Ορισε την ημερομηνία
(από το έτος 100 μ.Χ. !!!
μέχρι το 9999 μ.Χ. !!! )
π.χ. 06/09/2025

 ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

(Σήμερα: κλικ χωρίς ορισμό)