Παροιμία : σύντομο λαϊκό  απόφθεγμα (έμμετρο ή πεζό) που εκφράζει αλληγορικά ή σκωπτικά μια αλήθεια και που αποτελεί προϊόν μακρόχρονης πείρας και λέγεται για να παραδειγματίσει, να διδάξει ή να σχολιάσει μια κατάσταση. ΕΙΣΟΔΟΣ