www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

www.fa3.gr

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο ΑΣΕΠ,
 - Φυσική Αγωγή - Θέματα, Σωστές Απαντήσεις
  Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας

(Το παρακάτω απεστάλη από την συνάδελφο Μιχαηλίδου Ευθυμία. Ευχαριστούμε)

 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας

Επιπλέον Επιλογές:

 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ
 για Φ.Α.

2009, Ειδική Διδακτική (με απαντήσεις)
2009, Παιδαγωγικά -Γενική Διδακτική (με απαντήσεις)
2009, Γνωστικό Αντικείμενο (με απαντήσεις)
 
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
 

 

1. Aποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ αερόβιας και αναερόβιας παραγωγής ενέργειας:
α. το ακετυλοσυνένζυμο A
β. το ασβέστιο
γ. ο ανόργανος φώσφορος
δ. η φωσφοκρεατίνη
2. O κύκλος του Krebs αφορά:
α. το φωσφορογόνο σύστημα παραγωγής ενέργειας
β. το γλυκολυτικό σύστημα παραγωγής ενέργειας
γ. το οξειδωτικό σύστημα παραγωγής ενέργειας
δ. το οξειδωγλυκολυτικό σύστημα παραγωγής ενέργειας
3. Tο θετικό ισοζύγιο αζώτου που προκαλεί ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών οδηγεί σε:
α. σε αφυδάτωση
β. σε μυϊκή υπερτροφία
γ. σε υπονατριαιμία
δ. σε αύξηση της τιμής του γαλακτικού στο αίμα
4. Για έναν αθλητή με μεγάλη αερόβια ικανότητα ισχύει ότι:
α. έχει μεγαλύτερο αριθμό μιτοχονδρίων στα μυϊκά κύτταρα
β. έχει μεγαλύτερο όγκο καρδιάς και μεγαλύτερο όγκο παλμού
γ. έχει αποτελεσματικότερους πνεύμονες για την ανταλλαγή αερίων
δ. όλα τα παραπάνω
5. Σύμφωνα με την ταχο-δυναμική σχέση μυός ισχύει:
α. όσο πιο γρήγορα συστέλλεται ένας μυς τόσο μικρότερη είναι η δύναμη που παράγει
β. όσο πιο αργά συστέλλεται ένας μυς, τόσο μικρότερη είναι η δύναμη που παράγει
γ. όσο πιο γρήγορα συστέλλεται ένας μυς, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που παράγει
δ. το β και το γ είναι σωστά
6. Eνας αθλητής μετά τον αγώνα:
α. πρέπει να επιλέγει τροφές με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη
β. πρέπει να επιλέγει τροφές με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη
γ. πρέπει να επιλέγει τροφές ανεξαρτήτου γλυκαιμικού δείκτη
δ. η πρόσληψη τροφής δεν είναι απαραίτητη μετά τον αγώνα
7. H απόδοση των αθλητών επηρεάζεται αρνητικά από το υψόμετρο στην περίπτωση που:
α. το αγώνισμα διαρκεί κάτω από 2 λεπτά
β. το αγώνισμα διαρκεί πάνω από 2 λεπτά
γ. το αγώνισμα διαρκεί 1 λεπτό
δ. δεν επηρεάζεται από το υψόμετρο
8. Eνα ανεπτυγμένο φωσφορογόνο σύστημα:
α. δεν ωφελεί αθλητές αντοχής
β. δεν επηρεάζει τους αθλητές αντοχής
γ. ωφελεί τους αθλητές αντοχής
δ. το φωσφορογόνο σύστημα δεν ενεργοποιείται σε καμία περίπτωση κατά την άσκηση αντοχής
9. Eνας αθλητής υπερέχει σε σχέση με κάποιον άλλο όταν:
α. Eχει μεγαλύτερη VO2max
β. Eχει βελτιωμένη ενεργειακή οικονομία
γ. Eχει μεγαλύτερη VO2max και χαμηλότερη ενεργειακή οικονομία
δ. Eχει μεγαλύτερη VO2max και καλύτερη ενεργειακή οικονομία
10. Διαφορές στην τιμή της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου παρατηρούνται:
α. σε παιδιά ηλικίας 8 χρόνων
β. σε παιδιά ηλικίας 10 χρόνων
γ. σε παιδιά ηλικίας 12 χρόνων
δ. σε παιδιά ηλικίας 14 χρόνων
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α, 2.γ, 3.β, 4.δ, 5.α, 6.α, 7.β, 8.γ, 9.δ, 10.δ
________________________________________Θέματα για τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής


1. Oταν η εφαρμοζόμενη αντίσταση είναι ίση με την εφαρμοζόμενη δύναμη του μυός, τότε η συστολή είναι:
α. πλεομετρική
β. μειομετρική
γ. ισομετρική
δ. ομόκεντρη
2. Tο μέγεθος της παραγόμενης δύναμης επηρεάζεται από:
α. το μέγεθος του μυός
β. το ποσοστό του είδους των μυϊκών ινών
γ. την αναλογία των κινητικών νευρώνων
δ. όλα τα παραπάνω
3. H μυϊκή δύναμη και η αντοχή αναπτύσσονται μόνο όταν οι μύες φορτίζονται με επιβαρύνσεις μεγαλύτερες από εκείνες που συνήθως αντιμετωπίζουν σύμφωνα με την αρχή:
α. της αυξανόμενης επιβάρυνσης
β. της προσαρμογής
γ. της εξειδίκευσης
δ. της περιοδικότητας
4. Oι βασικές περίοδοι ενός ετήσιου προπονητικού πλάνου είναι:
α. μία
β. δύο
γ. τρεις
δ. τέσσερις
5. Στην προπόνηση ταχύτητας εφαρμόζονται:
α. μέγιστα φορτία
β. υπομέγιστα φορτία
γ. δεν επηρεάζει το εφαρμοζόμενο φορτίο
δ. η ικανότητα ταχύτητας δεν επιδέχεται βελτίωση ούτως ή άλλως
6. Για την περαιτέρω βελτίωση των καρδιοαναπνευστικών ικανοτήτων των αθλητών προτείνεται προπόνηση:
α. διαλειμματική προπόνηση με κομμάτια έντασης που αντιστοιχούν στο 85-100% VO2max
β. συνεχόμενη μεγάλης διάρκειας υψηλής έντασης
γ. συνεχόμενη μεγάλης διάρκειας μικρής έντασης
δ. προπόνηση μεγάλης διάρκειας με ένταση που αντιστοιχεί στο αναερόβιο αναπνευστικό κατώφλι
7. H ειδική ευκαμψία αναφέρεται:
α. στην επίτευξη συγκεκριμένης θέσης των αρθρώσεων μέσω ταλαντεύσεων
β. στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε αθλήματος
γ. σε ένα στοιχειώδες επίπεδο ευκαμψίας
δ. στην ενεργητική ευκαμψία
8. O όρος «συχνότητα της άσκησης» αναφέρεται:
α. στον αριθμό των επαναλήψεων μιας άσκησης
β. στο γινόμενο του αριθμού επαναλήψεων με τον αριθμό των σετ (σειρά επαναλήψεων)
γ. στο ποσοστό που αντιστοιχεί στη μια μέγιστη επανάληψη
δ. στις προπονητικές μονάδες ανά εβδομάδα
9. Για την προπόνηση ταχύτητας ισχύει:
α. ότι είναι μέρος διαλειμματικής προπόνσης
β. ότι η επίδοση εκτιμάται βάσει του χρόνου, την ισχύ και την ταχύτητα επιτάχυνσης
γ. ένας από τους σκοπούς έχει την ανάπτυξη της εκρηκτικής δύναμης
δ. β + γ
10. H ισχύς ισούται:
α. με την παραγόμενη δύναμη επί την απόσταση που καλύπτεται
β. με την απόλυτη τιμή της παραγόμενης δύναμης
γ. με την ικανότητα παραγωγής έργου στη μονάδα του χρόνου
δ. δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω

Oι σωστές απαντήσεις
1γ, 2δ, 3α, 4γ, 5β, 6α, 7β, 8δ, 9δ, 10γ

 

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, πατήστε ΕΔΩ για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες μας. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδαΕκτύπωση σελίδαςΕπόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βιβλία Φ.Α. από ΟΕΔΒ
Περιεχόμενα νομοθεσίας σχετικά με τη Φ.Α.
ΔΗΛΩΣΑΝ για την Φ.Α.:
Υπουργός Παιδείας, Αρης Σπηλιωτόπουλος:
"Η Φυσική Αγωγή υπηρετεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία"
Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός (Δείτε το, αξίζει παρότι είναι μεγάλο αρχείο 189 Kb)
Απάντηση υφ. Παιδείας κ. Καλού στα αιτήματα της Ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Ελλάδας (Ε.Κ.Φ.Α.Ε.) για την αναβάθμιση του κλάδου της Φ.Α., τα οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Αθαν. Αλευράς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γυμνασιάδα 2006, Αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF).
30 Μηνίτες Φ.Α.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Φ.Α. κ΄ Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιακά Αγωνίσματα στην Αρχαία Ελλάδα
Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα
Χρονικό Εκπ/σης Στελεχών Φ.Α.
Τα Δύσκολα Χρόνια Φ.Α. και Εκπ/σης
Η Σταδιακή Σύγκλιση Φ.Α. και Εκπ/σης
Πρωτεργάτες Φ.Α. και Αθλητισμού:
Φωκιανός, Χρυσάφης, Βικέλας, Λάμπρος, Μάνος
Ιστορική Ανασκόπηση της Φ.Α. στην Ελληνική Εκπαίδευση
Προβλήματα των καθηγητών Φ. Α. (κ΄άλλων ειδικοτήτων) ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΟΕ)
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ κ΄ΘΕΣΕΙΣ της ΔΟΕ για την Φ. Α. (κ΄άλλες ειδικότητες)
Χρονικό Φ.Α. στο Δημοτικό
Γενικός Στόχος της Φ.Α. - Επί μέρους Στόχοι
Προγραμματισμός Μαθήματοος ΦΑ.
Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής της UNESCO.
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) - Φ.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΓΥΜΝΑΣΙΟ:
1. Σκοπός της διδασκαλίας του ΅αθή΅ατος
2. ’ξονες, Γενικοί στόχοι, Θε΅ελιώδεις έννοιες Διαθε΅ατικής προσέγγισης
3. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
4. Προτεινό΅ενα διαθε΅ατικά σχέδια εργασίας
5. Αξιολόγηση
6. Προδιαγραφές Βιβλίων και λοιπού διδακτικού υλικού
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Φ. Α.:
Α'-Β' Δημοτικού
Γ'-Δ' Δημοτικού,
Ε'-ΣΤ' Δημοτικού
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
 Ολα τα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ της Φ.Α. σε μορφή .pdf
ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Φ.Α.:
Α' Β' Γ' Δ' Ε' ΣΤ' Δημοτικού
Α' Β' Γ' ημερήσιου Γυμνασίου
Α' Β' Γ' Γενικού Λυκείου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
2007, Γνωστικό Αντικείμενο
2007, Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2007, Ειδική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη, Φ.Α. (ΠΕ11), ΑΣΕΠ, 2006
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 Eρωτήσεις εργοφυσιολογίας
Παιδαγωγική 2006
Διδακτική Μεθοδολογία
Θεωρίες Μάθησης, (pdf, 480 Kb)
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2002
30 Μηνίτες Φ.Α
Διοριστέοι ΑΣΕΠ 2004
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Από την συλλογή κ΄επιμέλεια του δάσκαλου Γρηγόρη Φιλιππιάδη
ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ στο ΣΧΟΛΕΙΟ
Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
ΕΝΩΣΕΙΣ Φ.Α.
ΠΕΠΦΑ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής)
ΕΓΒΕ (Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος)