.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δείτε επίσης:
 
ΝΟΜΟΣ 2942/2001,
Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών
για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης
και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.


επίσης σε μορφή pdf:

εγκύκλιος Γ4/1118/2-11-2001
ΥΠ.Ε.Π.Θ.


ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Γ4/1065/23.10.2001 εγκύκλιο, και μετά από σχετικών ερωτήσεων, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας πρέπει να αντιμετωπίζεται κυρίως ως δράση αθλητικών-πολιτιστικών εκδηλώσεων και κατ' εξαίρεση ως θεωρητικό μάθημα. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και η υλοποίηση του σε ώρες εκτός λειτουργίας σχολείου είναι επιβεβλημένη. Πέρα από αυτά δίνεται η δυνατότητα στους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς να κάνουν χρήση όλων των ευκαιριών που παρέχει η λειτουργία των σχολείων (επισκέψεις, εκδρομές, περιπάτους, εορταστικές εκδηλώσεις κτλ) πάντα σε συνεργασία με το Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων. Για την επιτυχία του προγράμματος οι προϊστάμενοι Δ/σεων, Γραφείων, Δ/ντές Σχολ. Μονάδων πρέπει να προσαρμόσουν τη σχετική εγκύκλιο στις ανάγκες της περιοχής τους και των σχολείων τους ειδικότερα.

Με το πνεύμα αυτό και για τη καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος:

Οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν το έργο των Εκπ/κων Ολυμπιακής Παιδείας, ώστε αυτοί να έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του Σχολείου (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αθλητικού υλικού, χρήση PC κ.λ.π.) και ότι άλλες ανάγκες απαιτεί το πρόγραμμα.
 
Είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός της Ολυμπιακής Παιδείας να συμπληρώνει το ωράριο σε γειτονικά σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης (πχ. Δύο Δημοτικά και ένα Γυμνάσιο).
Για τις ώρες Ολυμπιακής Παιδείας εκτός ωρολογίου προγράμματος, και ιδιαίτερα για τα μικρά σχολεία (4θεσια-6θεσια για την Α/θμια ή 4-6 τμημάτων για την Β/θμια) και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν μπορούμε να προσθέσουμε και δεύτερο δίωρο προς όφελος αναγκών του προγράμματος. Κατ' αντιστοιχία και στα μεγαλύτερα σχολεία μπορούμε να προσθέσουμε και τρίτο δίωρο.
 
Στα ολοήμερα σχολεία διευρυμένου ωραρίου στην Α/θμια Εκπ/ση που λειτουργεί πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης μπορεί να τοποθετηθεί εκπαιδευτικός Ολυμπιακής Παιδείας για τις ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος. Στις ώρες αυτές μπορούν να συμμετέχουν οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου. Ο Εκπαιδευτικός Ολυμπιακής Παιδείας σε συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του διευρυμένου ωραρίου, θα πρέπει να ορίσει τα τμήματα σε τρεις κύκλοι σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια Εκπ/ση κύκλος Α+Β τάξεις, Β' κύκλος Γ+Δ τάξεις, Γ' κύκλος Ε+ΣΤ τάξεις), έτσι θα υπάρχει ομοιογένεια στις ηλικιακές κατηγορίες και κάθε κύκλος θα απασχολείται από μια ώρα σ ο πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας. Οι ώρες μπορούν να αλλάξουν σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου ανάλογα με τις δραστηριότητες που έχει προγραμματίσει Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
Για τα σχολεία Β/θαιας Εκπ/σης που δέχονται παιδιά ατό γειτονικά χωριά, μ' αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να μην έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις απογευματινές δραστηριότητες. Κατ' εξαίρεση για αυτά τα παιδιά μπορεί να προστεθεί ώρα στο ωρολόγιο πρόγραμμα, εφόσον δεν έχουμε κάλυψη του 35ωρου. Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν καταστρατηγεί τη βασική αρχή του προγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές, με τη βοήθεια του Συντονιστή του προγράμματος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, είναι σκόπιμο να προγραμματίζεται από τον Εκπαιδευτικό της Ολυμπιακής Παιδείας στα αντίστοιχα χωριά προέλευσης των μαθητών διάφορες εκδηλώσεις τα Σαββατοκύριακα ή άλλες αργίες.
Έτσι το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας θα κάνει αισθητή τη παρουσία του σε κάθε σχολική μονάδα, σε κάθε τοπική κοινωνία, μικρή ή μεγάλη. Πρόθεση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του Αθήνα 2004 είναι να στηρίξει το θεσμό, υλικά και ηθικά με κάθε πρόσφορο μέσο.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης θα πρέπει ενημερώσουν και τους γονείς για το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας και ιδίως για Ιης δραστηριότητες εκτός ωρολογίου προγράμματος, με συγκεκριμένο προγραμματισμό που θα κάνει ο εκπαιδευτικός της Ολυμπιακής Παιδείας σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.

Στη προσπάθεια αυτή οι Διευθυντές των Σχολείων και το σύνολο της Εκπαιδευτικής Κοινότητας έχουν καθοριστικό ρόλο. Τυχόν αδυναμίες-προβλήματα που θέλουν προκύψει όπως είναι φυσικό από ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα, είμαστε έτοιμοι να καταγράψουμε, μετά από υπόδειξή σας, και να προβούμε σε διορθωτικές κινήσεις. Γι' αυτό άλλωστε κα τοποθέτηση Συντονιστή του προγράμματος ανά Νομαρχιακό Διαμέρισμα.

Εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας στο σύνολο των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης και δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να συμμετάσχουν σε αυτά, καλλιεργούμε ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων του "2004" και όχι μόνο, τις αρχές του Ολυμπισμού και του "Ευ αγωνίζεσθαι".

Ο αναπληρωτής Δ/ντής Φυσικής Αγωγής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής (από 13 Αυγ..2007)
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2007
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Σχολικά Πιλοτικά Προγράμματα της Πράξης "Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - Καλλιπάτειρα"
Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
 

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα