.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ:
  Από Δ/νση Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ (Γ4/49722/14-05-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.):
Υπενθύμιση για την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ατομικό Δελτίο Υγείας (A.Δ.Υ.)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 

Αθήνα 14 / 05 / 2007
Αριθ. Πρωτ. 49722../Γ4

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & ∆.Ε.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Μαρία

 

 

ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς ∆/ντες,
2. Σχολικούς Συ΅βούλους ΠΕ 11
3. ∆/ντες Α/΅ιας καιΒ/΅ιας Εκπ/σης.
4. Προϊστα΅ένους Γραφείων Φυσικής Αγωγής των Νο΅αρχιών  

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΜΥ ή ΑΔΥΜ)

Περισσότερα:

«Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
(Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος
2015-16 για φοίτηση στις
Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας»
Σχηματισμός Τριμελούς Επιτροπής για την Απαλλαγή μαθητή από το μάθημα της Φ.Α.

- To ΑΔΥΜ ΩΣ
 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2015-16
(Αρ. Πρωτ.Φ.6/1094/80261/Δ/20-5-2015, ΘΕΜΑ:«Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) από το σχ. έτος 2015-16 για φοίτηση στις Σχολικές Μονάδες Π.Ε. της χώρας»)

 - ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Σε εφαρμογή του νόμου 4229/2014, άρθρο 11, παρ. 2

2014, ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Aριθμ. απόφ. Φ.6/304/75662/Γ1 (4)
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (
Α.Δ.Υ.Μ.).

---------------
 σε μορφή .pdf
ΕΔΩ

(ΤΒ, Αρ. Φύλλου 1296 21 Μαΐου 2014)
Συγκρότηση κλιμακίων ιατρών για διευκόλυνση των διαδικασιών χορήγησης Πιστοποιητικών Υγείας για εξυπηρέτηση εγγραφής των μαθητών στις δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπλήρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
(Αρ. πρωτ. :Υ3γ/ΓΦ13.1 /Γ.Π/οικ.28090, 21-03-2013)
---------------
 σε μορφή .pdf ΕΔΩ

 
Υπενθύμιση για την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Γ4/49722/14-05-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.)  σε adobe εδώ//  Ίδια εγκύκλιος και η 47671/Γ4/15/05/2006
- Καθορισμός τύπου, περιεχομένου και τρόπου ενημέρωσης του Ατομικού Δελτίου Υγείας (58410/Γ4/14-06-2005 ΥΠΕΠΘ) -ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (δείτε σε μορφή adobe το ΦΕΚ 859, τ.Β723-6-2005 εδώ)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ // Περιέχει παλαιότερες εγκυκλίους όπως σχετικά με την εξάμηνη ισχύ του ΑΔΥ σε Σχολ. Πρωταθλήματα (14-8-1998 Γ4/1218)
Οδηγίες για την Συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας
Υπουργείο Υγείας: Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας
(Α10725/14-11-1989)
Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, 4/10/2004, Οδηγίες ΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ για:
Νηπιαγωγείο (word ή adobe)
,
Δημοτικό: (word ή adobe),
Γυμνάσιο: (word ή adobe), 
Λύκειο: (word ή adobe),
ΤΕΕ:
 (word ή adobe)

www.fa3.gr
Ιστοσελίδα Αθ. Διονυσόπουλου, Σχολικού Συμβούλου Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)

 

Θέμα: «Υπενθύμιση για την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ατομικό Δελτίο Υγείας (A.Δ.Υ.)»

Έχοντας υπόψη την αρ. 58410 /Γ4/14-06-2005 (ΦΕΚ 859, τ.Β723-6-2)05) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σας υπενθυμίζουμε ότι:

1. Τα έντυπα και το συνοδευτικό υλικό (Υπουργική Απόφαση και Διευκρινίσεις) του Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.) βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. http://survey.sch.gr σε
ειδική περιοχή που ονομάζεται «Ατομικά Δελτία Υγείας» και αναρτώνται στην πρώτη σελίδα. Στην ιστοσελίδα θα βρείτε έντυπα Α.Δ.Υ. για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το
Λύκειο, και το Τ.Ε.Ε..

2.   Για την αποφυγή προβλημάτων και καθυστέρησης κατάθεσης του Α.Δ.Υ. το έντυπο θα παραδίδεται στο γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή - τριας μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και θα κατατίθεται στο Δ/ντη της σχολικής μονάδας με την έναρξη του σχολικού έτους. Σε περίπτωση που ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή - τριας αδυνατεί να προσέλθει για την παραλαβή του εντύπου, το Α.Δ.Υ. θα παραδίδεται στο μαθητή ή στη μαθήτρια.

3.  Οι μαθητές - τριες που έχουν καταθέσει το Α.Δ.Υ. τα προηγούμενα χρόνια και εμπίπτει στα χρονικά όρια που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση δεν χρειάζεται να προσκομίσουν καινούργιο Α.Δ.Υ.

4. Να τηρηθεί το απόρρητο όπως αυτό προβλέπεται από τη σχετική απόφαση.

5. Να συγκροτηθούν οι τριμελείς επιτροπές από την αρχή του σχολικού έτους.

6. Σε περίπτωση που μαθητής ή μαθήτρια χάσει σχολική χρονιά, πρέπει να καταθέσει καινούργιο Α.Δ.Υ. μετά την πάροδο των δύο (για το Δημοτικό) ή τριών (για Γυμνάσια και Λύκεια)
σχολικών ετών.

7. Οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων πρέπει να φροντίζουν έτσι ώστε να τηρούνται αυστηρά οι ημερομηνίες παράδοσης και κατάθεσης των Α.Δ.Υ. Στη περίπτωση αλλαγής σχολείου π.χ. από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο να μεριμνούν ώστε να δίνεται το αντίστοιχο ΑΔΥ της βαθμίδας που θα φοιτήσουν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΟΥΒΕΛΗΣΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2018+
Αποποίηση Ευθύνης

14444444

1

Δ/ΝΣΗ Φ.Α. ΥΠΕΠΘ

ΕΡΓΟ της Δ/ΝΣΗΣ Φ.Α.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Επιλογή Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ -Πίνακας,
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2007-08
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
Εγκύκλιοι σχετικά με τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων ΤΑΔ-ΕΤΑΔ
2008-09:
Οδηγίες Υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (2008-09)
ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ (για το 2008-09)
Κριτήρια - Διαδικασία και Όργανα Επιλογής των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, (για το 2008-09)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 (ανά άθλημα)
Απόφαση 64114/Γ4/27-12-10 τοποθέτησης μονίμων για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ 2010-11 (ανά περιοχή)

   KEAT :

Οκτ.2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ)
Συγκρότηση ΚΕΑΤ - αριθμός μελών - λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης.
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(112843 / Γ4)
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
ΚΟΕΣΑ και ΟΕΣΑ: Επιτροπές Οργάνωσης Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων.
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
Πανελλήνια Ρεκόρ Στίβου:
-
Ανδρών

- Γυναικών
- Εφήβων
ΣΕΓΑΣ
2014, ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (Aριθμ. απόφ. Φ.6/304/75662/Γ1 (4)
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (
Α.Δ.Υ.Μ.).

---------------
 σε μορφή .pdf
ΕΔΩ
(ΤΒ, Αρ. Φύλλου 1296, 21 Μαΐου 2014)
Ατομικά Δελτία Υγείας:
Απόφαση 2 Υπ/ργων, Οδηγίες για 2005-06
ΑΘΛΗΤ. ΧΩΡΟΙ, ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΣΠΟΡ κλπ
Αναζητήστε εδώ κάθε αθλητικό Σύλλογο ή Αθλημα σε όλη την Ελλάδα
Κολυμβητήρια
Καταγραφή και Χρήση Αθλητικών Χώρων για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
Γραφεία Φ.Α. (σε όλη την Ελλάδα)
Οι νέοι Προϊστάμενοι Φ.Α. (Οκτ. 2007)