.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

 

Αθήνα 18 / 6 / 2008
Αριθ. Πρωτ. 78799 /Γ4
ΦΕΚ 1221/1-7-2008 τ.Β’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γεν. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες : Δημ. Κερερές
Τηλ. 210-3443516
Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ 15180 Μαρούσι
Αριθμός Γραφείου: 1076
E_mail: phys3@ypepth.gr
Α Π Ο Φ Α Σ Η


ΘΕΜΑ: <<ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009>>
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/30-09-85) <<Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης>> όπως ισχύει
2. τις διατάξεις της παρ.6 της αριθ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 21/Β/17-01-1990) που κυρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν.1894/90 (Φ.Ε.Κ. 110/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 51 του άρθρου 14 του Ν.2817/2000(ΦΕΚ 78 τ. Α΄ 14-03-2000) «εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»
3. Την αριθμ. 891/Γ4/28-9-2000 (ΦΕΚ 1258 τ. Β’ 18-10-2000) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Πολιτισμού & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων <<Ίδρυση και Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (Τ.Α.Δ) διαδικασία επιλογής και παραμονής μαθητών-τριών στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ)>>.
4. Την αριθμ. 1206/Γ4/16-06-1995 (ΦΕΚ 581 τ. Β’ 4-7-1995) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Πολιτισμού & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων <<Ίδρυση και Λειτουργία των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείων (Ε.Τ.Α.Δ) διαδικασία επιλογής και παραμονής μαθητών-τριών στα Αθλητικά Τμήματα.
5. Την με αριθμ. Υ251/28-09-2007 (ΦΕΚ.1944/τ.Β’/1-10-2007) Απόφαση του Πρωθυπουργού & Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων <<καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων>>
6. Την αριθμ.23/27-05-2008 πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων(Κ.Ε.Α.Τ) με την οποία εισηγήθηκε την «Ίδρυση – Προσθήκη – Αναστολή – Κατάργηση Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης(Τ.Α.Δ.) και Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης(Ε.Τ.Α.Δ.) ».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε και σε βάρος των πιστώσεων της Κ.Ε.Α.Τ που προέρχεται από τον ειδικό λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ιδρύουμε Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ) & Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ) ως ακολούθως:
   

ΝΟΜΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΛΗΜΑ

 
 

ΑΘΗΝΑΣ Δ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10ο

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10ο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10ο

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 10ο

ΠΑΛΗ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 1ο

ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 1ο

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 1ο

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 

 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 7ο

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 7ο

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ 7ο

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1ο

ANTIΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

 

ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 1ο

ΠΑΛΗ

 

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΠΩΝ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΠΩΝ

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΠΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΠΩΝ

ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΙΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

 

2. Προσθέτουμε νέα αθλήματα σε  Τ.Α.Δ & Ε.Τ.Α.Δ  που ήδη λειτουργούν ως ακολούθως:

 

 

ΝΟΜΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΛΗΜΑ

 
 

ΑΘΗΝΑΣ Α

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 1ο

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 3ο

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 10ο

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 2ο

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΣΕΡΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΛΛΑΤΙΔΕΙΟ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1ο

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ

 

 

3. Αναστέλλουμε Τάξεις  Τ.Α.Δ. ως ακολούθως:

3.1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ Β’ ΤΑΞΗΣ

ΝΟΜΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΛΗΜΑ

 
 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΑΡΤΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α.ΛΙΟΣΙΩΝ 1ο

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΑΧΑΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5ο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2ο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3ο

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΛΕΣΒΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 8ο

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2ο

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

 

3.2 ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ

 

ΝΟΜΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΛΗΜΑ

 
 

ΑΘΗΝΑΣ Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 4ο

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 3ο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 3ο

ΤΖΟΥΝΤΟ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ  2ο

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  2ο

ΚΛΑΣΙΚΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  2ο

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 

 

4.Καταργούμε τμήματα  Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΘΛΗΜΑ

ΑΘΗΝΑΣ Α

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 8ο

ANTIΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3ο

ANTIΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4ο

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΑΘΗΝΑΣ Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2ο

ANTIΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2ο

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2ο

ΠΥΓΜΑΧΙΑ

 

ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΑΣ Δ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3ο

ANTIΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1ο

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1ο

ΠΑΛΗ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 2ο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΑΧΑΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5ο

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5ο

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΟΥ 2ο

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4ο

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4ο

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΔΡΑΜΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΜΗΣ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΜΗΣ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7ο

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛ/ΡΙΑΣ 10ο

ANTIΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ 2ο

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

 

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛ/ΡΙΑΣ 4ο

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ANTIΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9ο

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ  2ο

ANTIΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ  2ο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ  2ο

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6ο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6ο

ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4ο

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1ο

ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ 8ο

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΠΑΛΗ

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1ο

ANTIΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1ο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
 

Πίνακας αποδεκτών:
1) Διευθύνσεις Β/βάθμιας Εκπ/σης
2) Γραφεία Φυσικής Αγωγής
Εσωτερική διανομή:
1) Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε & Δ.Ε
2) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής

 


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)