.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η Φ.Α. στα Κοινοβούλια

Νέα προγράμματα άθλησης εντάσσει στα σχολεία η ΕΘΕΣΑΟΠ
(Εθνική Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας)

Τη δημιουργία νέων προγραμμάτων άθλησης στα σχολεία, αποφάσισαν από κοινού το υπουργείο Παιδείας και το υφυπουργείο Αθλητισμού, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας (ΕΘΕΣΑΟΠ).

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη, τα προγράμματα αυτά θα λειτουργούν μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, μέσα στις σχολικές εγκαταστάσεις.

«Μέσα από τη διαδικασία αυτή, θα ανιχνεύονται τα αθλητικά ταλέντα. Η χρησιμοποίηση των σχολείων, ως χώρων άθλησης, αφενός μεν θα καλύψει την έλλειψη, που υπάρχει σε πολλές πόλεις και αφετέρου θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να γυμνάζονται στη γειτονιά τους, κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο και για τους γονείς, αφού θα γνωρίζουν ότι το παιδί τους αθλείται κοντά στην κατοικία του, με σωστή επίβλεψη από ειδικευμένους επιστήμονες» τόνισε ο κ. Ιωαννίδης.

Τα προγράμματα θα υλοποιήσει η ΕΘΕΣΑΟΠ, αφού πρώτα καταγράψει την κατάσταση που βρίσκονται οι χώροι των σχολείων, προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες ελλείψεις.

«Η Επιτροπή θα είναι μια γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο υπουργείων. Θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολικού και σωματειακού αθλητισμού. Θα καταγράψει τις αδυναμίες και τα προβλήματα, ώστε η ηγεσία των δύο υπουργείων, αμέσως μετά, να αναλάβει πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων» επισήμανε μετά τη συνάντηση ο υπουργός Παιδείας Ευριπίδης Στυλιανίδης.

«Φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε τη συνεργασία μας παραγωγικά και αποδοτικά, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα της Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό θα αντιμετωπιστούν θέματα, όπως της επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, της φύλαξής τους και της παρουσίας, εκτός των γυμναστών, και άλλων εκπαιδευτικών» δήλωσε από την πλευρά του ο υφυπουργός Παιδείας Ανδρέας Λυκουρέντζος.

 

Η Επιτροπή

Ηλίας Δαλαϊνας - Πρόεδρος
Άγγελος Κουτλιάνος - Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Γουρδουβέλης (μέλος)
Αριστέα Παπαδοπούλου (μέλος)
Στυλιανός Σφακιανάκης (μέλος)
Αναστάσιος Παπαναστασίου (μέλος)
Ιωάννης Αγγουράς (μέλος)
Βασίλειος Κανάκας (μέλος)
Θεόδωρος Κυπραίος (μέλος)
Άννα Βερούλη (μέλος)
Δημήτριος Τσιαντής (μέλος)
Ελευθερία Ζαμπετάκη (μέλος)
Διαμάντω Καπετανέα (μέλος)
Ιωάννης Αργουδέλης (μέλος)

Γεωργία Γεοργούτσου (γραμματέας) ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Καλλιόπη Νεδέλκου (γραμματέας) Γ.Γ.Α.


Φ.Ε.Κ. 1521
Η Εθνική Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας συγκροτήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2005 ύστερα από διυπουργική απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Μαριέττας Γιαννάκου και του Υφυπουργού Πολιτισμού για θέματα αθλητισμού κου Γεώργιου Ορφανού.

Η Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό και συντονιστικό χαρακτήρα και έδρα της έχει την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η απόφαση σύστασης της ΕΘ.Ε.Σ.Α.Ο.Π. υπογράφη στις 13 Οκτωβρίου 2005 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. φύλλου 1521 που κυκλοφόρησε την 7η Νοεμβρίου 2005.
( http://www.ethesaop.gr/default.asp?pid=19&la=1   )


ΕΘΕΣΑΟΠ:

Οι Ολυμπιακές Αξίες στα σχολεία

Πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας
 
Ο στόχος είναι δεδομένος: η ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής και των Ολυμπιακών Αξιών στις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, με σκοπό την επαφή και ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς με όλα όσα ο ελληνικός πολιτισμός διαχρονικά θεωρεί ως απόλυτες πανανθρώπινες αξίες. Το στρατηγικό σχέδιο για την επίτευξή του κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς διαμορφώθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2008, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας (ΕΘ.Ε.Σ.Α.Ο.Π.).

 
Η Επιτροπή αυτή, η οποία δημιουργήθηκε με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση, καλείται να παίξει έναν αναβαθμισμένο ρόλο στο κοινό πεδίο δράσης των δύο Υπουργείων. Επιδίωξη έχει να προάγει τον αθλητισμό, την άμιλλα, τις Ολυμπιακές Αξίες και την Ολυμπιακή Παιδεία γενικότερα. Η Επιτροπή δε θα έχει απλά και μόνο συμβουλευτικό ρόλο, όσον αφορά στην πολιτική που ακολουθούν οι δύο Υπουργοί στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να διοργανώνει εκδηλώσεις, να φέρνει σε επαφή το σχολικό με το σωματειακό αθλητισμό, να σχεδιάζει προγράμματα αθλητισμού, να προτείνει αλλαγές στο Σχολικό Αθλητισμό και στα Αναλυτικά Προγράμματα Α/θμιας και Β/θμιας στα πλαίσια της Φυσικής Αγωγής, αναδεικνύοντας τις Ολυμπιακές Αξίες και διαμορφώνοντας τις σύγχρονες συνειδήσεις των νέων ανθρώπων με βάση τις αρχές και τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού.
 
Η πρώτη συνεδρίαση της ΕΘΕΣΑΟΠ έλαβε χώρα την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2008 κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, και το παρόν έδωσαν ο Υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Γιάννης Ιωαννίδης και ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν την επιτροπή, ως μία σταθερή γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπουργείων για να συντονίζεται κάθε ενέργεια σχετική με το Σχολικό Αθλητισμό, να την ενθαρρύνουν να αναπτύξει πρωτοβουλίες σε όλη την επικράτεια για διάφορα σύγχρονα ζητήματα, όπως το θέμα της παιδικής παχυσαρκίας, της άθλησης και του σακχαρώδους διαβήτη, θέματα μετρήσεων, ανίχνευσης ταλέντων, κ.ά. Η επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας πρέπει να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος του σχολικού με το σωματειακό αθλητισμό, αλλά και να προσπαθήσει να καταγράψει τις αδυναμίες και τα προβλήματα που χρήζουν άμεσης ή μακροπρόθεσμης επίλυσης. Αυτό ήταν και ένα από τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από τη συνάντηση αυτή.
 
Ο κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης στην αρχή της Συνεδρίασης αφού καλωσόρισε τα μέλη, τόνισε ότι «ο αθλητισμός είναι απαραίτητο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και χρειάζεται ενίσχυση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης» και ζήτησε από την επιτροπή να πάρει δραστικές πρωτοβουλίες, για οργάνωση σεμιναρίων, μετρήσεις φυσικών χαρακτηριστικών, καταγραφή αθλοχώρων, συνεργασία με ΤΕΦΑΑ. Στη συνέχεια έκανε συνοπτικές προτάσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
  • Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα πλαίσια εφαρμογής νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στη Β/θμια και Α/θμια Εκπαίδευση.
  • Καταγραφή των σχολειών που διαθέτουν αθλητικές εγκαταστάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό, σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό να διατυπωθούν προτάσεις για παρεμβάσεις μέσω του Ο.Σ.Κ., γενικότερα, και σχέδια πρωτοβουλιών για τη χρησιμοποίηση αυτών των χώρων .
  • Σχεδιασμός και οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα.
  • Είσοδος των αθλητών, πρωταθλητών και ολυμπιονικών στα σχολεία.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Ιωαννίδη στους χώρους άθλησης. «Θέλουμε να αναπτύξουμε τους ‘αθλοχώρους’», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Αθλητισμού. «Γνωρίζουμε πως όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα υστερούν σε χώρους άθλησης. Οι γονείς, ειδικά οι οικονομικά ασθενέστεροι, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν για να στείλουν τα παιδιά τους να αθληθούν. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε τις παλιές ‘αλάνες’ που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, να προετοιμάσουμε τα σχολεία, έτσι ώστε όταν το απόγευμα έχει τελειώσει το μάθημα να είναι οι χώροι που οργανωμένα πλέον θα μπορούν τα παιδιά να γυμνάζονται, να μαθαίνουν διάφορα αθλήματα, να ασκούνται, και να είναι κατά συνέπεια εύκολο πλέον για τον κάθε γονιό να συνοδεύσει το παιδί του σε αθλητικό χώρο στην ίδια του τη γειτονιά».
 
 
Τέλος, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, τόνισε ότι το ΥΠΕΠΘ φιλοδοξεί να υλοποιήσει «τη συνεργασία αυτή  παραγωγικά και αποδοτικά, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα της Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό θα αντιμετωπιστούν θέματα, όπως της επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, της φύλαξής τους και της παρουσίας, εκτός των γυμναστών, και άλλων εκπαιδευτικών».
 

22-4-2010


ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νέα ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, διόρισαν οι υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία μεταξύ άλλων συνεργάζεται με τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις, τους Συλλόγους Γονέων, τα σωματεία, τις αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. αθλητικές ομοσπονδίες.

Ειδικότερα η νέα διοίκηση αποτελείται από τα εξής 11 μέλη:

1. Μουντάκης Κων/νος του Μιχαήλ, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως Πρόεδρος.

2. Κρίκος Ιωάννης του Κων/νου, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Διδάκτωρ Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού, Υπάλληλος ΓΓΑ, ως Αντιπρόεδρος.

3. Παταβούκας Κων/νος του Σωτηρίου, Ολυμπιονίκης, ως Μέλος.

4. Χαριτωνίδης Κων/νος του Ιωάννου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ, ως Μέλος.

5. Δασκαλάκης Στυλιανός του Ανδρέα, Προϊστάμενος Δ/νσης Φυσικής Αγωγής ΥΠΔΒΜΘ, ως Μέλος.

6. Καποδίστριας Αλέξανδρος του Αναστασίου, Διδάκτωρ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως Μέλος.

7. Ζήκος Ιωάννης του Κων/νου, Διδάκτωρ Φυσικής Αγωγής, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής, ως Μέλος.

8. Κάκκος Βασίλειος του Βασιλείου, Διδάκτωρ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Υπάλληλος ΓΓΑ, ως Μέλος.

9. Καρυοφύλλη Ιωάννα του Γεωργίου, Υπάλληλος ΓΓΑ, ως Μέλος.

10. Κοτσολάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Υπάλληλος ΓΓΑ, ως Μέλος.

11. Ρήγας Απόστολος του Νικολάου, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Τεχνικός Σύμβουλος Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, Υπάλληλος ΓΓΑ, ως Μέλος.

Γραμματείς της ανωτέρω Επιτροπής ορίζονται οι:

1. Σταμπουλή Άννα του Ευστρατίου υπάλληλος ΓΓΑ.
2. Καρβελά Αικατερίνη του Νικολάου, Διοικητική Υπάλληλος της Κ.Υ του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Η Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό και συντονιστικό χαρακτήρα και λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο της παρέχει τη σχετική διοικητική υποστήριξη.

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει μία τουλάχιστον φορά το μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της για να εξετάσει θέματα της αρμοδιότητάς της. Την Επιτροπή μπορεί να συγκαλέσει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού, προκειμένου να συζητηθούν επίκαιρα και επείγοντα και να εκφραστεί σχετική γνώμη.
2. Στις πρώτες συνεδριάσεις της η Επιτροπή καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.
3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα οκτώ (8) τουλάχιστον Μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Η μη υπόδειξη εκπροσώπου από κάποιο φορέα θεωρείται απουσία του Μέλους αυτού και δεν εμποδίζει τη λειτουργία της Επιτροπής, εφόσον βέβαια γίνεται απαρτία.
4. Έδρα της Επιτροπής είναι η Αθήνα. Η Επιτροπή μπορεί να συγκαλείται και σε άλλες πόλεις, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο και επωφελές.

Η Επιτροπή:

Α) μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της εκπροσώπους φορέων, ειδικούς αθλητικούς παράγοντες ή οποιονδήποτε άλλο κρίνει ότι συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού της.

Β) συνεργάζεται με τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις, τους Συλλόγους Γονέων, τα σωματεία, τις αναγνωρισμένες από τη Γ.Γ.Α. αθλητικές ομοσπονδίες.

Γ) μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια για την προβολή συγκεκριμένων ειδικότερων ή γενικότερων πτυχών της δραστηριότητάς της.

Η Επιτροπή συντάσσει κάθε έξι (6) μήνες έκθεση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υφυπουργό Πολιτισμού αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού στην οποία καταγράφει τα πεπραγμένα της και εντοπίζει τις δυσκολίες συντονισμού.

Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, των Μελών και των Γραμματέων της Επιτροπής θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3833/2010, ΦΕΚ 40 τ. Α΄/15−3−2010.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

 


Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία


H ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής και των Ολυμπιακών Αξιών στις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, αποφασίστηκε στη σημερινή σύσκεψη μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας και του υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Ιωαννίδη προχωράτε σε συγκεκριμένα προγράμματα άμεσα; Επεκτείνετε τα ήδη υπάρχοντα; Πρακτικά πώς;

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Πρακτικά εφόσον γίνουν οι μελέτες θα δημιουργήσουμε καινούρια προγράμματα, τα οποία όμως θέλουν χρόνο, πρέπει να περάσουν μέσα από τα αρμόδια όργανα, δηλαδή ότι έχει σχέση με το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να πάει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Θέλουμε να αναπτύξουμε τους «αθλοχώρους». Γνωρίζουμε πως όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα υστερούν σε χώρους άθλησης. Οι γονείς ειδικά οι οικονομικά ασθενέστεροι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν για να στείλουν τα παιδιά τους. Εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε τις παλιές αλάνες που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, να δημιουργήσουμε τα σχολεία όταν το απόγευμα έχει τελειώσει το μάθημα να είναι οι χώροι που οργανωμένα πλέον θα μπορούν τα παιδιά να γυμνάζονται, να μαθαίνουν διάφορα αθλήματα, να είναι εύκολο πλέον για το γονιό στη γειτονιά του να το πάει το παιδί.

Να υπάρχει η επίβλεψη η σωστή από ανθρώπους, εξειδικευμένους και θέλουμε γενικά το παιδί να έχει μία ισορροπία μεταξύ του πνεύματος και του σώματος και αυτό για να γίνει μπορεί να γίνει μόνο μέσω του Υπουργείου Παιδείας.

Και επειδή και οι δύο εδώ και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός έχουν ευρύτητα πνεύματος, ο Πρωθυπουργός έχει πει οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε να το κάνουμε για τα παιδιά μας, επομένως πρέπει να υλοποιούμε αυτές τις παραινέσεις, για να μην πω εντολές και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και υπάρχει πλήρης ανταπόκριση. Έχουμε αυτή ην επιτροπή η οποία είναι κοινή. Θα πάρει περισσότερες αρμοδιότητες, θα καταγράψει σε όλη τη χώρα την κατάσταση που βρίσκονται όλα τα σχολεία και είμαστε διατεθειμένοι να διορθώσουμε και τυχόν ελλείψεις, ώστε να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα, το οποίο θα είναι ολότελα για τα παιδιά μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή υπάρχει ένα ζήτημα φύλαξης στα σχολεία αν είναι να λειτουργούν και τις απογευματινές ώρες με αυτό τον ωραίο τρόπο που περιγράψατε και στο παρελθόν έχουν υπάρξει κάποια ζητήματα σε σχέση με αυτό.

Α. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε τη συνεργασία μας ως παραγωγική και αποδοτική, με συγκεκριμένα στοχοχρονοδιαγράμματα της επιτροπής, μεταξύ των οποίων θα αντιμετωπιστούν και αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή ζητήματα επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων, ζητήματα φύλαξης, παρουσίας εκπαιδευτικών πέρα των γυμναστών που ενδεχομένως είναι απαραίτητοι, για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Αυτό στο οποίο συμφωνήσαμε με την επιτροπή και επιμένουμε, είναι ο προγραμματισμός της δράσης να είναι συγκεκριμένος, έτσι ώστε οι αποφάσεις είτε αυτές είναι διοικητικού χαρακτήρα, είτε είναι νομοθετικές πρωτοβουλίες, να μπορούν να επιτευχθούν γρήγορα, έγκαιρα, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Προβλέπετε και επιπλέον προσλήψεις.

Α. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Εμείς αναμένουμε τις εισηγήσεις της επιτροπής και ακολούθως η πολιτική ηγεσία θα πάρει τις αποφάσεις της.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κάποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει για το πότε περίπου.

Α. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: Σήμερα είναι η πρώτη συνεδρίαση. Σήμερα περιμένουμε μετά την πρώτη μας επικοινωνία την πρώτη σύνταξη εισηγήσεως από την επιτροπή προς την πολιτική ηγεσία και των δύο Υπουργείων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Την υπόθεση με το περίφημο dvd με την υπόθεση Ζαχόπουλου και όλα αυτά που απασχολούν τον κόσμο.

Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ: Ακούστε, εμείς στην επικαιρότητα δεν εγκλωβιζόμαστε. Προσπαθούμε με θετικές πρωτοβουλίες να διαμορφώνουμε επικαιρότητα η οποία θα είναι ανταποδοτική για την κοινωνία και θα δημιουργεί αυτοπεποίθηση και ελπίδα στους Έλληνες. Ευχαριστούμε πολύ.

Πηγή: http://www.esos.gr/82/deyterovathmia/stilianidis-16-1-2008.htm


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Φ.Α. & Κοινοβούλια
(Ελληνική κ΄Ευρωπαϊκή Βουλή)

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στην ΕΚΠ/ΣΗ
Εισαγωγή
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007
Αιτιολογική Εκθεση από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.
Εισηγητής: Pal Schmitt
Συζήτηση της έκθεσης του Pal Schmitt στην Ευρωβουλή με θέμα:
Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση.
Pal Schmitt: Ευρωβουλευτής και Ολυμπιονίκης
Αναλυτικά στο site της Ευρωβουλής:
-Άρθρο: "Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας"
-Φάκελος: "Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!"
-Συνέντευξη του Pál Schmitt, πρώην χρυσού ολυμπιονίκη στην ξιφασκία και νυν ευρωβουλευτή
-Ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
-Άρθρο: "Αυξάνονται οι ανησυχίες για την παχυσαρκία στην Ευρώπη"
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων"
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ευαγγελία Τζαμπάζη

(Ευρωβουλευτής)
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων".
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christa Prets (Ευρωβουλευτής)
Η δράση της ΕΕ στο πεδίο της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων του Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (EYES) 2004
Η διαδρομή του θέματος (δυστυχώς, μόνο στα Αγγλικά)
Δόθηκε η εκκίνηση σε μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του αθλητισμού,
14-05-2008, Συντάκτης Εκθεσης Επιτροπής: Mανώλης Mαυρομμάτης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
(7/1/2008), Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το «ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση» (ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου) και Απάντηση του Υπουργού κ. Ευρ. Στυλιανίδη στην ερώτηση
(29/2/2008), Καραμανλής, Παπανδρέου για την εκπαίδευση στη Βουλή (Δαπάνες, Σύστημα εξετάσεων, Φροντιστήρια, Υποδομές, Μεταθέσεις-Διορισμούς κ.λπ.)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ κ' ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό - συζήτηση εξαιτίας της έκθεσης του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία"
Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία
Πράσινο βιβλίο για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-2013
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό (1 Δεκεμβρίου 2005)
Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας (Δημόσια υγεία - 09-02-2007)

Φ.Α. & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ...
Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία
 
16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή,
Εισηγήσεις αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΕΠΘ για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φ.Α.

 

Φ.Α. & UNESCO

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Υπεγράφη η συμφωνία -μεταξύ UNESCO και Υφυπ. Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδη- για τη σύσταση του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.