.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δείτε επίσης:
 
ΝΟΜΟΣ 2942/2001,
Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών
για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης
και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.


επίσης σε μορφή pdf:

εγκύκλιος Φ.6/1201/Γ1/1055/19-11-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.


ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή προγράμματος Ολυμπιακής παιδείας»

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται στη Διεύθυνση μας σας κάνουμε γνωστό ότι η Ολυμπιακή Παιδεία εντάσσεται στο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με τις ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις.

1. Περίπτωση 6/θέσιου δημοτικού σχολείου:

Στο 6/θέσιο δημοτικό σχολείο η Ολυμπιακή Παιδεία εντάσσεται δύο ώρες εντός του κανονικού διδακτικού ωραρίου και τρεις ώρες εντός του ωραρίου του διευρυμένου προγράμματος, ως εξής:

α. Εντός διδακτικού ωραρίου (8.30 - 13.30, πρωινό πρόγραμμα) από μια ώρα στις τάξεις Ε' και ΣΤ'.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη Φ.12/79/Γ1/33/14-1-2000, Φ.Ε.Κ 43 τ. Β' υπουργική απόφαση το ωράριο των τάξεων Ε' και ΣΤ' ανέρχεται σε 29 διδακτικές ώρες. Επομένως στην Ολυμπιακή Παιδεία διατίθεται η 30ή ώρα με την οποία συμπληρώνεται το διδακτικό ωράριο των 30 ωρών που είναι το ανώτερο για το κανονικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου. Στις περιπτώσεις που προστέθηκε 30ή ώρα με την προσθήκη διαφόρων δραστηριοτήτων επειδή υπήρχαν διαθέσιμες ώρες εκπαιδευτικών, αυτές θα παραλειφθούν ώστε η 30ή ώρα για τις τάξεις Ε' και ΣΤ' να διατεθεί στην Ολυμπιακή Παιδεία.
 
β. Εντός του ωραρίου του διευρυμένου (ολοήμερου) προγράμματος (12.40 ή 13.30 μέχρι 16.00 - απογευματινή ζώνη) τρεις διδακτικές ώρες σε τμήματα μαθητών, τα οποία μπορούν να συγκροτηθούν:
   Από μαθητές κυρίως των μεγαλύτερων τάξεων που δεν συμμετέχουν στο διευρυμένο ωράριο αλλά οι γονείς τους επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Ολυμπιακή Παιδεία, ανεξάρτητα αν συμμετέχουν ή όχι στο αντίστοιχο πρωινό πρόγραμμα.
    Από μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα του διευρυμένου ωραρίου (Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές χωρίζονται σε τμήματα. Όταν ο γυμναστής εφαρμόζει το πρόγραμμα του στο ένα τμήμα, στο άλλο ή στα άλλα τμήματα ο δάσκαλος εφαρμόζει το δικό του πρόγραμμα και την άλλη ώρα τα τμήματα εναλλάσσονται.)
    Από μεικτά τμήματα στα οποία συμμετέχουν μαθητές ανεξάρτητα αν παίρνουν μέρος ή όχι στο πρόγραμμα του διευρυμένου ωραρίου.
 
Οι ώρες που διατίθενται στο ωράριο του διευρυμένου προγράμματος (απογευματινή ζώνη) μπορούν να αυξηθούν ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Σ' αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός της Ολυμπιακής Παιδείας θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του σε περισσότερες από μια ημέρες.

2. Περίπτωση 12/θέσιου δημοτικού σχολείου:

Στο 12/θέσιο δημοτικό σχολείο ο εκπαιδευτικός της Ολυμπιακής Παιδείας ασχολείται 4 ώρες στο κανονικό πρόγραμμα (από 1 ώρα σε κάθε τμήμα της Ε' και της ΣΤ' τάξης) και 6 ώρες στο πρόγραμμα του διευρυμένου ωραρίου, με τον τρόπο που περιγράφεται στην περίπτωση του 6/θέσιου δημοτικού σχολείου.

3. Περιπτώσεις λοιπών σχολείων:

Οι γενικές κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν έχουν ανάλογη εφαρμογή σέ όλα τα πολυθέσια σχολεία.

Οι ίδιες κατευθύνσεις λαμβάνονται υπόψη όταν διατίθενται περισσότεροι εκπαιδευτικοί για την Ολυμπιακή Παιδεία και το σχετικό πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρότερες τάξεις ή σε ολιγοθέσια σχολεία.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Πληροφορίες: Αλέκος Μακρής
Ξενοφώντος 15 10557 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103250156 - 2103236413
Fax: 2103236670

Να διατηρηθεί μέχρι : .................
Βαθμός Ασφαλείας ...................

Αθήνα 17 / 9 / 2003
Αριθ. Πρωτ. 99961/ΚΔ
Βαθ. Προτερ. .................
ΠΡΟΣ:


ΚΟΙΝ: Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής

1. Τις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης
2. Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης
3. Τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής


Με την υποχρέωση να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης.

ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας »


Σας ενημερώνουμε ότι η τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ολυμπιακής Παιδείας, για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2003-2004, θα γίνει με τις παρακάτω προϋποθέσεις σε συνεργασία ΠΥΣΔΕ – ΠΥΣΠΕ, προκειμένου το πρόγραμμα να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το ωράριο των εκπαιδευτικών Ολυμπιακής Παιδείας ανεξαρτήτως βαθμίδας που υπηρετούν είναι είκοσι μία (21) ώρες.

Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που έχουν προσληφθεί για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

· · ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Α) Ώρες εντός του κανονικού διδακτικού ωραρίου

Στα δημοτικά σχολεία οι εκπαιδευτικοί Ολυμπιακής Παιδείας θα διδάσκουν εντός του κανονικού διδακτικού ωραρίου (8.15 – 13.30) στις τάξεις Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ και ΣΤ΄ μία ώρα την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη Φ. 12/79/Γ1/33/`14-1-2000, Φ.Ε.Κ 43 τ. Β΄ και Φ 20/482/95210/Γ1/9-9-2003 Υπουργικές αποφάσεις, το ωράριο των τάξεων Γ΄ , Δ΄ , Ε΄ και ΣΤ΄ ανέρχεται σε 29 διδακτικές ώρες. Επομένως η 30η ώρα διατίθεται στην Ολυμπιακή Παιδεία με την οποία συμπληρώνεται το διδακτικό ωράριο των 30 ωρών που είναι το ανώτερο για το κανονικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου.

Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει όλα τα σχολεία για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄ ανεξάρτητα αν λειτουργεί ή όχι το πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης. Για τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας θα εφαρμόζεται μόνο στα σχολεία που δεν λειτουργεί το πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (σχολεία πρωινού – απογευματινού κύκλου, ολιγοθέσια κ.λ.π) το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί και στις τάξεις Α΄ και Β΄ μία φορά την εβδομάδα εντός του κανονικού διδακτικού ωραρίου.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Β) Ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος

1. 1. Στα σχολεία που εφαρμόζεται το πρόγραμμα του ολοήμερου, η Ολυμπιακή Παιδεία θα υλοποιείται μόνο από τους μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του ολοήμερου (12.40 ή 13.30 μέχρι 16.00) ως εξής:

Για τις τάξεις Α΄ και Β΄ με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων οι τέσσερις (4) ώρες του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής θα γίνουν δύο (2) ώρες αθλητισμός με τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που θα προσληφθούν για το ολοήμερο σχολείο και δύο (2) ώρες Ολυμπιακή Παιδεία από τους εκπαιδευτικούς Ολυμπιακής παιδείας.

Στις υπόλοιπες τάξεις, εφόσον δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα του αθλητισμού μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας από τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής που προσλήφθηκαν για τον σκοπό αυτό.

2. 2. Στα σχολεία που δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα του ολοήμερου, η Ολυμπιακή Παιδεία θα υλοποιείται από τους μαθητές όλων των τάξεων. Οι ώρες είναι 2 έως 6 ανά εβδομάδα ανάλογα με τη δυναμικότητα του σχολείου (π.χ 12/θέσιο 4-6 ώρες ή 6/θέσιο 2-4 ώρες).

Οι ώρες αυτές προγραμματίζονται από τον Διευθυντή του σχολείου, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Ολυμπιακής Παιδείας, αφού πρώτα ενημερωθούν οι γονείς τους ότι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Ολυμπιακή Παιδεία, ανεξάρτητα αν συμμετέχουν στο αντίστοιχο πρωινό πρόγραμμα.

Γ) Σχολεία Ειδικής Αγωγής

Στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) το πρόγραμμα θα γίνεται μόνο εντός ωρολογίου προγράμματος μία ώρα την εβδομάδα και για όλες τις βαθμίδες.Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ· · ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Α) Ώρες εντός ωρολογίου προγράμματος

Στα Γυμνάσια το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας εντός ωρολογίου προγράμματος θα διδάσκεται μία ώρα το τμήμα ανά δεκαπενθήμερο και για όλες τις τάξεις. Οι ώρες αυτές θα διατίθενται περιοδικά από όλες τις ειδικότητες. Ο σχετικός προγραμματισμός καθορίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και τον εκπαιδευτικό της Ολυμπιακής Παιδείας.

Έτσι ο εκπαιδευτικός της Ολυμπιακής Παιδείας θα καλύπτει το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμά του ανάλογα με τη δυναμικότητα του σχολείου όπως:

· · Σε σχολείο με 16 τμήματα θα καλύπτει οκτώ ώρες την εβδομάδα

· · Σε σχολείο με 12 τμήματα θα καλύπτει έξι ώρες την εβδομάδα

· · Σε σχολείο με 8 τμήματα θα καλύπτει τέσσερις ώρες την εβδομάδα κ.λ.π.

Β) Ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος

Οι ώρες που θα καλύπτονται εκτός ωρολογίου προγράμματος θα είναι 2-4 ώρες ανά εβδομάδα κατανεμημένες σε μία ή δύο ημέρες ανάλογα με τη δυναμικότητα του σχολείου (π.χ σε σχολείο με έξι τμήματα 2 ώρες σε μία ημέρα ή σε σχολείο με δώδεκα τμήματα 4 ώρες σε δύο ημέρες).

Γ) Σχολεία Ειδικής Αγωγής

Στις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) το πρόγραμμα θα γίνεται μόνο εντός ωρολογίου προγράμματος μία ώρα την εβδομάδα και για όλες τις βαθμίδες. Κατά προτεραιότητα τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Ολυμπιακής Παιδείας με ειδικότητα στην ειδική αγωγή. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ωράριό τους σε ειδικά σχολεία θα διατίθενται σε γειτονικά σχολεία Α/θμιας ή Β/βάθμιας Εκπ/σης.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
· · ΛΥΚΕΙΑ - ΤΕΕ

Α) Ώρες εντός ωρολογίου προγράμματος

Στα Λύκεια - ΤΕΕ το πρόγραμμα θα διδάσκεται μόνο στην Α΄ Λυκείου εντός ωρολογίου προγράμματος μία ώρα την εβδομάδα με την προσθήκη μίας επιπλέον ώρας στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Β) Ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος

Εκτός ωρολογίου προγράμματος οι μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου - ΤΕΕ μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε συστεγαζόμενα ή γειτονικά γυμνάσια όπου θα είναι τοποθετημένος εκπαιδευτικός της Ολυμπιακής Παιδείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ


εγκύκλιος Δ2/9432/1-8-2001
ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ/νσεις Προσωπικού Π.Ε και Δ.Ε

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής αίτησης-δήλωσης υποψηφίων αναπληρωτών - ωρομισθίων εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και τις ανάγκες των σχολείων»

Όπως ήδη ανακοινώθηκε, με σχέδιο νόμου, φωτοαντίγραφο του οποίου σας αποστέλλουμε, το οποίο ήδη συζητήθηκε στην αρμόδια επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην πρόσληψη αναπληρωτών για την υλοποίηση του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, καθώς και θέματα που αφορούν στην πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίών για τις ανάγκες των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επειδή με τις διατάξεις του νομοσχεδίου του οποίου η ισχύς αρχίζει από 1-9-2001, παρέχεται η εξουσιοδότηση, μια σειρά από ζητήματα όπως: προθεσμίες υποβολής αιτήσεων -δηλώσεων, διαδικασία επιλογής, όργανα πρόσληψης και τοποθέτησης κ.λ.π., να ρυθμιστούν με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που όπως είναι αυτονόητο θα εκδοθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου και επειδή η χρονική περίοδος μέχρι της ενάρξεως ισχύος του νέου νόμου είναι πολύ μικρή, κρίνουμε αναγκαίο με την παρούσα εγκύκλιο να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, ώστε έγκαιρα να καταρτιστούν οι προβλεπόμενοι από τις διατάξεις του νομοσχεδίου πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων για την πρόσληψη τόσο στο πρόγραμμα της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης όσο και για τις ανάγκες των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2001-2002.


Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

α) Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, με εξαίρεση όσοι έχουν ενταχθεί στον Ενιαίο πίνακα του άρθρου 138 του ν. 2725/1999 καθώς και όσοι είχαν προσληφθεί το προηγούμενο διδακτικό έτος νια την υλοποίηση του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή μέχρι και 17 Αυγούστου 2001, σχετική αίτηση - δήλωση πρόσληψης στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ κατά περίπτωση) ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ

Υπόδειγμα της αίτησης-δήλωσης όλων των κατηγοριών καθώς και της βεβαίωσης προϋπηρεσίας, αποστέλλονται για αναπαραγωγή και διάθεση στους ενδιαφερόμενους. Σε κάθε έντυπο παρέχονται οδηγίες για την σωστή συμπλήρωση από τους ενδιαφερόμενους.

γ) Αποστέλλουμε πίνακα στον οποίο εμφανίζεται η κατανομή των 1.000 αρχικών θέσεων για το πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης κατά διεύθυνση και επί μέρους κατηγορίες (ΑΣΕΠ, επετηρίδα, ΣΜΕΑ), Οι προσληφθέντες στις Θέσεις αυτές, οι κενές καθώς και η Κατανομή των 1.000 νέων θέσεων.

δ) Όλοι οι πίνακες των αναπληρωτών που έχουν συνταχθεί για το προσεχές διδακτικό έτος, 2001-2002, με εξαίρεση του άρθρου 138 του ν. 2725/1999 παύουν να ισχύουν. Για τους αναπληρωτές ωρομισθίους στα Μουσικά Σχολεία εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις, με εξαίρεση τον πίνακα B' (διοριστέοι του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2001 της ειδίκευσης Μουσικών Δεξιοτήτων).

ε) Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ετών 2000 και 2001 και είναι στους Πίνακες διοριστέων καθώς και οι λαβόντες την βαθμολογική βάση(όσοι συγκέντρωσαν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 60 με άριστα το 100 και δεν είναι στους πίνακες διοριστέων) Θα καταθέσουν την αίτηση - δήλωση εντός δέκα (10) ημερών απευθείας στο Υπουργείο, από την επομένη της ανακοινώσεως των τελικών πινάκων διοριστέων Για τον χρόνο και τις προθεσμίες Θα υπάρξει ανακοίνωση και από το Υπουργείο. Διευκρινίζουμε ότι οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων θα καταθέσουν την αίτηση για μόνιμο διορισμό στην οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης

στ) Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και ως κανονικοί αναπληρωτές.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Β' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

α) Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται χωριστά η διαδικασία επαναπρόσληψης των προσληφθέντων το διδακτικό έτος 2000-01 αναπληρωτών για την υλοποίηση του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και των νέων που θα προσληφθούν στις νέες Θέσεις για την επέκταση του προγράμματος, οι επί μέρους κατηγορίες και η σειρά προτεραιότητας για την πρόσληψη.

β) Ο Προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβάλλει στη Διεύθυνση Προσωπικού Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες:


(i) τις αιτήσεις - δηλώσεις των αναπληρωτών που έχουν υποβληθεί και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση επαναπρόσληψης από tον Υπουργό.
(iii) τους πίνακες με την κατάταξη όλων των υποψηφίων από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 1998, την επετηρίδα και τον πίνακα για τις ΣΜΕΑ (μόνο από όσες διευθύνσεις προκηρύχθηκαν θέσεις) και
(iii) τους πίνακες χωριστά από ΑΣΕΠ και χωριστά από επετηρίδα, με τους προσληφθέντες το διδακτικό έτος 2000-2001 καθηγητές φυσικής αγωγής, στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με καλύτερη σειρά από τον τελευταίο προσληφθέντα σε κάθε κατηγορία και οι οποίοι αποκλείσθηκαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης.
γ) Οι πίνακες Β (με τις υποκατηγορίες Β1, Β2 και Β3), Γ, Δ και Ε Θα συμπληρωθούν από τους ενδιαφερομένους, αφού προηγουμένως μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες για να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Ειδικά στον πίνακα Ε οι υποψήφιοι που είχαν προσληφθεί το διδακτικό έτος 2000-01 στα σχολεία και είχαν καλύτερη σειρά από τον τελευταίο προσληφθέντα από την επετηρίδα, θα καταθέσουν δύο αιτήσεις (μία για τις υπόλοιπες κενές παλαιές Θέσεις και μία για τις 1.000 νέες Θέσεις), σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης-δήλωσης.

δ) Υπενθυμίζουμε ότι οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές Φυσικής Αγωγής θα καλύψουν ανάγκες και των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι η υλοποίηση μέρους του προγράμματος Θα γίνεται εκτός σχολικού ωραρίου και εργασίμων ημερών (ημέρες αργίας Και διακοπών). Η πρόσληψη των νέων αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής θα γίνει με απόφαση του Υπουργού στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θα γίνει με πράξη του οικείου ΠΥΣΔΕ, ύστερα από κοινή εισήγηση του Προϊσταμένου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Προϊσταμένου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Γ' ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

α) Η πρόσληψη αναπληρωτών - ωρομισθίων για τις ανάγκες των σχολείων ρυθμίζεται εξ υπ αρχής με τις διατάξεις των παρ. 7, 8 και 9 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, καταργουμένων των διατάξεων που είναι αντίθετες με τις νέες αυτές ρυθμίσεις. Οι επιμέρους κατηγορίες αναπληρωτών και ωρομισθίων, οι προτεραιότητες και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων προσδιορίζονται με σαφήνεια στο αναφερόμενο νομοσχέδιο και δεν χρειάζεται διευκρινίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι όλων των κατηγοριών, με εξαίρεση τον ενιαίο πίνακα του άρθρου 138 του ν.2725/99, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση δήλωση. Η συμπλήρωση της αίτησης-δήλωσης από τους υποψήφιους θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, αφού Προηγουμένως μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες, προκειμένου να υποβάλουν το έντυπο της αίτησης της κατηγορίας στην οποία ανήκουν.

β) Κάθε υποψήφιος συμπληρώνει μόνο μία αίτηση. Υποψήφιος που διαθέτει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για εγγραφή σε περισσότερους πίνακες, θα πρέπει να επιλέξει τον ευνοϊκότερο ως προς την σειρά προτεραιότητας πίνακα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Η προϋπηρεσία, ως κριτήριο κατάταξης στον ενιαίο πίνακα Γ, προσμετράται μόνο μία φορά αδιακρίτως του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία είχε προσληφθεί ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος.

Επισημαίνουμε ότι ως προϋπηρεσία θα ληφθεί μόνο εκείνη που έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωρομίσθιου αποκλειστικά και μόνο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

γ) Σε σχέση με το ισχύον σήμερα καθεστώς, σο αναπληρωτές και ου ωρομίσθιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν από 1 έως και 30 περιοχές διορισμού.

Ειδικά οι ενδιαφερόμενοι των κλάδων ΠΕΟ6, ΠΕ11 και ΠΕ16 μπορούν να δηλώνουν και περιοχές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

δ) Ενδιαφερόμενοι των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19 και ΠΕ20, μπορεί να προσλαμβάνονται και χωρίς παιδαγωγικό πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ, εφόσον Θα έχει εξαντληθεί ο οικείος πίνακας των υποψηφίων με τα πλήρη προσόντα.

ε) Κατά τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τους κλάδου ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής, από υποψηφίους που δεν προέρχονται από τους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, ούτε από την επετηρίδα διοριστέων, μπορεί να προσλαμβάνονται υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα των περιπτώσεων β' γ', δ' και ε' του άρθρου 1 και των περιπτώσεων β' και γ· του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/1995, εφόσον βεβαίως δεν καλύπτονται οι Θέσεις από υποψήφιους με τα κανονικά προσόντα

Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν η παρούσα εγκύκλιος με υπόδειγμα όλων των αιτήσεων-δηλώσεων, της βεβαίωσης προϋπηρεσίας και της κατανομής των θέσεων για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης να δοθεί και στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών που κοινοποιείται.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής (από 13 Αυγ..2007)
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2007
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Σχολικά Πιλοτικά Προγράμματα της Πράξης "Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - Καλλιπάτειρα"
Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
 

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα