’ αυτή τη νέα κατάσταση, καθώς προγραμματίζουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα και γραμμές του προϋπολογισμού για το 2009. Πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στα έργα και αυτό ισχύει και για τον αθλητισμό.

Μπορούμε να επιτύχουμε πολλά, συνολικά, με το υπό συζήτηση έγγραφο. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Figel και κυρίως αυτόν τον μεγάλο άνδρα του αθλητισμού, τον κ. Μαυρομμάτη, που επιτέλεσε πρωτοποριακό έργο για να προωθήσει τη νέα πορεία του αθλητισμού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της κοινωνίας.

 
   
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η ανάπτυξη του αθλητισμού και η υποστήριξη των πολλών πτυχών του ορθώς θεωρείται ως ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η έκθεση καταπιάνεται με ορισμένα πολύ σημαντικά θέματα, που σχετίζονται με τη ρύθμιση της οργάνωσης του αθλητισμού και δίνει έμφαση στην οικονομική του διάσταση. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που σημειώνω επίσης την πρωταρχική σημασία που δίνεται στον λεγόμενο αθλητισμό για όλους. Η στήριξη αυτής της έννοιας είναι ιδιαιτέρως σημαντική, διότι μεγάλο ποσοστό αθλητικών κοινοπραξιών σε επίπεδο σωματείων και ενώσεων δεν πραγματοποιείται με σκοπό το οικονομικό κέρδος. Αυτός είναι ο λόγος που κινδυνεύουν μάλιστα να εξαφανιστούν, καθώς η αγορά εμπορευματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Η αναγνώριση της σημασίας του ερασιτεχνικού αθλητισμού συμβαδίζει, λοιπόν, με την ιδέα να φέρουμε τον αθλητισμό κοντά στους πολίτες.

Η έκθεση ορθώς εφιστά την προσοχή στα αρνητικά φαινόμενα στον κόσμο του αθλητισμού. Αναφέρομαι, επί παραδείγματι, στο ντόπινγκ και στην εκμετάλλευση αθλητών. Ακόμη και οι νέοι αθλητές κινδυνεύουν στην αρχή της σταδιοδρομίας τους και η προστασία τους αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας. Εξ ου οι περιοριστικές διατάξεις που αφορούν τη μεταφορά νέων αθλητών και την έγκριση των αρχών που αφορούν την υπογραφή του πρώτου συμβολαίου με το αθλητικό σωματείο που εκπαίδευσε τον νέο αθλητή. Αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως και η ένωση των δυνάμεων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ και ο συντονισμό των δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο. Η διασφάλιση των ίδιων δικαιωμάτων στους επαγγελματίες αθλητές με τους συμβασιούχους εργαζομένους είναι επίσης σημαντική. Τέλος, θέλω να συγχαρώ τον κ. Μαυρομμάτη για την εκπόνηση αυτής της καλής έκθεσης.

 
   
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, η Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό, που αποτελεί συνέχεια της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας για το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, γνωστής ως έκθεση Belet, είναι ένα ουσιαστικό και αναγκαίο έγγραφο. Ήταν καιρός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθούν με το ζήτημα του αθλητισμού. Ωστόσο, δεν αρκούν οι καλές προθέσεις για να αντιμετωπιστούν οι μάστιγες και τα προβλήματα, που απειλούν τον αθλητισμό μας. Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μάστιγες, όπως είναι ο ρατσισμός, οι μαφιόζικες ομάδες, η βία εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, το ντόπινγκ και η αγορά νέων, αναλώσιμων παικτών από την Αφρική και αλλού, απαιτείται δράση!

Με δεδομένες τις δυσκολίες, όπως είναι η διαχείριση τεράστιων χρηματικών ποσών –ιδίως στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα αθλήματα– η ύπαρξη παντός είδους μάνατζερ –μάνατζερ για παίκτες, σωματεία, προπονητές– οι προσταγές των κατατάξεων, η απελευθέρωση των τυχερών παιχνιδιών, χρειαζόμαστε σαφείς οδηγίες, που επιτρέπουν τη συνέχεια και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων τόσο σε ερασιτεχνικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο αθλητισμός, η οικονομία, η χρηματοδότηση, η απασχόληση, η διπλωματία: σήμερα όλα αυτά είναι στενά συνδεδεμένα. Οι αθλητές δεν πρέπει να πληρώσουν το τίμημα, έστω και αν είναι και πολίτες, που μπορούν και πρέπει να δράσουν με ήσυχη συνείδηση. Εναπόκειται στους πολιτικούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πράξει αναλόγως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κίνα, προκειμένου να επαναβεβαιώσει ότι ο σεβασμός για τις κουλτούρες, τις τοπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και τη δημοκρατία είναι ουσιαστικά και μη διαπραγματεύσιμα.

Θα ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης του κ. Μαυρομμάτη σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό, αφού πρόκειται για εξαίρετη έκθεση.

 
   
MPphoto
 
 

  Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (CS) Η Ολυμπιακή Φλόγα επί του παρόντος ταξιδεύει σε όλες τις ηπείρους του κόσμου, υπενθυμίζοντάς μας το μήνυμα του αθλητισμού, για το οποίο είμαστε υπόχρεοι στους Έλληνες. Ήταν βεβαίως οι πρώτοι που κατάλαβαν πόσο εξαγνιστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο αθλητισμός στον ανθρώπινο πολιτισμό. Ο αθλητισμός μας διδάσκει ότι οι άνθρωποι μπορούν να συναγωνίζονται ο ένας με τον άλλο χωρίς να προκαλούν κακό, τραυματισμούς ή και θάνατο· ο αθλητισμός διδάσκει το ευ αγωνίζεσθαι και παρέχει σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα. Οι σύγχρονοι καιροί, όμως, μετέτρεψαν τον αθλητισμό σε επιχείρηση, έναν κύκλο διαβρωμένο από τις αρνητικές επιρροές, που ήδη αντιμετωπίζουμε σχεδόν παντού: λεφτά, διαφθορά, εκπροσώπηση ομάδων ειδικών συμφερόντων, φυλετικές προκαταλήψεις, καθώς και ένα νέο φαινόμενο διαφόρων αναβολικών ενίσχυσης των επιδόσεων, παράγοντες που ζημιώνουν την ακεραιότητα του αθλητισμού και μειώνουν τις θετικές δυνατότητες που προσφέρει ο αθλητισμός για την ανατροφή των νέων ή την κατάργηση των φραγμών μεταξύ λαών και φυλών.

Επικροτώ, επομένως, το έργο της Επιτροπής για τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό και εκτιμώ την έκθεση του κ. Μαυρομμάτη. Αμφότερα τα έγγραφα προειδοποιούν για την ανάγκη προστασίας του αθλητισμού ως πολιτιστικής αξίας. Θέλω, επίσης, προσωπικά να τονίσω με μεγαλύτερη έμφαση την ανάγκη στήριξης του αθλητισμού και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, την ανάγκη δημιουργίας των απαιτούμενων συνθηκών ώστε οι άνθρωποι να συμμετέχουν σε αθλητικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πράγμα διόλου εύκολο, ιδίως σε μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα, καθώς και την ανάγκη να καταστούν προσιτές από οικονομική άποψη, πράγμα που αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για τις μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού. Ο αθλητισμός παρέχει στα παιδιά και στους νέους ένα εναλλακτικό μέσο για τη χρήση του ελεύθερου χρόνου και της ενέργειάς τους. Μπορεί να χρησιμεύσει σε όλες τις γενιές με βάση αυτό το πνεύμα, ούτως ώστε να μη λησμονούμε επίσης τους πιο ηλικιωμένους πολίτες και αντιθέτως να διερευνήσουμε νέους τρόπους για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Ο αθλητισμός είναι ένα μέσο βελτίωσης της σωματικής κατάστασης, προφανώς όμως, επηρεάζει επίσης την ανθρώπινη ψυχή. Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι μόνο η κορυφή μιας πυραμίδας, η βάση της οποίας πρέπει να δημιουργηθεί από αθλητικές δραστηριότητες, στις οποίες θα συμμετέχει ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ανθρώπων στον πλανήτη μας.

 
   
MPphoto
 
 

  Thomas Wise, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σας προκαλέσει έκπληξη, αλλά δεν επικροτώ τα συμπεράσματα αυτής της έκθεσης. Το γεγονός ότι δηλώνει πως «ο αθλητισμός ορθώς υπόκειται στην εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου» αντιβαίνει πλήρως στην τρέχουσα πραγματικότητα. Αγνοεί τη δημόσια κατακραυγή αθλητικών οργάνων σε ολόκληρη την Ευρώπη: ότι οι αποφάσεις στις υποθέσεις Bosman και Kolpak κατέστησαν αδύνατη την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των εγχώριων αθλητικών ταλέντων. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι οι εθνικές ομάδες σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις στη διεθνή σκηνή.

Ακόμη και ο Πρόεδρος της FIFA, ο Sepp Blatter, πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες. Αν όμως τα αθλητικά όργανα θεωρούσαν κακή την τρέχουσα κατάσταση, η Συνθήκη της Λισαβόνας θα επιδεινώσει την κατάσταση παρέχοντας στην Επιτροπή τον τίτλο της Συνθήκης που χρειάζεται για να αρχίσει να αναμειγνύεται –συγνώμη, να νομοθετεί– άμεσα στον αθλητισμό.

Η άρνηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να τιμήσει την υπόσχεσή της για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος επί της Συνθήκης σημαίνει ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να σώσουμε τον αθλητισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο από την επικείμενη ζοφερή μοίρα της ανάμειξης της Επιτροπής. Ενδεχομένως να μας σώσει η ψήφος στην Ιρλανδία.

 
   
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI). – (BG) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι με ξέρουν μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι ο αθλητισμός και ό,τι συνδέεται με τη φυσική αγωγή είναι τρόπος ζωής για μένα. Αποδέχομαι τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για τον Αθλητισμό με την ελπίδα ότι θα παράσχει τα θεμέλια μιας μελλοντικής συνεπούς πολιτικής. Πιστεύω ότι όταν μιλούμε για ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να σκεφτόμαστε πρωτίστως τα παιδιά μας, την υγεία τους, το μέλλον και την κοινωνική ένταξη.

Η ενθάρρυνση του αθλητισμού στα εκπαιδευτικά πρότυπα είναι σημαντικός παράγοντας για την ψυχολογική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών μας, ένα μείζον εργαλείο για την προστασία της υγείας τους. Η έγκριση της Λευκής Βίβλου και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή κοινών πολιτικών για κάθε είδους αθλήματα, αρχίζοντας από τον αθλητισμό για τους νεότερους και φθάνοντας μέχρι και τον επαγγελματικό αθλητισμό, χωρίς βεβαίως να λησμονούνται τα άτομα με αναπηρία, θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες ευκαιρίες συμμετοχής και προσωπική εμπλοκή στις τοπικές κοινότητες και θα συμβάλει στην ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

 
   
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE-DE). – (NL) Αυτό που θα έπρεπε να αποτελέσει αξιομνημόνευτη στιγμή εδώ σήμερα το πρωί, η έγκριση δηλαδή της έκθεσης για τη Λευκή Βίβλο, επισκιάστηκε από τον τραγικό θάνατο ενός εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του Βελγίου. Ο ποδοσφαιριστής François Sterckele ενεπλάκη σήμερα το πρωί σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του βελγικού ποδοσφαίρου. Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του François Sterckele και στους υποστηρικτές του ποδοσφαιρικού σωματείου της Brugge.

Ως νέος ποδοσφαιριστής και νέο ταλέντο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Sterckele είχε όλες τις ευκαιρίες σε διάφορα ποδοσφαιρικά σωματεία στο Βέλγιο και μέσω αυτών αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ του βελγικού πρωταθλήματος. Αποτελεί έξοχη απόδειξη του ότι όταν επενδύουμε σε νέα ταλέντα, στα δικά μας ταλέντα, αυτό αποδίδει οφέλη. Αυτό ακριβώς είναι που εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουμε να υποστηρίξουμε μέσω αυτής της έκθεσης. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζουμε επίσης τους κανονισμούς για τους παίκτες εγχώριας προέλευσης, όπως αυτοί που εφαρμόζονται από την UEFA. Εκτιμούμε επίσης το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να υποστηρίξει την εκπαίδευση νέων παικτών.

Πέραν αυτού, θέλω να σας συμβουλεύσω να διαβάσετε την ετήσια έκθεση του γερμανικού πρωταθλήματος, της Deutsche Bundesliga, που μόλις δημοσιεύτηκε. Το γερμανικό πρωτάθλημα είναι κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών άλλων υπόδειγμα πρωταθλήματος για την Ευρώπη. Ιδού ορισμένα παραδείγματα: έχει πολύ αυστηρές ρυθμίσεις χορήγησης αδειών, επενδύει πολλά στα δικά του ταλέντα και έχει επίσης σαφείς κανόνες για να αποτρέπει το ενδεχόμενο να ξεπουλιούνται τα γερμανικά ποδοσφαιρικά σωματεία σε επενδυτές, που δεν έχουν σχέση ούτε με το σωματείο, ούτε με τους οπαδούς.

Η κοινή πρωτοβουλία δύο εκπροσώπων του Συμβουλίου, του γάλλου και του ολλανδού υπουργού Αθλητισμού, είναι η τέλεια απάντηση. Προσδοκούμε, επομένως, ότι η γαλλική Προεδρία θα εργαστεί το φθινόπωρο για τη θέσπιση μέτρων, που θα διασφαλίζουν το μέλλον του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού στην Ευρώπη.

 
   
MPphoto
 
 

  Emine Bozkurt (PSE). – (NL) Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Μαυρομμάτη για την έξοχη έκθεσή του και την άριστη συνεργασία. Μίλησα προ ολίγου ως συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τώρα μιλώ ως σκιώδης εισηγήτρια για τον Τύπο.

Θέλω να υπογραμμίσω τρία σημεία, τη σημασία δηλαδή σαφών οδηγιών, τη σημασία των λαχειοφόρων αγορών και των παικτών εγχώριας προέλευσης. Θέλω, καταρχάς, να κοιτάξουμε τις ειδικές πτυχές του αθλητισμού και των αθλητικών οργανώσεων, που απαιτούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιστεύω ότι πρέπει, κατόπιν, να δώσουμε μια απάντηση σε αντικατάσταση της μέχρι τώρα κατά περίπτωση προσέγγισης που ακολουθούσαμε.

Δεύτερον, ας εξετάσουμε το ζήτημα των παικτών εγχώριας προέλευσης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι επαγγελματίες παίκτες νεαρής ηλικίας προστατεύονται και εκπαιδεύονται σε περιβάλλον σταθερότητας. Για τον λόγο αυτόν, υποστηρίζουμε τον λεγόμενο κανόνα για τους παίκτες εγχώριας προέλευσης, ούτως ώστε οι νέοι να εκπαιδεύονται από ένα σωματείο και να μπορούν να συνάψουν την πρώτη τους σύμβαση με το ίδιο σωματείο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, φυσικά θα συμβεί ότι πολλοί εθνικοί παίκτες θα μπορούν να παίξουν σε σωματείο χωρίς εμείς να προβαίνουμε σε διακρίσεις βάσει της εθνικότητας, πράγμα που δεν είναι στις προθέσεις μας. Πρέπει να σεβαστούμε την ελεύθερη κυκλοφορία των παικτών και αυτό αποτελεί βασική αρχή μας. Για τον λόγο αυτόν, δεν διαφωνούμε με τη λεγόμενη ρύθμιση της FIFA «έξι συν πέντε».

Τέλος, ερχόμαστε στο θέμα των λαχειοφόρων αγορών. Οι λαχειοφόρες αγορές επιτελούν σημαντική λειτουργία. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι επιτελούν δημόσια υπηρεσία, αφού υποστηρίζουν πολλές κοινωνικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων, αθλητικές δομές. Η απελευθέρωση της αγοράς έχει θετικό αντίκτυπο και, επομένως, προτού αναληφθεί η όποια δράση, πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά ο αντίκτυπός της και οι βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές.

 
   
MPphoto
 
 

  Ramona Nicole Mănescu (ALDE). – (RO) Κύριε Πρόεδρε, συγχαίρω τον κ. Μαυρομμάτη για τούτη την έκθεση.

Η πρωτοβουλία για μια Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό είναι όχι μόνο ενδεδειγμένη, αλλά και αναγκαία. Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων στον τομέα του αθλητισμού, αλλά και τα εισοδήματα που φέρνει ο αθλητισμός, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που εφαρμόζεται το εργατικό δίκαιο σε αυτό τον τομέα· πολλές φορές, οι επιδόσεις επιτυγχάνονται σε νεαρή ηλικία, αυτό όμως απέχει μόνο ένα βήμα από την εκμετάλλευση ανηλίκων.

Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από αθλητικές δραστηριότητες είναι νόμιμα και φορολογούνται σύμφωνα με το νόμο.

Η βία στον αθλητισμό αντιπροσωπεύει ένα άλλο πρόβλημα. Κάθε χρόνο χάνονται ανθρώπινες ζωές σε συγκρούσεις μεταξύ οπαδών. Από τη μια πλευρά, οι αστυνομικές δυνάμεις και τα σωματεία πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον στη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων και από την άλλη πλευρά το νομικό σύστημα πρέπει να θεσπίσει αυστηρότερες τιμωρίες για βίαιες πράξεις, που σχετίζονται με αθλητικές εκδηλώσεις.

Συνοψίζοντας, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η έκθεση του κ. Μαυρομμάτη αποδεικνύει ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική και συγκεκριμένες δράσεις, προκειμένου να επωφεληθούμε και να καταστήσουμε τον αθλητισμό αποτελεσματικότερο και πιστεύω ότι θα δούμε περισσότερες σχετικές πρωτοβουλίες.

 
   
MPphoto
 
 

  Sebastiano (Nello) Musumeci (UEN). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ένταξη του νέου άρθρου 149 στη Συνθήκη της Λισαβόνας συνιστά αναγνώριση του μείζονος οικονομικού και κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζει ο αθλητισμός. Η αναλυτική έκθεση του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη επισημαίνει τους πολυάριθμους τομείς της ζωής που επηρεάζει ο αθλητισμός και θέλω να σταθώ σε ορισμένους από αυτούς.

Ο πρώτος είναι η σχέση μεταξύ αθλητισμού και υγείας: μολονότι όλοι πλέον έχουν επίγνωση ότι η σωματική άσκηση είναι ουσιαστική για να διατηρεί κανείς καλή φυσική κατάσταση, υπάρχει μια ανησυχητική τάση σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ μείωσης του αριθμού των ωρών που αφιερώνονται στον αθλητισμό στο σχολείο. Αυτή η τάση σε συνδυασμό με κακή διατροφή δημιουργεί στρατιές παχύσαρκων νέων και καθιστά πιθανές τις αρνητικές συνέπειες για τη φυσική τους κατάσταση.

Ο αθλητισμός είναι ένας πρωτότυπος και ευχάριστος τρόπος εκμάθησης γλωσσών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 έμαθα για ένα πολύ καλά οργανωμένο και διαδεδομένο σύστημα θερινών μαθημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ενθάρρυνε την εκμάθηση της γλώσσας του Σαίξπηρ μέσω της ενασχόλησης με διάφορα αθλήματα. Ο αθλητισμός πρέπει να υποστηρίζει την αδελφοσύνη των εθνών, δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε: βλέπουμε σε τακτική βάση σκηνές απερίγραπτης βίας εντός και εκτός σταδίων, ειδικά στην περίπτωση του ποδοσφαίρου.

Ο ερασιτεχνικός και ο επαγγελματικός αθλητισμός, ο αμόλυντος και άσπιλος αθλητισμός, ο αθλητισμός ως εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης, ως μέσο συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των λαών: έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας μέχρι να φθάσουμε σε ικανοποιητικά πρότυπα στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε, και την ευθύνη τη φέρει ακέραια η πολιτική. Δεν μπορούμε παρά να ελπίσουμε ότι η Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό θα δράσει ως εγερτήριο κάλεσμα και θα ανατρέψει οριστικά την τάση, ούτως ώστε να αντισταθμίσει την υπερβολική έλλειψη ευαισθησίας και τα υπερβολικά πολλά αμαρτήματα παραλείψεων.

 
   
MPphoto
 
 

  Doris Pack (PPE-DE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Μαυρομμάτη για την καλή του έκθεση και την άριστη συνεργασία του με όλους τους συναδέλφους βουλευτές του ΕΚ, που ενδιαφέρονταν για το θέμα αυτό και ήταν ουκ ολίγοι. Ο αθλητισμός διαδραματίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο από ό,τι αναγνωριζόταν παλιότερα από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Κατά την άποψή μου, αυτή η Λευκή Βίβλος και η έκθεση αποτελούν μια καλή βάση για την ανάπτυξη όλων των μελλοντικών δραστηριοτήτων και πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού, ιδίως από την ώρα που, επιτέλους, η Συνθήκη της Λισαβόνας θα παράσχει στον αθλητισμό τη νομική βάση, που του αξίζει. Η Λευκή Βίβλος και αυτή η έκθεση επιχειρούν να εξισορροπήσουν ανταγωνιστικά συμφέροντα, διαφορετικά είδη αθλήματος, τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κοινωνικά και πολιτιστικά, οικονομικά και χρηματοδοτικά συμφέροντα και το κέρδος και την προαιρετική συμμετοχή σε αυτά τα πεδία.

Πιστεύω, επομένως, ότι αυτή η προσπάθεια αξίζει την εκ μέρους μας αναγνώριση. Διανοίγει την ευκαιρία προώθησης και καλλιέργειας του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Διατηρεί, επομένως, τα ειδικά χαρακτηριστικά των αθλητικών μας οργανώσεων, που, εν τέλει, εργάζονται σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα και θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται έτσι, ιδίως καθώς τείνουν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συμβολή εθελοντών.

Δεύτερον, πρέπει να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε και να προωθήσουμε την εφαρμογή μηχανισμών αυτορρύθμισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω εδώ την παράγραφο 16, που πιστεύω ότι είναι άκρως σημαντική.

Τρίτον, η έκθεση παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου σε σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον αθλητισμό. Τέταρτον, ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα που αναφέρεται συχνά και σας υπενθυμίζω την έκθεσή μου για το θέμα αυτό, που χρονολογείται από το 2004.

Πέμπτον, η έκθεση συζητεί τις οικονομικές πτυχές, περιλαμβανομένης της απαιτούμενης χρηματοδοτικής δέσμευσης, ιδίως μέσω των λαχειοφόρων αγορών, που δεν αποκλείστηκε ως ενδεχόμενο για διάφορα αθλήματα εδώ.

Πριν από δέκα χρόνια, στην έκθεσή μου για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού, ζητήσαμε μια Λευκή Βίβλο και χαίρομαι που μπορούμε να τη θέσουμε σε ψηφοφορία σήμερα.

 
   
MPphoto
 
 

  Christa Prets (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, πολύ καιρό τώρα, όλες οι αθλητικές οργανώσεις ζητούν να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στον αθλητισμό και να τύχει μεγαλύτερης προβολής σε σχέση με ό,τι γινόταν μέχρι τώρα και ανταποκρινόμαστε σε αυτό το αίτημα σήμερα. Θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη εστίαση με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Οι πολλές πτυχές του αθλητισμού –η συμβολή του στην κοινωνία, ο ρόλος του στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης κλπ.– υπογραμμίστηκαν ήδη. Ο αθλητισμός είναι επίσης ένας λίαν σημαντικός παράγοντας για την προαγωγή της υγείας και αυτός είναι ο λόγος που αξίζει να επενδύσουμε στον αθλητισμό και ιδίως στη φυσική αγωγή στα σχολεία. Αυτή είναι μια επένδυση που πραγματικά θα αποδώσει οφέλη.

Κάνουμε, επομένως, έκκληση σε κάθε υπουργό Παιδείας των κρατών μελών να θεσπίσει υποχρεωτικά τουλάχιστον τρεις ώρες εβδομαδιαίως για το μάθημα της φυσικής αγωγής. Αυτό είναι το ελάχιστο, ειδάλλως, ουσιαστικά δεν έχει νόημα. Υπάρχουν 700 000 αθλητικά σωματεία και ενώσεις, που έχουν πολύτιμη συμβολή στην κοινωνία μας και αυτός είναι ο λόγος που αντιτίθεμαι στην ενδεχόμενη απελευθέρωση των τυχερών παιχνιδιών και των λαχειοφόρων αγορών, διότι επί του παρόντος περίπου το 10% των εισπράξεων από αυτόν τον κλάδο πηγαίνουν στον αθλητισμό, τις τέχνες και κοινωνικές παροχές και χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση αυτές οι οργανώσεις δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Θέλω να ζητήσω από όλους να το έχουν υπόψη.

Η σημαντική οικονομική διάσταση του αθλητισμού επιβεβαιώνεται από τα στατιστικά στοιχεία: ο αθλητισμός συνεισέφερε προστιθέμενη αξία 407 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2004 και δημιούργησε 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας· υπάρχουν επίσης άλλα στοιχεία, που επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά μου. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται κανόνες. Πρέπει να εξισορροπήσουμε με προσεκτικό τρόπο τις οικονομικές πτυχές του αθλητισμού, τη διαφάνεια, την πώληση αθλητικών σωματείων, τη χορήγηση αδειών, όπως μόλις επεσήμανε ο κ. Belet. Εν προκειμένω, χρειαζόμαστε δίκαιους κανόνες, ούτως ώστε το «ευ αγωνίζεσθαι» να έχει πραγματικό και πρακτικό νόημα.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει προσήκουσα αναδιανομή μεταξύ μικρών και μεγάλων αθλητικών σωματείων, ούτως ώστε να αναπτύξουμε την επόμενη γενιά των αθλητών και αθλητριών. Κατά την άποψή μου, πρέπει να υπάρξει πιο ισότιμη προβολή στα μέσα ενημέρωσης. Αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, θέλω να απευθύνω θερμή πρόσκληση σε όλους να έρθουν και απολαύσουν τα παιχνίδια του Euro 2008 στη Βιέννη. Αυτό αποτελεί μείζονα αθλητική εκδήλωση, που την περιμένω βεβαίως με ανυπομονησία.

 
   
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, στον αθλητισμό δεν πρέπει να αφήσουμε τις καλές προθέσεις να επιφέρουν ακούσιες συνέπειες. Δεν μπορούν να εφαρμόζονται πάντοτε οι κανόνες του οικονομικού ανταγωνισμού. Η συλλογική πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων είναι η χρηματοδοτική πνοή ζωής πολλών αθλητικών σωματείων, που υπό άλλες συνθήκες θα συρρικνώνονταν από τα διάσημα σωματεία. Σε έναν ουτοπικό κόσμο, θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε τα πάντα και να μην πληρώνουμε ποτέ, στον πραγματικό όμως κόσμο, αυτό θα οδηγούσε στο να απομείνει λίγη μόνο ποιότητα να παρακολουθήσει κανείς.

Ο σεβασμός των πνευματικών δικαιωμάτων προστατεύει το εισόδημα, που συντηρεί εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας. Τα αυξανόμενα κρούσματα του παραπλανητικού μάρκετινγκ και η αναμετάδοση στιγμιότυπων χωρίς άδεια είναι το ίδιο επιβλαβής όπως κάθε άλλου είδους πειρατεία. Είναι επίσης επιτακτικό να μην περιορίζουμε την ευελιξία μέσω της αύξησης του εισοδήματος, της διακίνησης παικτών ή της δυνατότητάς τους να επιλέγουν, με ποιους θα υπογράφουν τις πρώτες συμβάσεις τους. Τέλος, πρέπει να τηρήσουμε απαρέγκλιτα την αρχή της επικουρικότητας και να διατηρήσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του κλάδου και κοντά στους οπαδούς.

 
   
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η Λευκή Βίβλος αναφέρεται σε μακροχρόνια προβλήματα, όπως το ντόπινγκ, και σε ζητήματα που αφορούν τις οικονομικές διενέξεις μεταξύ τηλεοπτικών εταιρειών για δικαιώματα αναμετάδοσης, τα οποία προφανώς έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για τους οπαδούς όσο και για τους θεατές. Επιπλέον, η Λευκή Βίβλος καταπιάνεται με ένα πολύ σοβαρότερο πρόβλημα, που συνιστά αυξανόμενη απειλή για τον έντιμο αθλητισμό, κυρίως στο ποδόσφαιρο. Αναφέρομαι στα γραφεία στοιχημάτων. Μπορεί κάλλιστα να αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον σύγχρονο αθλητισμό. Εν είδει παραδείγματος μπορώ να αναφέρω το τελευταίο σκάνδαλο, που έπληξε την εθνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας στην οποία βρισκόμαστε. Η κινέζικη μαφία φέρεται να είχε προκαθορίσει τα αποτελέσματα βελγικών ποδοσφαιρικών αγώνων. Η επερχόμενη απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, μεταξύ άλλων, αυτών που συνδέονται με τον αθλητικό χώρο, θα δημιουργήσει πρόσθετους πειρασμούς για την παραβίαση της αρχής του «ευ αγωνίζεσθαι».

Τέλος, οφείλω να πω ότι δεν συμφωνώ με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εναντιώνεται στη στάση της FIFA σχετικά με την αρχή των έξι παικτών από δεδομένη χώρα. Η πρόταση της FIFA είναι βάσιμη. Θα σώσει τον εθνικό αθλητισμό.

 
   
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, μια από τις θεμελιώδεις δυσκολίες που θέλω να επισημάνω είναι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Η Επιτροπή δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιες πτυχές της οργάνωσης του αθλητισμού καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία και ποιες είναι αμιγώς αθλητικής φύσεως και, επομένως, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αθλητικών οργανώσεων.

Συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή ότι αν βασιζόμαστε αποκλειστικώς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτό δεν παρέχει περισσότερη νομική σαφήνεια. Ούτε συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της οποίας η ρύθμιση της οργάνωσης του αθλητισμού πρέπει να συνάδει με τις Συνθήκες. Αυτό δεν αρκεί.

Υποστηρίζω, επομένως, την έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση ερμηνευτικών κατευθυντήριων γραμμών, που θα αποσαφηνίσουν και θα ξεκαθαρίσουν τις εργασίες σε αυτό το πεδίο. Πρέπει, βεβαίως, να τονιστεί με έμφαση ότι οποιαδήποτε δράση εκ μέρους της Επιτροπής πρέπει να συμμορφώνεται με την αρχή της αυτορρύθμισης στον αθλητισμό. Πρέπει, επίσης, να σέβεται τις δομές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οργάνωση των αθλητικών αγώνων.

Διαφωνώ με τις απόψεις που εξέφρασαν ορισμένες αθλητικές οργανώσεις, που πιστεύουν ότι θα παραπέμπονταν περισσότερες υποθέσεις στα δικαστήρια συνεπεία της κάποιου είδους ενοποίησης ή κωδικοποίησης αρχών, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του αθλητισμού πέρα από το αυστηρώς αθλητικό πλαίσιο, σε συμμόρφωση βεβαίως προς τις αρχές της αυτορρύθμισης. Κατά τη γνώμη μου, θα συνέβαινε το αντίθετο. Η μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου μόνο επωφελής μπορεί να είναι.

Θέλω, επίσης, να κάνω έκκληση στις αθλητικές οργανώσεις να αποδεχθούν το δικαίωμα έφεσης στα μη αθλητικά δικαστήρια. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση στα δικαστήρια. Η αρμοδιότητα των αμιγώς αθλητικών δικαστηρίων δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, είναι όμως απαράδεκτος ο περιορισμός αυτών των δικαιωμάτων από ορισμένες αθλητικές οργανώσεις.

Τέλος, θέλω να θίξω ένα άλλο λίαν σημαντικό θέμα. Ο αθλητισμός διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Επομένως, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα με στόχο την προστασία του δικαιώματος ενημέρωσης και τη διασφάλιση της πρόσβασης των θεατών σε τηλεοπτικές αναμεταδόσεις μειζόνων αθλητικών εκδηλώσεων. Έχω κατά νου τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όλοι πρέπει να μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε ανάλογες εκδηλώσεις. Προτού ολοκληρώσω, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μαυρομμάτη για το εξαίρετο έργο του σε σχέση με αυτή την έκθεση.

 
   
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ο αθλητισμός πρέπει, βεβαίως, να διοικείται από τις ίδιες τις αθλητικές αρχές, ωστόσο, στον βαθμό που αποτελεί επίσης οικονομική δραστηριότητα, αναπόφευκτα εμπίπτει στο εργατικό δίκαιο, το δίκαιο του ανταγωνισμού, το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο που διέπει τα ΜΜΕ και ούτω καθεξής.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι νόμοι συχνά συντάχθηκαν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις του αθλητισμού. Βάσει των ισχυουσών Συνθηκών, υπάρχουν μικρά περιθώρια για να ληφθούν υπόψη αυτές οι ειδικές ανάγκες. Χαίρομαι που με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, θα υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο, που θα μας επιτρέπει να παρεκκλίνουμε, να θεσπίζουμε εξαιρέσεις ή να ερμηνεύουμε νόμους έχοντας κατά νου τις ειδικές ανάγκες του αθλητισμού.

Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να εφαρμόζουμε το δίκαιο του ανταγωνισμού στην αμιγώς οικονομική του διάσταση, εάν αυτό καταστρέψει τελικά τον ανταγωνισμό στην αθλητική του διάσταση. Μακράν το καλύτερο παράδειγμα αφορά τη συλλογική πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως γίνεται στο αγγλικό πρωτάθλημα, λόγου χάρη, με αναδιανομή σε όλα τα αθλητικά σωματεία. Αυτό είναι στον αντίποδα αυτού που ισχύει στην Ισπανία, όπου δύο σωματεία εισπράττουν για λογαριασμό τους περισσότερο από το ήμισυ των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Πρέπει επίσης να αποδεχθούμε ότι το σύστημα των εγχώριας προέλευσης παικτών της UEFA είναι αναλογική απάντηση και συνάδει με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίθετα με το σύστημα «έξι συν πέντε» της FIFA, που παραπέμπει σε ταύρο σε υαλοπωλείο.

 
   
MPphoto
 
 

  Grażyna Staniszewska (ALDE). – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, θέλω να επισημάνω τον ρόλο των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών, στη διοργάνωση εκδηλώσεων προσβάσιμων στο ευρύ κοινό και στην προώθηση του αθλητισμού και του υγιούς τρόπου ζωής στους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων, δηλαδή στους ευρωπαίους πολίτες.

Θέλω, επίσης, να επιστήσω την προσοχή σε ένα θέμα, που άπτεται της πρόσβασης στον αθλητισμό για τα άτομα με αναπηρία. Τα κράτη μέλη πρέπει τουλάχιστον να διασφαλίσουν στους μαθητές με αναπηρία πρόσβαση σε βασικά μαθήματα φυσικής αγωγής. Όταν είναι δυνατόν, αυτοί οι μαθητές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα υψηλότερου επιπέδου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι μια από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους για την επίτευξη κοινωνικής ένταξης. Πρέπει, επομένως, να λάβει πολύ πιο σημαντική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ειδικών προγραμμάτων, ιδίως για τους διοργανωτές διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων για νέους, μεταξύ άλλων, αυτών που συμβάλλουν ιδιαιτέρως στην ένταξη, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία. Ο αθλητισμός σημαίνει περισσότερα από τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία. Έχει πολύτιμη συμβολή στην ανάπτυξη του πνεύματος ανοχής, εντιμότητας και σεβασμού στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι. Όλα αυτά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τα παιδιά και τους νέους, που είναι οι σημερινοί νέοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
   
MPphoto
 
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – (EN) Κύριε Πρόεδρε, προτού μιλήσω, θέλω να δηλώσω ότι έχω μια σειρά από οικονομικά συμφέροντα σε σχέση με αυτό το θέμα, που παρατίθενται στη δήλωσή μου, η οποία είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.

Θέλω, επίσης, να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κ. Μαυρομμάτη, για την έγνοια και τη γνώση του επί του θέματος, ιδίως σε ό,τι αφορά το ντόπινγκ στον αθλητισμό.

Μάλιστα, το πρώτο σχέδιο αυτής της έκθεσης, προτού υποβληθούν οι τροπολογίες, ενδεχομένως ήταν τόσο καλό ως έγγραφο για το θέμα αυτό, όσο θα μπορούσε κανείς ποτέ να περιμένει κανείς από ένα ευσύνοπτο έγγραφο. Όπως πάντα, όμως, εμφανίστηκαν σε αυτό το στάδιο οι επιτροπές, οι δε τροπολογίες που εγκρίθηκαν στην Επιτροπή Πολιτισμού κατέστρεψαν ό,τι καλό είχε γίνει. Για παράδειγμα, η παράδοξη έκκληση για μια ευρωπαϊκή αστυνομική δύναμη για τον αθλητισμό στην παράγραφο 59, ή οι αναφορές στο «οικονομικό ντόπινγκ» στην παράγραφο 16, που είναι σα να πυροβολεί ελεύθερος σκοπευτής τις ιδιωτικές επενδύσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις τις εξωγενείς επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η έκθεση δυστυχώς βλέπει τον αθλητισμό υπό το πρίσμα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ως διαιτητής ποδοσφαίρου, κυρίως σε ερασιτεχνικό επίπεδο, τα τελευταία 28 χρόνια, μπορώ να σας πω ότι αυτή η έκθεση δεν συμβάλλει στο παραμικρό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, πόσω δε μάλλον του ερασιτεχνικού αθλητισμού εν γένει.

Το Σώμα λέει ότι δεν προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων, ήδη όμως είδαμε στη σημερινή συζήτηση να γίνεται επίθεση κατά της ιδέας της FIFA για τους «έξι συν πέντε». Τα διοικητικά όργανα καλά θα κάνουν να γρηγορούν. Το να δίνεται προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αθλητισμού δεν είναι καλό πράγμα.

Ερχόμενος στο θέμα των αθλητικών στοιχημάτων, ακούσαμε πολλές απόψεις επ’ αυτού. Το να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση για να επιχειρήσουμε να κλείσουμε τη συζήτηση για την απελευθέρωση των τυχερών παιχνιδιών και της λαχειοφόρου αγοράς είναι εντελώς εσφαλμένο. Αυτή η συζήτηση πρέπει να στραφεί προς άλλη κατεύθυνση και να προέλθει από άλλη επιτροπή. Εκείνοι που μιλούν περί αυτού πρέπει να κοιτάξουν τι γίνεται στην Ιταλία, όπου η σταδιακή ελευθέρωση της αγοράς αύξησε τα χρηματικά ποσά που είναι διαθέσιμα για όλους.

Μιλήσαμε για τη συλλογική πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, υπέρ της οποίας τάσσομαι, διότι λειτούργησε στο Ηνωμένο Βασίλειο, πιστεύω όμως βαθιά στην επικουρικότητα και σίγουρα αυτό το θέμα πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Υπάρχουν πολλά καλά σε αυτή τη Λευκή Βίβλο για την Αθλητισμό, έστω και αν γίνεται ελάχιστη αναφορά στα κινήματα των Special Olympics και των Παραολυμπιακών. Συνολικά, όμως, αυτή η έκθεση προσβάλλει τους ιρλανδούς ψηφοφόρους, όταν μιλάει για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, λες και αυτή ισχύει ήδη και δεν μετράει η ψήφος τους. Επομένως, η αντιπροσωπεία των Συντηρητικών του Ηνωμένου Βασιλείου θα αναγκαστεί τελικά να ψηφίσει κατά.

 
   
MPphoto
 
 

  Donato Tommaso Veraldi (ALDE). – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαίρετο έργο του σχετικά με μια έκθεση, που έχει στόχο να δώσει στρατηγική καθοδήγηση στον ρόλο του αθλητισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, που ανέκαθεν ενέπνεε αξίες, όπως είναι η αλληλεγγύη, το ομαδικό πνεύμα και η ταυτότητα, όπως αναφέρεται και στη Δήλωση σχετικά με τη συνολική σημασία του αθλητισμού, η οποία προσαρτάται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Η αθλητική δραστηριότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη των φυσικών, διανοητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτός είναι ο λόγος που ο αθλητισμός πρέπει να ασκείται τόσο εντός του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και σε άλλες πτυχές του κοινωνικού βίου.

Ένα σημείο που δεν πρέπει να υποτιμούμε είναι το όφελος που αντλούν από την ενασχόληση με τον αθλητισμό τα άτομα με αναπηρία: όλα τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι αθλητικές οργανώσεις πρέπει να διασφαλίζουν και να διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο αθλητισμός πρέπει να αντιμετωπίσει νέες απειλές στη σύγχρονη κοινωνία, όπως είναι η εκμετάλλευση των νέων παικτών, το ντόπινγκ, ο ρατσισμός, η βία και το ξέπλυμα χρήματος. Το πρόβλημα της βίας προκύπτει όχι μόνο εντός αλλά και εκτός των σταδίων.

Συγχαίρω την Επιτροπή για το εγχείρημά της να αποτρέψει τις ταραχές διευκολύνοντας τον διάλογο με τα κράτη μέλη, τους διεθνείς οργανισμούς, τα αθλητικά όργανα και τις αστυνομικές δυνάμεις. Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί η οικονομική πτυχή του αθλητισμού. Τα προνομιακά φορολογικά καθεστώτα που εφαρμόζουν κράτη μέλη για παίκτες μπορούν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Πρέπει, επομένως, να εγκριθούν κανόνες για να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ αθλητικών οργάνων.

 
   
MPphoto
 
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE). – (SV) Κύριε Πρόεδρε, το εγκώμιο της έκθεσης για τον αθλητισμό είναι κάτι με το οποίο δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει κανείς. Ο αθλητισμός σημαίνει πολύ σημαντικά πράγματα για την κοινωνία και δημιουργεί πολλές σημαντικές αξίες, τις οποίες με δυσκολία μπορώ να αναδείξω όσο αρμόζει σε μόλις δύο λεπτά. Συμβάλλει, επίσης, στο να ενώσει την Ευρώπη. Ωστόσο, μόνο και μόνο επειδή κάτι είναι σημαντικό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πολιτικό, και μόνο και μόνο επειδή κάτι συμβάλλει στο να ενώσει την Ευρώπη, αυτό δεν συνεπάγεται πρωταρχική ευθύνη της ΕΕ.

Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι διαφεύγει από αυτή τη συζήτηση, πόσω δε μάλλον αν ορισμένοι επιμένουν ότι πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ περισσότερες πρωτοβουλίες που άπτονται του αθλητισμού. Δεν είμαι της ίδιας γνώμης. Επομένως, δεν θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια ειδική ευρωπαϊκή πολιτική για τα τυχερά παιχνίδια. Δεν πιστεύω ότι οι αθλητικοί μάνατζερ κερδίζουν υπερβολικά πολλά χρήματα και ότι υπάρχει λόγος να θεσπίσουμε ειδική εκπαίδευση για τους αθλητικούς μάνατζερ. Ούτε πρέπει να εξομοιώσουμε τα εισοδήματα των επιτυχημένων αθλητικών σωματείων με εκείνα λιγότερο επιτυχημένων. Με το να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε αυτό που η έκθεση αποκαλεί τα υπερφορτωμένα προγράμματα των αθλητών δεν θα τους οδηγήσει πιθανόν στο να αντισταθούν στο ντόπινγκ.

Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε μια σειρά από εσφαλμένους ισχυρισμούς, που γίνονται σχετικά με την αγορά τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των ιδιωτών παικτών στην αγορά τυχερών παιχνιδιών και των «στημένων» αγώνων. Τουναντίον, ορισμένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που είδαμε στην Ευρώπη έπληξαν χώρες με μονοπώλια. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ μονοπωλίων στα τυχερά παιχνίδια και περιοριστικής πολιτικής για τα τυχερά παιχνίδια. Τουναντίον, πολλά από τα κρατικά μονοπώλια στα κράτη μέλη συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων διαφημιστών. Δεν είναι οι χώρες με ανταγωνισμό εκείνες που διαθέτουν αρρύθμιστη αγορά τυχερών παιχνιδιών. Τουναντίον, σε πολλές χώρες με μονοπώλια οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών έχουν ελλιπέστατη ρύθμιση και τα μονοπώλια κατά κανόνα πράττουν κατά βούληση.

Δεν πρέπει να επιχειρήσουμε μέσω ανακριβών γεγονότων να κρατήσουμε την ΕΕ έξω από έναν χώρο, όπου στην πραγματικότητα η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών στην Ευρώπη, πράγμα που, βεβαίως, πρέπει να ισχύσει για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Τα πλασματικά στοιχεία των κρατών μελών σχετικά με τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια συχνά αποκρύβουν αμιγή προστατευτισμό και την προστασία των δικών τους εσόδων από μονοπώλια τυχερών παιχνιδιών. Μάλιστα, όλη αυτή η υποκρισία για την πολιτική σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια δείχνει απλώς ότι οι υπουργοί Οικονομικών στα κράτη μέλη είναι εκείνοι που υποφέρουν από το χειρότερο είδος εθισμού στα τυχερά παιχνίδια. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς οι σουηδοί Συντηρητικοί δυσκολευόμαστε πολύ να υποστηρίξουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της έκθεσης.

 
   
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Μόλις έλαβα έντεκα αιτήματα μελών του ΕΚ να λάβουν τον λόγο, αιτήματα που δεν μπορούν να γίνουν δεκτά. Υπενθυμίζω στα μέλη που δεν μιλούν κατά τη συζήτηση ότι δύνανται να υποβάλουν γραπτή δήλωση, η οποία να μην υπερβαίνει τις 200 λέξεις και η οποία θα προσαρτηθεί στα πλήρη πρακτικά της συζήτησης, ή να αιτιολογήσουν την ψήφο τους στο τέλος των ομιλιών.

 
   
MPphoto
 
 

  Mihaela Popa (PPE-DE). – (RO) Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Μαυρομμάτη, ταυτοχρόνως δε, να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία, διότι πρότεινα αρκετές τροπολογίες σε αυτή την έκθεση.

Θεωρώ ότι είναι βασικό να θεσπίσουμε ελεύθερη πρόσβαση των νέων κάτω των 14 ετών σε αθλητικές εκδηλώσεις, να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε επίπεδο σχολείων και πανεπιστημίων, καθώς και μια «Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς πρόσθετα τροφίμων». Είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε τις αθλητικές και σχολικές υποδομές στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, να θεσπίσουμε υποχρεωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη για τους αθλητές υψηλών επιδόσεων και να εκπονήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα για την πρόληψη της βίας στα γήπεδα. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, που θα απευθύνονται σε μαθητές με ειδικά σωματικά προσόντα.

Συνοψίζοντας, θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι με την έγκριση της Λευκής Βίβλου για τον Αθλητισμό, θα συμβάλουμε στην προώθηση μιας υγιέστερης και πολυτιμότερης ευρωπαϊκής κοινωνίας.

 
   
MPphoto
 
 

  Κώστας Μποτόπουλος (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, ο αθλητισμός είναι ένα από τα πάθη της ζωής μου -τόσο ως αθλητή αλλά και ως θεατή- και μάλιστα πρέπει να αναφέρω ότι με το συνάδελφο και φίλο κύριο Μαυρομμάτη για πολλά χρόνια γράφαμε στην ίδια εφημερίδα για τον αθλητισμό!

Αλλά, δεν μπορώ να πω ότι μετά από τη σημερινή μας συζήτηση είμαι αισιόδοξος, γιατί ό,τι και να κάνουμε, όσο και αν προσπαθήσουμε να βάλουμε αυτά τα πράγματα σε μία σειρά, τα ίδια τα γεγονότα δείχνουν ότι η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή.

Το ντόπινγκ χτυπάει κάθε μέρα και έχουμε ακόμη και θανάτους. Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού έχει φτάσει στον ύψιστο βαθμό. Η επιτυχία του αθλητισμού έχει οδηγήσει στο γιγαντισμό του και άρα και στη διαφθορά. Η τηλεόραση επιβάλλει το νόμο της στον αθλητισμό.

Ως εκ τούτου, νομίζω, ότι μια συμβολική κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφθούμε μήπως θα έπρεπε να γυρίσουν για πάντα στην Ελλάδα

 
   
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE). – (ΕΝ) Κύριε Πρόεδρε, ως Πρόεδρος της Εσθονικής Ένωσης Χιονοδρόμων, συμμερίζομαι την ανησυχία που εκφράζεται στην έκθεση σχετικά με τον φθίνοντα αριθμό ωρών που αφιερώνονται στο μάθημα της φυσικής αγωγής στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η φυσική αγωγή βοηθάει τους μαθητές στο να αναπτύξουν τη συνήθεια να ακολουθούν υγιεινό τρόπο ζωής. Αποτελεί μεγάλη πρόκληση για πολλούς ανθρώπους που εμπλέκονται στον αθλητισμό να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις αθλητικές δραστηριότητες.

Για παράδειγμα, η Εσθονική Ένωση Χιονοδρόμων δημιούργησε ένα ολοετές πρόγραμμα συμμετοχής για παιδιά και μη επαγγελματίες, αυτό όμως αποδείχτηκε λίαν δαπανηρό εγχείρημα. Σε σχέση με αυτό, θέλω να επισημάνω ότι η χρηματοδότηση των αθλητικών δραστηριοτήτων ωφελείται τα μάλα από τα τυχερά παιχνίδια. Πολλά αθλήματα επιχορηγούνται από τα κέρδη των κρατικών λαχειοφόρων αγορών, καθώς και από τα αδειοδοτημένα τυχερά παιχνίδια. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε μερικές εναλλακτικές πηγές χρηματοδοτικής στήριξης, αν δεν χρησιμοποιήσουμε αυτά τα λεφτά.

 
   
MPphoto
 
 

  Antonio De Blasio (PPE-DE). – (HU) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Ακούσαμε πολλά πράγματα εδώ σήμερα, θέλω όμως να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένες πτυχές. Η παχυσαρκία προσλαμβάνει ενδημικό χαρακτήρα και ο κατά βάση καθιστικός τρόπος ζωής που διάγουμε ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό γι’ αυτό. Η κατάσταση, επομένως, θα μπορούσε να βελτιωθεί, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, αν καταστήσουμε υποχρεωτικά τα μαθήματα φυσικής αγωγής στα κράτη μέλη από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτόν χρειαζόμαστε εγκαταστάσεις, όμως, όπως επίσης αλλαγή του σχολικού προγράμματος. Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί αν η κυβέρνηση διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο, αφού τουλάχιστον το ήμισυ του εισοδήματος από τα αθλήματα, που αντιστοιχεί στο 4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ, πρέπει να επενδυθεί εκ νέου για να επέλθει μείζονα αλλαγή σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα συστήνω να γίνει αυτό. Ελπίζω ότι η Λευκή Βίβλος θα βελτιώσει την κατάσταση. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

 
   
MPphoto
 
 

  Vladimír Špidla, μέλος της Επιτροπής. − (CS) Δεδομένου ότι σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η ψηφοφορία, δεν μπορώ να προβώ σε εκτενέστερη ομιλία. Ωστόσο, θέλω να πω λίγα πράγματα και να απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις. Κατά τη γνώμη μου, είναι σαφές από τη συζήτηση πόσο περίπλοκο φαινόμενο είναι ο αθλητισμός στη ζωή μιας σύγχρονης κοινωνίας. Το άλλο σημείο, και χαίρομαι που το λέω, είναι ότι μετά την ψηφοφορία επί της έκθεσης Μαυρομμάτη, θα διαθέτουμε μια πολύ σταθερή βάση για την επικείμενη συνεκτική πολιτική της Ευρώπης για τον αθλητισμό: βάση που θα ερείδεται στη Λευκή Βίβλο και την έκθεση του Κοινοβουλίου.

Όπως έγινε αντιληπτό, η συζήτηση αποκάλυψε ολόκληρο φάσμα σκέψεων, που είναι ανάγκη να τις καταγράψουμε και να αρχίσουμε να τις επεξεργαζόμαστε στο προσεχές μέλλον. Θέλω μόνο να τονίσω με έμφαση ότι τα πράγματα που απαρίθμησα εδώ και τα οποία μου περνάνε από το μυαλό έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ένα από τα προβλήματα, το οποίο μάλιστα καλύπτεται στη Λευκή Βίβλο, είναι η εκπαίδευση των αθλητών, ιδίως των νέων, ούτως ώστε να αποτραπεί η κατάσταση που περιγράφηκε, όπου τερματίζεται η αθλητική τους σταδιοδρομία, αλλά εξακολουθούν να μην έχουν θέσει τις βάσεις ενός μέλλοντος με μακροχρόνια προοπτική. Είναι επίσης εξίσου σημαντικό να καταπιαστούμε με τα προβλήματα που σχετίζονται με την εμπορία και παράνομη διακίνηση ανθρώπων σε ορισμένες περιπτώσεις στον αθλητισμό. Παρομοίως, η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως σε σχέση με το Διαδίκτυο, που όταν πια θα έχουν ειπωθεί και γίνει τα πάντα, είναι δουλειά της Επιτροπής· επειδή, όμως, μπορώ να δω ότι πραγματικά το κλίμα δεν προσφέρεται για μακροσκελείς ομιλίες, θα απαντήσω εν συντομία στα ερωτήματα που τέθηκαν.

Πρώτον, υπήρχε το θέμα των λεγόμενων «κατευθυντήριων γραμμών». Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι, για την ώρα, δεν είναι ακόμα η κατάλληλη στιγμή για να διατυπωθούν αυτές· ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτό το πρόβλημα. Από τα άλλα θέματα, θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα των τυχερών παιχνιδιών, που αναφέρεται πολύ συχνά. Θέλω να δηλώσω εν προκειμένω ότι τα τυχερά παιχνίδια δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες· κατά συνέπεια, υπόκεινται στο κοινοτικό δίκαιο και είναι ανάγκη να επιδιωχθεί μια απόφαση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα ήταν η συλλογική πώληση δικαιωμάτων αναμετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων. Η Επιτροπή επιδιώκει να εξευρεθεί λύση για όλα, που να περιέχει ένα σημαντικό στοιχείο αλληλεγγύης, όπως αναφέρθηκε. Πιστεύω ότι εν συντομία κάλυψα τις περισσότερες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Ειδάλλως, προφανώς αυτό είναι μόνο ένα βήμα, αν και πολύ σημαντικό, που έλαβαν από κοινού η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο.

 
   
MPphoto
 
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, ήθελα μόνο να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συναδέλφους που σήμερα μίλησαν εδώ, αλλά και όσους κατέθεσαν τροπολογίες στην έκθεση σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό.

Συνολικά, 520 τροπολογίες κατατέθηκαν στις 8 επιτροπές. Προσπάθησα να υπάρξουν συμβιβαστικές λύσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος και αυτό έγινε πραγματικότητα. Το γεγονός και μόνο ότι αυτές οι τροπολογίες -από 8 επιτροπές- κατατέθηκαν και υπερψηφίστηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αναδεικνύει πόσο σημαντική είναι αυτή η έκθεση καθώς και το ενδιαφέρον, βεβαίως, του κειμένου που θα ενταχθεί στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής Συνθήκης.

Είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τον αθλητισμό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να κάνουμε πολλά, με τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων μας..

 
   
MPphoto
 
 

  Martin Schulz (PSE). – (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι βέβαιος βάσει ποιου κανόνα πρέπει να λάβω τον λόγο σε αυτή τη χρονική στιγμή, ωστόσο θα το πράξω. Θέλω να σας ζητήσω να ενημερώσετε το Προεδρείο ότι τουλάχιστον σε προσωπική βάση –αλλά πιστεύω ότι εκφράζω όλους τους Προέδρους Ομάδων του ΕΚ– το κλίμα που επικρατεί τώρα στην αίθουσα είναι εντελώς απαράδεκτο. Δεν μπορούμε καν να ακούσουμε τους ομιλητές μέσω των ακουστικών, υπάρχει υπερβολικός θόρυβος· είναι φρικτό.

Ήταν αδύνατο να ακούσουμε μεγάλο μέρος της ομιλίας του Επιτρόπου Špidla και των σχολίων του κ. Μαυρομμάτη λόγω του φρικτού θορύβου στην αίθουσα. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Μπορείτε, παρακαλώ, να μεριμνήσετε ώστε το Προεδρείο να δώσει τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο από το τέλος της συζήτησης μέχρι την ψηφοφορία, διότι δεν πρέπει να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση εδώ στο Σώμα.

(Χειροκροτήματα)

 
   
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ώρα της ψηφοφορίας προγραμματίζεται αμέσως και θα προβούμε τώρα στην ψηφοφορία.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
   
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE), γραπτώς. – (IT) Επικροτώ το έργο του εισηγητή, του κ. Μαυρομμάτη και χαιρετίζω την πολυαναμενόμενη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό, που ενέκρινε η Επιτροπή. Είναι ένα χρήσιμο και αναγκαίο μέτρο στον βαθμό που η αθλητική δραστηριότητα αποτελεί λίαν σημαντική διάσταση της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Θέλω να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, τονίζοντας με έμφαση ότι ο αθλητισμός πρέπει να αποτιμάται από κοινωνική σκοπιά, ιδίως στην περίπτωση νέων ανθρώπων, ως μέσο για να διδαχθούν την ανοχή, τον σεβασμό και τη συμμετοχή. Πιστεύω ότι τα κράτη μέλη –με την υποστήριξη σαφών, διαφανών κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών– πρέπει να διαθέσουν κατάλληλους χώρους για τον αθλητισμό και να εμπλέξουν την κοινωνία συνολικά, μεταξύ άλλων, τις μειονεκτούσες ομάδες, προκειμένου οι αθλητικές δραστηριότητες να μπορέσουν να φέρουν κοντά τους ανθρώπους και να συμβάλουν στην καταπολέμηση φαινομένων, όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία.

Δεδομένου ότι η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας ενθαρρύνει ασθένειες, όπως η παχυσαρκία και άλλα χρόνια νοσήματα, πιστεύω ότι η συνεργασία μεταξύ του τομέα του αθλητισμού και του τομέα της υγείας είναι κρίσιμης σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζωτικό συντονιστικό ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών και στο να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε ένα φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων.

 
   
MPphoto
 
 

  Magor Imre Csibi (ALDE), γραπτώς. – (RO) Θέλω να τονίσω με έμφαση τη σημασία των μαθημάτων φυσικής αγωγής στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ. Για την ώρα, η φυσική αγωγή παραμένει το μόνο μάθημα στο σχολικό πρόγραμμα, που έχει στόχο να προετοιμάσει τα παιδιά για μια υγιεινή ζωή. Εκτιμώ την πρωτοβουλία της ΕΕ για αύξηση του αριθμού των μαθημάτων φυσικής αγωγής στα σχολεία.

Μαζί με την αύξηση του αριθμού των μαθημάτων φυσικής αγωγής, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη δύο σημαντικά ζητήματα: αναφέρομαι στην ελκυστικότητα και τη δυνατότητα για διαφοροποιημένες τάξεις φυσικής αγωγής. Η δήλωσή μου βασίζεται στις συζητήσεις που είχα με μαθητές και καθηγητές φυσικής αγωγής στη Ρουμανία. Δυστυχώς, το γεγονός ότι οι τάξεις φυσικής αγωγής δεν είναι ελκυστικές οδηγεί σε αύξηση των απουσιών.

Ένας από τους λόγους είναι η απουσία επαρκούς υλικής βάσης για τη διαφοροποίηση των τάξεων. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η απουσία ειδικών τάξεων φυσικής αγωγής για υπέρβαρους ή παχύσαρκους μαθητές. Τα μαθήματα φυσικής αγωγής έχουν τον ίδιο βαθμό έντασης τόσο για τα υγιή παιδιά όσο και για τα παιδιά με προβλήματα. Επομένως, ενίοτε, οι νέοι αναγκάζονται να παραμένουν εκτός του γηπέδου.

Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που διαπιστώνουμε σε αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα οποία πρέπει να βρούμε λύσεις. Καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις ή ακόμη και παραδείγματα καλών πρακτικών στα κράτη μέλη.

 
   
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE), γραπτώς. (HU) Η έκθεση για τον αθλητισμό του συναδέλφου από την Ελλάδα είναι ένα σημαντικό έγγραφο για ένα θέμα που με συγκινεί ιδιαιτέρως. Ο αθλητισμός αποτελεί κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού για πολλές χιλιάδες χρόνια. Η Αρχαία Ελλάδα κληροδότησε στην ανθρωπότητα, μεταξύ άλλων, τη χαρά των Ολυμπιακών Αγώνων. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι ανησυχούν για το αν θα είναι δυνατόν να προστατευθούν οι Ολυμπιακοί από μποϋκοτάζ και από πολιτικά πάθη, που ενδεχομένως να δικαιολογούνται από άλλη σκοπιά. Με χαρά μου αναφέρω ότι στην Ουγγαρία οι βασικές πολιτικές δυνάμεις και η κοινή γνώμη τάσσονται κατά του μποϋκοτάζ των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου. Στον βαθμό που μπορώ να δω, η διάθεση είναι παρόμοια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευελπιστούμε, επομένως, ότι αυτή τη φορά, μετά τα προηγούμενα ατυχή μποϋκοτάζ, η πολιτική δεν θα χαλάσει την απόλαυση των αθλητών και αθλητριών και των εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, που αγαπούν τον αθλητισμό. Η συμμετοχή των πολιτικών στην τελετή έναρξης είναι τελείως άλλη υπόθεση. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών να το αποφασίσουν ως πολιτικοί και ούτε ο αθλητισμός ούτε οι αθλητές πρέπει να συμπαρασυρθούν σε αυτό.

 
   
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), γραπτώς. – (RO) Όταν μιλούμε για την αναθεωρημένη στρατηγική της Λισαβόνας, δεν μπορούμε να αγνοούμε έναν τομέα, που απασχολεί 15 εκατομμύρια ανθρώπους και παράγει περίπου το 4% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει σημαντική συνιστώσα των δύο μεγάλων μας στόχων: της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Αυτός είναι ο λόγος που θέλω να υπογραμμίσω ορισμένες δημοσιονομικές πτυχές της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού. Για την ώρα, δεν έχουμε σαφή αναφορά στις ισχύουσες Συνθήκες, που να επιτρέπει την ενεργό εμπλοκή μας μέσω προγραμμάτων και πόρων. Ωστόσο, μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, μπορούμε πάντως να ξεκινήσουμε προπαρασκευαστικές δράσεις στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, που, μολονότι περιορίζεται σε ασήμαντα ποσά, μπορεί να αρχίσει πολύ χρήσιμα έργα για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό από το 2009.

Λυπούμαι που στη διάρκεια της παρουσίασης αυτής της εβδομάδας του νέου προσχεδίου του προϋπολογισμού, δεν συζητήσαμε περαιτέρω για τη γραμμή του προϋπολογισμού που μπορεί να θεσπιστεί στο Κεφάλαιο 3 – Ιθαγένεια του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ελπίζω ότι με την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού το φθινόπωρο θα υποβάλουμε εποικοδομητικές προτάσεις γι’ αυτό το πεδίο.

 
   
MPphoto
 
 

  Lívia Járóka (PPE-DE), γραπτώς. (HU) Επιτρέψτε μου να συγχαρώ καταρχάς τον αγαπητό φίλο, τον κ. Μαυρομμάτη, για την έκθεσή του, που ενθαρρύνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές με στόχο την αποτροπή της βίας, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στους αθλητικούς χώρους και γύρω από αυτούς. Η ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού που, δυστυχώς, βαίνει αυξανόμενος σε αθλητικές εκδηλώσεις, είναι ένα καθήκον που πρέπει να επιτελέσουν από κοινού οι αρχές των κρατών μελών, οι αθλητικές ενώσεις και οι οργανωτές αγώνων. Είναι επίσης προς το κοινό συμφέρον τους. Ορισμένες υπέροχες πρωτοβουλίες, που διακρίνονται σε σχέση με αυτό, περιλαμβάνουν την εκστρατεία της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) «Το ποδόσφαιρο κατά του ρατσισμού στην Ευρώπη» (FARE) και τη σειρά εκδηλώσεων με θέμα «Ο ρατσισμός χαλάει το παιχνίδι». Ο πλέον αποτελεσματικός μηχανισμός για την καταπολέμηση του ρατσισμού και του αποκλεισμού, που σημειώνονται στην αθλητική κονίστρα, όμως, είναι το ίδιο το παιχνίδι, καθώς εμπνέει στα άτομα ένα αίσθημα ομαδικού πνεύματος, συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας, ενώ ενισχύει παράλληλα τη συνεργασία και την αλληλεγγύη ως κοινωνικές αξίες.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, πάντως, ορισμένες ομάδες στην κοινωνία, ιδίως οι πλέον ευάλωτες εθνικές μειονότητες, επιδίδονται σε πολύ μικρότερο βαθμό σε αθλητικές δραστηριότητες και έχουν μικρότερη πρόσβαση σε κρατικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεσπίσει κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην ενασχόληση και χρηματοδότηση των αθλημάτων. Η ηγεσία των αθλητικών ενώσεων στα κράτη μέλη, πάντως, σε συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη συμμετοχή των μειονεκτουσών ομάδων στα αντίστοιχα αθλήματα.

 
   
MPphoto
 
 

  Roumyana Jeleva (PPE-DE), γραπτώς. – (BG) Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφό μας Μαυρομμάτη για την εξαίρετη έκθεσή του. Είναι αξιέπαινη η συμπερίληψη του αθλητισμού στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η απαίτηση στον προϋπολογισμό του 2009 να υπάρχει ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες στον τομέα του αθλητισμού και για την ανάπτυξη μέτρων με στόχο την προώθησή του στα κράτη μέλη. Πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση εγκαινιάζει την έναρξη της προώθησης μιας συνεπούς ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του αθλητισμού.

Ως μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης από τη Βουλγαρία, μια χώρα με υπανάπτυκτες αθλητικές υποδομές, ιδίως όσον αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, θέλω να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πιο ενεργητικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά μέσα για επενδύσεις στο αστικό περιβάλλον και για την ανάπτυξη συναφών με τον αθλητισμό υποδομών και έργων. Πιστεύω πραγματικά ότι ο αθλητισμός πρέπει και μπορεί να καταστεί αναπόσπαστο σκέλος των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης στις περιφέρειες, τους δήμους, τις πόλεις και τα χωριά μας με τη συνδρομή της ΕΕ.

 
   
MPphoto
 
 

  Lasse Lehtinen (PSE), γραπτώς. (FI) Ο αθλητισμός είναι ανταγωνισμός, το είδος όμως του ανταγωνισμού στο οποίο δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι νόμοι περί ανταγωνισμού της ΕΕ.

Για να διαφυλάξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού, πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία για αυτορρύθμιση στο μέλλον σύμφωνα με τις καλύτερες αθλητικές παραδόσεις του καθενός. Ως νομοθέτες, πρέπει να θεσπίσουμε νόμους που εγγυώνται ότι οι πολιτικοί και οι δικαστές εμπλέκονται όσο το δυνατόν λιγότερο στις υποθέσεις του αθλητισμού. Αυτή η φαινομενικά αντιφατική απαίτηση εξετάζεται με μεγαλύτερη συνοχή σε αυτή την έκθεση σε σύγκριση με ό,τι γίνεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής.

Είναι σημαντικό για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό για όλους και για τη δραστηριότητα του απλού κόσμου να μπορούν τα κράτη μέλη να διαφυλάξουν τα εθνικά τους συστήματα τυχερών παιχνιδιών, που αποτελούν ουσιαστικό συστατικό του ιδιαίτερου χαρακτήρα του αθλητισμού. Οι παρενέργειες των τυχερών παιχνιδιών είναι επίσης ευκολότερο να αποτραπούν σε χώρες όπου το κράτος κατέχει μονοπώλιο. Σε όλα τα αθλήματα, ο επαγγελματικός αθλητισμός και η επιχειρηματικότητα που δομείται γύρω από αυτά επωφελούνται από την προαιρετική, άνευ αμοιβής, δραστηριότητα του απλού κόσμου και τη δημόσια χρηματοδότηση.

Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει ότι η κοινωνική βάση για τον αθλητισμό δεν θα καταρρεύσει υπό την πίεση των δυνάμεων της αγοράς.

 
   
MPphoto
 
 

  Janusz Lewandowski (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Ο αθλητισμός είναι λίαν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας και επίσης τόσο παγκοσμιοποιημένο φαινόμενο, που χρήζει της προσοχής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια κοινή προσπάθεια για την καταπολέμηση ορισμένων συναφών φαινομένων είναι πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με τη δράση ξεχωριστών κρατών μελών.

Το ντόπινγκ αποτελεί μια αναγνωρισμένη και διαδεδομένη μάστιγα του σύγχρονου αγωνιστικού αθλητισμού. Αυτός είναι ο λόγος που στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δίνεται προτεραιότητα στην καταπολέμηση του ντόπινγκ. Οι βουλευτές που προέρχονται από τις πρώην κομμουνιστικές χώρες θυμούνται με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει το ντόπινγκ εθνικοποιημένη μέθοδος εκτροφής πρωταθλητών, με τη συναίνεση των αρχών χωρών που οικοδομούν το γόητρό τους στη βάση της επιτυχίας στον τομέα του αθλητισμού. Ο εισηγητής έκανε μια έξυπνη παρατήρηση με βάση την πραγματικότητα της κατάστασης. Δήλωσε ότι σε αυτοτελή βάση η θεραπεία των συμπτωμάτων μέσω αυξανόμενων ελέγχων δεν θα είναι αποτελεσματική. Πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για την εξάλειψη των βασικών αιτιών αυτού του φαινομένου. Έχω κατά νου ένα χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων, που ξεπερνούν τις αντοχές του σώματος και την εκπαίδευση.

Μια άλλη αξιοσημείωτη μάστιγα των μαζικών αθλητικών εκδηλώσεων είναι η έκφραση του ρατσισμού και των διακρίσεων. Κάνω διάκριση μεταξύ αυτού και των περιορισμών που επιβάλλει η FIFA όσον αφορά τον αριθμό ντόπιων και αλλοδαπών παικτών σε μια ομάδα, λόγου χάρη. Τέτοιου είδους περιορισμοί διέπονται από ανησυχία για την πρόοδο και την ανάπτυξη νέων ταλέντων (αντί μεταγραφών) και δεν αποτελούν κρούσμα διακρίσεων σε βάρος παικτών λόγω της εθνικής τους καταγωγής.

Επικροτώ, επίσης, την προσοχή που δίνεται σε φαινόμενα τα οποία συνδέονται με την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και τις παρενέργειές τους, όπως είναι τα τυχερά παιχνίδια και η άνιση πρόσβαση στις αναμεταδόσεις αθλητικών εκδηλώσεων. Συμφωνώ ότι αυτά τα ζητήματα είναι επίσης σημαντικά.

 
   
MPphoto
 
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE), γραπτώς. – (BG) Κύριε Πρόεδρε, είναι υπέροχο που το ΕΚ συζητάει τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στην ανάγκη εξισορρόπησης των πολιτικών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του επαγγελματικού και του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Ο πρωταθλητισμός κοστίζει πολύ, είναι όμως επίσης αναγκαίο να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για τον μαζικό αθλητισμό από την παιδική ηλικία μέχρι και την ηλικία συνταξιοδότησης. Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν υποδομές, που θα δώσουν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες των πολιτών τη δυνατότητα ένταξης.

Ο αθλητισμός απαιτεί εκπαίδευση από πολύ νεαρή ηλικία και ο αθλητισμός διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εξάλειψη πολλών άλλων προβλημάτων, όπως είναι η χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ και καπνίσματος. Πρέπει να ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν χώρους ελεύθερης άθλησης και χώρους απαλλαγμένους από ναρκωτικά, αλκοόλ και κάπνισμα. Πρόσφατα έκανα μια δημοσκόπηση, που καθιστά ξεκάθαρο ότι οι νέοι που αθλούνται δεν κάνουν χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ. Η συμπεριφορά τους είναι πολύ διαφορετική· η ανοχή και η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, που τους τα καλλιεργεί ο αθλητισμός. Επομένως, η εμπλοκή της εκπαίδευσης στον αθλητισμό είναι ιδιαίτερης σημασίας. Υπάρχει επίσης και κάτι ακόμα, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας: υπάρχουν ειδικά αθλητικά σχολεία και είναι πολύ σημαντικό οι δραστηριότητές τους να εξισορροπούνται από το έργο αθλητικών σωματείων, που προσλαμβάνουν τους αθλητές τους. Είναι ανάγκη να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τον σκοπό αυτόν τόσο για τον αθλητισμό όσο και για την εκπαίδευση.

 
   
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), γραπτώς. (ET) Πολλά ειπώθηκαν εδώ για τον ρόλο του αθλητισμού στον πολιτισμό, τις συνέπειές του στην υγεία κλπ. Ο αθλητισμός πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο τόσο από σωματική όσο και από ψυχολογική άποψη. Τα τελευταία χρόνια το κοινωνικό όφελος του αθλητισμού προωθήθηκε ενεργά στην Ευρώπη, ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητές τους, στη ζωή των κοινοτήτων τους. Λυπούμαι πολύ που δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τον αθλητισμό για τα άτομα με αναπηρία. Ως Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης για Άτομα με Αναπηρία της Εσθονίας γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία, να τους εξασφαλιστεί κάλυψη από τα ΜΜΕ και να εξασφαλιστούν πόροι από την κυβέρνηση και από χορηγούς. Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας έχουν επίγνωση ότι δεν έχουν θεσπιστεί γι’ αυτούς ισότιμοι όροι και ευκαιρίες.

 
   
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. – (RO) Τα πολιτιστικά στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσε η Eurostat το 2007, συνελέγησαν με βάση τις δραστηριότητες που γνωστοποιούν τα κράτη μέλη για να καταχωρηθούν σε αυτή την κατηγορία. Δυστυχώς, ο αθλητισμός και ο τουρισμός αποκλείστηκαν και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί. Εκτιμώ ως θετική την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια και την προώθηση των χειμερινών και θαλάσσιων αθλημάτων.

Η ύπαρξη αθλητικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα ή η δημιουργία τουριστικών διαδρομών για ποδηλάτες θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στην υγεία του πληθυσμού όσο και στο περιβάλλον. Στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, υπάρχουν ήδη επιχειρήσεις διαχείρισης θέσεων στάθμευσης, που παρέχουν στους τουρίστες ποδήλατα δωρεάν καθόλη τη διάρκεια στάθμευσης των οχημάτων τους.

Την Πρωτομαγιά, στο Galaţi, την πόλη από όπου κατάγομαι, περίμενα στη γραμμή του τερματισμού τους ανθρώπους, που αποφάσισαν να αφιερώσουν τον χρόνο τους για να συμμετάσχουν σε αγώνα ανώμαλου δρόμου. Ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενη για τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, που πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού. Η εκπαίδευση είναι βασική για την προώθηση του αθλητισμού. Στη Ρουμανία, η κατασκευή αρκετών εκατοντάδων γυμναστηρίων για σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησε το 2001, τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. Πιστεύω ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις πρέπει να συνεχιστούν.

 
   
   

ΠΡΟΕΔΡΙΑ της κ. ROURE
Αντιπροέδρου

*Ο κ. Μ. Μαυρομμάτης είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συντάκτης της κοινοβουλευτικής έκθεσης για τη Λευκή Βίβλο για τον Αθλητισμό.


(Πηγή: Ευρωπαικό Κοινοβούλιο)


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Φ.Α. & Κοινοβούλια
(Ελληνική κ΄Ευρωπαϊκή Βουλή)

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στην ΕΚΠ/ΣΗ
Εισαγωγή
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007
Αιτιολογική Εκθεση από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.
Εισηγητής: Pal Schmitt
Συζήτηση της έκθεσης του Pal Schmitt στην Ευρωβουλή με θέμα:
Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση.
Pal Schmitt: Ευρωβουλευτής και Ολυμπιονίκης
Αναλυτικά στο site της Ευρωβουλής:
-Άρθρο: "Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας"
-Φάκελος: "Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!"
-Συνέντευξη του Pál Schmitt, πρώην χρυσού ολυμπιονίκη στην ξιφασκία και νυν ευρωβουλευτή
-Ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
-Άρθρο: "Αυξάνονται οι ανησυχίες για την παχυσαρκία στην Ευρώπη"
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων"
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ευαγγελία Τζαμπάζη

(Ευρωβουλευτής)
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων".
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christa Prets (Ευρωβουλευτής)
Η δράση της ΕΕ στο πεδίο της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων του Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (EYES) 2004
Η διαδρομή του θέματος (δυστυχώς, μόνο στα Αγγλικά)
Δόθηκε η εκκίνηση σε μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του αθλητισμού,
14-05-2008, Συντάκτης Εκθεσης Επιτροπής: Mανώλης Mαυρομμάτης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
(7/1/2008), Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το «ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση» (ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου) και Απάντηση του Υπουργού κ. Ευρ. Στυλιανίδη στην ερώτηση
(29/2/2008), Καραμανλής, Παπανδρέου για την εκπαίδευση στη Βουλή (Δαπάνες, Σύστημα εξετάσεων, Φροντιστήρια, Υποδομές, Μεταθέσεις-Διορισμούς κ.λπ.)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ κ' ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό - συζήτηση εξαιτίας της έκθεσης του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία"
Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία
Πράσινο βιβλίο για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-2013
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό (1 Δεκεμβρίου 2005)
Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας (Δημόσια υγεία - 09-02-2007)

Φ.Α. & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ...
Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία
 
16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή,
Εισηγήσεις αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΕΠΘ για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φ.Α.

 

Φ.Α. & UNESCO

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Υπεγράφη η συμφωνία -μεταξύ UNESCO και Υφυπ. Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδη- για τη σύσταση του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.