www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"

Δείτε επίσης:
-- Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και των εκπαιδευτικών (Υπ.απόφ.Δ2/1938/1998)
και
-- Αξιολόγηση του εκπ/κού έργου και των εκπ/κών (Ν. 2986/2002)
------------

 


 
 

Ν Ο Μ Ο Σ    2 5 2 5/ 1997 (ΦΕΚ 188 Α')

(με τις τροποποιήσεις)

Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η βουλή:

Αρθρο 1

Ενιαίο Λύκειο

§1. Από το σχολικό έτος 1997-1998 καθιερώνεται ο θεσμός του Ενιαίου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του από την Α΄ Λυκείου. Σκοπός του Ενιαίου Λυκείου είναι:

α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,

β) η ανάπτυξη των ικανοτήτων, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών,

γ) η προσφορά στους μαθητές των απαραιτήτων γνώσεων και εφοδίων για τη συνέχιση των σπουδών τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και

δ) η καλλιέργεια στους μαθητές δεξιοτήτων που θα τους διευκολύνουν την πρόσβαση, ύστερα από περαιτέρω εξειδίκευση ή κατάρτιση, στην αγορά εργασίας.

§2. Στην Α' τάξη του Ενιαίου Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων γενικής παιδείας, κοινών για όλους τους μαθητές. Η Β' τάξη περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις, θεωρητική, θετική και τεχνολογική. Στην τάξη αυτή διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, κοινά για όλους τους μαθητές, σε ποσοστό 60% μέχρι 65% επί του συνόλου του προγράμματος και μαθήματα κατεύθυνσης σε ποσοστό 35% μέχρι 40%. Στη Γ' τάξη, κάθε μια από τις τρεις κατευθύνσεις μπορεί να περιλαμβάνει κύκλους σπουδών για τη διδασκαλία μαθημάτων επιλογής. Στην τάξη αυτή διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας σε ποσοστό 50% μέχρι 55% επί του συνόλου του προγράμματος και μαθήματα επιλογής ανά κύκλο σπουδών σε ποσοστό 45% μέχρι 50%.

§3. Στα εσπερινά Ενιαία Λύκεια, τετραετούς φοίτησης, η κατανομή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων κατά τάξεις γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

§4. Για την ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση Ενιαίων Λυκείων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 49 και 50 του Νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α').

§5. Στους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου χορηγείται Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα :

α) εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

β) απόκτησης επαγγελματικής εξειδίκευσης, μετά τη φοίτηση σε μεταλυκειακά ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης.

§6. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας κατευθύνσεων στα Ενιαία Λύκεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

§7. Κατά τα σχολικά έτη 1997-98 και 1998-99, οι Β' και Γ' τάξεις των Λυκείων αντίστοιχα θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1566/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

§8. Τα λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Γενικά, Κλασικά, Μουσικά, Τεχνικά-Επαγγελματικά (ΤΕΛ) και Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (ΕΠΛ) μετατρέπονται σε Ενιαία Λύκεια. Εφόσον δεν εξασφαλίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας, τα ως άνω Λύκεια κατά την πρώτη πενταετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λειτουργούν, ως εξής:

α) Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια, με Θεωρητική, Θετική και Τεχνολογική κατεύθυνση ,

β) Γενικά Λύκεια και Μουσικά Λύκεια, με Θεωρητική και Θετική κατεύθυνση ,

γ) Κλασικά Λύκεια, με Θεωρητική κατεύθυνση και

δ) Τεχνικά-Επαγγελματικά Λύκεια, με τεχνολογική κατεύθυνση.

§9.. Η αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας, έχει ως στόχο να ελέγξει το βαθμό συγκράτησης πληροφοριών και γνώσεων, αλλά κυρίως να υιοθετήσει μεθόδους και πρακτικές που αξιολογούν το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων που έχουν τεθεί και των βασικών δεξιοτήτων, και συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές για την επίτευξη έγκυρης, αξιόπιστης, αντικειμενικής και αδιάβλητης αποτίμησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, χωρίς πρόσθετη εξεταστική επιβάρυνση. Ταυτόχρονα, προωθεί το θεσμό των συνθετικών δημιουργικών εργασιών με στόχο οι μαθητές να αναπτύσσουν τη δημιουργική και συνθετική τους ικανότητα και δίδει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης της διδακτικής διαδικασίας. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2909/2001

Φ.Ε.Κ. 90/2.5.01

Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 1

θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

3. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 προστίθεται η φράση: "καθώς και τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα και ο τρόπος συγκρότησης τους."

§10. Στο Ενιαίο Λύκειο εφαρμόζονται προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Για τη λειτουργία των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του Ενιαίου Λυκείου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1304\1982(ΦΕΚ144Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

§11.. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Λύκειο παντός τύπου, νοείται το Ενιαίο Λύκειο.

§12.. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται θέματα που αφορούν στα αναλυτικά προγράμματα , στις κατευθύνσεις , στον τίτλο σπουδών και γενικά στον τρόπο λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Λυκείων καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις πρόσβασης των αποφοίτων τους σε τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως προστέθηκε με το νόμο 2043/2002 ΦΕΚ 79 τ.Α΄

Αρθρο 12

Ρύθμιση άλλων θεμάτων

3. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

�12, Μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων εσπερινών ενιαίων λυκείων, κατ' εξαίρεση των οικείων διατάξεων, μπορούν, μετά από αίτηση τους που υποβάλλεται στο οικείο λύκειο το αργότερο μέχρι 20 Απριλίου, να εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδος σε όλα τα μαθήματα της τελευταίας τάξης ή και των δύο τελευταίων τάξεων που εξετάζονται γραπτά, χωρίς να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οσοι αποκτούν το απολυτήριο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού του παρόντος νόμου, μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον λάβουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των εσπερινών ενιαίων λυκείων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό της αποφοίτησης τους. Οι διατάξεις της περίπτωσης ιι του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτήν.�

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ’ΡΙΘ. 2909

Φ.Ε.Κ. 90/ τ. α΄/ 2 Μαΐου 2001

 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 1

θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α') προστίθεται παράγραφος 13 ως ακολούθως:

13. α) Στους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου, εκτός του απολυτηρίου της παραγράφου 5, χορηγείται και "Βεβαίωση", στην οποία αναφέρονται οι βαθμοί του αποφοίτου που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος των δύο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου. που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο, προσδιορίζεται από τον προφορικό βαθμό και το γραπτό βαθμό των τελικών εξετάσεων και με συντελεστές βαρύτητας για κάθε βαθμό. Ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης των μαθημάτων αυτών αποτελεί το βαθμό πρόσβασης της τάξης για τον απόφοιτο. Ο γενικός βαθμός πρόσβασης προσδιορίζεται κατά 30% από το βαθμό πρόσβασης της προτελευταίας τάξης και κατά 70% από το βαθμό πρόσβασης της τελευταίας τάξης. Στην περίπτωση που ο βαθμός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης είναι μικρότερος ή ίσος του βαθμού πρόσβασης της τελευταίας τάξης δεν λαμβάνεται υπόψη και γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ο βαθμός πρόσβασης της τελευταίας τάξης.

β) Ο κάτοχος απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, για να διαμορφώσει νέο γενικό βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. καταθέτει στο οικείο λύκειο μαζί με τη σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση, η οποία αντικαθίσταται κάθε φορά με νέα. Ο γενικός βαθμός πρόσβασης της νέας Βεβαίωσης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών πρόσβασης των ανωτέρω μαθημάτων, για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση η επίδοση στις τελευταίες αυτές γραπτές εξετάσεις.

 Όπως προστέθηκε με το νόμο 2043/2002 ΦΕΚ 79 τ.Α΄

Αρθρο 12

Ρύθμιση άλλων θεμάτων

1. Στο εδάφιο β' της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α'), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α'), μετά τη φράση �ο οποίος επιθυμεί να συμμετάσχει� προστίθεται η φράση �τα αμέσως δύο (2) επόμενα σχολικά έτη από αυτό της αποφοίτησης του� και στο τέλος του ίδιου εδαφίου προστίθεται περίοδος ως ακολούθως:

�Στην περίπτωση που ο κάτοχος απολυτηρίου ενιαίου λυκείου λάβει μέρος στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του ενιαίου λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο μετά την παρέλευση δύο σχολικών ετών από αυτό που απέκτησε το απολυτήριο του, βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων αυτών είναι ο γραπτός βαθμός στις τελευταίες αυτές εξετάσεις και γενικός βαθμός πρόσβασης είναι ο μέσος όρος των γραπτών βαθμών.�

 

γ) Ο τύπος και το περιεχόμενο της Βεβαίωσης, η διάρκεια ισχύος της. οι συντελεστές βαρύτητας προφορικού και γραπτού βαθμού, ειδικότερα σχετικά θέματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων."

ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Αρθρο 2

Πρόσβαση των κατόχων Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2909

Φ.Ε.Κ. 90/2.5.01

Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 1

θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

2. Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 2 του Ν. 2525/ 1997 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"1. α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου μπορούν να εισάγονται, το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος που αποφοίτησαν, στα τμήματα και στις σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ,Ε.Ι.), του Πανεπιστημίου Κύπρου, της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ. των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

β) Οι κάτοχοι απολυτηρίου εσπερινού Ενιαίου Λυκείου μπορούν να εισάγονται, το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος που αποφοίτησαν, στα τμήματα και στις σχολές των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σ.Τ.Ε., χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και ειδικά, προκειμένου για εισαγωγή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σ.Τ.Ε., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, εφόσον:

i) Έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ή

ii) Εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου ως εργαζόμενοι από βιοποριστική ανάγκη, που οφείλεται στους εξής λόγους που προέκυψαν μετά την αποφοίτηση τους από την προτελευταία τάξη του Λυκείου: αα) θάνατο του ενός τουλάχιστον των γονέων, ββ) αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλεια του. σε ποσοστό άνω του 67%.

iii) Εγγράφηκαν στην τελευταία τάξη του εσπερινού Ενιαίου Λυκείου είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης που λειτουργεί κατά τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.

γ) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου αυτής, εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες διενεργούνται στα ειδικά μαθήματα και μόνο για τις σχολές ή τα τμήματα, για τα οποία. λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, απαιτείται τέτοια εξέταση ή πρακτική δοκιμασία.

δ) Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι κείμενες ειδικές διατάξεις περί προϋποθέσεων και όρων εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού είναι δυνατή η επέκταση της εφαρμογής του συνόλου ή μέρους των διατάξεων του άρθρου αυτού και σε άλλες σχολές αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. Με όμοιες αποφάσεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής σπουδαστών που προσιδιάζουν στην ιδιαιτερότητα των σχολών αυτών και οι αναγκαίες λεπτομέρειες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου στοιχείου δ' που εφαρμόζονται αναλόγως.

2. α) Οι υποψήφιοι για εισαγωγή, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απόλυσης από το Λύκειο, καταθέτουν δήλωση προτίμησης για δύο κστ' ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία και για συγκεκριμένα τμήματα ή σχολές των πεδίων αυτών. Ως επιστημονικό πεδίο νοείται ένα σύνολο ομοειδών ή συγγενών γνωστικών αντικειμένων, που θεραπεύονται από αντίστοιχα τμήματα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο υποψήφιος που μεταξύ των τμημάτων που επέλεξε περιέλαβε και τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες. σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, πρέπει να έχει εξεταστεί το ίδιο έτος στα απαιτούμενα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες και να έχει επιτύχει βαθμολογία στο καθένα από αυτά τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.

β) Η επιλογή των υποψηφίων για τα τμήματα που δήλωσαν προτίμηση γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του γενικού βαθμού πρόσβασης της Βεβαίωσης, των βαθμών πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας και του βαθμού της δοκιμασίας δεξιοτήτων, εφόσον διεξάγεται, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας και κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός θέσεων κάθε τμήματος που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α'), με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 περίπτωση α' στοιχείο i και 7 του παρόντος άρθρου. Για τα τμήματα ή τις σχολές για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή.

3. α) ι) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται τα επιστημονικά πεδία, τα τμήματα που εντάσσονται σε καθένα από αυτά, τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου, οι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα δικαιολογητικά απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 περίπτωση β' του άρθρου αυτού. ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσης τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υπαγομένων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

α) Οι κάτοχοι απολυτηρίου: αα) Λυκείου ή άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικού από αυτό του Ενιαίου Λυκείου και ββ) Ενιαίου Λυκείου, που τους χορηγήθηκε με ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα, μπορούν, μετά από τη συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις στα μαθήματα της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, να αποκτήσουν τη βεβαίωση της παραγράφου 13 του άρθρου 1 για την πρόσβαση τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με βάση τη γραπτή επίδοση τους στις εξετάσεις αυτές. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως για όσους υπάγονται στην περίπτωση αυτήν.

Όπως προστέθηκε με το νόμο 2043/2002 ΦΕΚ 79 τ.Α΄

Αρθρο 12

Ρύθμιση άλλων θεμάτων

2. Στο τέλος της περίπτωσης ι του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 {ΦΕΚ 188

Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραρο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α'), προστίθεται περίοδος ως εξής:

�Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και ελάχιστος γενικός βαθμός πρόσβασης ως προϋπόθεση συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής των εισαγομένων στα Πανεπιστήμια, οτα Τ. Ε. Ι. στην Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ./Σ.Ε.Λ.Ε.Τ,Ε. και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.).�

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από πρόταση των οικείων τμημάτων και σχολών, καθορίζονται τα τμήματα και οι σχολές για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα. πρακτικές δοκιμασίες ή υγειονομικές εξετάσεις. τα ειδικά αυτά μαθήματα, οι πρακτικές δοκιμασίες ή οι υγειονομικές εξετάσεις που απαιτούνται, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης τους, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης των υποψηφίων για συμμετοχή τους στις εξετάσεις αυτές και εκδήλωσης της προτίμησης των υποψηφίων, η ανακοίνωση της επίδοσης στους υποψηφίους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Σχολών ή Τμημάτων, μπορεί, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της φύσης του γνωστικού αντικειμένου συγκεκριμένων τμημάτων, όπως του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών και του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να εξαιρούνται ως προς την εισαγωγή φοιτητών από τις διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις. οι όροι, οι διαδικασίες εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα τμήματα αυτά και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων συγκροτούνται τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου και σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού εισακτέων παρέχεται δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: i) των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, αποφοίτων ελληνικών λυκείων, ii) των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, αποφοίτων ελληνικών λυκείων, iii) Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό, iv) των αλλοδαπών - αλλογενών, ν) των υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους αλλοδαπών - αλλογενών και ομογενών, vi) των Κυπρίων, στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και οι ελληνικής καταγωγής απόφοιτοι λυκείων της Κύπρου, εφόσον δεν επιλέξουν την συμμετοχή τους στην ανωτέρω ι" κατηγορία, vii) των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α'), viii) των υπαγομένων στις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α') και ix) των υπαγομένων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VII του άρθρου 46 του Ν. 1946/1991 (ΦΕΚ69Α') και του άρθρου 12 του Ν. 2640/1998. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1351/1983, όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1771/1988 (ΦΕΚ 71 Α'), διατηρούνται σε ισχύ για την εφαρμογή της ανωτέρω ix περίπτωσης.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις κατηγορίες, τα ποσοστά των θέσεων ανά κατηγορία. τα αναγκαία δικαιολογητικά, οι διαδικασίες επιλογής, ο τρόπος και οι διαδικασίες εξέτασης στην περίπτωση που υποβάλλονται σε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις, η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, τα τυχόν ελάχιστα όρια βαθμολογίας, τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων και την επιλογή των εισαγομένων, οι σχολές και τα τμήματα πρόσβασης ανά κατηγορία, τα εξεταζόμενα μαθήματα όταν υποβάλλονται σε ειδικές εξετάσεις, οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε μάθημα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Με την απόφαση μπορεί να ορίζονται χρονικά διαστήματα που παρέχονται για την άσκηση του δικαιώματος αυτού σε όσους υπάγονται στις ειδικές αυτές κατηγορίες συνολικώς ή ανά κατηγορία, ως και χωριστό ποσοστό θέσεων για τους υποψηφίους των κατηγοριών iii και iv της ανωτέρω περίπτωσης α, οι οποίοι αποφοίτησαν από λύκεια με πρόγραμμα σπουδών χώρας · μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Οι διατάξεις της παραγράφου Α' του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α') εφαρμόζονται ανάλογα, προκειμένου για την εισαγωγή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των στοιχείων i, ii και iii της ανωτέρω περίπτωσης α'.

5. α) Κατ" εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου λυκείου, που επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα ή σχολή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της αποφοίτησης τους από το Ενιαίο Λύκειο ή αυτού που εξετάστηκαν στα μαθήματα της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου την τελευταία φορά, μπορούν, όσες φορές το επιθυμούν:

i) Είτε να μετέχουν για την εισαγωγή τους στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος ή σχολής της παραγράφου 1 του παρόντος, χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης τους στα μαθήματα της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και στα τυχόν ειδικά μαθήματα, ως και στις πρακτικές δοκιμασίες, σης οποίες υποβάλλονται κάθε φορά που είναι υποψήφιοι.

ii) Είτε να επανεξεταστούν, όποιο έτος επιθυμούν, σε όλα τα μαθήματα της Γ τάξης του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται το αντίστοιχο έτος σε εθνικό επίπεδο, διατηρώντας τους προφορικούς τους βαθμούς, ώστε να διαμορφώσουν νέους μέσους όρους κατά μάθημα για τον υπολογισμό του βαθμού της Βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 και κρίνονται μαζί με τους αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου του έτους επανεξέτασης τους. Επίσης επανεξετάζονται κάθε φορά στα ειδικά μαθήματα ή δοκιμασίες που απαιτούνται για τις σχολές που δηλώνουν προτίμηση. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί που προκύπτουν από την τελευταία εξέταση τους.

β) Οι διατάξεις της ανωτέρω περίπτωσης α' στοιχείο ii ισχύουν αναλόγως και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου 1 περίπτωση β' και για τους κατόχους απολυτηρίου εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, για οποιοδήποτε άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που έπεται της αποφοίτησης τους, ως και τους κατόχους απολυτηρίου παλαιού τύπου εσπερινού Λυκείου."

ΝΟΜΟΣ ΥΠ· ΑΡΙΘ. 2909

Φ.Ε.Κ. 90/2.5.01

Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 1

θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

4. α) Όσοι αποφοίτησαν από ημερήσιο Ενιαίο Λύκειο το σχολικό έτος 1999-2000 μπορούν να επανεγγραφούν και για το σχολικό έτος 2000-2001 στο λύκειο που αποφοίτησαν και να παρακολουθήσουν από την αρχή την τελευταία τάξη του λυκείου αυτού ή να μετεγγραφούν σε άλλο ημερήσιο λύκειο, προκειμένου να αποκτήσουν νέο τίτλο λυκείου. Στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται ο προσωρινός τίτλος που τους είχε χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Π.Δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183 Α').

β) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης α' εφαρμόζονται αναλόγως και όταν πρόκειται για εσπερινά ή εκκλησιαστικά Ενιαία Λύκεια κατά περίπτωση.

γ) Απόφοιτοι ή μαθητές της Γ τάξης ημερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου, που έχουν τυχόν μετεγγραφεί από την έναρξη του σχολικού έτους 2000-2001 στη Δ' τάξη εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, επιλέγουν με δήλωση τους, που υποβάλλεται στο οικείο λύκειο εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: i) είτε την κατάταξη τους στη Γ τάξη εσπερινού Ενιαίου Λυκείου.ii) είτε την ανάκληση της μετεγγραφής τους και τη φοίτηση τους στην Γ τάξη ημερήσιου ή εκκλησιαστικού Ενιαίου Λυκείου, iii) είτε τη συνέχιση της φοίτησης τους στη Δ' αυτή τάξη χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ του στοιχείου β' της παραγράφου 1. iv) είτε. αν πρόκειται για αποφοίτους, τη χορήγηση από το λύκειο αποφοίτησής τους οριστικού απολυτηρίου με βάση το προσωρινό που τους είχε αρχικά χορηγηθεί.

δ) Η επιλογή για τις αντίστοιχες θέσεις των υποψηφίων της παραγράφου 5 περίπτωση α στοιχείο ί του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, γίνεται με βάση τα μόρια που είχαν συγκεντρώσει κατά το έτος αποφοίτησης τους από το Ενιαίο Λύκειο, αν πρόκειται για αποφοίτους του σχολικού έτους 1999-2000 ή του έτους κτήσης της πιο πρόσφατης Βεβαίωσης, αν ο υποψήφιος έχει επανεξεταστεί ή είναι απόφοιτος επόμενων σχολικών ετών. Τυχόν θέσεις του προβλεπόμενου ποσοστού που δεν καλύπτονται από τους υποψηφίους αυτούς του στοιχείου ι που προαναφέρθηκε μπορούν να μεταφέρονται και να προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων του επόμενου στοιχείου ii της ίδιας περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ε) Κατά το έτος 2001 οι υποψήφιοι της παραγράφου 5 περίπτωση α στοιχείο I του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να εξεταστούν μόνο στα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται σε σχολές προτίμησης τους. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί που προκύπτουν από την τελευταία αυτή εξέταση τους.

5. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Ενιαίου Λυκείου, ημερήσιου. εσπερινού ή εκκλησιαστικού, που δεν έλαβαν απολυτήριο λυκείου το σχολικό έτος 1999-2000 επειδή υστέρησαν σε ορισμένα μαθήματα, μπορούν το σχολικό έτος 2000-2001:

ι) Να λάβουν μέρος στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και σε όσα. από αυτά που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, υστέρησαν. Όσοι από αυτούς αποκτήσουν απολυτήριο μπορούν να είναι υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997. όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ίί) Χωρίς να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να λάβουν μέρος για την απόκτηση του απολυτηρίου στις τελικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2000-2001 και μόνο στα μαθήματα στα οποία υστέρησαν. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από το σύλλογο διδασκόντων του Λυκείου που φοίτησαν. Ο τίτλος που χορηγείται στους αποφοίτους της περίπτωσης αυτής αναγράφει ότι εκδίδεται σύμφωνα με την παρούσα διάταξη. Όσοι λάβουν απολυτήριο με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 περίπτωση α στοιχείο π του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997. όπως αυτή τροποποιήθηκε ανωτέρω με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Στους μαθητές της Β' και Γ τάξης των Ενιαίων Λυκείων. που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό στο οποίο φοιτούν επειδή το λύκειο τους δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο κατά τη διεξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. μπορεί να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής αυτών και ενός συνοδού τους. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον η απόσταση των δύο σχολείων και οι συγκοινωνιακές συνθήκες επιβάλλουν τη διαμονή τους στην έδρα του σχολείου που εξετάζονται. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις. οι διαδικασίες και το ύψος των καλυπτόμενων ημερησίως δαπανών ανά μαθητή και συνοδό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

7. α) Στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στις εν γένει διαδικασίες των πανελλαδικών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του λυκείου και των κάθε φύσης εξετάσεων για την εισαγωγή αποφοίτων των λυκείων και των Τ.Ε.Ε. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, χορηγείται αποζημίωση για τη μη χρήση μέρους των θερινών διακοπών τους. που ορίζεται ίση με το 1/30 των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους για κάθε ημέρα απασχόλησης τους.

β) Στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, στους επιστάτες και στις καθαρίστριες σχολείων που απασχολούνται στις προαναφερόμενες διαδικασίες τα Σάββατα και τις Κυριακές κατά τους μήνες" Μάιο. Ιούνιο και Ιούλιο καταβάλλεται πρόσθετη αποζημίωση ίση με το 75% του 1 /30 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους για κάθε ημέρα απασχόλησης τους.

γ) Στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εμπίπτουν και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στις ανωτέρω διαδικασίες. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

δ) Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πανελλαδικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του σχολικού έτους 1999-2000. καθώς και για τις ίδιες εξετάσεις του ίδιου σχολικού έτους που διενεργήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2000.

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων και ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

στ) Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως ισχύουν, καταργούνται.

8. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'). όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α'), προστίθενται τα ακόλουθα:

"Μηνιαίως το ύψος των αποζημιώσεων που καταβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των συνολικών αποδοχών του προσωπικού αυτού. όπως αυτές προκύπτουν από τις τακτικές αποδοχές και το κίνητρο απόδοσης τον αντίστοιχο μήνα."

9.1. α) Από το σχολικό έτος 2000-2001 στους αποφοίτους Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. χορηγείται κατόπιν εξετάσεων πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α'). Οι εξετάσεις διενεργούνται με ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων του οικείου Τ.Ε.Ε..

β) Για το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 η εισαγωγή κατόχων πτυχίου Β' κύκλου σπουδών ημερήσιων Τ.Ε.Ε. και πτυχίου ειδικότητας των πρώην Τ. Ε:Λ.. που δεν εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 36 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 σε αντίστοιχα τμήματα των Τ.Ε.Ι. γίνεται ύστερα από εισιτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα, από αυτά που διδάσκονται στο Β' κύκλο σπουδών Τ,Ε.Ε., από τα οποία τα δύο είναι γενικής παιδείας και το τρίτο μπορεί να είναι γενικής παιδείας ή ειδικότητας. Οι αντίστοιχοι κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου σπουδών εσπερινών Τ. Ε. Ε. εξετάζονται σε δύο μαθήματα γενικής παιδείας. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο. Η εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Ι. γίνεται, εφόσον έχουν επιτύχει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και σε ποσοστό θέσεων του αριθμού εισακτέων στα Τ. Ε.!, χωριστό για τους υποψηφίους από ημερήσια και εσπερινά Τ.Ε.Ε., που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής και ειδικότερα: τα αντίστοιχα τμήματα Τ.Ε.Ι. κατά ειδικότητα Τ.Ε.Ε.. τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασης τους. ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, οι συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρωσης των βαθμών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσης τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής. ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομένων, ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων καθορίζεται η συγκρότηση των αναγκαίων εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων και των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Οι διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α') ισχύουν αναλόγως και για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

δ) Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α της παραγράφου 37 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α') καταργούνται. Όσοι εισήχθησαν στα Τ.Ε.Ι.. ενεγράφησαν και παρακολούθησαν το Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Προετοιμασίας του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001. σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές που καταργούνται, εγγράφονται στο αντίστοιχο Τμήμα Τ.Ε.Ι. το εαρινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

ε) Το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 στοιχείο δ' του άρθρου 19 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"β) Σε κάθε περίπτωση στις Α.Ε.Ν. εισάγονται κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου ή κάτοχοι πτυχίου του ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή Β' κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε.."

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του Ν. 2640/1998 αντικαθίσταται ως ακολούθως: ·

"7. Οι μαθητές των Ενιαίων Λυκείων που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε αυτά μπορούν να εγγραφούν στο Α' έτος του Α' κύκλου σπουδών των Τ.Ε.Ε.."

Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από το σχολικό έτος 2001-2002.

10. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α') είναι ότι τα κριτήρια προτεραιότητας της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για την εισαγωγή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ για την εισαγωγή στα λοιπά τμήματα ή σχολές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου ιι της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο στα τμήματα ή τις σχολές αυτές.

11. Οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου του σχολικού έτους 1999-2000. που απέκτησαν το απολυτήριο τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του π.δ. 246/1998 (ΦΕΚ 183 Α'). εισάγονται σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή της ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ως υπεράριθμοι του ακαδημαϊκού έτους 2000-2001. κατόπιν αιτήσεως τους σε σχολή ή τμήμα της προτίμησης τους. υπό την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τελευταίου εισαχθέντος το ίδιο ακαδημαϊκό έτος στη σχολή ή το τμήμα αυτό. Ο υπολογισμός των μορίων για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της Φ. 152/Β6/198/2000 (ΦΕΚ 472 Β') κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών. Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου εγγράφονται στο τμήμα επιλογής τους το ακαδημαϊκό έτος 2001 -2002. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της σχετικής αίτησης, η προθεσμία εγγραφής τους στη σχολή ή το τμήμα επιτυχίας τους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

12. Μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων εσπερινών Ενιαίων Λυκείων μπορούν, χωρίς να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να ζητήσουν να μην εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της οικείας τάξης. Οι διατάξεις της περίπτωσης υ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως στην περίπτωση αυτή. Οι διατάξεις της παραγράφου 47 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 καταργούνται..

Ν.2942 /2001 (ΦΕΚ 202 τ. Α΄)

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπ/σης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.

Αρθρο 2

1. Από το σχολικό έτος 200-2001 και εφεξής μαθητές Β΄ τάξης ημερησίου Ενιαίου Λυκείου και της Γ΄ τάξης εσπερινού Ενιαίου Λυκείου που δεν προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις παραπέμπονται για επανεξέταση σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου, στο μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης τους. συμφωνά με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν είναι προαγώγιμος. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι μαθητές των ίδιων τάξεων, οι οποίοι δεν προσήλθαν δικαιολογημένα στις εξετάσεις Ιουνίου για λόγους ασθένειας, στράτευσης ή συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

2. Από το σχολικό έτος 2000-2001 και εφεξής μαθητές της Γ' τάξης ημερήσιου Ενιαίου Λυκείου και της Δ' τάξης εσπερινού Ενιαίου Λυκείου, που έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%, βεβαιωμένη με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α ) και οι οποίοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις καμιάς από τις περιόδους Ιουνίου και Ιουλίου, λόγω νοσηλείας οφειλομένης στην πάθησή τους, μπορούν για τη λήψη απολυτηρίου να προσέρχονται το Σεπτέμβριο σε ειδική εξεταστική περίοδο που διενεργείται σε επίπεδο σχολικές μονάδας με ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων του Λυκείου. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος ο μαθητής πρέπει να υποβάλει στο Διευθυντή του Λυκείου πιστοποιητικό νοσοκομείου επικυρωμένο από υγειονομική επιτροπή, από το οποίο να προκύπτει η αδυναμία συμμετοχής του στις εξετάσεις και των δύο περιόδων Ιουνίου και Ιουλίου. Στο απολυτήριο που εκδίδεται στους μαθητές αυτούς αναγράφεται ότι εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3. Στο εδάφιο β της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001, στίχος πρώτος, οι λέξεις "Για το ακαδημαϊκό έτος 2001- 2002 " αντικαθίστανται με τις λέξεις "Για τα ακαδημαϊκά έτη 2001-2002 και 2002-2003�.

4. Μαθητές Ενιαίων Λυκείων που έχουν προαχθεί τουλάχιστον στη Β' τάξη αυτών μπορούν να εγγράφονται στη Β] τάξη του Α' Κύκλου Σπουδών των Τ.Ε.Ε. των τμημάτων ειδικοτήτων που ανήκουν στους τομείς α) Οικονομίας - Διοίκησης και β) Πληροφορικής - Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Αρθρο 3

Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Καθιερώνεται η λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου σκοπός του οποίου είναι η αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής και η ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό Σχολείο, η ενίσχυση του ρόλου της κρατικής μέριμνας με στόχο τη μείωση των μορφωτικών και κοινωνικών διακρίσεων και η εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων.

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο λειτουργεί επί οκτώ (8) ώρες τουλάχιστον ημερησίως. Σε κάθε Ολοήμερο Νηπιαγωγείο τοποθετούνται και υπηρετούν δύο νηπιαγωγοί, τακτικοί ή αναπληρωτές.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζεται το πρόγραμμα διδασκαλίας και δημιουργικής απασχόλησης, που εφαρμόζεται στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, καθώς και το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Νηπιαγωγών του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου . Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετατρέπονται σταδιακά τα λειτουργούντα Νηπιαγωγεία σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών σε διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Αρθρο 4

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο

1. Καθιερώνεται η λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου σκοπός του οποίου είναι :

α) η υποχρεωτική εφαρμογή του οικείου προγράμματος διδασκαλίας μαθημάτων,

β) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και

γ) η προαιρετική εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες.

2. Τα προαιρετικά προγράμματα μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και δημιουργικής απασχόλησης παρακολουθούν κατά προτίμηση μαθητές, των οποίων οι γονείς είναι εργαζόμενοι, είτε του ίδιου σχολείου είτε γειτονικών σχολείων, εφόσον είναι δυνατή η πρόσβασή τους σε αυτό.

Τα προαιρετικά προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας παρακολουθούν μαθητές του ίδιου ή γειτονικών σχολείων, με μαθησιακές δυσκολίες, που υποδεικνύονται από τους οικείους συλλόγους διδασκόντων.

Για την εφαρμογή των πρόσθετων προγραμμάτων στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας ή ανατίθεται υπερωριακή εργασία σε τακτικούς εκπαιδευτικούς του ίδιου ή γειτονικού σχολείου. Για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, τα όργανα, το είδος, το όριο των εβδομαδιαίων ωρών και το υφός της αποζημίωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι δυνατή η διάθεση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του ίδιου ή γειτονικού σχολείου, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας.

Με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθορίζονται τα προγράμματα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ορίζονται τα Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν ως ολοήμερα, εφόσον εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών, μετά από συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων, τους γονείς των μαθητών και τους Ο.Τ.Α.

Αρθρο 5

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Με κοινή Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, για εγγραφή και φοίτηση σε αυτά των νέων που έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση.

Η ίδρυση των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας γίνεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και μετά από συνεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α. για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων λειτουργίας αυτών.

Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα ταχύρυθμης δημοτικής και γυμνασιακής εκπαίδευσης, η έκταση και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του ΙΔΕΚΕ και γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας διδάσκουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόσπαση ολική ή μερική ή και με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια. Επίσης, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

Στους αποφοίτους των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ισότιμος προς το απολυτήριο του Δημοτικού ή του Γυμνασίου, κατά περίπτωση.

 

Αρθρο 6

Διορισμοί Εκπαιδευτικών

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Την 31η Δεκεμβρίου 1997 κλείνουν οι πίνακες των διοριστέων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι, που έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν μέχρι την ημερομηνία αυτή αιτήσεις διορισμού, εγγράφονται στους πίνακες διοριστέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ167Α΄) .

Κατά τα έτη 1998 μέχρι και 2002, οι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γίνονται κατά ένα ποσοστό των πληρούμενων οργανικών θέσεων από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων και κατά σειρά εγγραφής τους σε αυτούς και κατά το υπόλοιπο από τους μετέχοντες επιτυχώς σε διαγωνισμό, που διεξάγεται κατά τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου και κατά την αξιολογική κατάταξη αυτών στους πίνακες επιτυχίας. Τα ποσοστά διορισμού από κάθε κατηγορία ορίζονται, για το έτος 1998, σε 80% και 20%, για το έτος 1999 σε 60% και 40%, για το έτος 2000 σε 40% και 60%, για το έτος 2001 σε 20% και 80%, για το έτος 2002 σε 10% και 90% αντίστοιχα και από το έτος 2003 οι διορισμοί εκπαιδευτικών γίνονται αποκλειστικά από πίνακες που καταρτίζονται ύστερα από διαγωνισμό.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει και διενεργεί, ανά διετία, με αφετηρία το έτος 1998, διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά κλάδους και ειδικότητες που ισχύει για μία διετία. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα που εξετάζονται κατά το διαγωνισμό, καθώς και η ύλη αυτών κατά ειδικότητες.

Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι οι έχοντες τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/85, καθώς και πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που χορηγείται από τα ΑΕΙ, ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του Ν. 1566/85. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, χωρίς πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οι έχοντες πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών των ΑΕΙ ή πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Tεχνολόγων Μηχανικών (ΠΑΤΕΣ και ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ), καθώς και οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του Ν. 1566/85 και έχοντες διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της Αγωγής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στις επιστήμες της Αγωγής.

5.Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό κατατάσσονται κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους σε πίνακες επιτυχίας, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τους πίνακες αυτούς γίνονται οι διορισμοί στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την απόλυτη σειρά των υποψηφίων και με βάση τις δηλούμενες προτιμήσεις τους. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι των οποίων ο βαθμός σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 70% της προβλεπόμενης ανωτάτης βαθμολογίας. Στους διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν κατά τη διάρκεια πενταετίας 1998-2002, η συνολική βαθμολογία των επιτυχόντων στο διαγωνισμό που υπηρέτησαν ως προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον διδακτικών ετών με πλήρες διδακτικό ωράριο προσαυξάνεται με ποσοστό 2% για κάθε διδακτικό έτος. Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Η διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία προσδιορίζει τη σειρά εγγραφής των υποψηφίων στους πίνακες επιτυχίας.

6.Με απόφαση των οικείων ΑΕΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταρτίζονται στα ΑΕΙ προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία παρακολουθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είτε κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους είτε μετά τη λήξη αυτών. Σε όσους παρακολουθούν επιτυχώς τα προγράμματα, χορηγείται πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών.

7.Από το σχολικό έτος 1998-99, προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, από τους πίνακες διοριστέων του Ν. 1566/85 και από τους εγγεγραμμένους στους πίνακες των επιτυχόντων στο διαγωνισμό και μη διοριζόμενους σε οργανικές θέσεις. Από το έτος 2003, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γίνονται αποκλειστικά από τους πίνακες των επιτυχόντων στο διαγωνισμό υποψηφίων εκπαιδευτικών.

8.Επί μία πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι έχοντες τα τυπικά προσόντα διορισμού και χωρίς πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Από τη συμπλήρωση της πενταετίας ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας της ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ επανακαθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη λειτουργία του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Αρθρο 7

Ρυθμίσεις για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.).

Στους βασικούς συντελεστές της εκπαίδευσης του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.1566/1985 προστίθεται η κατάρτιση Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ), το οποίο προσδιορίζει τους στόχους της διδασκαλίας από το δημοτικό σχολείο μέχρι και το λύκειο και προδιαγράφει τα πλαίσια, μέσα στα οποία αναπτύσσεται το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων. Το ΕΠΠΣ καταρτίζεται, ύστερα από γνώμη του ΠΙ, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα θέματα των άρθρων 3 παρ.9, (περιπτώσεις δδ΄, εε΄,στστ΄και ζζ΄), 4 παρ. 11(περιπτώσεις ε΄στ΄ και ζ΄), 5 παρ. 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄, και η΄), 7 παρ.5 (περιπτώσεις γ΄, δ΄, η΄,θ΄, και ι΄,) 8 παρ. 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄, και θ΄), 9 παρ.9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄, και θ΄ ), 32 παρ. 6 (περιπτώσεις ε΄, στ΄, ζ΄, θ΄, ιβ΄, και ιγ΄, ) και 60 παρ. 8. του Ν.1566/1985 ρυθμίζονται εφεξής με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με την επιφύλαξη της ισχύος της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη ρύθμιση των θεμάτων της παραγράφου 8 του άρθρου 60 του Ν . 1566/1985 προσυπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομικών

Το άρθρο 60 του Ν. 1566/1985 επαναφέρεται σε ισχύ και η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται ως εξής:

"Τα διδακτικά βιβλία γράφονται με βάση τα αναλυτικά προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών. Η συγγραφή των διδακτικών βιβλίων γίνεται είτε με προκήρυξη διαγωνισμού είτε με ανάθεση σε έναν ή περισσότερους συγγραφείς ή νομικά πρόσωπα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είτε με απ' ευθείας ανάθεση σε συγγραφείς ή σε νομικά πρόσωπα ή σε ομάδες εκπαιδευτικών που αποσπώνται κατά κύρια απασχόληση και χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή στο Π.Ι. για τη συγγραφή αυτή. Στις ομάδες εκπαιδευτικών για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων μπορούν να μετέχουν και σύμβουλοι ή πάρεδροι του Π.Ι., καθώς και άλλοι ειδικοί επιστήμονες.

Καθιερώνεται η εισαγωγή στα σχολεία περισσότερων από ένα διδακτικών βιβλίων για το μαθητή σε μαθήματα που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή τα διδακτικά βιβλία είτε γράφονται από ειδικές συγγραφικές ομάδες που συγκροτούνται για κάθε βιβλίο με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. είτε προέρχονται με επιλογή από το ελεύθερο εμπόριο, με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 60 του Ν.1566/85. Το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των βιβλίων ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία.

Ό ειδικός λογαριασμός έρευνας του Π.Ι. λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τη λειτουργία των ειδικών λογαριασμών των ΑΕΙ και τις διατάξεις της ΚΑ 679/1996 (ΦΕΚ 826/ 1996 Β΄), κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και προμηθειών. Όπου στο Νόμο λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών των ΑΕΙ απαιτείται η έγκριση του Πρύτανη ή της Συγκλήτου, για τον ειδικό λογαριασμό του Π.Ι. απαιτείται η έγκριση του Προέδρου ή του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. αντίστοιχα. Πρόεδρος της επιτροπής ερευνών του ειδικού λογαριασμού του Π.Ι. είναι ο Πρόεδρος του Π.Ι. ή ένας από τους αντιπροέδρους, που ορίζεται με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. Με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι. μπορεί να οριστεί και αντιπρόεδρος της επιτροπής ερευνών του ειδικού λογαριασμού. Στην επιτροπή ερευνών του ειδικού λογαριασμού οι αντιπρόεδροι του Π.Ι., όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές Προέδρους των Τμημάτων του αντίστοιχα.

Αρθρο 8

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Ως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοείται η διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχομένης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2.Η αξιολόγηση αυτή αφορά όλους τους τύπους και μορφές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3.Κατά την αξιολόγηση εκτιμάται η επάρκεια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η απόδοση των σχολικών μονάδων, καθώς και γενικότερα η αποτελεσματικότητα του συστήματος πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

4.Η ως άνω αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ασκείται από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων , τους Σχολικούς Συμβούλους και το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών (ΣΜΑ) ως εξής:

α) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας συντάσσει αξιολογική έκθεση για τη σχολική μονάδα, την οποία διευθύνει και για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Σε όσες σχολικές μονάδες δεν έχει ορισθεί Διευθυντής ή ο Διευθυντής κωλύεται ή ελλείπει, οι ως άνω εκθέσεις συντάσσονται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή.

β)Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης και οι Προϊστάμενοι Γραφείων συντάσσουν αξιολογική έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, για τους Διευθυντές των εν λόγω σχολικών μονάδων και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί με οποιοδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στα Γραφεία Εκπαίδευσης αντίστοιχα. Ο προϊστάμενος διεύθυνσης συντάσσει επίσης αξιολογική έκθεση για τους Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης και για τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

γ)Ο Σχολικός Σύμβουλος υποστηρίζει το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του και συντάσσει αξιολογική έκθεση για θέματα που αφορούν την επιστημονική και διδακτική επάρκεια του εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί Σχολικός Σύμβουλος ή αυτός που έχει ορισθεί κωλύεται ή ελλείπει, οι ως άνω εκθέσεις συντάσσονται από τον αναπληρωτή του.

δ)Η αξιολόγηση ασκείται και από το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών (Σ.Μ.Α.). Για το σκοπό αυτό συνιστώνται τετρακόσιες (400) οργανικές θέσεις μονίμων αξιολογητών, ΠΕ κατηγορίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Η διαδικασία πλήρωσης των ως άνω θέσεων γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Με την προκήρυξη καθορίζονται ο αριθμός και η ειδικότητα των υπό πλήρωση θέσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, ο χρόνος και ο τόπος διενέργειας του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν ιδιαίτερα αυξημένα επιστημονικά προσόντα, σημαντική διδακτική προϋπηρεσία και ειδικότερα:

i. πτυχίο ΑΕΙ ή άλλο αναγνωρισμένο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συνεκτιμάται το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ή αντίστοιχος τίτλος των κρατών μελών της Ε.Ε.

ii. δωδεκαετή τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Σχολείο πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ε) Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέματα που αναφέρονται στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της εκπαίδευσης, στη θεωρία και τη μεθοδολογία της αξιολόγησης, καθώς και σε θέματα που αναφέρονται στο σύνολο του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητάς τους, όπως προβλέπεται στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων. Οι υποψήφιοι επιλέγονται με γραπτή εξέταση και δημόσια συνέντευξη.

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής, η σύνδεση και η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασης, η αποζημίωση των μελών της εξεταστικής Επιτροπής, η εξεταζόμενη ύλη, ο τρόπος βαθμολόγησης και γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και τη διαδικασία εξέτασης των μονίμων αξιολογητών.

ζ). Για την εποπτεία, τον έλεγχο και τον συντονισμό των μελών του ΣΜΑ και των Σχολικών Συμβούλων συνιστάται Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (ΕΑΣΜ) με θητεία, αποτελούμενη από προσωπικότητες κύρους που διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής των Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Η ως άνω Επιτροπή υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της ΕΑΣΜ.

η) Έργο των μελών του ΣΜΑ είναι ιδίως:

ι) η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών με αποκλειστική ευθύνη τους.

ιι) Η σύνταξη των ερωτηματολογίων αξιολόγησης κάθε σχολικής μονάδας.

ιιι)Η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και των κέντρων, μονάδων και υπηρεσιών υποστήριξης της εκπαίδευσης και η σύνταξη σχετικής έκθεσης που υποβάλλεται στην ΕΑΣΜ.

ιν) Ο έλεγχος της ακρίβειας κατά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους μαθητές.

ν) η σύνταξη γενικής έκθεσης αξιολόγησης και η υποβολή της στην ΕΑΣΜ.

νι) Η παραπομπή προς τα αρμόδια όργανα για την επιβολή οποιαδήποτε πειθαρχικής ποινής στους εκπαιδευτικούς.

θ) Για την μονιμοποίηση, την εξέλιξη και την επιλογή σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης απαιτείται προηγούμενη έκθεση των μονίμων αξιολογητών. Κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από τους μόνιμους αξιολογητές λαμβάνονται υπόψη και οι εκθέσεις της εσωτερικής τους αξιολόγησης.

ι) Με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η υπηρεσιακή τους εξέλιξη, καθώς και οι εγγυήσεις που παρέχονται στους αξιολογούμενους σε σχέση με τις εκθέσεις αξιολόγησής τους και η διαδικασία οριστικοποίησης αυτών.

ια) Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η συγκρότηση, η σύνθεση, η οργάνωση, η λειτουργία και η θητεία της ΕΑΣΜ, η διοικητική υποστήριξη του ΣΜΑ, τα ειδικότερα καθήκοντα των αξιολογητών και των μελών της ΕΑΣΜ, η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο της αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αξιολόγηση.

ιβ) Με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται οι αποδοχές των αξιολογητών και των μελών της ΕΑΣΜ και η υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Αρθρο 9

Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιδρύονται δεκατρία (13) Κέντρα Στήριξης του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, ένα σε κάθε Περιφέρεια (ΠΕΚΕΣΕΣ).

Έργο των ΠΕΚΕΣΕΣ είναι η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, που διευκολύνουν την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με το ίδιο ΠΔ καθορίζονται η έδρα, η στελέχωση, οι αποδοχές, η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών, τα ειδικότερα καθήκοντα και κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των ΠΕΚΕΣΕΣ και του εν γένει περιφερειακού εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Αρθρο 10

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς τους μαθητές κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τις κλίσεις τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

α) Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2224/ 1994, Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) με έδρα την Αθήνα, τελεί υπό ην εποπτεία των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β) Με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ρυθμίζονται οι σκοποί του Κέντρου, η συγκρότηση, η σύνθεση, η θητεία και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού του Συμβουλίου, καθώς και οι πόροι και θέσεις του προσωπικού του.

γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΠ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και του Κέντρου. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιριών του Αστικού Κώδικα και του Εμπορικού Νόμου, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς επίσης η πιστοποίηση της επάρκειας των Στελεχών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η τήρηση αντίστοιχων μητρώων και καταρτίζονται οι ακόλουθοι κανονισμοί:

ι. Κανονισμοί οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του ΕΚΕΠ.

ιι. Κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ.

ιιι. Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών, ελέγχου και λοιπών θεμάτων διοικητικής μέριμνας.

ιv. κανονισμός ανάθεσης και εκτέλεσης μελετών, προγραμμάτων και κάθε είδους υπηρεσιών, σχετικά με την πραγματοποίηση των σκοπών του και τη λειτουργία του.

α) Για τη διάδοση του θεσμού του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στην επικράτεια ιδρύονται εξηνταοκτώ (68) Κέντρα Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) στις έδρες των Νομών, ένα (1) Κέντρο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ένα (1) Κέντρο στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακόσια (200) γραφεία ΣΕΠ σε ισάριθμα σχολεία της χώρας. Τα νομαρχιακά ΚΕΣΥΠ και τα γραφεία ΣΕΠ υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Με ΠΔ, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί και των Γραφείων ΣΕΠ, οι θέσεις, τα καθήκοντα και οι αποδοχές του προσωπικού τους, η οργάνωση και λειτουργία τους, ο αριθμός των ΚΕΣΥΠ ανά νομό, καθώς και τα σχολεία στα οποία θα λειτουργούν τα Γραφεία ΣΕΠ.

Αρθρο 11

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 1997

-------------------------------------

(Πηγή: Σόλων Ευστρατίου)

 

 

Δείτε επίσης:
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
και των εκπαιδευτικών

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (΅ερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννο΅ες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
’δειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
’δειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες