www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ
Μέρος Β'

 

<--προηγούμενη σελίδα -  Κανονισμοί Ποδηλασίας (μέρος Α')
--------------------

 

Μέρος Β'   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ - TΕXΝΙΚΗ EΠITΡΟΠΗ 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΔΡΟΜΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ 6.01 - 2002

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: ΠΕΤΣΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ: ΒΙΒΗ ΜΑΓΚΟΥ

 

ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 

 

ΜΕΡΟΣ II ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΓΩΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Αποστάσεις

2.4.001. Οι αποστάσεις είναι οι ακόλουθες:

 

  ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΜ (ΜΕΓΙΣΤΗ ) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΜ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ - ΜΕΓΙΣΤΗ )
 ΑΝΔΡΩΝ / ΝΕΩΝ 40 40 - 50
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30 30 - 40
ΕΦΗΒΩΝ 30 20 - 30
ΝΕΑΝΙΔΩΝ 25 10 - 15
ΠΑΙΔΩΝ 15  10 - 15
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 12 10 - 12
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 30  

Διαδρομή

2.4.002. Η διαδρομή πρέπει να είναι ασφαλής και τέλεια γραμμογραφημένη.

2.4.003 . Μετά την εκκίνηση του αγώνα, η διαδρομή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από τους συμμετέχοντες στον αγώνα ποδηλάτες και τα αυτοκίνητα συνοδείας που ακολουθούν τους ποδηλάτες αυτούς.

2.4.004. Οι αποστάσεις που απομένουν να καλυφθούν πρέπει να δείχνονται (σηματοδοτούνται) καθαρά κάθε 5 χλμ. τουλάχιστον. Για τους αγώνες ανάβασης πρέπει να υπάρχει σήμανση σε κάθε χιλιόμετρο.

2.4.005. Ο διοργανωτής πρέπει να προβλέψει κοντά στην εκκίνηση ένα σιρκουί προθέρμανσης τουλάχιστον 800 μέτρων.

Σειρά εκκίνησης

2.4.006. Η σειρά εκκίνησης καθορίζεται από τον διοργανωτή του αγώνα σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν στο πρόγραμμα - τεχνικό οδηγό του αγώνα.

2.4.007. Οι ποδηλάτες παίρνουν εκκίνηση σε ενδεικτικά διαστήματα. Ενίοτε αυτό το διάστημα μπορεί να αυξηθεί μεταξύ των ποδηλατών που παίρνουν εκκίνηση τελευταίοι.

2.4.008. Η σειρά εκκίνησης των ετάπ χρονομέτρησης στο πλαίσιο των αγώνων με ετάπ ρυθμίζεται από το άρθρο 2.6.022.

2.4.009. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, η σειρά εκκίνησης καθορίζεται από την Αγωνόδικο Επιτροπή με κλήρωση. Παρόλα αυτά οι 3 πρώτοι ποδηλάτες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της προηγούμενης χρονιάς θα πάρουν εκκίνηση τελευταίοι με αντίστροφη σειρά.

Εκκίνηση

2.4.010. Κάθε ποδηλάτης πρέπει να παρουσιάζεται για να υπογράψει στο φύλλο αγώνος 15 λεπτά το αργότερο πριν την ώρα εκκίνησής του.

2.4.011. Η εκκίνηση θα δίνεται από μία υπερυψωμένη ράμπα, από στάση. Ο ποδηλάτης θα πρέπει να κρατιέται και ύστερα να αφήνεται, χωρίς να σπρώχνεται, από έναν κομισάριο ή κριτή, ο οποίος θα πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους τους ποδηλάτες.

2.4.012. Ο ποδηλάτης θα πρέπει να παίρνει εκκίνηση με διαταγή του Αφέτη, ο οποίος σε συνεργασία με τον χρονομέτρη είναι και οι υπεύθυνοι για την εκκίνηση.

2.4.013. Ο χρόνος κάθε ποδηλάτη που παρουσιάζεται με καθυστέρηση στην εκκίνηση θα μετράται από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησής του και θα δίνεται υποχρεωτικά από στάση από το σημείο που ορίζεται για αυτό το λόγο. Στην περίπτωση αυτή ο ποδηλάτης θα αφήνεται να φύγει στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο άλλων ποδηλατών.

Χρονομέτρηση

2.4.014. Η χρονομέτρηση θα γίνεται σε καθορισμένα σημεία της διαδρομής, μοιρασμένα έτσι ώστε οι ποδηλάτες και οι θεατές να πληροφορούνται συνεχώς για την εξέλιξη του αγώνα.

2.4.015. Οι τελικοί χρόνοι θα καταγράφονται στο 1/100 (εκατοστό) του δευτερολέπτου τουλάχιστον.

2.4.016. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα οι χρόνοι καταγράφονται στο 1/1000 (χιλιοστό) του δευτερολέπτου. Στα επίσημα αποτελέσματα, στους ηλεκτρονικούς πίνακες, στις οθόνες της τηλεόρασης κ. λ. π. οι χρόνοι ανακοινώνονται στο πλησιέστερο δευτερόλεπτο. Μόνο σε περίπτωση ισότητας χρόνου, ο χρόνος θα ανακοινώνεται με την αναγκαία ακρίβεια ώστε να μην υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ των αθλητών: στο δέκατο, εκατοστό ή χιλιοστό του δευτερολέπτου.

Διαδικασίες κατά την διάρκεια του αγώνα

2.4.017. Εάν ένας ποδηλάτης ''πιάνεται'' από έναν άλλο, δεν μπορεί ούτε να οδηγήσει (να παραμείνει μπροστά) αλλά ούτε να ακολουθήσει τον ποδηλάτη που τον πιάνει (και τον προσπερνάει) εκμεταλλευόμενος το ρεύμα αέρος που δημιουργείται.

2.4.018. Ο ποδηλάτης που ''πιάνει'' έναν άλλον, πρέπει να αφήσει (διατηρήσει) μια απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων, πλάγια, από τον ποδηλάτη που ''πιάνει''. Μετά από ένα χιλιόμετρο, ο ποδηλάτης που ''πιάστηκε'' πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα, ποδηλατώντας σε μια απόσταση 25 τουλάχιστον μέτρων μακριά (πίσω) από τον άλλον.

2.4.019. Εάν είναι αναγκαίο, ο κομισάριος πρέπει να υποχρεώσει τους ποδηλάτες, κατά περίπτωση να τηρούν (σέβονται) την πλάγια απόσταση των 2 μέτρων και την απόσταση των 25 μέτρων, παρόλο που μπορούν να επιβληθούν και οι ποινές που προβλέπονται από την Κλίμακα Ποινών (άρθρο 12.1.025.).

2.4.020. Η βοήθεια μεταξύ των ποδηλατών απαγορεύεται.

2.4.021. Ο κανονισμός του αγώνα θα διευκρινίζει αν επιτρέπεται τροφοδοσία και θα ορίζει τους όρους.

Αυτοκίνητα συνοδείας

2.4.022. Κάθε ποδηλάτης θα ακολουθείται από ένα αυτοκίνητο στο οποίο θα επιβαίνει ένας κομισάριος ή ένας κριτής ή ένας συνοδός μίας άλλης ομάδας, από αυτή του ποδηλάτη.

2.4.023. Το αυτοκίνητο συνοδείας πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 10 μέτρα πίσω από τον ποδηλάτη, να μην τον προσπερνάει ποτέ, ούτε να φτάνει στο ύψος του. Σε περίπτωση βλάβης, η επιδιόρθωση επιτρέπεται μόνο σε στάση και το αυτοκίνητο συνοδείας δεν πρέπει να ενοχλεί κανένα άλλο.

2.4.024. Το αυτοκίνητο συνοδείας ενός ποδηλάτη που πρόκειται να πιαστεί πρέπει, από την στιγμή που η απόσταση που χωρίζει τους δύο ποδηλάτες είναι μικρότερη των 100 μέτρων, να τοποθετηθεί πίσω από το αυτοκίνητο του άλλου ποδηλάτη (που καλύπτει την διαφορά).

2.4.025. Το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον ποδηλάτη ο οποίος πιάνει έναν άλλον, δεν επιτρέπεται να μπει ανάμεσά στους δύο αυτούς ποδηλάτες παρά μόνο αν οι ποδηλάτες έχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων. Εάν αυτή η διαφορά ελαττωθεί στη συνέχεια, το αυτοκίνητο θα ξαναμπεί πίσω από τον δεύτερο ποδηλάτη.

2.4.026. Το αυτοκίνητο συνοδείας επιτρέπεται να μεταφέρει υλικά που είναι απαραίτητα για την αλλαγή τροχών ή ποδηλάτων.

2.4.027. Απαγορεύεται, τα υλικά που προορίζονται για τους ποδηλάτες, να προετοιμάζονται ή να κρατιούνται (''κρέμονται'') έτοιμα, έξω από το αυτοκίνητο συνοδείας. Όλα τα άτομα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο αυτοκινήτων.

2.4.028. Εάν επιτρέπεται η συνοδεία σέρβις με μοτοσικλέτα, αυτή μπορεί να μεταφέρει αποκλειστικά και μόνο ρόδες.

2.4.029. Επιτρέπεται η χρήση μεγαφώνων και ηχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΖΕΥΓΗ - ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Φόρμουλα

2.5.001. 1. Οι αγώνες με ζεύγη είναι αγώνες με ομαδική κατάταξη. Κάθε ζεύγος ποδηλατών θα αποτελείται από 2 ποδηλάτες του ιδίου σωματείου (ομάδας) και της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας (π.χ. ’νδρες, Έφηβοι κ.λ.π.) οι οποίοι καλούνται να διανύσουν μία συγκεκριμένη απόσταση.

Απαγορεύεται ένα ζεύγος να αποτελείται από ποδηλάτες διαφορετικής ηλικιακής κατηγορίας και διαφορετικού σωματείου. Εξαιρούνται οι διασυλλογικοί αγώνες στους οποίους μπορούν να λάβουν μέρος ζεύγη αθλητών ίδιας ηλικιακής κατηγορίας αλλά προερχόμενοι από διαφορετικά σωματεία. Σε όλες τις περιπτώσεις οι ποδηλάτες κάθε ζεύγους θα πρέπει να είναι ενδεδυμένοι ομοιόμορφα.

2. Οι αγώνες ομαδικής χρονομέτρησης είναι αγώνες με ομαδική κατάταξη. Κάθε ομάδα ποδηλατών θα αποτελείται από 3 τουλάχιστον και 4 το μέγιστο ποδηλάτες του ιδίου σωματείου η της ίδιας ομάδας και της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας (π.χ. ’νδρες, Έφηβοι κ.λ.π.) οι οποίοι καλούνται να διανύσουν μία συγκεκριμένη απόσταση. Επιτρέπεται μια ομάδα να περιλαμβάνει 1 μόνο ποδηλάτη της αμέσως προηγούμενης ηλικιακής κατηγορίας με την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος ποδηλάτης διανύει την τελευταία χρόνια της κατηγορίας του.. Οι ποδηλάτες κάθε ομάδας θα πρέπει να είναι ενδεδυμένοι ομοιόμορφα.

Αποστάσεις

Οι αποστάσεις των αγώνων με ζεύγη θα είναι οι ακόλουθες :

 

ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΜ (ΜΕΓΙΣΤΗ )
 ΑΝΔΡΩΝ / ΝΕΩΝ 50
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30
ΕΦΗΒΩΝ 40
ΝΕΑΝΙΔΩΝ 20
ΠΑΙΔΩΝ 20
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 16
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 40

Οι αποστάσεις των αγώνων ομαδικής χρονομέτρησης θα είναι οι ακόλουθες :

 

ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΜ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ - ΜΕΓΙΣΤΗ )
ΑΝΔΡΩΝ / ΝΕΩΝ 50 - 100
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 20 - 40
ΕΦΗΒΩΝ 35 - 75

 Διαδρομή

2.5.002. Η διαδρομή πρέπει να είναι ασφαλής και άριστα γραμμογραφημένη. Πρέπει να είναι αρκετά φαρδύς και να αποφεύγονται οι πολύ επικίνδυνες ή κλειστές στροφές. Μετά την εκκίνηση του αγώνα, η διαδρομή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από τους συμμετέχοντες στον αγώνα ποδηλάτες και τα αυτοκίνητα συνοδείας που ακολουθούν τους ποδηλάτες αυτούς.

2.5.003. Οι αποστάσεις που απομένουν πρέπει να καλυφθούν πρέπει να δείχνονται (σηματοδοτούνται) καθαρά κάθε 10 χιλιόμετρα τουλάχιστον. Για τους αγώνες ανάβασης, πρέπει να υπάρχει σήμανση σε κάθε χιλιόμετρο.

2.5.004. Ο διοργανωτής πρέπει να προβλέψει κοντά στην εκκίνηση μία διαδρομή προθέρμανσης τουλάχιστον 800 μέτρων.

Σειρά εκκίνησης - Συμμετοχή.

2.5.005. Η σειρά εκκίνησης καθορίζεται από τον διοργανωτή του αγώνα σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν στο πρόγραμμα - τεχνικό οδηγό του αγώνα.

2.5.006. Η σειρά εκκίνησης των αγώνων ομαδικής χρονομέτρησης στο πλαίσιο των αγώνων με ετάπ κανονίζεται από το άρθρο 2.6.023.

2.5.007. Τα ζεύγη (οι ομάδες) παίρνουν εκκίνηση σε ενδεικτικά διαστήματα. Ενίοτε αυτό το διάστημα μπορεί να αυξηθεί μεταξύ των ζευγών (οι ομάδων) που παίρνουν εκκίνηση τελευταίες.

Εκκίνηση

2.5.008. Οι ποδηλάτες κάθε ζεύγους (ομάδας) πρέπει να παρουσιάζονται για να υπογράψουν στο φύλλο αγώνος το αργότερο 15 λεπτά πριν την ώρα της προβλεπόμενης εκκίνησης.

Το ζεύγος (η ομάδα) δεν μπορεί να πάρει εκκίνηση εάν δεν παρουσιαστούν όλα τα μέλη του.

Ο χρόνος κάθε ζεύγους (ομάδας) που παρουσιάζεται με καθυστέρηση στην εκκίνηση θα μετράται από την προγραμματισμένη ώρα εκκίνησής του και θα δίνεται υποχρεωτικά από στάση από το σημείο που ορίζεται για αυτό το λόγο. Στην περίπτωση αυτή το ζεύγος (ομάδα) θα αφήνεται να φύγει στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο άλλων ποδηλατών.

2.5.009. Στην εκκίνηση, οι ποδηλάτες κρατιούνται ο ένας δίπλα στον άλλον στην γραμμή εκκίνησης και αφήνονται χωρίς να σπρωχθούν, από τους κομισάριους ή κριτές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλα τα ζεύγη (ομάδες).

Χρονομέτρηση και κατάταξη

2.5.010. Η χρονομέτρηση θα γίνεται σε καθορισμένα σημεία της διαδρομής, τοποθετημένα έτσι ώστε οι ποδηλάτες και οι θεατές να πληροφορούνται συνεχώς για την εξέλιξη του αγώνα.

2.5.011. Οι τελικοί χρόνοι θα καταγράφονται στο 1/10 (δέκατο) του δευτερολέπτου τουλάχιστον.

2.5.012. Στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα οι χρόνοι καταγράφονται στο 1/1000 (χιλιοστό) του δευτερολέπτου.

Στα επίσημα αποτελέσματα, στους ηλεκτρονικούς πίνακες, στις οθόνες της τηλεόρασης κ. λ. π. οι χρόνοι ανακοινώνονται στο πλησιέστερο δευτερόλεπτο. Μόνο σε περίπτωση ισότητας χρόνου, ο χρόνος θα ανακοινώνεται με την αναγκαία ακρίβεια ώστε να μην υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ των αθλητών: στο δέκατο, εκατοστό ή χιλιοστό του δευτερολέπτου.

2.5.013. Ό χρόνος για την κατάταξη της ομάδας θα λαμβάνεται στον 2ο ποδηλάτη του ζεύγους που περνάει την γραμμή τερματισμού (3ο ποδηλάτη στην ομαδική χρονομέτρηση).

Διαδικασίες κατά την διάρκεια του αγώνα

2.5.014. Εάν ένα ζεύγος (μία ομάδα) πιαστεί, δεν επιτρέπεται να οδηγήσει, ούτε να επωφεληθεί του ρεύματος αέρα που δημιουργεί το ζεύγος (η ομάδα) που την πιάνει. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται επίσης για τους ποδηλάτες που μένουν πίσω. Ένας ποδηλάτης που μένει πίσω δεν μπορεί να ακολουθήσει μία άλλη ομάδα, ούτε να δεχθεί ή να παρέχει βοήθεια.

2.5.015. Το ζεύγος (η ομάδα) που ''πιάνει'' ένα άλλο (μία άλλη) πρέπει να αφήσει (διατηρήσει) μία απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων, πλάγια από το ζεύγος που πιάνει. Μετά από 1 χιλιόμετρο, το ζεύγος (η ομάδα) που ''πιάστηκε'' πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα ποδηλατώντας σε μία απόσταση 25 τουλάχιστον μέτρων μακριά από το άλλο (την άλλη).

2.5.016. Εάν είναι αναγκαίο, ο κομισάριος πρέπει να υποχρεώσει τους ποδηλάτες των ζευγών (ομάδων), κατά περίπτωση να τηρούν (σέβονται) την πλάγια απόσταση των 2 μέτρων και την απόσταση των 25 μέτρων, παρόλο που μπορούν να επιβληθούν και οι ποινές που προβλέπονται από την Κλίμακα Ποινών (άρθρο 12.1.025).

2.5.017. Το σπρώξιμο απαγορεύεται, ακόμη και ανάμεσα στους ποδηλάτες του ιδίου ζεύγους (της ίδιας ομάδας).

2.5.018. Η ανταλλαγή τροφής, ποτών, μικρών υλικών, τροχών, ποδηλάτων καθώς και η βοήθεια σε περίπτωση επιδιόρθωσης βλάβης, επιτρέπονται μεταξύ των ποδηλατών του ιδίου ζεύγους (της ίδιας ομάδας).

2.5.019. Ο κανονισμός του αγώνα θα διευκρινίζει εάν επιτρέπεται η τροφοδοσία και θα ορίζει τους όρους.

Αυτοκίνητα συνοδείας

2.5.020. Κάθε ζεύγος (ομάδα) θα ακολουθείται από ένα αυτοκίνητο στο οποίο θα επιβαίνει ένας κομισάριος ή ένας κριτής ή ένας συνοδός ενός άλλου ζεύγους (μίας άλλης ομάδας), από αυτή του ποδηλάτη.

2.5.021. Το αυτοκίνητο συνοδείας πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 10 μέτρα πίσω από τον 2ο ποδηλάτη του ζεύγους (τελευταίο ποδηλάτη της ομάδας), δεν πρέπει να τον προσπεράσει ποτέ, ούτε να φτάσει στο ύψος του. Σε περίπτωση βλάβης, η επιδιόρθωση δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε στάση και το αυτοκίνητο συνοδείας δεν πρέπει να ενοχλεί κανένα άλλο.

2.5.022. Σε περίπτωση που αθλητής ενός ζεύγους (αθλητής ή αθλητές μιας ομάδας) μένει πίσω, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο συνοδείας του ζεύγους (της ομάδας) δεν επιτρέπεται να μπει μεταξύ των αθλητών του ζεύγους (της ομάδας) παρά μόνο εάν δημιουργηθεί απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων. Οι ποδηλάτες που μένουν πίσω δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επωφεληθούν του ρεύματος αέρα που δημιουργεί το αυτοκίνητο συνοδείας.

2.5.023. Το αυτοκίνητο συνοδείας ενός ζεύγους (μίας ομάδας) που πρόκειται να ''πιαστεί'', πρέπει, από την στιγμή που η απόσταση που χωρίζει τα δύο ζεύγη ( τις δύο ομάδες) είναι μικρότερη των 100 μέτρων, να τοποθετηθεί πίσω από το αυτοκίνητο της άλλη ομάδας (που καλύπτει την διαφορά).

2.5.024. Το αυτοκίνητο συνοδείας ενός ζεύγους (μίας ομάδας) που ''πιάνει'' ένα άλλο ζεύγος (μία άλλη ομάδα) δεν επιτρέπεται να μπει ανάμεσα παρά μόνο αν τα συγκεκριμένα ζεύγη (οι ομάδες) έχουν μεταξύ τους μια απόσταση τουλάχιστον 60 μέτρων. Εάν αυτή η απόσταση ελαττωθεί στην συνέχεια, το αυτοκίνητο θα ξαναμπεί πίσω από το δεύτερο ζεύγος (δεύτερη ομάδα).

2.5.025. Το αυτοκίνητο συνοδείας επιτρέπεται να μεταφέρει υλικά που είναι απαραίτητα για την αλλαγή τροχών ή ποδηλάτων. Απαγορεύεται, τα υλικά που προορίζονται για τους ποδηλάτες, να προετοιμάζονται ή να κρατιούνται (''κρέμονται'') έτοιμα, έξω από το αυτοκίνητο συνοδείας. Όλα τα άτομα πρέπει να βρίσκονται μέσα στο αυτοκινήτων.

2.5.026. Εάν επιτρέπεται η συνοδεία σέρβις με μοτοσικλέτα, αυτή μπορεί να μεταφέρει αποκλειστικά και μόνο ρόδες.

2.5.027. Επιτρέπεται η χρήση μεγαφώνων και ηχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΕΤΑΠ

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΓΥΡΟΙ

Μέθοδος

2.6.001. Οι αγώνες με ετάπ διεξάγονται σε δύο τουλάχιστον αγωνιστικές μέρες με γενική κατάταξη χρόνου. Διεξάγονται ετάπ αντοχής (μίας ημέρας) και ετάπ χρονομέτρησης.

2.6.002. Εκτός ειδικής διάταξης, τα ετάπ αντοχής διεξάγονται όπως οι αγώνες αντοχής (μιας μέρας) και τα ετάπ χρονομέτρησης διεξάγονται όπως αγώνες χρονομέτρησης.

2.6.003. Οι αγώνες με ετάπ διεξάγονται μόνο με ομάδες. Πρόκειται για ομάδες εθνικές, τοπικές, σωματειακές, μικτές, ή πιθανόν άλλα είδη ομάδων και όπου οι ποδηλάτες φοράνε μία ενδεικτική ίδια φανέλα πάνω στην οποία θα υπάρχει η διαφήμιση του συνήθους χορηγού τους.

2.6.004. Για τους αγώνες κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών, επιτρέπεται κατ εξαίρεση, η συμμετοχή ενός αθλητή, ανά ομάδα ηλικίας 18 ετών με την σύμφωνη γνώμη του σωματείου του αθλητή.

Πρόλογος

2.6.005. Επιτρέπεται να συμπεριληφθεί στους αγώνες με ετάπ ένας πρόλογος με τους παρακάτω όρους:

 1. Ο πρόλογος δεν πρέπει να έχει μήκος μεγαλύτερο των 8 χιλιομέτρων 
 2. Ο πρόλογος πρέπει να διεξάγεται ως αγώνας ατομικής χρονομέτρησης. Σε περίπτωση συμμετοχής μεγαλύτερης των 60 ποδηλατών, το διάστημα μεταξύ των ποδηλατών στην εκκίνηση δεν μπορεί να ξεπερνάει το ένα λεπτό. 
 3. Ο πρόλογος πρέπει να μετράει στην ατομική γενική κατάταξη. 
 4. Ένας ποδηλάτης που έπαθε ατύχημα κατά την διάρκεια του προλόγου και που δεν μπόρεσε να τερματίσει τον αγώνα, μπορεί να πάρει εκκίνηση την επομένη ημέρα. Σαν χρόνος θα του δίνεται ο χρόνος του τελευταίου αθλητή στην κατάταξη. 
 5. Απαγορεύεται οι αθλητές να τρέχουν δεύτερο αγώνα την ίδια μέρα, πέρα από τον πρόλογο. 
 6. Ο πρόλογος μετράει ως επιπλέον μέρα αγώνα.

Διάρκεια

2.6.006. Η διάρκεια των αγώνων με ετάπ καθορίζεται ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΗ - ΜΕΓΙΣΤΗ )
ΑΝΔΡΩΝ / ΝΕΩΝ 2 - 10
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2 - 6
ΕΦΗΒΩΝ / ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 2 - 8
ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2 - 4
ΠΑΙΔΩΝ / ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2 - 3
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2 - 3
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2 - 3

Για τους αγώνες με ετάπ που εγγράφονται από την Ε.Ο.Ποδηλασίας στο Διεθνές Καλαντάρι της U.C.I. η διάρκεια καθορίζεται από τους διεθνείς κανονισμούς της U.C.I.

Η παραπάνω ενδεικτική διάρκεια δείχνει τον συνολικό αριθμό των αγωνιστικών ημερών στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα (καλαντάρι) της Ε.Ο.Ποδηλασίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου προλόγου και των ημερών ρεπό.

Για οποιεσδήποτε εξαιρέσεις, στα ανωτέρω χρονικά όρια αρμόδια για να γνωμοδοτήσει και να δώσει τις σχετικές άδειες είναι η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας.

2.6.007. Απόσταση των ετάπ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑ ΕΤΑΠ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ
ΑΝΔΡΩΝ 180 260 80 80
ΝΕΩΝ 150 180 40 60
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 100 130 40 30
ΕΦΗΒΩΝ 100 120 30 50
ΝΕΑΝΙΔΩΝ 60 80 25 30
ΠΑΙΔΩΝ 80 100 15  
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 50 60 12  
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 40 50    
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 30 40    
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ 90 160 30 50
 • Η απόσταση του προλόγου δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν για τον υπολογισμό της ημερήσιας απόστασης. 
 • Σε Αγώνες με μικτές κατηγορίες θα ισχύουν οι μέγιστες αποστάσεις της πολυπληθέστερης σε συμμετοχή κατηγορίας.

2.6.008. Με ειδική εξαίρεση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ποδηλασίας, οι διοργανωτές μπορούν να επιτρέψουν να συμπεριλάβουν:

 • Στους αγώνες των 10 ημερών για ’νδρες δύο το πολύ ΕΤΑΠ πάνω από 170 μέχρι και 190χλμ. 
 • Στους αγώνες κάτω των 10 ημερών για ’νδρες ένα μόνο ΕΤΑΠ πάνω από 170 μέχρι και 190χλμ. 
 • Στους αγώνες για τους Έφηβους ένα ΕΤΑΠ πάνω από 120 και μέχρι και 130 χλμ.
 • Στους αγώνες για τους Βετεράνους ένα ΕΤΑΠ πάνω από 120 και μέχρι και 150 χλμ. 
 • Στους αγώνες για τις Γυναίκες ένα ΕΤΑΠ πάνω από 100 και μέχρι και 120 χλμ. Ημι - ετάπ

2.6.009. Ο αριθμός των ημι - ετάπ περιορίζεται ως εξής (χωρίς να λαμβάνεται υπ΄ όψιν ο πρόλογος): ?? αγώνες με λιγότερες από έξι μέρες αγώνα: δύο ημι-ετάπ ?? αγώνες με 6 έως 10 ημέρες αγώνα: 4 ημι-ετάπ ?? αγώνες με πάνω από 10 ημέρες αγώνα: 6 ημι-ετάπ

Ημέρες ρεπό

2.6.010. Αγώνες που περιλαμβάνονται στο Διεθνές Καλαντάρι της U.C.I. Στους αγώνες των όλων των κατηγοριών που περιλαμβάνονται στο Διεθνές Καλαντάρι της U.C.I. οι ημέρες ρεπό προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό της U.C.I.

2.6.011. Αγώνες κατηγορίας Ανδρών Στους αγώνες με 8 τουλάχιστον ημέρες αγώνα (χωρίς τον πρόλογο), μπορούν να προβλεφθούν μέρες ρεπό.

2.6.012. ’λλοι αγώνες Στους αγώνες που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 6 μέρες αγώνα χωρίς τον πρόλογο, μπορούν να προβλεφθούν μέρες ρεπό.

Κατατάξεις

2.6.013. Μπορεί να γίνει πρόβλεψη για διαφορετικές κατατάξεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αθλητικά κριτήρια. Στην βάση αυτών των κατατάξεων, μόνο 4 φανέλες πρωτοπόρου μπορούν να απονεμηθούν, από τις οποίες μια υποχρεωτικά θα είναι η φανέλα της γενικής ατομικής κατάταξης.

2.6.014. Οι χρόνοι που καταγράφονται από τους χρονομέτρες αναφέρονται στις γενικές κατατάξεις χρόνου. Λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα μπόνους (πριμ χρόνου) και οι ποινές.

2.6.015. Σε περίπτωση ισοβαθμίας χρόνου στην γενική ατομική κατάταξη χρόνου, θα μετρήσει το δευτερόλεπτο κατά την διάρκεια των ετάπ ατομικών χρονομετρήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του προλόγου) για να καταταγούν οι ισοβαθμήσαντες ποδηλάτες. Σε περίπτωση νέας ισοπαλίας ή ελλείψει ετάπ ατομικών χρονομετρήσεων, θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν το άθροισμα των θέσεων σε κάθε ετάπ, και τέλος σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας, θα λαμβάνεται υπ' όψιν το αποτέλεσμα του τελευταίου ετάπ.

2.6.016 Η Ομαδική Κατάταξη της ημέρας υπολογίζεται με την πρόσθεση (σύνολο) των τριών καλυτέρων ατομικών χρόνων (των αθλητών) κάθε ομάδας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ο διαχωρισμός και η κατάταξη των ομάδων θα γίνεται βάσει το σύνολο των θέσεων των τριών καλυτέρων αθλητών. Η Γενική Ομαδική Κατάταξη της ημέρας υπολογίζεται με την πρόσθεση (σύνολο) των τριών καλυτέρων ατομικών χρόνων (των αθλητών) κάθε ομάδας για κάθε ετάπ. Σε περίπτωση ισοπαλίας ο διαχωρισμός και η κατάταξη των ομάδων θα γίνεται βάσει των κατωτέρω κριτηρίων :

 1. Αριθμός των πρώτων θέσεων στην ομαδική κατάταξη κάθε ημέρας. 
 2. Αριθμός των δεύτερων θέσεων στην ομαδική κατάταξη κάθε ημέρας . Κλπ.

Ομάδες που απομένουν στον αγώνα με λιγότερους από 3 αθλητές, θα πρέπει να αποκλείονται από Ομαδικές κατατάξεις.

2.6.016.α. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην Γενική Ατομική Κατάταξη με πόντους, ο διαχωρισμός και η κατάταξη των αθλητών θα γίνεται βάσει των κατωτέρω κριτηρίων :

 1. Αριθμός των πρώτων θέσεων σε ετάπ. 
 2. Αριθμός των πρώτων θέσεων σε ενδιάμεσα σπρίντ. 
 3. Τελική Γενική κατάταξη με χρόνο.

Σε περίπτωση ισοπαλίας στην Γενική Κατάταξη των Σπρίντ ανάβασης, ο διαχωρισμός και η κατάταξη των αθλητών θα γίνεται βάσει των κατωτέρω κριτηρίων :

 1. Αριθμός των πρώτων θέσεων στην υψηλότερη κατηγορία των Σπρίντ Ανάβασης. 
 2. Αριθμός των πρώτων θέσεων αμέσως επόμενη κατηγορία των Σπρίντ Ανάβασης. 
 3. Τελική Γενική Ατομική κατάταξη με χρόνο.

2.6.017. Ο αθλητής που προηγείται σε κάθε κατάταξη είναι υποχρεωμένος να φοράει την αντίστοιχη ενδεικτική φανέλα, σεβόμενος την σειρά προτεραιότητας που ορίζεται από τον διοργανωτή.

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας (ιατρικούς, ατύχημα κ.λ.π.) ο αθλητής που κατέκτησε την φανέλα του πρώτου στην Γενική Ατομική Κατάταξη δεν μπορεί να παρουσιασθεί στην εκκίνηση του επόμενου ετάπ την φανέλα θα πρέπει να φορέσει ο δεύτερος κ.ο.κ.

Επίσης, οι ποδηλάτες μίας ομάδας που προηγείται σε μια ομαδική κατάταξη είναι υποχρεωμένοι να φοράνε το αντίστοιχο διακριτικό σημάδι.

Μπόνους (πριμ χρόνου)

2.6.018. Επιτρέπεται να προβλεφθούν μπόνους, αλλά με τους παρακάτω όρους:

Ενδιάμεσα σπρίντ

 • ημι-ετάπ: 2 είδος σπρίντ το πολύ
 • ετάπ: 3 είδη σπρίντ το πολύ

Μέγιστα μπόνους 

 • ενδιάμεσα σπρίντ: 3'' - 2'' - 1'' 
 • τερματισμός
  • ημι-ετάπ: 6'' - 4'' - 2''
  • ετάπ: 10'' - 6'' - 4''

2.6.019. Δεν μπορούν να απονεμηθούν μπόνους κατά την διάρκεια των ετάπ ή των ημι-ετάπ χωρίς να προβλεφθούν επίσης για τον τερματισμό και αντιστρόφως.

2.6.020. Τα μπόνους θα αναφέρονται μόνο στις γενικές κατατάξεις. Κανένα μπόνους δεν θα απονεμηθεί για τα ετάπ χρονομέτρησης και για τον πρόλογο.

Έπαθλα

2.6.021. Έπαθλα (χρηματικά ή άλλου είδους π.χ. αγαθά, ανταλλακτικά ποδηλάτων κ.λ.π.) μπορούν να απονέμονται για κάθε ετάπ και ημι-ετάπ όπως και για κάθε κατάταξη.

Ετάπ ατομικής χρονομέτρησης

2.6.022. Η σειρά εκκίνησης των ετάπ ατομικής χρονομέτρησης θα είναι αντίστροφη της γενικής κατάταξης χρόνου. Ενίοτε η Αγωνόδικος Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει αυτή την διάταξη ώστε να αποφευχθεί να τρέξουν συνεχόμενα δύο ποδηλάτες της ίδιας ομάδας.

Κατά την διάρκεια του προλόγου ή εάν το πρώτο ετάπ είναι αγώνας ατομικής χρονομέτρησης, η σειρά εκκίνησης ορίζεται από τον διοργανωτή σε συμφωνία με την Αγωνόδικο Επιτροπή.

Ετάπ ομαδικής χρονομέτρησης

2.6.023. Η σειρά εκκίνησης των ετάπ ομαδικής χρονομέτρησης θα είναι αντίστροφη της ομαδικής γενικής κατάταξης. Ελλείψει αυτού, η σειρά εκκίνησης ορίζεται με κλήρωση.

2.6.024. Η κατάταξη των ετάπ ομαδικής χρονομέτρησης πρέπει να μετράει για την γενική ατομική κατάταξη και για την ομαδική γενική κατάταξη. Ο κανονισμός του αγώνα θα ορίσει τον τρόπο καταγραφής των χρόνων, περιλαμβανομένων και των ποδηλατών που έμειναν πίσω.

Εγκαταλείψαντες

2.6.025. Ο ποδηλάτης που εγκαταλείπει σε ένα ετάπ ενός αγώνα δεν μπορεί να πάρει μέρος σε άλλους ποδηλατικούς αγώνες κατά την διάρκεια του αγώνα αυτού, με ποινή αποκλεισμού 20 ημερών και πρόστιμου από 20.000 έως 50.000 δραχμών .

Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις από τον διοργανωτή του αγώνα και την Αγωνόδικο Επιτροπή μαζί, κατόπιν αιτήσεως του ποδηλάτη σε συμφωνία με τον αρχηγό της ομάδας του.

Τερματισμός

2.6.026. Σε περίπτωση, πτώσης ή σκασίματος ή επιβεβαιωμένου μηχανικού ατυχήματος, μετά την διέλευση κάτω από το κόκκινο τρίγωνο (την κόκκινη σημαία) δηλ. τελευταίο χιλιόμετρο, ο ή οι ποδηλάτες που έπαθαν το ατύχημα παίρνουν τον χρόνο του ή των ποδηλατών που βρίσκονται μαζί του την στιγμή του ατυχήματος. Η κατάταξή του ή τους θα καθορίζεται από την σειρά με την οποία περνάει ή περνάνε την γραμμή τερματισμού.

2.6.027. Εάν μετά από μία πτώση μετά την διέλευση από την κόκκινη σημαία ένας ποδηλάτης είναι αδύνατο να περάσει την γραμμή τερματισμού, θα κατατάσσεται στην τελευταία θέση του ετάπ και θα πιστώνεται με τον χρόνο του ή των ποδηλατών που βρίσκονται μαζί του την στιγμή του ατυχήματος.

2.6.028. Τα άρθρα 2.6.026. και 2.6.027. δεν εφαρμόζονται στα ετάπ χρονομέτρησης ούτε σε περίπτωση τερματισμού σε κορυφή.

Τερματισμός σε σιρκουί

2.6.029. Ακόμη και αν ένα ετάπ τερματίζει σε σιρκουί, οι χρόνοι λαμβάνονται πάντα στην γραμμή τερματισμού.

2.6.030. Στους γύρους, είναι δυνατόν, ο αριθμός των στροφών στο σιρκουί μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5 για τα σιρκουί μεταξύ των 5 και 8 χιλιομέτρων, αλλά μόνο κατά την διάρκεια του τελευταίου ετάπ του αγώνα.

Όρια χρόνου τερματισμού

2.6.031. Τα όρια χρόνου του τερματισμού καθορίζονται από τον ειδικό κανονισμό κάθε αγώνα σε συμφωνία με τα χαρακτηριστικά των ετάπ.

Το όριο χρόνου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερο του 5% και ανώτερο του 15% όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 2.3.039. Σε ετάπ χρονομέτρησης το όριο χρόνου δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 15 και ανώτερο από 25%

Αυτοκίνητα ομάδων

2.6.032. Ο διοργανωτής πρέπει να θέσει, στην διάθεση κάθε ομάδας που δεν έχει, αυτοκίνητο συνοδείας. Κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα να διαθέτει ένα μόνο αυτοκίνητο συνοδείας μέσα στο καραβάνι ακολουθίας ενός αγώνα με ετάπ.

2.6.033. Κατά την διάρκεια του πρώτου ετάπ ευθείας η σειρά (θέση) πορείας των αυτοκινήτων των ομάδων καθορίζεται σε συμφωνία με την θέση του πρώτου ποδηλάτη κάθε ομάδας στην γενική ατομική κατάταξη του χρόνου στο τέλος του προλόγου και ελλείψει αυτού, με κλήρωση.

Για τα επόμενα ετάπ η σειρά (θέση) πορείας καθορίζεται σύμφωνα με την θέση του πρώτου ποδηλάτη κάθε ομάδας στην γενική ατομική κατάταξη χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (CRITERIUMS)

2.7.001. Για κάθε τι που δεν προβλέπεται στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται παραπομπή στις γενικές διατάξεις όπως και στις ειδικές διατάξεις των αγώνων μιας ημέρας (αντοχής) που εφαρμόζονται με τρόπο ανάλογο.

Μέθοδοι

2.7.002. Το κριτήριο είναι ένας αγώνας δρόμου σε σιρκουί, κλειστό στην κυκλοφορία, και που διεξάγεται σύμφωνα με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

 1. κατάταξη στον τερματισμό του τελευταίου γύρου 
 2. κατάταξη με βάση τον αριθμό των γύρων που καλύφθηκαν και το σύνολο των πόντων που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια των ενδιαμέσων σπρίντ.

2.7.003. Εάν το κριτήριο περιλαμβάνει περισσότερους αγώνες, ο ατομικός αγώνας πρέπει πάντα να διεξάγεται τελευταίος.

Έπαθλα και αποζημιώσεις

2.7.004. Μαζί με την πρόσκληση διοργανωτής πρέπει να ανακοινώσει μαζί με την πιθανή λίστα των επάθλων.

2.7.005. Εάν εκτός των επάθλων που απονέμονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα, είναι δυνατόν να συμφωνείται μία καθορισμένη αποζημίωση για την συμμετοχή στον αγώνα. Αυτό το ποσό μπορεί να καθορίζεται με ατομικό συμβόλαιο (ή συμφωνία) υπογεγραμμένο από τον διοργανωτή και κάθε ποδηλάτη που αφορά. Για τους ποδηλάτες που αποτελούν μέρος αθλητικού σωματείου, το συμβόλαιο πρέπει να συνυπογράφεται από έναν υπεύθυνο αυτού του αθλητικού σωματείου.

2.7.006. Το συμφωνηθέν ποσό πρέπει να πληρωθεί από τον διοργανωτή ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής του αγώνα. Ενίοτε, αν η ακύρωση ή η διακοπή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εφαρμόζονται οι παρακάτω κανόνες:

 • ακύρωση πριν την εκκίνηση: ο διοργανωτής θα πληρώσει στους ποδηλάτες τα έξοδα μετακίνησής τους. 
 • διακοπή κατά την διάρκεια του αγώνα: ο διοργανωτής θα μοιράσει μεταξύ των ποδηλατών το ποσό που εισέπραξε για την συμμετοχή κατ΄ αναλογία του ποσού των συμβολαίων τους.

2.7.007. Τα έπαθλα πληρώνονται αποκλειστικά στους ποδηλάτες που τα κέρδισαν.

2.7.008. Τα έπαθλα και τα συμφωνηθέντα ποσά πληρώνονται το αργότερο μία ώρα μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Αποστάσεις

2.7.009. Το σιρκουί σε έναν αγώνα κριτηρίου πρέπει να είναι μεταξύ 800 και 10.000 μέτρων.

2.7.010. Η μέγιστη απόσταση ενός αγώνα κριτηρίου λαμβανομένου υπ΄ όψιν του μήκους του, καθορίζεται ως εξής:

 

ΜΗΚΟΣ ΣΙΡΚΟΥΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
800 - 1599 μέτρα 80 χλμ
1600 - 2999 μέτρα 110 χλμ
3000 - 3999 μέτρα 132 χλμ
4000 - 10000 μέτρα 150 χλμ.

Ισχύουν επίσης οι περιορισμοί μέγιστης απόστασης για κάθε κατηγορία, εφόσον αυτές είναι πιο δεσμευτικές από τον παραπάνω πίνακα.

Μέθοδος με ενδιάμεσα σπρίντ

2.7.011. Το πρόγραμμα - τεχνικός οδηγός και ή προκήρυξη του αγώνα θα ορίσει το σύστημα των ενδιάμεσων σπρίντ και την απονομή των πόντων, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις παρακάτω διατάξεις που θα εφαρμόζονται αυτόματα.

2.7.012. Τα ενδιάμεσα σπρίντ θα γίνονται στην γραμμή τερματισμού και μετά από έναν αριθμό στροφών που θα είναι πάντα ο ίδιος μεταξύ δύο σπρίντ.

2.7.013. Μπορούν επίσης να απονέμονται πόντοι σε αυτόν που περνάει πρώτος την γραμμή τερματισμού κατά την διάρκεια κάποιων γύρων όπου δεν γίνεται ενδιάμεσο σπρίντ. Ο αριθμός αυτών των πόντων δεν μπορεί να ξεπεράσει το 40% των πόντων που απονέμονται στον νικητή ενός ενδιάμεσου σπρίντ.

2.7.014. Ο ποδηλάτης ή ομάδες των 20 ή λιγότερων ποδηλατών που έμειναν πίσω και πιάστηκαν από τους ποδηλάτες που προηγούνται θα πρέπει να αποκλείονται από την συνέχεια του αγώνα και να εγκαταλείπουν τον αγώνα.

Εάν πρόκειται για ομάδα περισσοτέρων των 20 ποδηλατών, η Αγωνόδικος Επιτροπή θα αποφασίσει εάν αυτοί ποδηλάτες μπορούν να συνεχίσουν ή να αποκλείονται.

2.7.015. Σε περίπτωση αναγνωρισμένου ατυχήματος όπως ορίζεται από τις διατάξεις που αφορούν τους αγώνες πίστας (άρθρο 3.2.021), ο ποδηλάτης έχει δικαίωμα ουδετεροποίησης σε έναν ή δύο γύρους που ορίζονται από τους κομισάριους ανάλογα με το μήκος του σιρκουί. Μετά από την ουδετεροποίηση, ο ποδηλάτης θα ξαναμπεί στον αγώνα, στη θέση που ήταν, αλλά δεν θα διεκδικήσει (σπριντάρει) πόντους στο επόμενο σπρίντ.

2.7.016. Η κατάταξη γίνεται ως εξής:

 • ο νικητής είναι αυτός που θα συμπληρώσει το μεγαλύτερο αριθμό των στροφών. 
 • σε περίπτωση ισοπαλίας στις στροφές, ο αριθμός των αποκτηθέντων πόντων θα καθορίσει το αποτέλεσμα 
 • σε περίπτωση ισοπαλίας στροφών και πόντων, ο αριθμός των νικών στα ενδιάμεσα σπρίντ θα καθορίσει το αποτέλεσμα. 
 • σε περίπτωση νέας ισοπαλίας, η θέση στο τελικό σπρίντ θα καθορίσει το αποτέλεσμα.

2.7.017. Ένας γύρος θεωρείται ότι κερδίζεται, όταν ο ποδηλάτης ''πιάσει'' την ουρά του κυρίως πελοτόν (γκρούπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΓΩΝΕΣ ΣΙΡΚΟΥΙ

2.8.001. Για ό,τι δεν προβλέπεται παρακάτω, απευθυνθείτε στις γενικές διατάξεις καθώς και στις ειδικές διατάξεις των αγώνων μιας ημέρας (αντοχής) που εφαρμόζονται αναλόγως.

2.8.002. Ένας αγώνας σιρκουί είναι ένας αγώνας δρόμου στον οποίο συμμετέχουν αποκλειστικά ατομικά οι ποδηλάτες των σωματείων με την έννοια ότι δεν γίνεται ομαδική κατάταξη.

2.8.003. Ένας αγώνας σιρκουί μπορεί να είναι εγγεγραμμένος στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ε.Ο.Ποδηλασίας μόνο με τους παρακάτω όρους:

 1. οι ποδηλάτες δηλώνονται ατομικά. 
 2. τηρούνται οι αποστάσεις που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα. 
 3. σέρβις θα γίνεται μόνο από τα κοινά σέρβις η και από σταθερά σημεία. 
 4. οι αγώνες κάτω των 3χλμ. σιρκουί περιλαμβάνονται μόνο στο καλαντάρι, μόνο ως Διασυλλογικοί, με εξαίρεση τις κατηγορίες των ΜΙΝΙ όπου μπορεί να συμπεριληφθεί ως Αναπτυξιακός, εφόσον είναι από 800μ. μέχρι 3000μ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΚΟΣ ΣΙΡΚΟΥΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΝΔΡΕΣ/ ΝΕΟΙ 3000 - 5000 μέτρα 50χλμ.
  5000 - 10000 μέτρα 80χλμ.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 3000 - 5000 μέτρα 50χλμ.
  5000 - 10000 μέτρα 60χλμ.
ΕΦΗΒΟΙ/ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 3000 - 5000 μέτρα 50χλμ.
  5000 - 10000 μέτρα 80χλμ.
ΝΕΑΝΙΔΕΣ 3000 - 5000 μέτρα 50χλμ.
  5000 - 10000 μέτρα 60χλμ.
ΠΑΙΔΕΣ 800 - 3000 μέτρα 30χλμ.
  3000 - 5000 μέτρα 50χλμ.
  5000 - 10000 μέτρα 60χλμ.
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 800 - 3000 μέτρα 30χλμ.
  3000 - 5000 μέτρα 40χλμ.
  5000 - 10000 μέτρα 45χλμ.
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ 800 - 3000 μέτρα 30χλμ.
  3000 - 5000 μέτρα 40χλμ.
ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 800 - 3000 μέτρα 30χλμ.
  3000 - 5000 μέτρα 30χλμ.
ΜΙΝΙ ΜΕΓΑΛΑ μικρότερο από 800μ. 12 χλμ.
  800 - 3000 μέτρα 18 χλμ.
ΜΙΝΙ ΜΙΚΡΑ μικρότερο από 800μ. 7 χλμ.
  800 - 3000 μέτρα 10 χλμ.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΑΛΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

2.9.001. ’λλοι αγώνες δρόμου, όπως αγώνες αναβάσεων και μαραθώνιοι, μπορούν να οργανωθούν εάν η επιγραφή τους στο διηπειρωτικό καλαντάρι, το αντίστοιχο εθνικό γίνεται αποδεκτό από το διοικητικό συμβούλιο της U.C.I. ή την εθνική ομοσπονδία.

2.9.002. Για αυτούς τους αγώνες, απευθυνθείτε στις γενικές διατάξεις καθώς και στις ειδικές διατάξεις των αγώνων μιας ημέρας που θα εφαρμόζονται αναλόγως.

2.9.003 Αγώνες τύπου Πίστας. Οι αγώνες τύπου πίστας διεξάγονται στα Αγωνίσματα:

 1. Αγώνας Πόντων 
 2. Αγώνας με αποκλεισμό

Και τα δυο αγωνίσματα θα διεξάγονται με βάση τους ειδικούς κανονισμούς των αγώνων πίστας. Στον αγώνα πόντων τα ενδιάμεσα Σπρίντ θα πραγματοποιούνται σε ανάλογους γύρους με ενδιάμεση απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων. Η διαδρομή πρέπει να είναι πεδινή και κλειστή σε κυκλοφορία παντός οχήματος. Το μήκος του σιρκουί πρέπει να είναι από 500μ. μέχρι 2000μ.

Κάθε αγωνιστική ημέρα μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους αγώνες σε κάθε κατηγορία. Στους αγώνες αυτούς θα χρησιμοποιούνται ποδήλατα δρόμου. Οι αγώνες αυτού του τύπου θα περιλαμβάνονται μόνο στο Διασυλλογικό καλαντάρι.

Η Μέγιστη χιλιομετρική Απόσταση είναι:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΝΔΡΕΣ / ΝΕΟΙ 30 χλμ.
ΕΦΗΒΟΙ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ / ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 24χλμ.
ΠΑΙΔΕΣ 20 χλμ.
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 16 χλμ.
ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ / ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 12 χλμ.

2.9.004 Αγώνες Δρόμου με την μορφή ΚΥΠΕΛΛΟΥ.

Επιτρέπεται η διοργάνωση αγώνων με περισσότερες από μια αγωνιστικές ημέρες (ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ) με τελική κατάταξη πάντα κάτω από τις οδηγίες του παρόντα κανονισμού αγώνων. Μέγιστος Αριθμός ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ: 5 .

Οι αγωνιστικές ημέρες μιας τέτοιας διοργάνωσης θα πρέπει να διεξάγονται εντός των γεωγραφικών ορίων μιας Τοπικής ένωσης ή επιτροπής. Η εγγραφή στο φύλλο αγώνα σε καθένα από τους αγώνες είναι ελεύθερη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα.

Για την συμμετοχή ενός αθλητή στην Τελική Κατάταξη ενός τέτοιου αγώνα δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε όλους τους αγώνες. Η Τελική Κατάταξη πρέπει να υπολογίζεται με βάση κάποιους βαθμούς που απονέμονται στους αθλητές που τερματίζουν σε κάθε αγώνα. Δεν θα ισχύει τελική κατάταξη βάση άθροισης του χρόνου κάθε αγώνα.

2.9.005. Αγώνες Δεξιοτεχνίας.

Οι αγώνες δεξιοτεχνίας είναι αγώνες που διεξάγονται για νέους από 7 μέχρι 16 ετών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κλειστό χώρο, ή σε ανοιχτό χώρο υπό το φως των προβολέων, με μέγιστη διάρκεια του αγωνίσματος μέχρι τις 22.00μμ. το αργότερο.

2.9.006. Οι αγώνες δεξιοτεχνίας έχουν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

 • Είναι αγώνες που διεξάγονται σε οποιοδήποτε έδαφος (άσφαλτος, τσιμέντο, γρασίδι, χώμα), επάνω σε συγκεκριμένη και πλήρως σημαδεμένη διαδρομή, κλειστή στην κυκλοφορία οχημάτων.
 • Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλον τον κόσμο (αθλητές με δελτίο Ε.Ο.Π. και μη). 
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος ποδηλάτου.

2.9.007. Ο αγώνας δεξιοτεχνίας μπορεί να έχει μορφή ατομικής χρονομέτρησης ή παράλληλου συναγωνισμού παραπάνω του ενός ατόμων , με μέγιστο τα 5 άτομα.

2.9.008. Το είδος της διαδρομής και ο βαθμός δυσκολίας καθορίζονται από τους οργανωτές, ανάλογα με την κατηγορία και το έδαφος διεξαγωγής των αγώνων.

2.9.009. Σε αγώνα παράλληλου συναγωνισμού οι διαδρομές των συναγωνιζόμενων πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου ίδιες.

2.9.010. Οι ηλικιακές κατηγορίες του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό.

2.9.011. Οι αγώνες δεξιοτεχνίας δεν βαθμολογούνται.

<--προηγούμενη σελίδα -  Κανονισμοί Ποδηλασίας (μέρος Α')
--------------------


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000