.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η Φ.Α. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ερώτηση της Βουλευτού κ. Σταυρούλας Ξουλίδου (ΑΝΕΛ Β' Θεσσαλονίκης)
σχετικά με τ
ην αύξηση των ωρών Φ.Α. κ' εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας
και
Απάντηση του  Υπ. Παιδείας στην ερώτηση

(Ερώτηση κ' απάντηση μαζί ΕΔΩ)

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς: τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κύριε Υπουργέ,

Όπως σας είχα τονίσει στην από 28/07/2014 αναφορά μου σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα γεγονός ότι από το σχολικό έτος 2014-2015 προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων μείωση των ωρών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, σε αντίθεση με τη σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οδηγεί στη σταδιακή υποβάθμιση του συγκεκριμένου μαθήματος.

Συγκεκριμένα, από τη νέα σχολική χρονιά το ανωτέρω μάθημα θα διδάσκεται μόνο δύο ώρες την εβδομάδα στα δημοτικά σχολεία, στις τρείς τάξεις του γυμνασίου καθώς και στην Α’ τάξη Λυκείου  και μια μόνο ώρα στις τάξεις Β’ και Γ’ Λυκείου. Επιπλέον, στη Γ’ τάξη των ΕΠΑΛ δεν προβλέπεται ώρα για το μάθημα της φυσικής αγωγής.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες δεν υποτιμούν μόνο τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος και το έργο των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, αλλά πολύ περισσότερο επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες στη γενικότερη ψυχοσωματική ανάπτυξη των νέων, αλλά και στην ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους στη χώρα μας. Η φυσική αγωγή αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων και οφείλει να παρέχεται δωρεάν στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Η συρρίκνωσή της οδηγεί σε καρατόμηση του αθλητικού πνεύματος και της βασικής αρχής «νους υγιής εν σώματι υγιεί».

Επιπροσθέτως, επισημαίνουμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δεν πρόκειται να επιβαρυνθεί με την αύξηση των ωρών φυσικής αγωγής, εφόσον το εκπαιδευτικό προσωπικό ήδη υπάρχει, είναι επαρκές και δεν θα χρειαστούν νέες προσλήψεις.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε, κ. Υπουργέ:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε προκειμένου να μην προχωρήσετε σε μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση;
2. Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε άρση της απόφασής σας για τη μη διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος στη Γ’ τάξη των ΕΠΑΛ;
3. Βάση ποίων κριτηρίων προβήκατε στις ανωτέρω αποφάσεις, οι οποίες είναι αντίθετες με τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που προβλέπουν τρείς ώρες φυσικής αγωγής την εβδομάδα στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων;


Η ερωτώσα Βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου
       


Απάντηση του  Υπ. Παιδείας κ. Λοβέρδου στην ερώτηση

 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 2466/11-9-2014»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 2466/11-9-2014, την οποία κατέθεσε η Βουλευτής κ. Σταυρούλα Ξουλίδου, σχετικά με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συμβάλει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια, καθώς και στην αρμονική ένταξη τους στην κοινωνία.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, για τη Φυσική Αγωγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται δύο ώρες διδασκαλίας ανά τάξη για τα Δημοτικά Σχολεία κανονικού προγράμματος Υ.Α. (ΦΕΚ [αριθμ.
Φ.12/773/77094/ Γ1/28-7-2006 1139/Τ.Β72006)], ενώ για αυτά στα οποία ισχύει το αναμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ΥΑ (ΦΕΚ 1327/Τ.Β72011) προβλέπονται 4 ώρες την εβδομάδα για τις τάξεις από Α' έως Δ' Δημοτικού και 2 ώρες για την Ε' και Στ' Δημοτικού. Η επέκταση του αναμορφωμένου ωρολογίου προγράμματος σε όλες τις τάξεις και στο σύνολο των Δημοτικών σχολείων της χώρας θα οδηγήσει σταδιακά στην αύξηση των συνολικών ωρών διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η Φυσική Αγωγή διδάσκεται ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Συγκεκριμένα, τα Ωρολόγια Προγράμματα της Α' και Β' τάξης του Γυμνασίου καθορίζονται με την με αρ.115475/Γ2/21-8-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 2121/Τ.Β72013), ενώ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ' τάξης του Γυμνασίου καθορίζεται με την με αρ.105954/Γ2/3-9-2009 Υ.Α.(ΦΕΚ 1890/τ.Β'
εβδομαδιαίως καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και στις τρείς τάξεις.

Τα Ωρολόγια Προγράμματα της Α' και Β' τάξης του Γενικού Λυκείου καθορίζονται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Τ.Α72013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται δύο (2) ώρες και λοιπές διατάξεις» και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται δύο ώρες εβδομαδιαίως στην Α' τάξη και μία (1) ώρα στην Β' τάξη, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τη με αρ. 63447/Γ2/27-6-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ 921/τ.Β72005), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ. 137433/Γ2/2-9-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 2406/Τ.Β72014) και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως, καθ" όλη τη διάρκεια του έτους.

Επιπλέον, το άρθρο 9 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193.Τ.Α') καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας για τη Γ' τάξη Ημερησίου Επαγγελματικού συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ενώ η με αρ.πρωτ. 100634/Γ2/30-6-2014 (ΦΕΚ 1915/τ.Β') Υ.Α. καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας για τη Γ' τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 46 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 93,τ.Α') η ισχύς των ανωτέρω Προγραμμάτων αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-2016.

Η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ακολουθεί τη στοχοθεσία του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας, η ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως η συνεργασία, ο σεβασμός στον αντίπαλο και η ενίσχυση της αυτοπεπεποίθησης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, το Υ.ΠΑΙ.Θ. συνεργάζεται με τις Ομοσπονδίες των αθλημάτων. Συγκεκριμένα, το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει εγκρίνει άδεια εισόδου στα σχολεία μετά από αιτήματα των Ομοσπονδιών σε επιλεγμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής (προπονητές κλιμακίων των Ομοσπονδιών) με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση των αθλημάτων.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των θεματικών αξόνων του Κοινωνικού Σχολείου και σε συνεργασία με το Σ.Ε.Γ.Α.Σ, επεκτείνεται Πανελληνίως το καινοτόμο πρόγραμμα Kids' Athletics, επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσει τα οφέλη που προσφέρει ο Αθλητισμός. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους μαθητές ένα οργανωμένο αθλητικό πρόγραμμα με τη μορφή παιχνιδιού και να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά τα αγωνίσματα του Κλασσικού Αθλητισμού. Επιπροσθέτως, στο ευρύτερο πλαίσιο του Κοινωνικού Σχολείου, με την Υ.Α. 143571/Γ4/10-09-2014 θεσμοθετήθηκε η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου με σκοπό να συνδέει κάθε σχολική χρονιά με έναν κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/ συμπεριφορικού πεδίου που θα υλοποιείται βιωματικά μέσα από τον Σχολικό Αθλητισμό. Ο θεματικός άξονας για το παρόν Σχολικό Έτος 2014-15 είναι «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι».
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

 

(Ερώτηση κ' απάντηση μαζί ΕΔΩ)


Παρόμοιο θέμα στη Βουλή: (7/1/2008), Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το «ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση» (ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου) και Απάντηση του Υπουργού κ. Ευρ. Στυλιανίδη στην ερώτηση

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2013
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Φ.Α. & Κοινοβούλια
(Ελληνική κ΄Ευρωπαϊκή Βουλή)

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στην ΕΚΠ/ΣΗ
Εισαγωγή
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007
Αιτιολογική Εκθεση από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.
Εισηγητής: Pal Schmitt
Συζήτηση της έκθεσης του Pal Schmitt στην Ευρωβουλή με θέμα:
Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση.
Pal Schmitt: Ευρωβουλευτής και Ολυμπιονίκης
Αναλυτικά στο site της Ευρωβουλής:
-Άρθρο: "Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας"
-Φάκελος: "Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!"
-Συνέντευξη του Pál Schmitt, πρώην χρυσού ολυμπιονίκη στην ξιφασκία και νυν ευρωβουλευτή
-Ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
-Άρθρο: "Αυξάνονται οι ανησυχίες για την παχυσαρκία στην Ευρώπη"
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων"
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ευαγγελία Τζαμπάζη

(Ευρωβουλευτής)
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων".
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christa Prets (Ευρωβουλευτής)
Η δράση της ΕΕ στο πεδίο της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων του Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (EYES) 2004
Η διαδρομή του θέματος (δυστυχώς, μόνο στα Αγγλικά)
Δόθηκε η εκκίνηση σε μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του αθλητισμού,
14-05-2008, Συντάκτης Εκθεσης Επιτροπής: Mανώλης Mαυρομμάτης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
(11-9-2014), Ερώτηση της Βουλευτού κ. Σταυρούλας Ξουλίδου (ΑΝΕΛ Β' Θεσσαλονίκης) σχετικά με την μείωση των ωρών Φ.Α. κ΄ μη εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας και Απάντηση του Υπ. Παιδείας στην ερώτηση
(7/1/2008), Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το «ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση» (ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου) και Απάντηση του Υπουργού κ. Ευρ. Στυλιανίδη στην ερώτηση
(29/2/2008), Καραμανλής, Παπανδρέου για την εκπαίδευση στη Βουλή (Δαπάνες, Σύστημα εξετάσεων, Φροντιστήρια, Υποδομές, Μεταθέσεις-Διορισμούς κ.λπ.)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ κ' ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό - συζήτηση εξαιτίας της έκθεσης του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία"
Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία
Πράσινο βιβλίο για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-2013
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό (1 Δεκεμβρίου 2005)
Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας (Δημόσια υγεία - 09-02-2007)

Φ.Α. & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ...
Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία
 
16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή,
Εισηγήσεις αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΕΠΘ για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φ.Α.

 

Φ.Α. & UNESCO

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Υπεγράφη η συμφωνία -μεταξύ UNESCO και Υφυπ. Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδη- για τη σύσταση του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.