.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η Φ.Α. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΟΥΝΕΣΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

UNESCO

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

MINEPS IV

Βουλιαγμένη, Αθήνα Ελλάδα, 6-8 Δεκεμβρίου 2004

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Οικοδόμηση μίας υγιούς κοινωνίας με αθλητικό πνεύμα


Εμείς, οι υπουργοί που συμμετέχουμε στην τέταρτη Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών και Υψηλών Αξιωματούχων για την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό (MINEPS IV) που συνεδρίασε στις 6-8 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, λίκνο του πολιτισμού και του αθλητισμού, γενέθλια γη και πρωτεύουσα της αναγέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων και της μακροβιότερης στην ιστορία συνθήκης για την ειρήνη της ολυμπιακής εκεχειρείας, και πρωτεύουσα των τελευταίων Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων,

Διαπιστώνοντας ότι ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική η επιρροή του αθλητισμού στην νεολαία και ότι οι νέοι έχουν την τάση να απαξιώνουν τις αξίες που μεταφέρονται μέσω αυτού, είναι επείγουσα ανάγκη να δράσουμε ώστε να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με τις προσπάθειες για να γίνει ο αθλητισμός περισσότερο αγνός και κοντά στα πρωταρχικά ιδεώδη,

Βεβαιώνουμε εκ νέου την πεποίθησή μας ότι ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην κοινωνία συμβάλλοντας στην εθνική συνοχή, υπερβαίνοντας τις προκαταλήψεις και ασκώντας θετική επιρροή στην κοινή γνώμη μέσω των ηθικών και παγκόσμιων αξιών που μεταφέρονται,

Υπογραμμίζουμε την σημασία της συμβολής των διεθνών αθλητικών συναντήσεων για την ανάπτυξη της φιλίας μεταξύ των λαών και της διεθνούς αλληλεγγύης,

Υπενθυμίζοντας ότι η πρόοδος της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα βελτίωσης κυρίως της υγείας, της υγιεινής, της πρόληψης του ΕΪΤΖ, της καλοζωίας των λαών και κυρίως των νέων. Οι φυσικές δραστηριότητες είναι επίσης ένα απαραίτητο εργαλείο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και κάθε κοινωνικής μάστιγας, όπως η χρήση ναρκωτικών, που μαστίζουν σε διαφορετικό βαθμό το σύνολο των σύγχρονων κοινωνιών.

Υπενθυμίζουμε επιπλέον ότι η υιοθέτηση της διεθνούς Χάρτας για την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, η Ολυμπιακή Χάρτα, ο Παγκόσμιος Κώδικας κατά της Φαρμακοδιέγερσης, η Συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της Φαρμακοδιέγερσης, η Διακήρυξη της Punta del Este (MINEPS III), η Διακήρυξη των Αθηνών για την γυναίκα και τον αθλητισμό (2001), το Ανακοινωθέν της Στρογγυλής Τράπεζας των Υπουργών και υψηλών αξιωματούχων για την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό (Ιανουάριος 2003), οι συστάσεις πολλών άλλων διεθνών διασκέψεων με θέμα τον αθλητισμό, και η υιοθέτηση της Απόφασης/RES/58/5 από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών της 3ης Νοεμβρίου 2003, που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους ιθύνοντες της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, αποτελούν τις μαρτυρίες της εκπεφρασμένης βούλησης από την διεθνή κοινότητα για την περαιτέρω παγκοσμιοποίηση του πλεονεκτήματος της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και την προώθηση με κάθε μέσο, της υπεράσπισης των αρχών που αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα. Οι δεσμεύσεις αυτές μαρτυρούν επίσης την βούληση της διεθνούς κοινότητας να συνεχίσει και να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες που στοχεύουν να δώσουν στην φυσική αγωγή και στον αθλητισμό τη θέση που τους αρμόζει στα εκπαιδευτικά συστήματα, στην χρήση του ελεύθερου χρόνου και στην οργάνωση των κοινωνιών μας. Καταδικάζουμε σταθερά την φαρμακοδιέγερση, την βία και τις εκδηλώσεις οξυμένης αδιαλλαξίας εκ μέρους των αθλητών και των οπαδών και βεβαιώνουμε εκ νέου την δέσμευσή μας έναντι των φαινομένων που αλλοιώνουν τα ολυμπιακά ιδεώδη και τις εκπαιδευτικές αξίες του αθλητισμού,
Εμείς οι υπουργοί, είμαστε αποφασισμένοι και δεσμευόμαστε άμεσα στα πλαίσια των κυβερνήσεων μας να:

υλοποιήσουμε συνεκτικές πολιτικές και να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της Συστατικής Πράξης της ΟΥΝΕΣΚΟ, τις αρχές της Διεθνούς Χάρτας για την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό και τα ολυμπιακά ιδεώδη.

Εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να δοθεί στον αθλητισμό ένας σημαντικότερος ρόλος ως φορέα άνθισης και προώθησης των ανθρωπιστικών και ηθικών αξιών, αμοιβαίας κατανόησης και προσέγγισης των λαών,

Ενθαρρύνουμε τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση του ιδεώδους της ειρήνης μέσω του αθλητισμού και της συμβολής του για τον σεβασμό των παγκόσμιων δικαιωμάτων του ανθρώπου,

Κινητοποιήσουμε τα μέσα και τους πόρους μέσω της αποτελεσματικής προώθησης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού ευνοώντας τις πρωτοβουλίες ενεργούς συμμετοχής σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο σε πνεύμα αλληλεγγύης με τις υπό ανάπτυξη χώρες.

Στηρίξουμε την επέκταση της πρακτικής των φυσικών και αθλητικών δραστηριοτήτων στα νέα κορίτσια και στις γυναίκες και να αναπτύξουμε τις πολυμερείς συνεργασίες με σκοπό την προώθηση των σχεδίων «γυναίκες και αθλητισμός» και να αυξηθεί έτσι η δημοκρατία στην κοινωνία, σύμφωνα με την Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

Ενθαρρύνουμε την προώθηση και την ανάπτυξη των παραδοσιακών αγώνων και αθλημάτων μέσω μίας Διεθνούς Χάρτας ως συνιστώσες του αθλητισμού για όλους και έκφραση της πλούσιας παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς,

Αναπτύξουμε δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των φυσικών δραστηριοτήτων και του αθλητισμού με τους άλλους τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, ο πολιτισμός, η κληρονομιά και η εκπαίδευση με σκοπό να ευνοηθούν κοινές πρωτοβουλίες και να ασκηθεί επιρροή στα κανονιστικά και νομοθετικά σχέδια.

Συστήνουμε σε όλες τις κυβερνητικές, διακυβερνητικές, μη κυβερνητικές, εθνικές, περιφερειακές και διεθνείς αρχές να:

Λάβουν επείγοντα μέτρα, για να προωθήσουν την ενίσχυση της διδασκαλίας της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, για να ασκήσει καλύτερη επίδραση στην ανάπτυξη ανδρών και γυναικών όλων των χωρών

Δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να προωθήσουν την πρόσβαση στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό σε όλο τον κόσμο. Η πρόσβαση αυτή, που συνεισφέρει στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην εκπαίδευση, αρχίζει από το σχολείο. Πρέπει, κατά συνέπεια, να αφιερώσουν στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό, σημαντικό μέρος των σχολικών ωραρίων και προγραμμάτων και να θέσουν στη διάθεσή τους εξειδικευμένο προσωπικό

Προωθήσουν την ανάπτυξη του αθλητισμού για όλους, κάτι, που πρέπει να γίνει σημαντικό καθήκον των αθλητικών οργανισμών, τόσο κυβερνητικών όσο και εθελοντικών

Πάρουν ενεργό μέρος, μέσα στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών τους, στον αγώνα κατά της φαρμακοδιέργερσης στον αθλητισμό και στην εγκαθίδρυση αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της φαρμακοδιέγερσης.

Λύσουν το θέμα της χρηματοδότησης των προγραμμάτων, για να ευνοήσουν αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη των διαφορετικών μορφών της φυσικής και αθλητικής δραστηριότητας.

Εφαρμόσουν δεσμεύσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό να βελτιώσουν τη θέση των γυναικών στις θέσεις ευθύνης σε όλα τα επίπεδα των αθλητικών αρχών.

Κάνουν τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό βασικό στοιχείο της υγείας.

Προωθήσουν ανταλλαγές εμπειριών και καλύτερες πρακτικές μέσω συγκεκριμένων σχεδίων και να ενισχύσουν τη συνεργασία ανάμεσα στα αθλητικά κινήματα των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών, για να μειωθούν οι υπάρχουσες αποκλείσεις και ανισότητες.

Ενθαρρύνουν σε εθνικό επίπεδο την αποτελεσματική συνεργασία των αρχών, που είναι επιφορτισμένες με την Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό, ειδικότερα στον τομέα της κατάρτισης διδασκόντων και της επεξεργασίας σχολικών προγραμμάτων.

Καλούμε την ΟΥΝΕΣΚΟ να:

Συνεχίσει την αποτελεσματική της εργασία, λαμβάνοντας υπόψη την υποστήριξη των Κρατών Μελών για την επεξεργασία και την υιοθέτηση Διεθνούς Συνθήκης κατά της Φαρμακοδιέγερσης στον Αθλητισμό το 2005, πριν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2006 και να εξασφαλίσει τη διοίκηση της

Υποστηρίξει την ολιστική ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, για να αποτελέσουν σημαντικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος και να συμβάλλουν στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, για να αποκτήσει η φυσική αγωγή και ο αθλητισμός πιο σημαντική θέση μέσα στα σχολικά προγράμματα

Τοποθετώντας τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό μέσα στο πλαίσιο της προώθησης της ποιότητας της εκπαίδευσης, να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη διεθνών και περιφερειακών διασκέψεων της εκπαίδευσης θέματα σχετικά με την προώθηση και την ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού

Ενισχύσει τη συνεργασία με το Διεθνές Αθλητικό Κίνημα, που θα επιβεβαιώσει, σε διεθνές επίπεδο, τη σύγκλιση των ανησυχιών ανάμεσα στις δημόσιες αρχές και τις εθελοντικές οργανώσεις στην υπηρεσία της ανάπτυξης της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικίες.

Χρησιμοποιήσει όλη της τη δύναμη για να βοηθήσει στην προώθηση και στην αξιοποίηση των παραδοσιακών αγώνων και αθλημάτων

Προσανατολίσει το πρόγραμμά της, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει πλήρως τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της MINEPS IV και να εξασφαλίσει την εφαρμογή τους σύμφωνα με τις προσδοκίες των Κρατών μελών.

Ζητούμε την ενεργή συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών, της ΟΥΝΕΣΚΟ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Εθελοντικών Διεθνών ΑΘλητικών Οργανώσεων και όλων των άλλων ενδιαφερομένων θεσμών, στη δράση, που θα αναλάβουμε από κοινού μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους φυσικής αγωγής και Αθλητισμού, το οποίο θα αποτελέσει εξαιρετική ευκαιρία για να δοθεί καινούργια ώθηση στην προώθηση και στην ανάπτυξη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και της αθλητικής πρακτικής μέσα στις κοινωνίες μας, συνεισφέροντας έτσι στην ειρήνη στον κόσμο.

Υιοθετήθηκε στην Αθήνα, στις 8 Δεκεμβρίου 2004


ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Το καλοκαίρι που μας πέρασε, άνδρες και γυναίκες από ολόκληρο τον κόσμο συναντηθήκαμε στην Αθήνα για να γιορτάσουμε μαζί στη μεγαλύτερη γιορτή του Αθλητισμού και του Πολιτισμού: στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες. Το καλοκαίρι που μας πέρασε, ολόκληρος ο πλανήτης έζησε την πανηγυρική επιστροφή των αγώνων στη γη όπου γεννήθηκαν.

Στόχος όλων όσοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εργαστήκαμε για να είναι οι Αγώνες αυτοί ασφαλείς και πλήρως επιτυχημένοι, ήταν η ελληνική ολυμπιάδα να είναι το εφαλτήριο μιας νέας, παγκόσμιας έμφασης στις διαχρονικές αξίες του ολυμπισμού: την ευγενή άμιλλα και την ιερή εκεχειρία, το ανθρώπινο μέτρο και το ευ αγωνίζεσθαι.

Σε αυτό το πνεύμα, η διάσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς καταδεικνύει την αποφασιστικότητα της παγκόσμιας κοινότητας να απαντήσει στις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής. Η υιοθέτηση της «Διακήρυξης των Αθηνών» από τις Κυβερνήσεις των κρατών της UNESCO θα γραφεί στην ιστορία του αθλητικού κινήματος ως ένα γεγονός κομβικής ουσιαστικής και συμβολικής σημασίας. Ένα γεγονός που σηματοδοτεί την κοινή μας δέσμευση:

- Να συντονίσουμε και να εντείνουμε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες μας ώστε να κλείσουμε οριστικά το δρόμο στη φαρμακοδιέγερση και σε κάθε αθέμιτη πρακτική που νοθεύει το αθλητικό πνεύμα.

 

 

  - Να κατοχυρώσουμε στην πράξη το δικαίωμα όλων των πολιτών στην άθληση και την ψυχαγωγία, επεκτείνοντας τα προγράμματα Φυσικής Αγωγής στα εκπαιδευτικά συστήματα.


- Να προωθήσουμε, με συγκεκριμένες πολιτικές, την ισότητα των φύλων, την ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στον αθλητισμό και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Με τη διάσκεψη αυτή, η UNESCO αποδεικνύει την προσήλωσή της στον κεντρικό στόχο για τον οποίο ιδρύθηκε το 1946: να συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνών στην εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

48 χρόνια μετά, γνώμονάς μας παραμένει το όραμα ενός μέλλοντος όπου ο πολιτισμός, στην ευρεία του έννοια, θα είναι η ισχυρή γέφυρα που θα ενώνει τους λαούς στην κοινή προσπάθεια για ειρήνη και ευημερία.

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της 4ης παγκόσμιας διάσκεψης υπουργών και υψηλών αξιωματούχων για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Ας εργαστούμε μαζί για να κρατήσουμε για πάντα ζωντανή τη φλόγα που ενώνει τους λαούς στην επιδίωξη του ωραίου, του μεγάλου και του αληθινού.

 ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Φ.Α. & Κοινοβούλια
(Ελληνική κ΄Ευρωπαϊκή Βουλή)

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στην ΕΚΠ/ΣΗ
Εισαγωγή
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007
Αιτιολογική Εκθεση από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.
Εισηγητής: Pal Schmitt
Συζήτηση της έκθεσης του Pal Schmitt στην Ευρωβουλή με θέμα:
Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση.
Pal Schmitt: Ευρωβουλευτής και Ολυμπιονίκης
Αναλυτικά στο site της Ευρωβουλής:
-Άρθρο: "Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας"
-Φάκελος: "Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!"
-Συνέντευξη του Pál Schmitt, πρώην χρυσού ολυμπιονίκη στην ξιφασκία και νυν ευρωβουλευτή
-Ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
-Άρθρο: "Αυξάνονται οι ανησυχίες για την παχυσαρκία στην Ευρώπη"
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων"
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ευαγγελία Τζαμπάζη

(Ευρωβουλευτής)
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων".
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christa Prets (Ευρωβουλευτής)
Η δράση της ΕΕ στο πεδίο της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων του Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (EYES) 2004
Η διαδρομή του θέματος (δυστυχώς, μόνο στα Αγγλικά)
Δόθηκε η εκκίνηση σε μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του αθλητισμού,
14-05-2008, Συντάκτης Εκθεσης Επιτροπής: Mανώλης Mαυρομμάτης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
(7/1/2008), Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το «ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση» (ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου) και Απάντηση του Υπουργού κ. Ευρ. Στυλιανίδη στην ερώτηση
(29/2/2008), Καραμανλής, Παπανδρέου για την εκπαίδευση στη Βουλή (Δαπάνες, Σύστημα εξετάσεων, Φροντιστήρια, Υποδομές, Μεταθέσεις-Διορισμούς κ.λπ.)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ κ' ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό - συζήτηση εξαιτίας της έκθεσης του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία"
Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία
Πράσινο βιβλίο για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-2013
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό (1 Δεκεμβρίου 2005)
Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας (Δημόσια υγεία - 09-02-2007)

Φ.Α. & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ...
Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία
 
16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή,
Εισηγήσεις αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΕΠΘ για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φ.Α.

 

Φ.Α. & UNESCO

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Υπεγράφη η συμφωνία -μεταξύ UNESCO και Υφυπ. Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδη- για τη σύσταση του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.