www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Προοί΅ιο
Ο παρών κανονισ΅ός εκδίδεται σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 2 παρ. 2 του
καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέ΅α που αφορά τους
προπονητές ποδοσφαίρου.
Η Ε.Π.Ο. και οι ενώσεις - ΅έλη της αναγνωρίζουν και δύνανται να
συνεργάζονται ΅ε φορείς ή όργανα που δεν προβλέπονται στον παρόντα
κανονισ΅ό αλλά έχουν τηρήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2
παρ.3 Γ του καταστατικού της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 1

Προπονητής

Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτού΅ενα από τον κανονισ΅ό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά τις διατάξεις του Κανονισ΅ού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίδει οδηγίες από την τεχνική περιοχή, έργο του δε είναι η υπεύθυνη προετοι΅ασία, εκγύ΅ναση και εν γένει αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών κάθε ο΅άδος.

ΑΡΘΡΟ 2

Δικαίω΅α άσκησης του επαγγέλ΅ατος του προπονητή από η΅εδαπούς

Το επάγγελ΅α του προπονητή ποδοσφαίρου στην Ελλάδα έχουν το δικαίω΅α να ασκήσουν: α) Οι πτυχιούχοι των Τ΅η΅άτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισ΅ού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των ελληνικών πανεπιστη΅ίων ΅ε κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλη΅α του ποδοσφαίρου ή ισότι΅ης σχολής της αλλοδαπής β) Οι πτυχιούχοι ή κάτοχοι διπλώ΅ατος αναγνωρισ΅ένων σχολών προπονητών του εξωτερικού και ισοτί΅ων σχολών του κανονισ΅ού προπονητών UEFA. γ) Οι διπλω΅ατούχοι της σχολής προπονητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο.  

ΑΡΘΡΟ 3

Δικαίω΅α άσκησης του επαγγέλ΅ατος του προπονητή από αλλοδαπούς

 1. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή από ερασιτεχνικά σω΅ατεία. 2. Η πρόσληψη και απασχόληση αλλοδαπού προπονητή σε ο΅άδες επαγγελ΅ατικών κατηγοριών, επιτρέπεται ύστερα από ειδική άδεια, που παρέχεται στην ενδιαφερό΅ενη Π.Α.Ε. από την Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού (Γ.Γ.Α.), ΅ετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις. α) Να είναι κάτοχος ισότι΅ου διπλώ΅ατος Α’ κατηγορίας β) Να έχει εργαστεί ως προπονητής σε ο΅άδα εθνικών κατηγοριών για ΅ία (1) τουλάχιστον αγωνιστική περίοδο ή σε εθνική ο΅άδα. γ) Να έχει ηλικία ΅έχρι εξήντα πέντε (65) ετών. δ) Να έχει προσληφθεί, ως συνεργάτης του αλλοδαπού και έλληνας προπονητής. ε) Να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισ΅ού, του καταστατικού και των κανονισ΅ών της Ε.Π.Ο. και της ισχύουσας ελληνικής νο΅οθεσίας και να δηλώνει ΅ε ιδιωτικό συ΅φωνητικό, που καταρτίζεται και υποβάλλεται στη Γενική Γρα΅΅ατεία Αθλητισ΅ού (Γ.Γ.Α.), την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ο΅οσπονδία (Ε.Π.Ο.) και την οικεία Δ.Ο.Υ., ότι είναι το ΅όνο που αναγνωρίζει, συνο΅ολογεί και αποδέχεται έναντι οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 4

Ιδιωτικό συ΅φωνητικό πρόσληψης προπονητή

1. Το ιδιωτικό συ΅φωνητικό πρόσληψης ΅εταξύ του προπονητή και της Π.Α.Ε. ή του σω΅ατείου, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού, κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρ΅όδια Δ.Ο.Υ., επίση΅ο δε αντίγραφο του κατατεθέντος στην Δ.Ο.Υ. συ΅φωνητικού κατατίθεται, για ΅εν τις εθνικές κατηγορίες στην Ε.Π.Ο., για δε τα σω΅ατεία τοπικών κατηγοριών στην οικεία τοπική ένωση, σε χρονικό διάστη΅α δεκαπέντε (15) η΅ερών από της υπογραφής του.

2. Το ιδιωτικό συ΅φωνητικό υποχρεωτικά περιλα΅βάνει:
α) Στοιχεία των συ΅βαλλο΅ένων
β) Διάρκεια ισχύος της σύ΅βασης
γ) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές του προπονητή
δ) Ρήτρα σύ΅φωνα ΅ε την οποία τα συ΅βαλλό΅ενα ΅έρη υποχρεωτικά συ΅φωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρ΅όδια για την επίλυση των τυχόν ΅εταξύ τους οικονο΅ικών διαφορών, τις αρ΅όδιες επιτροπές επίλυσης οικονο΅ικών διαφορών.

ΑΡΘΡΟ 5

Κατηγορίες προπονητών

1. Οι κατηγορίες των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι Α’, Β’ και Γ’,καθώς και οι αντίστοιχες του κανονισ΅ού προπονητών UEFA. 2. Όσοι αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΅ε ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, ΅ετά την ισχύ του παρόντος κανονισ΅ού ονο΅άζονται προπονητές Γ’ κατηγορίας  

ΑΡΘΡΟ 6

Δικαίω΅α εργασίας ανάλογα ΅ε κατηγορία – Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου – Ετήσια σε΅ινάρια

1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίω΅α να ασκήσουν το επάγγελ΅α αυτό ανάλογα ΅ε την κατηγορία τους ως εξής:
α) Οι Α’ κατηγορίας σε σω΅ατεία και Π.Α.Ε. όλων των κατηγοριών.
β) Οι Β’ κατηγορίας σε σω΅ατεία και Π.Α.Ε. όλων των κατηγοριών, πλην Α’ Εθνικής
γ) Οι Γ’ κατηγορίας σε ερασιτεχνικά σω΅ατεία όλων των κατηγοριών.

2. Τα προσόντα των εκπαιδευτών που διδάσκουν στις σχολές ποδοσφαίρου, πέραν της κατοχής διπλώ΅ατος προπονητή Α’ κατηγορίας, καθορίζονται ΅ε απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

3. Η Ε.Π.Ο. δύναται να διοργανώνει κάθε χρόνο ΅ετά τη λήξη και πριν την έναρξη ποδοσφαιρικής περιόδου, επι΅ορφωτικά σε΅ινάρια προπονητών.  

ΑΡΘΡΟ 7

Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Π.Α.Ε. και σω΅ατεία

1. Οι Π.Α.Ε. και τα σω΅ατεία Α’ Εθνικής, υποχρεούνται να προσλα΅βάνουν και να απασχολούν προπονητή της Α’ ποδοσφαιρικής τους ο΅άδας, κάτοχο διπλώ΅ατος Α’ κατηγορίας.

2. Οι Π.Α.Ε. και τα σω΅ατεία Β’ και Γ’ Εθνικής, υποχρεούνται να προσλα΅βάνουν και να απασχολούν προπονητή της Α’ ποδοσφαιρικής τους ο΅άδας, κάτοχο διπλώ΅ατος τουλάχιστον Β’ κατηγορίας.

3. Τα ερασιτεχνικά σω΅ατεία υποχρεούνται να προσλα΅βάνουν και να απασχολούν προπονητή της Α’ ποδοσφαιρικής τους ο΅άδας, κάτοχο διπλώ΅ατος τουλάχιστον Γ’ κατηγορίας. Οι ΅ικτοί ΅ισθοί των ως άνω προπονητών δεν δύνανται να είναι ΅εγαλύτεροι , επί ποινή ακυρότητος του συ΅βολαίου, του πρώτου κλι΅ακίου της Συλλογικής Σύ΅βασης της Ε.Π.Ο. αποφοίτων Λυκείου ή πτυχιούχων Α.Ε.Ι..

4. Από την υποχρέωση πρόσληψης προπονητή κατά τα ανωτέρω εξαιρούνται τα ερασιτεχνικά σω΅ατεία Α’, Β’, Γ’ κατηγορίας των Ε.Π.Σ., στην έδρα των οποίων δεν υπάρχει επίση΅ος τοπικός σύνδεσ΅ος προπονητών ποδοσφαίρου ή οι υπάρχοντες προπονητές ΅ε άδεια δεν επαρκούν. Στην περίπτωση αυτή τα σω΅ατεία αυτά απασχολούν οποιοδήποτε προπονητή ΅ετά από άδεια της αρ΅όδιας επιτροπής της οικείας Ε.Π.Σ. εφόσον ο απασχολού΅ενος ΅η επίση΅ος προπονητής: α) είναι πρώην ποδοσφαιριστής και β) δεν ε΅πίπτει στα κωλύ΅ατα του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999

5. Σε περίπτωση ανόδου Π.Α.Ε. ή σω΅ατείου δύνανται η Π.Α.Ε. ή το σω΅ατείο να διατηρήσουν τον προπονητή της προηγού΅ενης περιόδου, ανεξάρτητα από την κατηγορία του διπλώ΅ατος που αυτός κατέχει.

ΑΡΘΡΟ 8

Επιτροπές Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών

1. Οι οικονο΅ικές διαφορές που προκύπτουν ΅εταξύ προπονητών και σω΅ατείων τοπικών κατηγοριών επιλύονται από την αρ΅όδια επιτροπή της οικείας Ε.Π.Σ.

2. Οι οικονο΅ικές διαφορές που προκύπτουν ΅εταξύ προπονητών και σω΅ατείων της Δ’ Εθνικής κατηγορίας επιλύονται από την επιτροπή Ιδιότητας – Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο.

3. Οι οικονο΅ικές διαφορές που προκύπτουν ΅εταξύ προπονητών και Π.Α.Ε. επιλύονται από την Επιτροπή Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών της Ε.Π.Α.Ε.

4. Οι αποφάσεις των ανωτέρω πρωτοβαθ΅ίων οργάνων προσβάλλονται σε δεύτερο βαθ΅ό ενώπιον της δευτεροβάθ΅ιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών της Ε.Π.Ο.

ΑΡΘΡΟ 9

Εκπαιδευτικό Συ΅βούλιο

1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί η Επιτροπή Εκπαιδευτικού Συ΅βουλίου ΅ε αρ΅οδιότητα για όλα τα θέ΅ατα που περιγράφονται στον παρόντα κανονισ΅ό.

2. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο που είναι ΅έλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., από έναν εκπρόσωπο της Ο΅οσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος κάτοχο διπλώ΅ατος Α’ κατηγορίας, τους εκάστοτε Ο΅οσπονδιακούς προπονητές των Εθνικών Ο΅άδων Ανδρών και Ελπίδων, από έναν καθηγητή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΅ε διδακτική και συγγραφική ε΅πειρία σε σχολές, από έναν αθλητίατρο και έναν προπονητή ΅ε δίπλω΅α Α’ κατηγορίας κατά περίπτωση καθηγητή ποδοσφαίρου, που ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.  

ΑΡΘΡΟ 10

Επιτροπή Ισοτι΅ιών

Η αναγνώριση τίτλων σπουδών Σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της αλλοδαπής και η ισοτι΅ία τους προς τίτλους σπουδών των Σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της η΅εδαπής και η κατάταξη σε ανάλογη κατηγορία, λα΅βανο΅ένων υπόψη των κανονισ΅ών των διεθνών συνο΅οσπονδιών, γίνεται από Επιτροπή Ισοτι΅ιών της Ε.Π.Ο. στην οποία συ΅΅ετέχουν:

α) Ένα (1) ΅έλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., ως Πρόεδρος
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γρα΅΅ατείας Αθλητισ΅ού
γ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ο.Π.Π.Ε.
δ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Εκπαιδευτικού Συ΅βουλίου
ε) Ένας εκπρόσωπος της Νο΅ικής Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο.

Η Επιτροπή εδρεύει στην Ε.Π.Ο. και καθήκοντα Γρα΅΅ατέα ασκεί υπάλληλος αυτής.  

ΑΡΘΡΟ 11

Μητρώο προπονητών - Ταυτότητα εργασίας

1. Στην Ε.Π.Ο. τηρείται ΅ητρώο προπονητών ανά κατηγορία.

2. Πριν την έναρξη της κάθε ετήσιας αγωνιστικής περιόδου και ΅ετά την κατάθεση των σχετικών συ΅βολαίων οι αρ΅όδιοι φορείς (Ε.Π.Ο. ή Ε.Π.Σ.) εκδίδουν τις αντίστοιχες ταυτότητες προπονητών.

3. Προπονητής ο οποίος δεν κατέχει την ως άνω ταυτότητα, απαγορεύεται να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή πάγκου).  

ΑΡΘΡΟ 12

Κυρώσεις σε σω΅ατεία και Π.Α.Ε.

Σω΅ατεία και Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του παρόντος κανονισ΅ού τι΅ωρούνται από τα αρ΅όδια πειθαρχικά όργανα ΅ε την επιβολή χρη΅ατικού προστί΅ου ως ακολούθως:

α) Σω΅ατεία τοπικών κατηγοριών ΅ε χρη΅ατικό πρόστι΅ο από 400 έως 1.500 ευρώ
β) Σω΅ατεία Δ’ Εθνικής κατηγορίας ΅ε χρη΅ατικό πρόστι΅ο από 600 έως 2.000 ευρώ
γ) Π.Α.Ε. Γ’ Εθνικής κατηγορίας ΅ε χρη΅ατικό πρόστι΅ο από 1.000 έως 3.000 ευρώ
δ) Π.Α.Ε. Β’ Εθνικής κατηγορίας ΅ε χρη΅ατικό πρόστι΅ο από 2.000 έως 4.000 ευρώ
ε) Π.Α.Ε. Α’ Εθνικής κατηγορίας ΅ε χρη΅ατικό πρόστι΅ο από 2.500 έως 6.000 ευρώ

Σε περίπτωση ΅η συ΅΅όρφωσης εντός δέκα πέντε (15) η΅ερών από την έγγραφη ειδοποίηση του οικείου φορέα (Ε.Π.Ο. – Ε.Π.Σ.), η ποινή του χρη΅ατικού προστί΅ου ΅ε απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου διπλασιάζεται.  

ΑΡΘΡΟ 13

Πειθαρχικός έλεγχος – Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλ΅ατος

1. Οι προπονητές υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο σύ΅φωνα ΅ε όσα προβλέπονται στους οικείους κανονισ΅ούς τι΅ωρού΅ενοι από τα οικεία δικαιοδοτικά όργανα

2. Σε περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισ΅ού το Εκπαιδευτικό Συ΅βούλιο δύναται να εισηγείται προς το αρ΅όδιο πειθαρχικό όργανο την ανάκληση της αδείας ασκήσεως επαγγέλ΅ατος προπονητή. ΑΡΘΡΟ 14 Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. ΅ε απόφασή του καθορίζει κάθε έτος, το ποσοστό παρακράτησης επί των α΅οιβών των προπονητών, σύ΅φωνα ΅ε τα οριζό΅ενα στο καταστατικό της.  

ΑΡΘΡΟ 15

Τελικές διατάξεις Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. δύναται ΅ετά από εξέταση και αιτιολογη΅ένη εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συ΅βουλίου να απονέ΅ει δίπλω΅α προπονητή Γ’ κατηγορίας σε διεθνείς ποδοσφαιριστές.

ΑΡΘΡΟ 16

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι ΅έχρι την έναρξη του παρόντος κανονισ΅ού απόφοιτοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΅ε ειδικότητα στο ποδόσφαιρο και οι απόφοιτοι της Ε.Α.Σ.Α διατηρούν την κατηγορία του διπλώ΅ατος που απέκτησαν σύ΅φωνα ΅ε τον αντίστοιχο εκάστοτε ισχύοντα νό΅ο.

2. Μέχρι την τροποποίηση των καταστατικών των Ε.Π.Σ. σύ΅φωνα ΅ε το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τη δη΅ιουργία επιτροπής επίλυσης οικονο΅ικών διαφορών στις Ε.Π.Σ. η αρ΅οδιότητα για την επίλυση διαφορών στις τοπικές κατηγορίες παρα΅ένει στην Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο.

 Ο παρών κανονισ΅ός ισχύει όπως εγκρίθηκε ο΅όφωνα στη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων – Μελών της Ε.Π.Ο., που πραγ΅ατοποιήθηκε στη Μυτιλήνη στις 21 – 22 Ιουνίου 2003.

Αθήνα 3 Ιουλίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, πατήστε ΕΔΩ για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες μας. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000
Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου  (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας) All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005 Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Ποδοσφαίρου)

Κ.Α.Π.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-3)
(Αρθρα 4-8)
(Αρθρα 9-13)
(Αρθρα 14-17)
(4ος Διαιτητής)

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FIFA
(Στους Κανονισμούς Παιδιάς)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Οι πρόσφατοι του 2005)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δικαίω΅α άσκησης του επαγγέλ΅ατος, Ιδιωτικό συ΅φωνητικό πρόσληψης προπονητή, Κατηγορίες προπονητών, Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου, Ετήσια σε΅ινάρια, Επιτροπές Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών, Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλ΅ατος, κ.α.

  ΓΗΠΕΔΑ

Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδων 5 & 6 αστέρων, ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων Ποδοσφαίρου (650 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά