Γνωμικό: σύντομη και περιεκτική διατύπωση, με αποφθεγματικό και διδακτικό χαρακτήρα.
ΕΙΣΟΔΟΣ