.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΕΛΑΣΗ: ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ, ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ, κλπ

Δείτε επίσης:
- ΠΑΡΕΛΑΣΗ Κ.Φ.Α. ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΣΧΟΛΕΙΑ,
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

- ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Γ2/117509/20-10-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Εγκύκλιος Γ2/117509/20-10-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Επιλογή Σημαιοφόρου

Αναφορικά με τον ορισμό σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης κατά τις παρελάσεις στις εθνικές επετείους, σας γνωρίζουμε ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρου - παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνων, συμμετέχουν οι καλύτεροι σε επίδοση μαθητές -τριες ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή και υπηκοότητα.

Διευκρινίζεται ότι η Γ1/219/16-3-2001 ΥΑ (ΦΕΚ 277/τ.Β`) ισχύει.

Επισημαίνουμε ότι για τα ανωτέρω την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ο σύλλογος των διδασκόντων.

Επιπλέον, προς ενημέρωση σας, σας επισυνάπτουμε τη δήλωση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία έγινε στη Βουλή των Ελλήνων με αφορμή ερώτηση βουλευτή.

==================

Εγκύκλιος
Φ10/99/Γ1/678/19-7-2001,
ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΘΕΜΑ: «Επιλογή σημαιοφόρων»

Σας στέλνουμε την αριθμ. Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΕΚ 863 τ.Β') υπουργική απόφαση, με την οποία ορίζεται ότι στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών κ.λ.π. παίρνουν μέρος και οι μαθητές που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι στη διαδικασία επιλογής παίρνουν επίσης μέρος οι μαθητές που προέρχονται από μετεγγραφή, γεγονός που σημαίνει ότι για τους μαθητές της ΣΤ' μαζί με το αποδεικτικό μετεγγραφής που εκδίδεται από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου αποστέλλεται και αντίγραφο του Φύλλου Ημερησίου Ελέγχου ή του Βιβλίου Μητρώου (θεωρημένο και σφραγισμένο από το διευθυντή του σχολείου), στο οποίο (αντίγραφο) φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία του μαθητή στην Ε' τάξη.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή σημαιοφόρων κ.λ.π. γίνεται από το σύλλογο διδασκόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις, τις οποίες καμιά απόφαση του συλλόγου διδασκόντων δεν μπορεί να ακυρώνει και να αντιστρατεύεται, ανεξάρτητα από προσωπικές απόψεις σχετικές με το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των σημαιοφόρων γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α') [Σημείωση Α.Δ.: Δείτε τη σχετική παράγραφο παρακάτω ή όλο το νόμο ΕΔΩ] και με βάση τις μεταβολές που επήλθαν με τις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις:

Γ1/219/13-3-2001 (ΦΕΚ 277 τ. Β') [παρακάτω] για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και των αλλοδαπών μαθητών
Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΕΚ 863 τ. Β') [παρακάτω] για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και μαθητών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και όσων προέρχονται από μετεγγραφή
(Η ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων των σχολείων με υπουργικές αποφάσεις προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97, ΦΕΚ 188 τ. Α'.)

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη του Π.Δ. 201/98, για τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη ο ετήσιος Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας των μαθητών, ο οποίος προκύπτει από τους μέσους όρους των μαθημάτων, δηλαδή από την τέταρτη στήλη του Βιβλίου Μητρώου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους βαθμοί στα τρίμηνα, από τους οποίους βεβαίως εξάγονται οι Μ.Ο. των μαθημάτων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ

--------------------------------------------

Παράγραφος 11 του άρθρου 13 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161 τ. Α'):

11. Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου:

Σημαιοφόροι και παρασάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές που δεν έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και είναι Έλληνες υπήκοοι. Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να πάρουν μέερος και μαθητές ελληνικής καταγωγής με ξένη υπηκοότητα εφόσον και οι γονείς τους το επιθυμούν και δεν έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

α. Σημαιοφδροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ' τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Επιλέγονται αυτοί που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζομένου και του κλασματικού του μέρους. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας και στο κλασματικό μέρος, γίνεται κλήρωση. Το κλασματικό μέρος αναφέρεται στον ετήσιο γενικό μέσο όρο και όχι στο μέσο όρο των επιμέρους μαθημάτων.

β. Παραστάτες ορίζονται δέκα μαθητές της ΣΤ τάξης, πέντε για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και πέντε απο 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή γίνεται με την ίδια διαδικασία που επιλέγονται οι σημαιοφόροι.

γ. Με τον τρόπο που περιγράφεται στα προηγούμενα εδάφια, επιλέγονται δύο μαθητές της ΣΤ' τάξης που δεν επιλέχθηκαν ούτε σημαιοφόροι ούτε παραστάτες, στους οποίους ανατίθεται η κατάθεση στεφάνου, ο ένας για το διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδ. έτους

δ. Οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου επιλέγονται κατά τμήμα και η τήρηση των αναφερομένων στα παραπάνω εδάφια α, β, γ είναι υποχρεωτική.

Η επιλογή γίνεται από το διευθυντή του σχολείου ενώπιον του συλλόγου διδασκόντων και των ενδιαφερομένων μαθητών και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται η όλη διαδικασία, καθώς και τα ονόματα των μαθητών που πήραν μέρος στην κλήρωση.

ε. Στη διαδικασία επιλογής δεν παίρνουν μέρος οι μαθητές που προέρχονται από μετεγγραφή και πήραν τίτλο προόδου Ε' τάξης από άλλο σχολείο.

στ. Στα σχολεία που έχουν μικρό αριθμό μαθητών στην ΣΤ' τάξη (μικρότερο από το σύνολο των παραπάνω θέσεων), οι θέσεις συμπληρώνονται με μαθητές της Ε' και δταν δεν επαρκούν κι αυτοί, με μαθητές και των άλλων τάξεων κατά φθίνουσα σειρά (πρώτα της Δ΄ τάξης κλπ.). Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται οι μαθητές που στο προηγούμενο σχολικό έτος είχαν τα περισσότερα Α στους μέσους όρους των μαθημάτων. Αν υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που έχουν ίσο αριθμό Α στους μέσους ορους των μαθημάτων, γίνεται κλήρωση.

(Από: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201/1998, "Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων")

υπουργική απόφαση Γ1/219/13-3-2001 (ΦΕΚ Β' 277 16.3.2001 Αριθ. Γ1/219

Επιλογή σημαιοφόρων
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Το εδάφιο ζ της παραγρ. 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α)
Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188Α) "Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις", οι οποίες ορίζουν ότι τα θέματα του παραπάνω εδαφίου του Ν.1566/85 ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Την υπ' αρ. 8/21.2.2001 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου,

αποφασίζουμε:


Αρθρο Μόνο

Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου μπορούν να συμμετέχουν και αλλοδαποί μαθητές, οι οποίοι φοιτούν τουλάχιστο δύο (2) χρόνια σε ελληνικό σχολείο.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2001

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

Υπ. Aπ. φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001
Επιλογή σημαιοφόρων στο δημοτικό σχολείο

Έχοντας υπόψη:
1. Το εδάφιο ζ της παραγρ. 11 του άρθρου 4 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167α)
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.2525/97 (ΦΕΚ 188^) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», οι οποίες ορίζουν ότι τα θέματα του παραπάνω εδαφίου του Ν. 1566/85 ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
3. Την υπ. αρ. 18/9-5-01 απόφαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
44. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου

αποφασίζουμε
 
Στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων για την κατάθεση στεφάνου στα δημοτικά σχολεία μπορούν να συμμετέχουν και:

α. Μαθητές οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ύστερα από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους.

β. Οι μετεγγραφέντες μαθητές από άλλα σχολεία, εφόσον η μετεγγραφή έχει ολοκληρωθεί μέχρι 10 Οκτωβρίου του έτους που γίνεται. η επιλογή και έχει προσκομισθεί στο σχολείο αντίγραφο της σελίδας του Βιβλίου Μητρώου, στην οποία φαίνεται η αναλυτική βαθμολογία τους στην Ε' τάξη.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ


Δείτε επίσης:

Εγκύκλιος Φ200/21/16/139240/26-11-1977 ΥΠ.Ε.Π.Θ,
 

Εκκλησιασμός μαθητών

1. Εξ αφορμής ερωτημάτων που τέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας από Εκκλησιαστικές Αρχές, γονείς μαθητών και Δ/ντές Σχολείων και από το γεγονός ότι στο παρελθόν το Υπουργείο Παιδείας είχε εκδώσει εγκύκλιες δ/γές, σχετικές με τον εκκλησιασμό των μαθητών - Οι οποίες ίσως έχουν ξεχασθεί και από πολλούς δεν εφαρμόζονται - υποχρεούμεθα να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και να υπενθυμίσουμε ότι ο προγραμματισμός του εκκλησιασμού των μαθητών, μια φορά την εβδομάδα ή τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο, αποτελεί βασικό καθήκον των Δ/ντών των Σχολείων και του διδακτικού προσωπικού.

2. Με βάση την αρχή ότι το σχολείο δεν έχει σκοπό να δώσει στους μαθητές του μόνο στοιχεία γνώσεων διαφόρων επιστημών, αλλ` αποβλέπει και στο να αναπτύξει το θρησκευτικό και εθνικό τους φρόνημα και να το κατακτήσει σύμφωνο με τις αρχές του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της χώρας, συνάγεται ότι τόσο ο εθνικός φρονηματισμός όσο και ο θρησκευτικός είναι απαραίτητος, και γι` αυτό ρητά τονίζεται τούτο από τις διατάξεις του N. 309/76, άρθρο 26 παρ. 1 και άρθρο 29 παρ. 1.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η συμμετοχή των μαθητών στις εθνικές εκδηλώσεις και επετείους είναι υποχρεωτική, για να δίδεται σ` αυτούς η ευκαιρία να παραδειγματίζονται και να διδάσκονται την Ιστορία της Φυλής μας και έξω από τις αίθουσες και τους κλειστούς χώρους του Σχολείου που καθημερινά διδάσκονται. Επίσης προκύπτει ότι στην τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος των μαθητών, εκτός των άλλων, θα βοηθήσει η καθημερινή κοινή προσευχή, η οποία υποχρεωτικά πρέπει να γίνεται με την απαιτούμενη ευλάβεια, κάθε ημέρα πριν από την έναρξη των μαθημάτων, σε κοινή συγκέντρωση μαθητών και διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του Σχολείου, καθώς και ο εκκλησιασμός των μαθητών.

4. Επειδή γνωρίζουμε τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην πραγματοποίηση του εκκλησιασμού των μαθητών και οι οποίες μάλιστα, τις περισσότερες φορές, είναι ανεξάρτητες από τη θέληση και τη διάθεση των υπευθύνων των σχολείων, γι` αυτό με την εγκύκλιό μας αυτή αναφερόμεθα στο θέμα του εκκλησιασμού και δίδουμε ορισμένες οδηγίες οι οποίες θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται - και ιδιαίτερα των τεχνικών - για την πραγματοποίηση του εκκλησιασμού.

α) H πραγματοποίηση του εκκλησιασμού των σχολείων προϋποθέτει την ύπαρξη χώρου στον ενοριακό Ναό και συνοδούς εκπ/κούς, οι οποίοι πρέπει να προσφέρονται θεληματικά, ή, αν ορίζονται από τους Δ/ντές των σχολείων, να μη δημιουργείται σ` αυτούς πρόβλημα που θα γίνεται αιτία αγανακτήσεως ή κοπώσεως ή οικονομικών, οικογενειακών ή άλλων συναφών επιπτώσεων.
β) Στα σχολεία των επαρχιών (χωριών και μικρών πόλεων) πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ο εκκλησιασμός πρέπει να γίνεται, γιατί και οι ενοριακοί Ναοί μπορούν άνετα να εξασφαλίσουν χώρο και εκπ/κοί λειτουργοί θα προσφέρονται να συνοδεύσουν αυτούς, αν βέβαια διαμένουν στο ίδιο μέρος.
γ) Το ίδιο φρονούμε ότι μπορεί να γίνει στις επαρχιακές μεγαλύτερες πόλεις, με τη διαφορά ότι οι μαθητές μπορούν να εκκλησιάζονται τμηματικά σε δύο ή περισσότερους Ναούς, εφόσον βέβαια και εδώ θα προσφέρονται συνοδοί εκπ/κοί.
δ) Το πρόβλημα του εκκλησιασμού παρουσιάζει δυσκολίες στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ.), αλλά και εδώ, με μια καλή διάθεση και προσπάθεια όλων των εκπ/κών, μπορούμε να βρούμε λύση, ώστε ο εκκλησιασμός να γίνεται ανά δεκαπενθήμερο ή τουλάχιστον κατά μήνα. Είναι δυνατόν π.χ. να προγραμματίζονται ειδικές σύντομες λειτουργίες στους ενοριακούς Ναούς των σχολείων, εκτός Κυριακών, για τους μαθητές των σχολείων. Οι λειτουργίες αυτές θα γίνονται ύστερα από συνεννόηση με τους οικείους εφημερίους σε πρωινά και εφ` όσον βέβαια τα Σχολεία λειτουργούν πρωινές ώρες και στη συνέχεια θα γίνονται τα μαθήματα της ημέρας, με μια μικρή συντόμευση των ωρών διδασκαλίας, ώστε να καλύπτονται όλες οι διδακτικές ώρες της ημέρας αυτής.
Επίσης τα απογευματινά και Νυκτερινά σχολεία καλόν είναι να παρακολουθούν μια ειδική λειτουργία προηγιασμένων, χαιρετισμούς ή άλλες θρησκευτικές τελετές, ώστε οι μαθητές τους να μην έχουν πλήρη αποξένωση από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας.

5. Τέλος τονίζουμε ότι με την εγκύκλιό μας αυτή δε δίδουμε εντολές για εκτέλεση, αλλ` επισημαίνουμε και υπενθυμίζουμε βασικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από την αποστολή μας ως εκπ/κών λειτουργών και υπεύθυνων Δ/ντών, οι οποίοι ασκούν το ιερό λειτούργημα της αγωγής, που αποβλέπει "στην ανάπτυξη της θρησκευτικής και εθνικής συνειδήσεως των νέων".

6. Με τη βεβαιότητα ότι όλα τα ανωτέρω είναι και πεποιθήσεις των εκπ/κών λειτουργών των σχολείων της χώρας, φρονούμε ότι :

α) οι Δ/ντές θα φροντίσουν να εξεύρουν τρόπο να παρακάμψουν τις διάφορες δυσκολίες που παρουσιάζονται στο θέμα του εκκλησιασμού,
β) θα προχωρήσουν στην πραγματοποίηση του και
γ) θα συστήσουν ζωηρά και ένθερμα στους μαθητές να εκκλησιάζονται και μόνοι τους τις Κυριακές και τις άλλες εορτές, χωρίς βέβαια να τους πιέζουν ή να τους απειλούν με την επιβολή ποινών ή άλλων κυρώσεων που θα επηρεάσουν τη μαθητική τους κατάσταση, τονίζοντες και αναπτύσσοντες σ`αυτούς την ανάγκη και τις ωφέλειες που θα αποκομίσουν.

Παρακαλούμε τους κ.κ. Επόπτες να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στις ΓΕΜΕ - ΔΕΜΕ και στα Σχολεία της δικαιοδοσίας τους.


Δείτε επίσης:

Εγκύκλιος Φ713/16/76245/30-08-1974 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Υπουργική Απόφαση Φ713/16/76245/30-08-1974 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(Πηγή: http://dide.xan.sch.gr/)

Οργάνωση και τέλεση παρελάσεων μαθητών κατά τις εθνικές εορτές

1. Αποβλέποντες εις την άρτιαν, άψογον και κατ` ενιαίον τρόπον εμφάνισιν των τμημάτων της σπουδαζούσης και μαθητιώσης νεολαίας κατά τας παρελάσεις των Εθνικών εορτών της 25ης Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρίου και των λοιπών Εθνικών εορτών, παρέχομεν τας κάτωθι οδηγίας, διαρκούς ισχύος, δια την βάσει τούτων προπαρασκευήν των υφ` υμων τμημάτων , προς επίτευξιν του επιδιωκομένου αποτελέσματος.

2. Εν τω μέλλοντι θα καθορίζονται δι ιδιαιτέρων διαταγών των αρμοδίων κατά τόπους Αρχών τα κάτωθι συμπληρωματικά στοιχεία:

α) Αι ημερομηνίαι των δοκιμαστικών παρελάσεων.
β) Τα στοιχεία του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα εκπαιδευτικού, του κλιμακίου οργανώσεως της παρελάσεως, των επί κεφαλής εκάστου τμήματος καθηγητών Σωματικής Αγωγής και Δημοδιδασκαλω.
γ) Ο αριθμός των παρελαυνόντων τμημάτων ( Ανωτάτης, Ανωτέρας, Επαγγελματικής, Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως ) τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολαί και σχολεία, άτινα θα μετάσχουν εις την παρέλασιν και η σειρά τούτων.
δ) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος συγκεντρώσεως των επί κεφαλής της παρελάσεως, προς παροχήν τυχόν απαιτουμένων συμπληρωματικών διευκρινίσεων, κατευθύνσεων και οδηγιων.

3. Η παρούσα αποτελεί βασικήν επί του θέματος διαταγήν και καταργεί από λήψεως πάσαν προγενεστέραν ομοίαν ημών επί του αυτού αντικειμένου.
Αύτη δέον, όπως τηρήταθ μερίμνη των αποδεκτών αυτής και τίθηται εκάστοτε εγκαίρως υπ` όψιν των δια ταύτης καθοριζομένων εκτελεστικών οργάνων (καθηγητών Σωμ Αγωγής- Δημοδιδασκάλων - σπουδαστών - μαθητών κ.λ.π. ) δια την εφαρμογήν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α `
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

1. Προς διαπίστωσιν της ετοιμότητος των αντιπροσωπευτικών τμημάτων, δύνανται να πραγματοποιούνται κατ` Εθνικήν εορτήν, δοκιμαστικαί παρελάσεις εντός κοινοτικών ή εθνικών σταδίων, εφ όσον , υφίστανται ενώπιον των υπευθύνων της παρελάσεως.
Κατά τας δοκιμαστικάς παρελάσεις θα παρίστανται:

α) Οι Δ/νταί των Σχολείων μετά των Συλλόγων των Καθηγητών- Δημοδιδασκάλων εις ήν περίπτωσιν μετέχουν της παρελάσεως άπαντες οι μαθηταί.
β) Οι Δ/νταί των Σχολείων μετά κλιμακίου Καθηγητών - Δημοδιδασκάλων, εις ην περίπτωσιν μετέχουν της παρελάσεως αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών.
γ) Ο Δ/ντής Μέσης Εκπαιδεύσεως και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και ο Δ/ντής Σωματικής Αγωγής της Νομαρχίας οι Δ/νταί των συμμετεχόντων σχολείων, εις ην περίπτωσιν η παρέλασις θα λαμβάνη χώραν εις την έδραν του Νομού.
δ) 0 Γεν. Επιθεωρητής Μέσης Εκπ/σεως , ο Επιθεωρητής Ειδικότητος Σωμ. Αγωγής ο Δ/ντής Μέσης Εκπ/σεως, ο Δ/ντής Δημοτικής Εκπ/σεως και ο Δ/ντής Σωματικής Αγωγής της Νομαρχίας οι Δ/νται των συμμετεχόντων σχολείων έις ην περίπτωσιν η παρέλασις θα λάβη χώραν εις την έδραν της Ανωτέρας Εκπαιδευτικής Περιφερείας.

2. Στολή παρελάσεως.

Οι σπουδασταί των Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και οι μαθηταί των σχολείων Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, θα φέρουν ομοιομόρφους στολάς.

3. Σήμα τμημάτων.
Κατά τας δοκιμαστικάς και τας επισήμους παρελάσεις τα τμήματα, θα φέρουν έμφανώς το σήμα της οικείας Σχολής ή Σχολείου επί του στήθους.

4. Επιλογή μετεχόντων εις τας παρελάσεις.

Οι μετέχοντες των τμημάτων παρελάσεων σπουδασταί ή μαθηταί, θα επιλέγωνται υπό των οικείων Καθηγητών Σωμ. Αγωγής ή Δημοδ/λων εκ των εχόντων αρτίαν εμφάνισιν παράστημα, ήθος και επίδοσιν εις τας γυμναστικάς ασκήσεις και ιδίως τας τακτικάς ασκήσεις, δι` ας και δέον, όπως παρασκευάζωνται καθ` όλον το σχολικόν έτος. Εις τα τμήματα παρελάσεων δέον να μή μετέχουν άτομα έχοντα σωματικά ελαττώματα ή μειονεκτήματα και ουχί άψογον γενική εμφάνισιν, Εν όψει των περί ων η παρούσα παρελάσεων, δέον, όπως προηγήται ανάλογος άσκησις των τμημάτων υπό των Καθηγητών Σωμ. Αγωγής - Δημοδιδασκάλων εις τρόπον ώστε κατά τας δοκιμαστικάς παρελάσεις να παρουσιάζωνται ταύτα πλήρως προπαρασκευασμένα. Επιδίωξις: η άψογος κατά πάντα εμφάνισις των τμημάτων κατά την παρέλασιν.

5. Διευθέτησις χώρου δοκιμαστικών παρελάσεων:

Θα πραγματοποιήται μερίμνη και ευθύνη του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα εκπαιδευτικου και του κλιμακίου οραγνώσεως.

6. Μέτρα ασφαλείας σπουδαστών - μαθητών:

α) Οι μετέχοντες των δοκιμαστικών και των επισήμων παρελάσεων μαθηταί, θα συνοδεύωνται προς και από τον χώρον Δ.Π. και τον χώρον της επισήμου παρελάσεως υπό των καθηγητών Σωμ. Αγωγής - Δημοδ/λων κ.λ.π.
β) Η γενικωτέρα μέριμνα και ευθύνη των μετακινήσεων τούτων ανήκει εις τους προϊσταμένους των Σχολών και Σχολείων.

7. Πρώται βοήθειαι:

Μερίμνη των κατά τόπους υγειονομικών αρχών ( Κρατικών Νοσοκομείων, Νομιάτρων κλπ), παρακαλουμένων πρός τούτο, θα διατίθηται εις τον έχοντα το γενικόν πρόσταγμα Εκπαιδευτικόν τη αιτήσει του Ιατρός, μετ` αναλόγου φαρμακευτικού κ.λ.π. υλικού διά την ενδεχομένην παροχήν πρώτων Βοηθειών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β `
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ

Η παρέλασις της σπουδαζούσης και μαθητιώσης νεολαίας, κατά τας εθνικάς εορτάς θα γίνεται, ως ακολούθως:

1. Σύνθεσις τμημάτων παρελάσεως:

α) Τα τμήματα παρελάσεως της Ιδιωτικής και Δημοσίας Δημοτικής Εκπ/σεως, θα συγκροτούνται κατ` ενιαίον τρόπον ήτοι κατά τετράδας ( 4 Χ 9 = 36 ).
β) Τα τμήματα παρελάσεως της Ιδιωτικής και Δημοσίας Μέσης Εκπ/σεως, Επαγγελματικών και Τεχνικών Σχολών, Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών ομοίως κατ` ενιαίον τρόπον, ήτοι κατά εξάδας ( 6 Χ 8 = 48 ).
γ) Τα μικτά σχολεία θα παρελαύνουν, ως ανωτέρω δια μιάς ομάδος θηλέων και μιάς αρρένων.

2. Σειρά παρελάσεως: Η σειρά παρελάσεως των παρελαυνόντων τμημάτων, θα είναι η ακόλουθος:

1. Μουσική

2. Παλαιοί Πολεμισταί )

3. Οργανώσέις και Σωματεία ) έφ όσον υφίστανται

4. Αντιπροσωπείαι Συλλόγων ) με εθνικάς ενδυμασίας )

5. Δημοτικά σχολεία ( Ιδιωτικά - Δημόσια )

6. Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαιδεύσεως

7. Δημόσια " " " θηλέων

8. " " " " Αρρένων

9.Επαγγελματικαί και Τεχνικαί Σχολαί ( ΚΕΤΕ, Κατώτεραι - Μέσαι - Ανώτεραι )

10. Ανώτεραι Σχολαί.

11. Ανώταται Σχολαί.

12. Σώματα Ελληνίδων Οδηγών
" Ελλήνων Προσκόπων
" Ελλήνων Αλκίμων

3. Τμήματα παρελάσεως:

Ο αριθμός των τμημάτων παρελάσεως θα καθορίζηται αναλόγως των εις εκάστην πόλιν λειτουργούντων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

4. Επί κεφαλής τμημάτων παρελάσεως:

Επί κεφαλής των τμημάτων παρελάσεως θα τίθηνται σπουδασταί ή μαθηταί εκ των εχόντων ανάλογον παράστημα ή εμφάνισιν.

5. Χώρος Συγκεντρώσεως - αναμονής προ της παρελάσεως:

Θα καθορίζηται υπό του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα.
Τα τμήματα παρελάσεως μετά των ηγητόρων αυτών, θα προσέρχωνται συντεταγμένα εις τον χώρον τούτον, ίνα ενταχθούν εις σχηματισμούς τμημάτων - φαλάγγων, μερίμνη των οικείων καθηγητών Σωμ. Αγωγής - Δημοδ/λων και του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα της παρελάσεως.
Πέρας προσελεύσεως των τμημάτων ΗΜΙΣΕΙΑ ΩΡΑ προ της καθοριζομένης δια την έναρξιν της παρελάσεως.
Ο έχων το γενικόν πρόσταγμα Εκπαιδευτικός, θα αναπτύσση τα τμήματα των φαλάγγων ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (15`) προ της καθορισθείσης δια την παρέλασιν ώρας.

6. Διαδρομή παρελάσεως:

Αύτη δέον, όπως πληροί τας ακολούθους προϋποθέσεις:

α) Να είναι κατά το δυνατόν ευθεία και ευρεία , δια την κατά πλάτος και βάθος ανάπτυξιν των τμημάτων.
β) Να παρέχη την ευχέρειαν παρακολουθήσεως της παρελάσεως υπό του κοινού.

7. Πέρας παρελάσεως:

Θα καθορίζηται υπό του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα της παρελάσεως Εκπαιδευτικού.

8. Ρυθμός παρελάσεως:

Ο ρυθμός παρελάσεως θα είναι 100-120 βήματα ανά 1 λεπτόν.

9. Έναρξις παρελάσεως:

Θα πραγματοποιήται κατά τήν καθορισθείσαν δια την παρέλασιν ώραν, δια παραγγέλματος του έχοντος το Γενικόν πρόσταγμα Εκπ/κού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ `
Γ Ε Ν Ι Κ Α

Δια την επιδιωκομένην επιτυχή εμφάνισιν των τμημάτων της σπουδαζούσης και μαθητιώσης νεολαίας, κατά τας δοκιμαστικάς και τας επισήμους παρελάσεις, ως και πάσαν γενικώς ομαδικήν εμφαισιν τούτων, απαιτείται εντατική προπαρασκευή, ως και συνεχής προσπάθεια και συνεργασία των αρμοδίων παραγόντων (Γυμνασιαρχών Καθηγητών Σωματ. Αγωγής κ.λ.π.), δι` ο και δέον εγκαίρως να άρχηται η σχετική προς τούτο προσπάθεια.
Κατωτέρω παρέχομεν γενικάς τινας οδηγίας, επί θεμάτων χρηζόντων ιδιαιτέρας προσοχής:

1. Τμήματα εν αναπαύσει εις χώρους αναμονής:

Οι εν αναπαύσει τελούντες δεν ομιλούν ούτε μετακινούνται εκ της θέσεως των. Ο σημαιοφόρος κρατεί την Σημαίαν δια της δεξιάς χειρός, τεταμένης κατά μήκος του ξυστού, με το πέδιλον αυτής στηριζόμενον επί του εδάφους και εφαπτόμενον εξωτερικώς του μέσου του δεξιού ποδός.
Ο κοντός της Σημαίας εν θέσει κατακορύφω εφάπτεται του δεξιού ώμου. Ο σημαιοφόρος ως και οι παραστάται αυτού, ίστανται εν αναπαύσει.

2. Τμήματα εν παρελάσει:

α) Υποχρεώσεις Ηγητόρων και Ομαδαρχών:

- Τήρησις προβλεπομένων αποστάσεων και διαστημάτων.
- Ταυτόχρονος και ζωηρά αιώρησις των χειρών ( άκρα χειρ ελαφρώς τεταμένη με δακτύλους ηνωμένους.
- Κατά τον χαιρετισμόν αι χείρες κινούνται ως ανωτέρω και στρέφεται μόνον η κεφαλή προς το τιμώμενον πρόσωπον ( ουχί ο κορμός ).

β) Υποχρεώσεις σπουδαστών - μαθητών,

- Παράστημα ευθυτενές.
- Βηματισμός ελεύθερος και φυσικός.
- Ζωηρά αιώρησις των χέιρών ( άκρα χείρ ελαφρώς τεταμένη με δακτύλους αβιάστως ηνωμένους ).
- Στοίχισς και ζύγισις απόλυτοι.
- Τήρησις κανονικών αποστάσεων - διαστημάτων μεταξύ εξάδων η τετράδων και στοίχων (διάστημα μεταξύ στοίχων τμήματος ίσον με το μήκος χειρός εν ημιεκτάσει, απόστασις μεταξύ ζυγών τμήματος ίσον με το μήκος χειρός εν ημιπροτάσει ).
- Ζωηρά και ταυτόχρονος στροφή κεφαλής δεξιά (ουχί του κορμού) εκ μέρους ολοκλήρου του τμήματος εις το ύψος του Β` δείκτου. Ο ομαδάρχης εκάστου τμήματος υψώνει προειδοποιητικώς την δεξιά χείρα, με την παλάμην εστραμμένην προς τα έσω, εις το ύψος του Α` Δείκτου και καταβιβάζει ταύτην αποτόμως εις, το ύψος του Β` Δείκτου, ότε το τμήμα στρέφει ζωηρώς και ταύτοχρόνως την κεφαλήν δεξιά, ατενίζον το τιμώμενον πρόσωπον. Βλέμμα προς το τιμώμενον πρόσωπον φυσικόν.
- Επαναφορά κεφαλής εμπρός υφ` εκάστης εξάδος - τετράδος ( ανεξαρτήτως ) μετά την διέλευσιν εκ του τιμωμένου προσώπου και ακριβώς εις το ύψος του Γ` Δείκτου, άνευ προειδοποιητικού παραγγέλματος.
- Έστω υπ` όψιν, ότι κατά τας παρελάσεις και εις απόστασιν 150 μ. περίπου προ της θέσεως του τιμωμένου προσώπου χαράσσονται έξ (6) ή τέσσαρες (4) λευκαί γραμμαί προς διευκόλυνσιν του σχηματισμού των παρελαυνόντων τμημάτων. Ασχέτως του αριθμού των γραμμών ο σχηματισμός των τμημάτων άρχεται από της πρώτης δεξιάς λευκής γραμμής, ην ακολουθεί καθ` όλην την διαδρομήν της παρελάσεως ο πρώτος δεξιά στοίχος. Επί τούτου στοιχίζονται και ζυγίζονται οι λοιποί στοίχοι, αναλόγως του αριθμού τούτων, ακολουθούντες αντιστοίχως τας εν συνεχεία λευκάς γραμμάς.

Οι ομαδάρχαι ( διμοιρίται ) ανεξαρτήτως συνθέσεως των τμημάτων βαδίχουν επί κεφαλής του α` στοίχου του τμήματος και εις απόστασιν δύο (2) βημάτων. Οι καθηγηταί Σωματικής Αγωγής - Δημοδιδάσκαλοι θα συνοδεύουν τα τμήματα του σχολείου των βαδίζοντες εις το αριστερόν αυτών, καθ` όλην την διάρκειαν της παρελάσεως.
Εις ην περίπτωσιν έν σχολείον διαθέτει τμήμα σαλπιγκτών και τυμπανιστών τούτο κατά την αυτήν σύνθεσιν των υπολοίπων τμημάτων τοποθετήται όπισθεν του τμήματος της Σημαίας και εις απόστασιν εξ (6) βημάτων, απαγορευομένης της χρήσεως τούτων, εφ` όσον υφίσταται τμήμα φιλαρμονικής.

Σημαίαι - Σημαιοφόροι:

α) Τόσον κατά την παρέλασιν, όσον και κατά την κίνησιν των τμημάτων με έρρυθμον βήμα η Σημαία φέρεται ως ακολούθως:
Ο σημαιοφόρος φέρει τον κοντόν της Σημαίας εις το αριστερόν ισχίον επί της σχυτίνης υποδοχής του, κρατεί τούτον δια της αριστεράς χειρός εις το ύψος του ώμου (λαβή δευτέρα ) ήτοι παλάμη προς τον Σημαιοφόρον αντίχειρ προς τα άνω και εις θέσιν ημικατακόρυφον, ενώ η δεξιά χείρ αιωρείται ως ανωτέρω.
Κατά την παρέλασιν προ του τιμωμένου προσώπου και εις το ύψος του Β` δείκτου η Σημαία φέρεται εκ της ημικατακορύφου ( δια ζωηράς κινήσεως ) εις την κατακόρυφον θέσιν και ουχί εις την οριζόντιον. Εν συνεχεία και ευθύς ως η Σημαία διέλθει τον χώρον εις ον ίσταται το τιμώμενον πρόσωπον και δη εις το ύψος του Γ.` Δείκτου, αύτη επαναφέρέται εις την ημικατακόρυφον θέσιν. Κατά την ως άνω απόδοσιν τιμών της Σημαίας, οι παραστάται αυτής ( πλην του πρώτου δεξιά ) και ο Σημαιοφόρος θα χαιρετίζουν δια στροφής της κεφαλής των προς το τιμώμενον πρόσωπον.
Ο Σημαιοφόρος θα φέρη υποχρεωτικός λευκά χειρόκτια.

β) Μετά την διέλευσιν εκ του τιμωμένου προσώπου τα τμήματα συνεχίζουν την παρέλασιν με τον αυτόν ρυθμόν μέχρι των χώρων διαλύσεως αυτών.

γ) Ουδεμία Σημαία ή διακριτικόν πλην των δια της παρούσης προβλεπομένων επιτρέπεται να φέρηται υπό των τμημάτων.

4. Τμήματα μετά το πέρας της παρελάσεως:

α) Μετά το πέρας της επισήμου παρελάσεως τα τμήματα διαλύονται ησύχως, μερίμνη και ευθύνη των Καθηγητών Σωμ. Αγωγής- Δημοδιδασκάλων κ.λ.π.
β) Υπενθυμίζεται ενταύθα η ειδική ευθύνη των σημαιοφόρων και των παραστατών της Σημαίας, ως προς τον τρόπον μεταφοράς αυτής προς και από τους χώρους παρατάξεως ή διαλύσεως των τμημάτων.
Ούτως η Σημαία κεκαλυμμένη δια του αδιαβρόχου καλύμματός της φέρέται υπό του Σημαιοφόρου είτε εις την σκυτίνην υποδοχήν, είτε εις τον δεξιόν ώμον κατακορύφως. Οι παραστάται βαδίζουν εκατέρωθεν του Σημαιοφόρου.
Βηματισμός σταθερός οδοιπορικός, άνευ στάσεων και ομιλιών. Τηρείται η επιβαλλομένη εκ της περιστάσεως σοβαρότης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ`
ΕΙΔΙΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ

1. Ο εκάστοτε έχων το γενικόν πρόσταγμα εκπαιδευτικός και οι υπεύθυνοι καθηγηταί Σωματιχής Αγωγής - δημοδιδάσκαλοι κ.λ.π. δέον όπως εγκαίρως ρυθμίζουν και έκαστος κατά λόγον αρμοδιότητος πάσαν αναγκαίαν λεπτομέρειαν επί τη βάσει των δια της παρούσης καθοριζομένων γενικών οδηγιών. Κυρίως, δέον, όπως ελέγχηται η αρτία εκμάθησις υπό των τμημάτων των αφορώντων εις τας παρελάσεις, ως και η άψογος εμφάνισις τούτων.

2. Αι κατά τόπους Αστυνομικαί Αρχαί, δέον, όπως εξασφαλίσουν τα κάτωθι:

α) Διευκόλυνσιν κινήσεως τμημάτων τόσον κατά την προσέλευσιν, όσον και κατά την αποχώρησιν αυτών δια τάς δοκιμαστικάς παρελάσεις ( αι ημέραι και ώραι θα γνωρίζωνται αυταίς εγκαίρως και εγγράφως ).
β) Διευκόλυνσιν κινήσεως τμημάτων κατά τας επισήμους παρελάσεις προς τον χώρον παρατάξεως - αναμονής.
γ) Διευκόλυνσιν αποχωρήσεως εκ του χώρου διαλύσεως των τμημάτων μετά το πέρας της παρελάσεως.
δ) Διάθεσιν εις τον έχοντα το γενικόν πρόσταγμα εκπαιδευτικόν φορητών ασυρμάτων τηλεφώνων τόσον κατά τας δοκιμαστικάς παρελάσεις, όσον και κατά τας επισήμους τοιαύτας πρός κάλυψιν τηλεπικοινωνιακών αναγκών των μετεχόντων εις την παρέλασιν τμημάτων.

3. Ιδιαιτέρως εφιστώμεν την προσοχήν του έχοντος το γενικόν πρόσταγμα εκπαιδευτικού, των βοηθών αυτού και των υπευθύνων καθηγητών Σωματικής Αγωγής - Δημοδιδασκάλων κ.λ.π., επί : .

α) Της λεπτομεροούς αναγνωρίσεως των δρομολογίων κινήσεως και των χώρων τάξεως των μετεχόντων εις τας παρελάσεις τμημάτων.
β) Της λήψεως μέτρων προς ασφάλειαν των μετεχόντων σπουδαστών - μαθητών τόσον κατά την μετάβασιν, όσον και κατά την αποχώρησιν αυτών εκ των χώρων των παρελάσεων, προς αποφυγήν ατυχημάτων.
γ) Της επιτηρήσεως αυτών ιδία εις τους χώρους αναμονής δια την κοσμίαν και άψογον εμφάνισιν και συμπεριφοράν αυτών,
δ) Της επιμελημένης εμφανίσεως απάντων των μετεχόντων εις τα τμήματα σπουδαστών μαθητών ( ενδυμασία καθαρά - κουρά κόμης και παραγναθίδων κανονική κ.λ.π.)
ε) Της τηρήσεως κανονικών αποστάσεων και διαστημάτων των φαλάγγων και των τμημάτων αυτών.
στ) Της ακριβούς συμμορφώσεως προς τας υποδείξεις των Αστυνομικών Οργάνων της Τροχαίας κινήσεως.

4. Πάσα αναφυομένη αμφισβήτησις επί λεπτομερειών προκυπτουσών κατά την εφαρμογήν παρούσης και καθ` όλα τα στάδια αυτής θα επιλύεται επί τόπου υπό του έχοντος το Γενικόν Πρόσταγμα Εκπαιδευτικού, συνεννοουμένου σχετικώς μετά των κατά περίπτωσιν αρμοδίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


  1. ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

    (Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2018+
Αποποίηση Ευθύνης

14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Σχολικά Πιλοτικά Προγράμματα της Πράξης "Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - Καλλιπάτειρα"
Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
 

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα