.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ:
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2005

Ο υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιος Καλός, ανακοίνωσε σήμερα την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να θεσπίσει υποχρεωτικό Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) όλων των μαθητών, το οποίο θα τηρείται στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με ευθύνη των Διευθυντών τους.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο κ. Καλός το Α.Δ.Υ. :
 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΜΥ ή ΑΔΥΜ)

Περισσότερα:

2014, ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Aριθμ. απόφ. Φ.6/304/75662/Γ1 (4)
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (
Α.Δ.Υ.Μ.).

---------------
 σε μορφή .pdf
ΕΔΩ

(ΤΒ, Αρ. Φύλλου 1296 21 Μαΐου 2014)
Συγκρότηση κλιμακίων ιατρών για διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας για εξυπηρέτηση εγγραφής των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
(Αρ. πρωτ. :Υ3γ/ΓΦ13.1 /Γ.Π/οικ.28090, 21-03-2013)
---------------
 σε μορφή .pdf ΕΔΩ

 
Υπενθύμιση για την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Γ4/49722/14-05-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.)  σε adobe εδώ//  Ίδια εγκύκλιος και η 47671/Γ4/15/05/2006
- Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας (58410/Γ4/14-06-2005 ΥΠΕΠΘ) -ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (δείτε σε μορφή adobe το ΦΕΚ 859, τ.Β723-6-2005 εδώ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ // Περιέχει παλαιότερες εγκυκλίους όπως σχετικά με την εξάμηνη ισχύ του ΑΔΥ σε Σχολ. Πρωταθλήματα (14-8-1998 Γ4/1218)
Οδηγίες για την Συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας
Υπουργείο Υγείας: Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας
(Α10725/14-11-1989)
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, 4/10/2004, Οδηγίες ΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ για:
Νηπιαγωγείο (word ή adobe)
,
Δημοτικό: (word ή adobe),
Γυμνάσιο: (word ή adobe), 
Λύκειο: (word ή adobe),
ΤΕΕ:
 (word ή adobe)

www.fa3.gr
Ιστοσελίδα Αθ. Διονυσόπουλου, Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)


1) Έχει προληπτικό χαρακτήρα, αποσκοπεί στην προστασία της ζωής των μαθητών και αποτελεί βασικό στοιχείο στήριξής τους στη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες (Ολυμπιακή Παιδεία κ.λ.π.).

2) Συμπληρώνεται με τη φροντίδα γονέων και κηδεμόνων, από ιατρούς των οικείων Κέντρων Υγείας ή Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείων ή των Ασφαλιστικών φορέων των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς που παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας των μαθητών.

3) Περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία μαθητή, ημερομηνία ιατρικής εξέτασης και ιατρικό πόρισμα.

4) Έχει ισχύ 2 σχολικών ετών για το Δημοτικό Σχολείο και 3 σχολικών ετών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, και αποτελεί αναγκαίο συνοδευτικό της ατομικής καρτέλας του μαθητή. Για το Νηπιαγωγείο το Α.Δ.Υ. ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα φοίτησης σε αυτό.

5) Κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα, κατά την εγγραφή στο Νηπιαγωγείο, στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού, στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη του Ενιαίου ή του Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου. Με τη λήξη ισχύος του και σε περίπτωση μετεγγραφής, το Α.Δ.Υ. επιστρέφεται στον κηδεμόνα.

6) Για τους ανασφάλιστους Έλληνες και αλλοδαπούς, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, παραπέμπει το μαθητή στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο για δωρεάν συμπλήρωση του Α.Δ.Υ. (με σύμφωνη γνώμη του γονέα).

Ο υφυπουργός Παιδείας δήλωσε επίσης, ότι τα Α.Δ.Υ. με βάση την υπουργική απόφαση, είναι απόρρητα έγγραφα, μη ανακοινώσιμα, διέπονται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και φυλάσσονται εντός της σχολικής μονάδας, με δυνατότητα πρόσβασης μόνον του Διευθυντή της. Η αδικαιολόγητη παράβαση του απορρήτου των Α.Δ.Υ., συνιστά ποινικό αδίκημα και πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος και παράβασης υποχρέωσης εχεμύθειας.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του οικείου Α.Δ.Υ. προκύπτουν σοβαροί λόγοι υγείας που αποκλείουν συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή άλλη δραστηριότητα ο διευθυντής, στις αρχές του σχολικού έτους, συγκροτεί τριμελή Επιτροπή με μέλη τον ίδιο, ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και τον υπεύθυνο του οικείου Τμήματος του σχολείου, ως μέλη. Η Επιτροπή αποφαίνεται για απαλλαγή ή μη του μαθητή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής ή για αποχή του από συγκεκριμένες σχολικές δραστηριότητες. Η παραπάνω τριμελής Επιτροπή συγκαλείται από τον Διευθυντή και όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προκύψουν ανάλογα θέματα.

Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ. συνεπάγεται τον αποκλεισμό των μαθητών από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και από άλλες σχετικές σχολικές δραστηριότητες.
---------------------------------

Παλαιότερες εγκύκλιοι:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Φ.Α.

α) Σύμφωνα με την 916/11/11/86 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, είναι απαραίτητη η Ιατρική γνωμάτευση, για τη συμμετοχή των μαθητών στη Γυμναστική και τις Αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου και πρέπει με την έναρξη των μαθημάτων να κατατίθεται στο σχολείο.

 Οι μαθητές πρέπει μέσα σε είκοσι (20) μέρες να προσκομίζουν την Ιατρική γνωμάτευση» και να την καταθέτουν στον υπεύθυνο καθηγητή Φυσικής Αγωγής. Διαφορετικά δε θα συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής με συνέπεια να τους καταλογίζεται απουσία.

 Οι Ιατρικές γνωματεύσεις θα φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο, για κάθε τμήμα χωριστά από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και τους δασκάλους και θα ενημερώνεται ο Διευθυντής του Σχολείου.

 β) Πρέπει να πεισθούν οι γονείς των μαθητών ότι μπορούν να βοηθήσουν απεριόριστα το έργο των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και ότι είναι προτιμότερο να γνωρίζουν οι καθηγητές που διδάσκουν τη Γυμναστική, από τους ίδιους τα προβλήματα υγείας των παιδιών τους, για την άμεση, σωστή και ακίνδυνη αντιμετώπιση τους, κατά την διάρκεια της Γυμναστικής.
 
Την Ιατρική γνωμάτευση οι μαθητές μπορούν να τη ζητούν απ' τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ( Κέντρο Υγείας - Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων ), τους γιατρούς των ασφαλιστικών οργανισμών των γονιών τους ή από ιδιωτικούς γιατρούς.

Ιατρική γνωμάτευση για Γυμναστική και αθλήματα
(ΥΠΕΠΘ - Γ4/1129/4.10.89)

 Σύμφωνα με την υπ'αριθμόν Φ.33/688/Γ4/916/11.11.86 εγκύκλιο σας γνωρίζουμε ότι για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Γυμναστικής καθώς και στις αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη ιατρική γνωμάτευση.
 
Οι μαθητές που δεν έχουν προσκομίσει ακόμη ιατρική γνωμάτευση, να φροντίσουν μέχρι 15 Νοεμβρίου να την προσκομίσουν, γιατί μετά από αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής και θα τους καταλογίζεται απουσία.
 
Τ o μέτρο αυτό ισχύει για όλους τους μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων εκτός των μαθητών της Α' και Δ' Δημοτικού, Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου που θα συμπληρώσουν το Ατομικό δελτίο υγείας.
(ΥΠΕΠΘ - Γ4/1129/4.10.89 )

---------Ατομικά δελτία υγείας
(Γ4/11043/14-08-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.)

Σας γνωρίζουμε ότι:

Από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ (Μαθητική Πρόνοια) θα σας σταλούν τα Ατομικά Δελτία Υγείας.
Παρακαλούμε να ειδοποιηθούν οι Δ/ντες των Σχολείων Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης να παραλάβουν τα έντυπα.
Η διανομή των εντύπων στους μαθητές της Α` και Δ` τάξης Δημοτικού, της Α` τάξης Γυμνασίου και Α` τάξης Λυκείου είναι υποχρεωτική, γίνεται με ευθύνη του Δ/ντη του Σχολείου και η επισύναψή του στο Ατομικό Δελτίο βαθμολογίας του μαθητή σε όποιον οριστεί (γραμματέα Σχολείου, καθηγητή Φυσικής Αγωγής, υπεύθυνο του τμήματος ή της τάξης κλπ.)
Ο μαθητής από την ημέρα που θα παραλάβει το Ατομικό Δελτίο Υγείας έχει ένα περίπου μήνα χρονικό περιθώριο να το επιστρέψει συμπληρωμένο.
Σύμφωνα με την αριθμ. Γ4/451/30-3-89 Υπουργική Απόφαση το Ατομικό Δελτίο Υγείας ισχύει για τρία (3) χρόνια και εκτός των άλλων καλύπτει τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Για τους μαθητές - αθλητές που παίρνουν μέρος σε Σχολικά Πρωταθλήματα, όπου οι επιβαρύνσεις είναι μεγαλύτερες λόγω των εντατικών προπονήσεων, το Ατομικό Δελτίο έχει ισχύ μόνο όταν οι αγώνες διεξαχθούν εντός εξαμήνου από την ημέρα προσκόμισής του. Μετά από παρέλευση του εξαμήνου, οι αθλητές πρέπει να φέρουν ιατρική βεβαίωση που και αυτή έχει εξάμηνη ισχύ.
Παρακαλούμε να υπενθυμίσετε στους Δ/ντες των Σχολείων την αριθμ. Α 10725/14-11­89 εγκύκλιο που ορίζει τον τρόπο συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου και να τονίσετε τη σημασία της προληπτικής αυτής εξέτασης (συνοδευτικό έγγραφο).

 Ατομικά δελτία υγείας
(14-8-1998 Γ4/1218)

Σας γνωρίζουμε ότι:

Από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Μαθητική Πρόνοια) θα σας σταλούν τα Ατομικά Δελτία Υγείας. Παρακαλούμε να ειδοποιηθούν οι Δ/ντες των Σχολείων Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης να παραλάβουν τα έντυπα.
 
- Η διανομή των εντύπων στους μαθητές της Α΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού, της Α' τάξης Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου είναι υποχρεωτική, γίνεται με ευθύνη του Δ/ντη του σχολείου και η επισύναψη του στο Ατομικό Δελτίο βαθμολογίας του μαθητή σε όποιον ,οριστεί (γραμματέα Σχολείου, καθηγητή Φυσικής Αγωγής, υπεύθυνο του τμήματος ή της τάξης κ.λ.π.).
 
Ο μαθητής από την ημέρα που θα παραλάβει το Ατομικό Δελτίο Υγείας έχει περίπου μήνα χρονικό περιθώριο να το επιστρέψει συμπληρωμένο.
Σύμφωνα με την αριθμ. Γ4/451/30-3-89 Υπουργική Απόφαση το Ατομικό Δελτίο Υγείας ισχύει για τρία (3) χρόνια και εκτός των άλλων καλύπτει τους μαθητές για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
 
Για τους μαθητές - αθλητές που παίρνουν μέρος σε Σχολικά Πρωταθλήματα, όπου οι επιβαρύνσεις είναι μεγαλύτερες λόγω των εντατικών προπονήσεων, το Ατομικό Δελτίο έχει ισχύ μόνο όταν οι αγώνες διεξαχθούν εντός εξαμήνου από την ημέρα προσκόμισης του. Μετά από παρέλευση του εξαμήνου, οι αθλητές πρέπει να φέρουν ιατρική βεβαίωση που και αυτή έχει εξάμηνη ισχύ.
(14-8-1998 Γ4/1218)

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2013
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.)
Συγκρότηση κλιμακίων ιατρών για διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας για εξυπηρέτηση εγγραφής των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
σε μορφή .pdf ΕΔΩ
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Αθλητική και πολιτιστική ημέρα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση- ΥΠΕΠΘ Γ4/353/2.8.90
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.// Πρωτοβουλία με αφορμή τις μαθητικές παρελάσεις της 28ης/10/2011
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
24μηνίτες - 30μηνίτες:
Νομοθεσία και Πίνακες κατάταξης
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2011-2012

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα