Αίνιγμα: ερώτημα ή πρόβλημα, διατυπωμένο συνήθως έμμετρα, με σκόπιμη ασάφεια, παρομοιώσεις ή μεταφορές, με τρόπο που να διασκεδάζει και να ασκεί τη σκέψη στην προσπάθεια να αποκρυπτογραφηθεί το κρυμμένο νόημα της παραπλανητικής διατύπωσης. ΕΙΣΟΔΟΣ