.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ για τα ΤΕΦΑΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 7 Μαΐου 2008

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 19-6-2008 μέχρι και την Παρασκευή 27-6-2008.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι:

α) με δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) με ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή ιδιώτη γιατρό εφόσον βεβαιώνεται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωσή του ότι στον τόπο διαμονής του δεν υπάρχει γιατρός του δημοσίου αντίστοιχης ειδικότητας.
γ) με το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

Α' Αθήνας (Διεύθυνση και 7ο Γραφείο), Β' Αθήνας (Διεύθυνση και 1ο Γραφείο), Γ' Αθήνας (Διεύθυνση και 3ο Γραφείο), Διεύθυνση Δ' Αθήνας, Διεύθυνση Πειραιά, Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα), Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη), Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη), Διεύθυνση Ηρακλείου, Διεύθυνση Ιωαννίνων, Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση και 3ο Γραφείο), Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Καβάλας, Διεύθυνση Κοζάνης, Διεύθυνση Λάρισας, Διεύθυνση Τρικάλων και Διεύθυνση Φθιώτιδας (Λαμία).

Σημειώνεται ότι στα εξεταζόμενα αγωνίσματα περιλαμβάνεται προαιρετικά και η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο). Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ. Επειδή, στα Τρίκαλα και στη Λαμία δεν υπάρχει κολυμβητήριο των 50μ. το αγώνισμα αυτό δεν θα διεξαχθεί στις πόλεις αυτές, κατά συνέπεια οι υποψήφιοι των περιοχών αυτών που επιθυμούν να εξεταστούν και στην κολύμβηση, πρέπει και στα τρία (3) αγωνίσματα να προσέλθουν για δοκιμασία στην επιτροπή της Λάρισας.

Η Επιτροπή που εδρεύει στο νομό Έβρου λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ., την ημέρα που θα ορισθεί η διεξαγωγή του σχετικού αγωνίσματος θα μεταφερθεί στο νομό Ροδόπης (Κομοτηνή) όπου υπάρχει κολυμβητήριο 50μ. Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Νομού Έβρου θα ανακοινώσει έγκαιρα στα Λύκεια της Θράκης τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής του αγωνίσματος της κολύμβησης προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Επίσης λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. και στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τα κατά τόπους Γραφεία Φυσικής Αγωγής.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 20-6-2008 μέχρι 27-6-08, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν και η οικεία Επιτροπή οφείλει να ορίζει διαφορετική ημέρα εξέτασης, από αυτή του ειδικού μαθήματος.

Τα αγωνίσματα και ή βαθμολογική κλίμακα των αντιστοίχων επιδόσεων είναι:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

ΔΡΟΜΟΙ 200μ.

ΑΛΜΑΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(βάρος σφαίρας 4κ.)

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
(50 μ. ελεύθερο)

20

Μέχρι

26"5

5.15μ.

και άνω

11.00μ.

και άνω

έως

31"0

19

26"6 -

27"

5.14μ.

- 5.00μ.

10.99μ.

-10.60μ.

31"1

- 32"0

18

27" 1 -

27"5

4.99μ.

- 4.85μ.

10.59μ.

- 10.20μ.

32Ί

- 33"0

17

27"6 -

28"

4.84μ.

- 4.70μ.

10.19μ.

- 9.80μ.

33Ί

- 34'Ό

16

28''1 -

28"5

4.69μ.

- 4.55μ.

9.79μ.

- 9.40μ.

34Ί

- 35"0

15

28"6 -

29"

4.54μ.

- 4.40μ.

9.39μ.

- 9.00μ.

35"1

- 36"0

14

29''1 -

29"5

4.39μ.

- 4.25μ.

8.99μ.

- 8.60μ.

36" 1

- 37"0

13

29"6 -

30"

4.24μ.

-4.10μ.

8.59μ.

- 8.20μ.

37" 1

- 38"0

12

30Ί -

30"5

4.09μ.

- 3.95μ.

8.19μ.

- 7.80μ.

38"1

- 39"0

11

30"6-

31"

3.94μ.

- 3.80μ.

7.79μ.

- 7.40μ.

39"1

- 40"0

10

31"1 -

31"5

3.79μ.

- 3.65μ.

7.39μ

- 7.00μ.

40Ί

-41"0

9

31"6-

32"

3.64μ.

- 3.50μ.

6.99μ.

- 6.60μ.

41Ί

- 42"0

8

32" 1 -

32"5

3.49μ.

- 3.35μ.

6.59μ.

- 6.20μ.

42Ί

- 43"0

7

32"6 -

33"

3.34μ.

-3.20μ.

6.19μ.

- 5.80μ.

43" 1

- 44"0

6

33"1 -

33"5

3.19μ.

- 3.05μ.

5.79μ.

- 5.40μ.

44" 1

- 45"0

5

33"6 -

34"

3.04μ.

- 2.90μ.

5.39μ.

- 5.ΟΟμ.

45Ί

- 46"0

4

34Ί -

34"5

2.89μ.

- 2.75μ.

4.99μ.

- 4.60μ.

46"1

- 47"0

3

34"6 -

35"

2.74μ.

- 2.60μ.

4.59μ.

- 4.20μ.

47"1

- 48"0

2

35"1 -

35"5

2.59μ.

- 2.45μ.

4.19μ.

- 3.80μ.

48"1

- 49"0

1

35"6 -

36"

2.44μ.

- 2.30μ.

3.79μ.

- 3.40μ.

49"1

- 50"0

0

36"1και άνω

2.29μ.

και κάτω

3.39μ.

και κάτω

50Ί

και άνω

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ

ΔΡΟΜΟΣ 400μ.

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
(βάρος σφαίρας 6κ.)

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
(50 μ. ελεύθερο)

20

μέχρι

52"

6.20μ.

και άνω

14μ. και άνω

μέχρι

-29"

19

52Ί -

52"5

6.19μ.

- 6.05μ.

13.99μ

- 13.60μ.

29" 1 -

30"0

18

52"6 -

53"

6.04μ.

- 5.90μ

13.59μ

-13.20μ.

30Ί -

31"0

17

53Ί -

53"5

5.89μ.

- 5.75μ.

13.19μ

- 12.80μ.

31Ί -

32"0

16

53"6 -

54"

5.74μ.

- 5.60μ.

12.79μ

- 12.40μ.

32Ί -

33"0

15

54"1 -

54"5

5.59μ.

- 5.45μ.

12.39μ

- 12.00μ.

33" 1 -

34"0

14

54"6 -

55"

5.44μ.

- 5.30μ.

11.99μ

-11.60μ.

34"1 ·

35"0

13

55Ί -

55"5

5.29μ.

-5.15μ.

11.59μ

-11.20μ.

35Ί -

36"0

12

55"6 -

56"

5.14μ.

5.00

11.19μ.

- 10.80μ.

36Ί -

37"0

11

56Ί -

56"5

4.99μ.

- 4.85μ.

10.79μ.

- 10.40μ.

37"1 -

38"0

10

56"6 -

57"

4.84μ.

- 4.70μ.

10.39μ

- ΙΟ.ΟΟμ.

38"1 -

39"0

9

57Ί ·

57"5

4.69μ.

-4.55μ.

9.99μ

- 960μ.

39"1 -

40"0

8

57"6 -

58"

4.54μ.

- 4.40μ.

959μ

- 9.20μ.

40Ί -

41''0

7

58Ί -

58"5

4.39μ.

-4.25μ.

9.19μ

- 8.80μ.

41 "1 -

42''0

6

58"6 -

59"

4.24μ.

·4.10μ.

8.79μ

- 8.40μ.

42" -

43"0

5

59"1 -

59"5

4.09μ.

- 3.95μ.

8.39μ

- 8.ΟΟμ.

43'' -

44''0

4

59"6 -

60"

3.94μ.

- 3.80μ.

7.99μ

- 7.60μ.

44"1 -

45"

3

60"1 -

60"5

3.79μ.

- 3.65μ.

7.59μ

- 7.20μ.

45"1 -

46'0

2

60"6 -

61"

3.64μ.

- 3.50μ.

7.19μ

- 6.80μ.

46"1 -

47''0

1

61 Ί ·

61 "5

3.49μ.

-3.35μ.

6.79μ

- 6.40μ.

47" 1 -

48"0

0

61 "6 και άνω

3.34μ.

και κάτω

6.39μ

και κάτω

48"1 και άνω |

    Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων.

ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής (από 13 Αυγ..2007)
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2007
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Σχολικά Πιλοτικά Προγράμματα της Πράξης "Εφαρμογή Προγραμμάτων που προωθούν την Ισότητα στην Κοινωνία - Καλλιπάτειρα"
Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
 

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα