www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

www.fa3.gr

Βαθμολογική κλίμακα – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων - Υπηρεσιακά συμβούλια. Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α’/ 6-8-2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 210-3393394, -382, -383, -384, -386
Fax : 210-3393389


Αθήνα, 9 Αυγούστου 2004
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.12/763/17380

ΠΡΟΣ
1. Όλα τα Υπουργεία
Δ/νσεις Διοικητικού

2. Όλες τις Γενικές & Ειδικές Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού

3. Όλες τις Περιφέρειες
Δ/νσεις Διοικητικού

4. Όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού

ΚΟΙΝ.:
 
 1. Γραφεία Υπουργών & Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών 
 2. Γραφεία Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και Γενικών Γραμματέων Περιφερειών 
 3. Γραφεία Νομαρχών 
 4. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 

ΘΕΜΑ: Βαθμολογική κλίμακα – Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων - Υπηρεσιακά συμβούλια. Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α’/ 6-8-2004)


Σας γνωστοποιούμε ότι την 6-8-2004 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α’) «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης».

Με το κεφάλαιο Γ’ του νόμου αυτού εισάγονται νέες ρυθμίσεις σχετικώς με τη βαθμολογική κλίμακα, τις προαγωγές, τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού του δημοσίου, των ν.π.δ.δ. και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999). Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως και 11 του ν. 3260/2004 ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

1) Ανακαθορίζεται η βαθμολογική κλίμακα των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και καταργούνται οι βαθμοί του διευθυντή και του γενικού διευθυντή. Εφεξής ο διευθυντής και ο γενικός διευθυντής, όπως ισχύει ήδη για τους προϊσταμένους τμημάτων, θα αποτελούν διακεκριμένες βαθμίδες καθηκόντων που αντιστοιχούν στα καθήκοντα των προϊσταμένων διεύθυνσης και γενικής διεύθυνσης αντιστοίχως. Η νέα βαθμολογική κλίμακα περιλαμβάνει πέντε (5) βαθμούς οργανικώς ενιαίους μεταξύ τους, που κατανέμονται κατά κατηγορία προσωπικού ως εξής:

 

 

 

 

Βαθμολογική

         Κλίμακα

                             ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΥΕ

 

 

ΔΕ

 

ΤΕ

 

ΠΕ

Χρόνος προαγωγής

Χρόνος

προαγωγής

Χρόνος προαγωγής

Χρόνος προαγωγής

 

Ε

 

2 έτη

-

-

-

 

Δ

 

10 έτη

 

 

2 έτη

 

2 έτη

 

 

2 έτη

 

 

Γ

 

10 έτη

 

 

9 έτη

 

8 έτη

 

5 έτη

 

Β

 

-

 

8 έτη

 

7 έτη

 

6 έτη

 

Α

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄.

** Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος. Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή μειώνεται συνολικά κατά τρία (3) έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και κατά δύο (2) έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ.


 2) Θεσπίζεται νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων με τριετή θητεία για όλες τις οργανικές μονάδες, του οποίου τα βασικά χαρακτηριστικά είναι :

      α) Ως προϊστάμενοι γενικών διευθύνσεων επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ που έχουν διατελέσει ή είναι προϊστάμενοι διεύθυνσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

     β) Ως προϊστάμενοι διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, καθώς και ενδιάμεσου επιπέδου οργανικών μονάδων μεταξύ διεύθυνσης και τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τετραετή υπηρεσία στο βαθμό αυτό. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με την προϋπόθεση αυτή, επιλέγονται υπάλληλοι με τον περισσότερο χρόνο στον Α’ βαθμό. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι Α’ βαθμού, προϊστάμενοι διευθύνσεων επιλέγονται υπάλληλοι βαθμού Β’ με τα περισσότερα χρόνια στο βαθμό.

     γ) Ως προϊστάμενοι τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι με το βαθμό Α’. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι Α’ βαθμού, επιλέγονται υπάλληλοι Β’ βαθμού, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει κατά κατηγορία ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας στο Β’ βαθμό ήτοι πέντε (5) έτη προκειμένου για την κατηγορία ΠΕ, έξι (6) έτη για την κατηγορία ΤΕ και οκτώ (8) έτη για την κατηγορία ΔΕ. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις επιλέγονται υπάλληλοι Β’ βαθμού με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας.

      δ) Αυτοδίκαιη τοποθέτηση (χωρίς νέα κρίση) των υπαλλήλων που θα επιλεγούν με τις διατάξεις του ν. 3260/2004 τρεις φορές ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων σε θέση προϊσταμένου αντιστοίχου επιπέδου.

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά αποτελούν τις πάγιες ρυθμίσεις του βαθμολογικού συστήματος, καθόσον για την πρώτη εφαρμογή ισχύουν οι ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 11 του νέου νόμου, όπως διευκρινίζεται κατωτέρω.

Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως ότου γίνουν οι επιλογές προϊσταμένων βάσει του νέου νόμου.

3) Καθορίζεται νέα συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων ως αναγκαία συνέπεια της μεταβολής της βαθμολογικής κλίμακας. Για τον ίδιο λόγο λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων και τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών του ν. 3051/2002, που είναι μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων των αρχών αυτών, καθώς και τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων του Υπουργείου Εξωτερικών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και του εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (άρθρο 10).

Τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων των οποίων η θητεία λήγει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την αντικατάστασή τους.

Εφεξής τα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ., που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, είναι πενταμελή και συγκροτούνται από:

    α) Τρεις μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α’, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.

    β) Δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α’.

Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου θα ισχύσουν και για τα υπηρεσιακά συμβούλια οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 11 του ν. 3260/2004, για τις οποίες παρέχονται οδηγίες κατωτέρω.

Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου οι υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες άμεσες ενέργειες:

 • Α. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων στους ενιαίους βαθμούς
 • Β. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων καταγραφής των υφιστάμενων θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο
 • Γ. Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων
 • Δ. Έκδοση αποφάσεων ορισμού μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων
 • Ε. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών δίδονται για κάθε ενέργεια οι ακόλουθες οδηγίες και επισυνάπτονται έντυπα υποδείγματα.

Α. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων στους ενιαίους βαθμούς (παρ. 5 του άρθρου 11)

Οι Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού εκδίδουν διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης κατάταξης των μονίμων υπαλλήλων στους ενιαίους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία υπηρετούν σύμφωνα με το υπόδειγμα Α.

Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η κατάταξη όλων των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς διενεργείται σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχουν διανύσει οι υπάλληλοι. Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης.

Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία θεωρείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή σε ο.τ.α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που με βάση ειδικές διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι για την ως άνω κατάταξη:

i. Δεν υπολογίζεται στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας.

ii. Από το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας αφαιρούνται επίσης τα εξής χρονικά διαστήματα:

   α) αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 88 του Υ.Κ. (χρόνος διαθεσιμότητας, αργίας, αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, προσωρινής παύσης και αναστολής άσκησης καθηκόντων),

   β) το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,

   γ) ένα έτος για κάθε φορά που ο υπάλληλος κρίθηκε ως μη προακτέος

   δ) χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.

iii. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν και ως χρόνος εξέλιξής τους λογίζεται ο χρόνος που απαιτείται στην κατηγορία της οποίας έχουν το τυπικό προσόν. Για τους υπαλλήλους της ΔΕ κατηγορίας με κατώτερο τυπικό προσόν ως χρόνος εξέλιξής τους λογίζεται αυτός της ΔΕ κατηγορίας.

iv. Ως αφετηρία για την κατάταξη των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.), λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός Β’. Στο συνολικό χρόνο δημόσιας υπηρεσίας τους συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ. Ειδικά για τους αριστούχους αποφοίτους της Ε.Σ.Δ.Δ. προσμετράται ένα επιπλέον έτος (άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2738/1999).

v. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή μειώνεται συνολικά κατά ένα (1) έτος. Για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών ο χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή μειώνεται συνολικά κατά τρία (3) έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και κατά δύο (2) έτη για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ (παρ. 2 του άρθρου 81 του Υ.Κ.).

vi. Επισημαίνεται ότι για τους υπηρετούντες γενικούς διευθυντές δεν θα γίνει κατάταξη στο βαθμό Α’, διότι σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3260/2004, οι κατά τη δημοσίευση του νόμου Γενικοί Διευθυντές διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα ως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέων Γενικών Διευθυντών και αποχωρούν με το βαθμό και τις αποδοχές του Γενικού Διευθυντή εφόσον επιλέξουν την αποχώρησή τους στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 2190/1994 (άρθρο 8 του ν. 3260/2004), ήτοι οποτεδήποτε από την ισχύ του νόμου και το αργότερο εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση της τυχόν μη επανεπιλογής τους. Για όσους δεν κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης κατάταξής τους στο βαθμό Α’, αμέσως μόλις συμπληρωθεί το κατά τα ανωτέρω δίμηνο.

Β. Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων καταγραφής των υφιστάμενων θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και κλάδο

Προκειμένου να υπάρχει μια συνολική εικόνα των θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο για κάθε δημόσια υπηρεσία και ν.π.δ.δ. των οποίων το προσωπικό υπάγεται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, θα πρέπει να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη καταγραφής όλων των υφιστάμενων οργανικών θέσεων συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών από τις αρμόδιες Δ/νσεις Διοικητικού – Προσωπικού. Η καταγραφή αυτή κρίνεται απαραίτητη ύστερα και από την κατάργηση των βαθμών του Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή. Οι εν λόγω πράξεις δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταρτίζονται σύμφωνα με το υπόδειγμα Β. Η έκδοσή τους μπορεί να γίνει παράλληλα με την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης στους ενιαίους βαθμούς.

Η κατάργηση των βαθμών του Διευθυντή και Γενικού Διευθυντή δεν συνεπάγεται και την κατάργηση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων που υπάρχουν, αλλά την αυτοδίκαιη μετατροπή τους σε θέσεις των ενιαίων βαθμών και την κατανομή τους στις κατηγορίες και τους κλάδους στους οποίους ανήκουν τόσο οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου Διευθυντές και Γενικοί Διευθυντές όσο και οι υφιστάμενες κενές θέσεις βαθμού διευθυντή και γενικού διευθυντή.

Ειδικά η μετατροπή των θέσεων που κατέχουν οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του νόμου Γενικοί Διευθυντές σε ενιαίες θέσεις, θα γίνει αμέσως μόλις αυτοί τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι γενικών διευθύνσεων αν επανεπιλεγούν ή μόλις αποχωρήσουν σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν.


Γ. Έκδοση αποφάσεων συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων (παρ. 2 του άρθρου 9)

Δεδομένου ότι τα υπηρεσιακά συμβούλια έχουν συσταθεί με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, θα εκδοθεί μόνο απόφαση συγκρότησής τους σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του νέου νόμου (παρ. 5 του άρθρου 11 & παρ. 2 του άρθρου 9), αμέσως μετά την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς, χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση σύστασής τους. Οι αποφάσεις συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. υπόδειγμα Γ).

Όσον αφορά τα όργανα που εκδίδουν τις αποφάσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα είναι:

- Ο οικείος Υπουργός για τα υπηρεσιακά συμβούλια των υπουργείων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύει.

- Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας για το υπηρεσιακό συμβούλιο της οικείας Περιφέρειας, καθώς και των υπηρεσιακών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου η εποπτεία των οποίων έχει περιέλθει σ΄ αυτόν (άρθρο 6 παρ. 3 του ν.2880/2001).

- Ο Νομάρχης για τα υπηρεσιακά συμβούλια της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 112 παρ. 11 του Π.Δ. 30/1996).

Δ. Έκδοση αποφάσεων ορισμού μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων (παρ. 5 του άρθρου 11)

Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης εκδίδεται η πρώτη απόφαση ορισμού μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίες δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:

i. Ο οικείος υπουργός ή προκειμένου για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ως τακτικά μέλη τρεις (3) υπαλλήλους από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις να επιλεγούν ως προϊστάμενοι διευθύνσεων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις για την πρώτη εφαρμογή. Δεδομένου ότι ισχύει το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες (άρθρο 96 του Υ.Κ.), οι υπάλληλοι που θα οριστούν ως μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ. Οι εν λόγω υπάλληλοι απαιτείται να υπηρετούν στην έδρα του υπηρεσιακού συμβουλίου ή στο νομό Αττικής προκειμένου για τα υπηρεσιακά συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.

ii. Οι υπάλληλοι που ορίζονται κατά τα ανωτέρω ως τακτικά μέλη υπηρεσιακού συμβουλίου τοποθετούνται ως εκ της ιδιότητάς τους αυτής, προϊστάμενοι διευθύνσεων για μία τριετία.

iii. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα οριστούν ως τακτικά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων εξαρτάται από τον αριθμό των θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης που υφίστανται και οι οποίες υπάγονται για την πλήρωσή τους στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Ειδικότερα όπου ο αριθμός των θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης είναι:

 •  από έξι (6) και άνω ορίζονται τρία μέλη, 
 •  από τέσσερις (4) έως και έξι (6) ορίζονται δύο μέλη και
 •  από τέσσερις (4) και κάτω ένα μέλος.

Ως λοιπά μέλη ορίζονται είτε υπάλληλοι με βαθμό Α’ κατηγορίας ΠΕ άλλου κλάδου που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ίδιου υπηρεσιακού συμβουλίου είτε υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας άλλης όμως δημόσιας υπηρεσίας ή ν.π.δ.δ. Επισημαίνεται όμως ότι οι εν λόγω υπάλληλοι, όπως και οι υπάλληλοι που ορίζονται ως μέλη των κοινών υπηρεσιακών συμβουλίων δεν θα τοποθετηθούν ως εκ της ιδιότητάς τους αυτής, προϊστάμενοι διευθύνσεων.

Βεβαίως δεν αποκλείεται τα εν λόγω μέλη να έχουν επιλεγεί ή να επιλεγούν στις υπηρεσίες τους ως προϊστάμενοι.

iv. Τα αιρετά μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του νόμου θα αποτελέσουν τα αιρετά μέλη και των νέων υπηρεσιακών συμβουλίων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Ως αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων από την 1η Ιανουαρίου 2005 θα οριστούν, με νέα απόφαση, οι υπάλληλοι που θα αναδειχτούν από τις εκλογές οι οποίες ήδη διενεργούνται. Η απόφαση αυτή θα εκδοθεί το Δεκέμβριο του 2004 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή μετά την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών.

v. Με την ανωτέρω σύνθεση τα υπηρεσιακά συμβούλια θα επιλέξουν τους προϊσταμένους διεύθυνσης. Στη συνέχεια, από τους επιλεγέντες προϊσταμένους διεύθυνσης θα οριστούν με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου οι δύο (2) αναπληρωτές των τακτικών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, δεδομένου ότι αναπληρωτής του προέδρου θα οριστεί ένα από τα τακτικά μέλη.

Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων που θα συγκροτηθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2006.


vi. Όλες οι διατάξεις οι οποίες ίσχυαν για τα υπηρεσιακά συμβούλια κατά τη δημοσίευση του ν. 3260/2004 εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του νόμου αυτού (όπως τα άρθρα 158, 159 παρ. 2-5, 161 παρ. 1, 162 και 163 του Υπαλληλικού Κώδικα). Επίσης, συμπληρωματικά για όσα θέματα αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων και δεν ρυθμίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999.

Επισημαίνεται ότι με την απόφαση συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή και των δύο φύλων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2839/2000. Ειδικότερα, ο αριθμός των οριζομένων από τη διοίκηση μελών τακτικών και αναπληρωματικών κάθε φύλου πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό.

Ε. Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου (άρθρο 11)

α. Διαδικασία επιλογής:

Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 3260/2004 οι επιλογές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων πλην των προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων θα γίνουν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου, ως ακολούθως:

 •  Για την επιλογή δεν απαιτείται έγγραφη αίτηση εκ μέρους των κρινόμενων υπαλλήλων. Ωστόσο, είναι σκόπιμο η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού – Προσωπικού να γνωστοποιήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη διενέργεια των επιλογών σε όλους τους υποψηφίους ώστε όσοι δεν επιθυμούν να κριθούν να το δηλώσουν εγκαίρως. Η έγγραφη αυτή δήλωσή τους θα εκτιμηθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας.
 •  Ευθύς μόλις οριστούν τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων θα πρέπει να γίνει ερώτημα για την επιλογή των προϊσταμένων διευθύνσεων, υποδιευθύνσεων, τμημάτων, αυτοτελών γραφείων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων.
 •  Κατ’ αρχήν θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και υποδιευθύνσεων, όπου προβλέπονται, και στη συνέχεια θα επιλεγούν οι προϊστάμενοι τμημάτων και αυτοτελών γραφείων. Η επιλογή γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.
 • Το υπηρεσιακό συμβούλιο θα επιλέξει προϊσταμένους ίσους σε αριθμό με τις οργανικές μονάδες που θα καλυφθούν. Για παράδειγμα αν σε μία υπηρεσία υπάρχουν 10 Διευθύνσεις και στις 3 έχουν ήδη τοποθετηθεί ως προϊστάμενοι οι υπάλληλοι που ορίστηκαν ως τακτικά μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου θα επιλεγούν άλλοι επτά (7) προϊστάμενοι διευθύνσεων.
 •  Ειδικά οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα σε συνδυασμό όμως και με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2527/1997. Επομένως, για την πλήρωση ποσοστού 10% του αριθμού των υφισταμένων θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης και 20% των προϊσταμένων τμημάτων υποψήφιοι προς επιλογή θα είναι μόνο απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. του οικείου κλάδου που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής και οι οποίοι θα κριθούν πριν από τους άλλους υποψηφίους. Όσοι δε εξ αυτών δεν επιλεγούν, θα κριθούν και θα συγκριθούν στη συνέχεια με τους λοιπούς υποψηφίους για τον υπόλοιπο αριθμό των θέσεων προϊσταμένων διεύθυνσης ή τμήματος του οικείου κλάδου.
 • Οι προϊστάμενοι που θα επιλεγούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα θα τοποθετηθούν στις οικείες οργανικές μονάδες με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου για τρία χρόνια. Ωστόσο, όταν η επιλογή ενέχει και το στοιχείο της μετάθεσης, όταν δηλαδή οι προϊστάμενοι που θα επιλεγούν πρόκειται να στελεχώσουν οργανικές μονάδες που είναι κατανεμημένες σε πλείονες αρχές, θα τεθεί ερώτημα στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει για τις τοποθετήσεις των προϊσταμένων αυτών και στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο θα εκδώσει την πράξη τοποθέτησης. Το ερώτημα αυτό μπορεί να γίνεται και ταυτόχρονα με το ερώτημα για επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

β. Προϋποθέσεις επιλογής (άρθρο 11) :

 • Ως προϊστάμενοι διεύθυνσης ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας κρίνονται οι υπάλληλοι που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου κατατάχθηκαν στον Α’ βαθμό και κατά την ημερομηνία υποβολής του ερωτήματος προς το υπηρεσιακό συμβούλιο έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας δεκαεπτά (17) έτη για την κατηγορία ΠΕ, εικοσιένα (21) έτη για την κατηγορία ΤΕ και είκοσι τρία (23) έτη για την κατηγορία ΔΕ.

  Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος που θα καταταχθούν στον Α’ βαθμό αρκεί συνολικός χρόνος υπηρεσίας δεκαπέντε (15) ετών.
 • Ως προϊστάμενοι τμήματος, αυτοτελούς γραφείου ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας κρίνονται οι υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου κατατάχθηκαν στον Α’ βαθμό και έχουν πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό ένα (1) έτος, σύμφωνα με την πράξη κατάταξής τους.
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων κρίνονται και οι υπάλληλοι με βαθμό Α’ ανεξαρτήτως συνολικού χρόνου υπηρεσίας. Σε περίπτωση δε που και αυτοί δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν κρίνονται και οι υπάλληλοι που έχουν καταταγεί στο βαθμό Β’ με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό τρία (3) έτη για την κατηγορία ΠΕ, τέσσερα (4) έτη για την κατηγορία ΤΕ και πέντε (5) έτη για την κατηγορία ΔΕ.

γ. Κριτήρια επιλογής (άρθρο 8) :

 •  Η επιλογή γίνεται με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του κάθε υπαλλήλου, από τα οποία ιδιαίτερα εκτιμώνται η άρτια επαγγελματική κατάρτιση και οι επιστημονικές γνώσεις, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ευχέρεια προγραμματισμού και συντονισμού, η ικανότητα υποκίνησης των υφισταμένων για επίτευξη στόχων. Για το σχηματισμό της κρίσης του το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας οκταετίας (άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2738/1999). Επισημαίνεται ότι στο πρακτικό του υπηρεσιακού συμβουλίου για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων απαιτείται να υπάρχει αιτιολογία από την οποία να προκύπτει η υπεροχή των επιλεγέντων σε σχέση με τους μη επιλεγέντες.
 • Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του ν. 3260/2004 ως προϊστάμενοι διεύθυνσης, τμήματος, αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας μπορούν να επιλεγούν υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις των οικείων οργανισμών αναφορικά με τους κλάδους προσωπικού από τους οποίους μπορούν να προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.

Σημειώνεται ότι για την επιλογή των προϊσταμένων γενικής διεύθυνσης θα ακολουθήσουν οδηγίες με σχετική εγκύκλιο, η οποία θα σας γνωστοποιηθεί ευθύς μόλις συσταθεί το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Τέλος, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες ενημερώνονται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3260/2004, λήγει και η θητεία των μελών των με οποιαδήποτε ονομασία συμβουλίων ή επιτροπών κρίσεως θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης πολιτικών υπαλλήλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των οργανισμών, των επιχειρήσεων και εταιρειών που ανήκουν στο κράτος ή το κράτος κατέχει το 51% του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή διορίζει το διοικητή ή τον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο, πλην αυτών που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο και των θυγατρικών τους εταιρειών.

Ο Υπουργός

              Προκόπιος Παυλόπουλος 

Εσωτερική διανομή :

- Γραφείο κ. Υπουργού  

- Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

- Γραφείο κ.κ. Γενικών Γραμματέων ΕΣ.Δ.Δ.Α.

-    Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντριών ΕΣ.Δ.Δ.Α.

-    Δ/νση Διοικητικού Γ.Γ.Δ.Δ.Η.Δ.

 

Επισυναπτόμενα

-    Δύο (2) υποδείγματα διαπιστωτικών πράξεων

-  Ενα (1) υπόδειγμα απόφασης συγκρότησης υπηρεσιακού συμβουλίου

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Προσοχή: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, πατήστε ΕΔΩ για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες μας. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999. ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες