www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(Κ.Α.Π.)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Αρθρο 11
Διάρκεια, ημέρα και ώρα τέλεσης αγώνα

  1.  Η διάρκεια όλων των αγώνων πρωταθλημάτων είναι 90 λεπτά
της ώρας, σε δύο ημίχρονα, από 45 λεπτά το καθένα. Η
διάρκεια της ανάπαυλας (ημίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα 15
λεπτά. Σε περίπτωση παρουσίασης της ομάδας στον
αγωνιστικό χώρο πέραν αυτού του χρονικού ορίου, η
υπαίτια ομάδα θα παραπέμπεται στο αρμόδιο πειθαρχικό
όργανο για δυσφήμιση του αθλήματος, σύμφωνα με το
Αρθρο 30 του παρόντος κανονισμού. Ο διαιτητής και ο
παρατηρητής του αγώνα υποχρεούνται στην αναγραφή
του ως άνω γεγονότος στο Φ.Α. και την έκθεσή του
αντίστοιχα.

  2.   Κατ’ εξαίρεση οι αγώνες των Παιδικών και Εφηβικών
πρωταθλημάτων έχουν διάρκεια 80 λεπτών της ώρας, σε δύο
ημίχρονα από 40λεπτά το καθένα. Σε μια τέτοια όμως
περίπτωση, πρέπει απαραίτητα να καθορίζεται αυτό από την
προκήρυξη που εκδίδει η διοργανώτρια και να σημειώνεται
ανάλογα στα Φ.Α., πριν αυτά δοθούν στους διαιτητές.

  3.   Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται Σάββατο
και Κυριακή. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων και
άλλες ημέρες, για ειδικούς λόγους και ύστερα από
αιτιολογημένη απόφαση της κατά περίπτωση διοργανώτριας. Η
ώρα έναρξης των αγώνων είναι εκείνη που έχει ορίσει από πριν
η διοργανώτρια, για την τήρηση της οποίας μόνος υπεύθυνος
και αρμόδιος είναι ο διαιτητής.

  4.   ;Οι παραπάνω αγώνες μπορούν να διεξάγονται και βραδινές
ώρες, όπως ορίζουν οι Διεθνείς Κανονισμοί.

  5.   Από την 1η Ιουνίου μέχρι και την λήξη της αγωνιστικής
περιόδου, απαγορεύεται η έναρξη οποιουδήποτε αγώνα μετά
από τις 10 π.΅. ή πριν από τις 5 ΅.΅.

  6.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια μπορεί να
αλλάξει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούται
όμως να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους και το
αρμόδιο Τ΅ήμα Τάξης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την
έναρξη του αγώνα. Στα τοπικά Πρωταθλήματα και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια αρχή δύναται
να αλλάζει την ώρα και το γήπεδο τέλεσης ενός αγώνα
ενημερώνοντας όλους τους ενδιαφερομένους και το
αρμόδιο Τ΅ήμα Τάξης τουλάχιστον 24 ώρες πριν την
έναρξή του. Το 48ωρο ή το 24ωρο αρχίζει από την αποστολή
του τηλεγραφήματος ή ΦΑΞ ή της με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
ειδοποίησης από τη διοργανώτρια.
-----

Αρθρο 12
Διαιτητής αγώνα

  1.  Επίση΅οι διαιτητές για όλα τα Πρωταθλήματα, θεωρούνται
όσοι υπέβαλαν και έγινε δεκτή, σχετική δήλωση ενεργείας στη
διανυόμενη αγωνιστική περίοδο, αντίγραφο της οποίας
διαβιβάζεται εντός 10ημέρου στην αντίστοιχη Ε.Π.Σ.
Η ΟΔΠΕ υποχρεούται μέσα σε ένα ΅ήνα από την υποβολή των
δηλώσεων ενεργείας, να αποστέλλει πίνακες κατά κατηγορία,
των επισή΅ων διαιτητών του κάθε Σ.Δ.Π. στην αντίστοιχη Ε.Π.Σ.
καθώς και πίνακα των μη εν ενεργεία διαιτητών.
Οι Επιτροπές διορισμού διαιτητών που λειτουργούν στις
Ε.Π.Σ., υποχρεωτικά τηρούν τους πίνακες αξιολόγησης των
διαιτητών που καταρτίζονται από τις αρμόδιες Επιτροπές
διαιτησίας της Ε.Π.Ο. και των Ενώσεων, όπως προβλέπεται από
τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Διαιτησίας.
Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι αξιολογηθέντες διαιτητές
ανώτερης κατηγορίας να καλύψουν τους αγώνες της
αντίστοιχης κατηγορίας, η κάλυψη των αγώνων θα γίνεται με
διαιτητές που περιλαμβάνονται στον πίνακα αξιολόγησης των
διαιτητών της αμέσως κατώτερης κατηγορίας.
   2.   α)  Οι διαιτητές όλων των αγώνων Εθνικών πρωταθλημάτων
ορίζονται από το, κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, όπως
ειδικώτερα προβλέπουν οι διατάξεις της ισχύουσας νο΅οθεσίας.
  β)  Πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων της, κάθε Ε.Π.Σ.
υποχρεούται να προσδιορίσει με απόφαση του Δ.Σ. αυτής τη
διαδικασία κλήρωσης ή ορισμού των διαιτητών και βοηθών
διαιτητών όλων των αγώνων αρμοδιότητάς της για τη
διανυόμενη αγωνιστική περίοδο. Η απόφαση του Δ.Σ. της
Ε.Π.Σ. για τη διαδικασία κλήρωσης ή ορισμού διαιτητών και
βοηθών διαιτητών είναι υποχρεωτική για την Επιτροπή
Ορισμού Διαιτητών της Ένωσης. με απόφαση του
Δ.Σ./Ε.Π.Ο. που λαμβάνεται πριν την έναρξη των
επαγγελματικών πρωταθλημάτων με εισήγηση της Κ.Ε.Δ.
και μετά από πρόταση της Ε.Π.Α.Ε. καθορίζεται η
διαδικασία ορισμού διαιτητών, βοηθών διαιτητών και
αναπληρωτών, είτε με απευθείας ορισμό, είτε με
κλήρωση.
  γ)  Ο ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητών στους
επίση΅ους αγώνες, εάν γίνει με όποιον άλλο τρόπο και όχι από
το αρμόδιο όργανο, καθιστά τους αγώνες άκυρους.

  3.   Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει
ορισθεί ούτε οι αναπληρωτές του, όπως προβλέπεται στην
προηγούμενη παράγραφο, τότε οι δύο ομάδες έχουν
υποχρέωση να υποδείξουν έναν επίση΅ο διαιτητή από εκείνους
που τυχόν παρευρίσκονται στο γήπεδο για να διευθύνει τον
αγώνα.
Ειδικά για τους αγώνες Α΄ Εθνικής κατηγορίας ο διαιτητής που
υποδεικνύεται κατά τη διαδικασία αυτή πρέπει να
περιλαμβάνεται στους πίνακες αξιολόγησης Α΄ Εθνικής της
Ε.Δ. για τη διανυόμενη ποδοσφαιρική περίοδο, για δε τους
αγώνες Β΄, Γ΄ Εθνικής κατηγορίας, καθώς και ∆΄ Εθνικής
ερασιτεχνικής κατηγορίας ο διαιτητής αυτός πρέπει να
περιλαμβάνεται στους πίνακες αξιολόγησης της αντίστοιχης ή
ανώτερης κατηγορίας, διαφορετικά ο αγώνας δεν διεξάγεται και
σε αντίθετη περίπτωση είναι άκυρος.
Αν οι δύο ομάδες δεν συμφωνήσουν για την υπόδειξη διαιτητή,
τότε διαιτητής του αγώνα ορίζεται με κλήρωση μεταξύ των τυχόν
δύο τουλάχιστον παρευρισκομένων στο γήπεδο επισή΅ων
διαιτητών.
Αν δεν παρευρίσκονται ανάμεσα στους θεατές επίση΅οι
διαιτητές, ή αν παρευρίσκεται ένας μόνο επίση΅ος διαιτητής
αλλά δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπό του οι δύο ομάδες, τότε οι
αγώνες μεταξύ ομάδων Α΄, Β΄, Γ΄ Εθνικής κατηγορίας και ∆΄
Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας, αναβάλλονται (και αν
τυχόν, ΅ολαταύτα διεξαχθούν, θεωρούνται άκυροι και
επαναλαμβάνονται, εφόσον διατυπωθεί ένσταση πριν από τον
αγώνα).
Οι αγώνες ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων Α΄, Β΄ και Γ΄
κατηγορίας των Ενώσεων διεξάγονται, εφόσον υπάρχει σχετικός
όρος στην προκήρυξη από τη διοργανώτρια, με την υποχρέωση
των αντιπάλων ομάδων να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής
αποδοχής ως διαιτητή. Αν όμως δεν συμφωνήσουν στην
επιλογή προσώπου κοινής αποδοχής, τότε κάθε ομάδα
υποδεικνύει από ένα πρόσωπο για κλήρωση για την επιλογή
εκείνου που θα διευθύνει τον αγώνα.
Η πιο πάνω διαδικασία εφαρμόζεται και για τον ορισμό του
βοηθού διαιτητή ή και των δύο βοηθών διαιτητών, στην
περίπτωση που δεν θα ε΅φανιστούν στο γήπεδο ο βοηθός
διαιτητή ή και οι δύο βοηθοί διαιτητές κάθε αγώνα τους
οποίους όρισε το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της
διοργανώτριας.
Στα τοπικά Πρωταθλήματα εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών
για οποιοδήποτε λόγο, μερική ή ολική ή εφόσον ο αριθμός των
εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των
αγώνων του προγρά΅ματος της Ένωσης, το Δ.Σ. αυτής μπορεί
κατά τη διακριτική του ευχέρεια:
  α)  Να ζητά δια της Ε.Δ. της Ε.Π.Σ. τον ορισμό διαιτητών, από
άλλο Σύνδεσμο, για την κάλυψη όλων ή ορισμένου αριθ΅ού
αγώνων. Σε περίπτωση άρνησης των τοπικών Ε.Δ. να ορίσουν
διαιτητές, τον ορισμό διενεργεί υποχρεωτικά η Κ.Ε.Δ./Ε.Π.Ο.
  β)  Να χρησιμοποιεί, κατ’ εξαίρεση, φιλάθλους σαν διαιτητές
και βοηθούς διαιτητές για τη διεξαγωγή των αγώνων του
πρωταθλήματός της με την προυπόθεση είτε της έγγραφης
ανεπιφύλακτης συμφωνίας της πλειοψηφίας των 2/3 των ανά
κατηγορία διαγωνιζομένων σωματείων, είτε της αναφοράς του
ως άνω τρόπου στην προκήρυξη.
Ο παραπάνω τρόπος χρησιμοποίησης φιλάθλων σαν διαιτητών
και βοηθών διαιτητών είναι καθ’ όλα έγκυρος και η τυχόν
άρνηση του σωματείου να κατέλθει να αγωνισθεί σε αγώνα με
φιλάθλους- διαιτητές επιφέρει τις προβλεπόμενες από το άρθρο
21 του ΚΑΠ συνέπειες.
  γ)  Σε περίπτωση αποχής διαιτητών ή ομαδικών ή πολλαπλών
ατομικών κωλυμάτων από αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων οι
απέχοντες διαιτητές, τίθενται αυτοδικαίως εκτός ορισμού ή
κλήρωσης από κάθε αγώνα Εθνικού ή Τοπικού Πρωταθλήματος
και δεν μπορούν να αξιολογηθούν από την Επιτροπή
Διαιτησίας της Ε.Π.Ο. για την αμέσως επόμενη ποδοσφαιρική
περίοδο.
Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται ακυρότητα του
αγώνα και παραπομπή των υπαιτίων διαιτητών καθώς και των
μελών των επιτροπών που τους όρισαν για πειθαρχικό έλεγχο
σύμφωνα με το Αρθρο30 του ΚΑΠ.
  δ)  Εφόσον έχει προβλεφθεί και συμπεριλαμβάνεται στην
προκήρυξη οι κάθε είδους αγώνες μπορούν να διεξαχθούν με
ένα διαιτητή και ένα βοηθό ή και μόνο με ένα διαιτητή
ανάλογα με την κρισιμότητα του αγώνα κατά την κρίση της
διοργανώτριας.

  4.   Ο κατά την ως άνω διαδικασία τυχόν ορισμός διαιτητή ή
βοηθού διαιτητή πρέπει να σημειωθεί στο Φ.Α. πριν από την
έναρξη, είτε στο επίση΅ο είτε σε εκείνο το Φ.Α. το οποίο θα
συντάξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει να διευθύνει τον
αγώνα.

  5.   Αν η μια ομάδα που θα αγωνιστεί δεν θελήσει να υποδείξει,
κατά τη διαδικασία της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, διαιτητή,
τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος τον οποίο
υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα. Καμιά ένσταση δεν επιτρέπεται
κατά ορισμού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε σύμφωνα
με τις παραπάνω διατάξεις.

  6.   Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να καταγγέλλουν αμέσως τους
διαιτητές οι οποίοι στις πιο πάνω περιπτώσεις αρνούνται να
αναλάβουν να διευθύνουν αγώνες (αν και είναι επίση΅οι
διαιτητές) στην αρμόδια επιτροπή διαιτησίας της
διοργανώτριας, η οποία και θα τους παραπέμπει στην οικεία
Πειθαρχική επιτροπή για να τιμωρηθούν επειδή αρνήθηκαν την
προσφορά των υπηρεσιών τους.
Η ποινή η οποία θα επιβληθεί σε αυτή την περίπτωση δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.
  7.   Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η τριάδα των διαιτητών πρέπει
να συμπληρώνεται με τη νόμιμη διαδικασία πριν από την
έναρξη του αγώνα, εκτός από τα Πρωταθλήματα της ΕΠΣ
Αθηνών, οι αγώνες των οποίων υποχρεωτικά διεξάγονται με το
διαιτητή και ένα βοηθό διαιτητή, εφόσον με τη νόμιμη
διαδικασία δεν μπορεί να συμπληρωθεί η τριάδα με επίση΅ο
διαιτητή. Εξαιρετικά οι αγώνες πρωταθλημάτων των Ενώσεων
Πειραιά και μακεδονίας, μπορούν να διεξαχθούν και με ένα
μόνο διαιτητή.
  8.   Εφόσον ο διαιτητής, μετά την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει
ή τραυματιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς
υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων, των παραγόντων ή των
φιλάθλων τους, ο αγώνας θα συνεχιστεί και καθήκοντα του
διαιτητή θα αναλάβει από τους βοηθούς διαιτητές ο
αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής σε μεγαλύτερη
κατηγορία, σε ισότητά τους δε ο ανώτερος σε σήμα της
Ο.Δ.Π.Ε., σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο
πρεσβύτερος σε ηλικία. Η με αυτόν τον τρόπο αναπλήρωση του
διαιτητή είναι υποχρεωτική για το βοηθό διαιτητή.
Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο
διαιτητής δεν προσέλθει από την αρχή του αγώνα. Οι διατάξεις
αυτής της παραγράφου υπερισχύουν της παρ. 3 αυτού του
άρθρου για τους αγώνες Α΄ Εθνικής και εφαρμόζονται μόνο
μετά την έναρξη του αγώνα.
  9.   α)  Η κατά τη διάρκεια του αγώνα ε΅φανισθείσα αδυναμία
βοηθού διαιτητή να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς υπαιτιότητα των
ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, δεν αποτελεί
λόγο υποχρεωτικής διακοπής του αγώνα, εκτός αν το κρίνει
αναγκαίο ο διαιτητής σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιδιάς και
αφού προηγούμενα δεν βρεθεί βοηθός διαιτητή κατά την παρ. 3
αυτού του άρθρου.
  β)  Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους 8 και 9, μετά την
έναρξη του αγώνα, ε΅φανισθείσα αδυναμία του διαιτητή ή
βοηθού διαιτητή να συνεχίσει τον αγώνα λόγω τραυματισμού
του ή ασκήσεως σωματικής βίας, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα
των προσώπων της μιας ή και των δύο ομάδων, για τα οποία
(πρόσωπ   α)  υφίσταται αντικειμενική της ευθύνη κατά τα άρθρα
29 παρ. 1 και 30 παρ. 1 του Κ.Α.Π., αποτελεί λόγο διακοπής
του αγώνα και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που ορίζει το άρθρο
21 παρ. 2 γ’ και 3 του Κ.Α.Π.
  10. Η κατά περίπτωση διοργανώτρια δεν έχει υποχρέωση να
ανακοινώσει στις διαγωνιζόμενες ομάδες τους διαιτητές και
βοηθούς διαιτητές που κάθε φορά ορίζονται από το αρμόδιο
όργανο για να διευθύνουν τους αγώνες.

  1.  Διαιτητές αξιολογημένοι από τα αρμόδια όργανα για τη
διεύθυνση αγώνων Εθνικών πρωταθλημάτων οπωσδήποτε
διευθύνουν και αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων.


  12.   α)  Τα φύλλα αγώνων όλων των Εθνικών πρωταθλημάτων
αποστέλλονται από τις αρμόδιες επιτροπές της Ε.Π.Ο. ή της
Ε.Π.Α.Ε., κατά περίπτωση, στις Ε.Δ. των Ενώσεων για να
παραδοθούν από αυτές στους διαιτητές των τοπικών Συνδέσμων
που κληρώθηκαν να διευθύνουν τους αγώνες.
  β)  Ειδικά για τους αγώνες Α΄ Εθνικής κατηγορίας και σε
όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους
3, 8 και 9 του παρόντος άρθρου (μη προσέλευση,
τραυματισμός κ.λπ. είτε διαιτητή αγώνα, είτε των βοηθών του)
χρέη διαιτητή αγώνα ή βοηθού ή βοηθών αγώνα αναλαμβάνει ο
ορισμένος τέταρτος διαιτητής.
Εάν κωλύονται παραπάνω από ένας εκ των ορισθέντων
διαιτητών αγώνα και των βοηθών του τότε ο τέταρτος διαιτητής
αναλαμβάνει κατά σειρά προτεραιότητας χρέη διαιτητή αγώνα
ή βοηθού διαιτητή, ενώ για τις άλλες θέσεις εφαρμόζονται οι
λοιπές διατάξεις του παρόντος άρθρου.
  γ)  Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνεται άσκηση
ψυχολογικής ή σωματικής βίας ή εξυβρίσεως ή
ανάρμοστης εν γένει συμπεριφοράς κατά διαιτητών και
βοηθών διαιτητών, πριν, κατά τη διάρκεια, το ημίχρονο
και τη λήξη του αγώνα από παράγοντες ομάδων, θα
επιβάλλονται από το Δικαιοδοτικό Όργανο της
διοργανώτριας οι εξής ποινές:
γα). Στις ομάδες Α’ Εθνικής κατηγορίας πρόστιμο από
10.000 έως 30.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής,
ποινή μίας (1) αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.
γβ). Για την Β’ Εθνική κατηγορία πρόστιμο από 5.000
έως 15.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, ποινή
μίας (1) αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.
γγ). Για την Γ’ Εθνική κατηγορία πρόστιμο από 2.000
έως 7.500 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, ποινή
μίας (1) αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.
Η διαπίστωση πρέπει να γίνεται είτε από τον διαιτητή,
είτε από τους βοηθούς των διαιτητών, είτε από τον 4ο
διαιτητή, είτε από τον παρατηρητή του αγώνα, είτε από
τις Αστυνομικές Αρχές.
Ειδικώτερα απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο
αποδυτηρίων, διαιτητών οποιουδήποτε διοικητικού
μέλους ή παράγοντα εκ των αναγραφομένων στο Φ.Α.
πλην του αρχηγού της ομάδος και μόνο για την υποβολή
ενστάσεων κατά τις κείμενες διατάξεις.

  3.   ;Το γηπεδούχο σωματείο που δεν θα καταβάλλει
απευθείας στο διαιτητή το σύνολο της δαπάνης του
εξοδολογίου κατά την τέλεση του αγώνα ή δεν θα
εξοφλήσει μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός στη
διοργανώτρια του οικείου πρωταθλήματος -εφόσον η
τελευταία κατέβαλε για λογαριασμό του το ποσόν της
οφειλής- αποκλείεται με απόφαση του πρωτοβαθμίου
πειθαρχικού οργάνου της διοργανώτριας από τους, μετά
την παρέλευση του μηνός, αγώνες του πρωταθλήματος
στο οποίο μετέχει και μέχρι της εξοφλήσεως οπότε και
αίρεται αυτοδίκαια η ποινή από το χρόνο που το
σωματείο θα εκπληρώσει την υποχρέωσή του. Σε
περίπτωση υποτροπής το σωματείο με απόφαση του
αυτού ως άνω οργάνου αποβάλλεται οριστικά των λοιπών
αγώνων του πρωταθλήματος που μετέχει. Η άσκηση
έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της ποινής. Η
διοργανώτρια διατηρεί στο ακέραιο τα δικαιώματά της
προς είσπραξη του ποσού που κατέβαλε για λογαριασμό
του σωματείου από τα χρηματικά ποσά που δικαιούται το
τελευταίο για έξοδα μετακίνησης και επιχορηγήσεων
αυτού.
-----


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση και βλέπετε ένα μέρος μόνο της σελίδας (frame) πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Ποδοσφαίρου)

Κ.Α.Π.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ
(Αρθρα 1-3)
(Αρθρα 4-8)
(Αρθρα 9-13)
(Αρθρα 14-17)
(4ος Διαιτητής)

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FIFA
(Στους Κανονισμούς Παιδιάς)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Οι πρόσφατοι του 2005)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δικαίω΅α άσκησης του επαγγέλ΅ατος, Ιδιωτικό συ΅φωνητικό πρόσληψης προπονητή, Κατηγορίες προπονητών, Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου, Ετήσια σε΅ινάρια, Επιτροπές Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών, Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλ΅ατος, κ.α.

  ΓΗΠΕΔΑ

Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδων 5 & 6 αστέρων, ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Λεξικό Ορων Ποδοσφαίρου (650 λέξεις) στα Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά