Γρίφος: ασαφής και δυσνόητη διατύπωση που περιβάλλεται από μυστήριο και είναι δύσκολο να εξηγηθεί ή να ερμηνευθεί λογικά.
 ΕΙΣΟΔΟΣ