.

η διαδρομή σου: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Η Φ.Α. στα Κοινοβούλια

16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή,
Εισηγήσεις αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΕΠΘ για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φ.Α.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑθήνα, 18 Μαΐου 2008

16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή

Εισηγήσεις αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΕΠΘ για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής


Στο πλαίσιο του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, που διοργάνωσε στην Κομοτηνή υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, συνεδρίασαν, με εντολή του Υπουργού κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, όλες οι αρμόδιες επιτροπές του Υπουργείου, καταθέτοντας ολοκληρωμένες προτάσεις για την αναμόρφωση της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην προσχολική ηλικία καθώς και στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Όπως δήλωσε ο Υπ.Ε.Π.Θ. κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης: «Η συμβολή της επιστημονικής κοινότητας των ΤΕΦΑΑ της χώρας στην πρωτοβουλία αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και στην ενίσχυση της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία είναι καθοριστική. Ο αθλητισμός είναι συνδεδεμένος με την Παιδεία διότι είναι η απάντηση σε μια σειρά από ζητήματα όπως οι εξαρτήσεις, η αποξένωση, η παχυσαρκία, ο παιδικός διαβήτης κ.ά. Οι αξίες του Ολυμπισμού, η ανάδειξη ταλέντων, η σύνδεση του σχολικού με τον σωματειακό αθλητισμό είναι χρέος του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Με τις αποφάσεις της Κομοτηνής ανοίγουμε το σημαντικό αυτό κεφάλαιο, που αφορά τη σύνδεση της Παιδείας με τον Αθλητισμό, προχωρώντας στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις».


Ακολουθούν οι εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών του Υπουργείου για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής:

Οι Επιτροπές του ΥΠΕΠΘ που προσδιορίζουν με τις αποφάσεις τους την εκπαιδευτική πολιτική στο χώρο της Φυσικής Αγωγής για την Α’ και Β’ βαθμίδα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων, Εθνική Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής Παιδείας και Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού), αφού συνεδρίασαν κατ’ εντολήν του Υπουργού κ. Στυλιανίδη στα πλαίσια των εργασιών του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού εισηγήθηκαν στον Υπουργό τις παρακάτω καινοτόμες δράσεις για τη βελτίωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, της οργάνωσης του Σχολικού Αθλητισμού στην Εκπαίδευση και της σύνδεσής του με τον αγωνιστικό αθλητισμό.

1. Σχετικά με τη βελτίωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης οι Επιτροπές του ΥΠΕΠΘ προτείνουν:

Αναμόρφωση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ωρών της Φυσικής Αγωγής.
Στην επόμενη αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών προτάθηκε να εξεταστεί η εισαγωγή αυτοτελούς διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Προσχολική Αγωγή, καθώς και ο επανασχεδιασμός των Ωρολογίων Προγραμμάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της αύξησης των ωρών διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος. Οι παραπάνω Επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας επεσήμαναν την καθολική πια άποψη ότι η τακτική σωματική άσκηση είναι ιδιαίτερα ευεργετική και στην παιδική ηλικία, συμβάλλοντας σημαντικά στη μαθησιακή διαδικασία, αναχαιτίζοντας την παιδική παχυσαρκία και αποβάλλοντας ανθυγιεινές συνήθειες από το σημερινό τρόπο ζωής.
Εισαγωγή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ως μάθημα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Λύκειο.
Με αυτό τον τρόπο οι υποψήφιοι μαθητές για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ θα μπορούν να προπονούνται εξειδικευμένα στα αγωνίσματα του στίβου που εξετάζονται και οι γονείς θα αποφύγουν το σημαντικό κόστος που αναγκάζονται να καταβάλλουν σε προπονητές για την προετοιμασία τους (ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 1500 ευρώ για τρεις μήνες).
Διαρκής Αξιολόγηση και Ανανέωση των Συγγραμμάτων της Φυσικής Αγωγής
Οι Επιτροπές προτείνουν την τακτική αξιολόγηση των συγγραμμάτων Φυσικής Αγωγής που έχουν ήδη καθιερωθεί από το ΥΠΕΠΘ για εκπαιδευτικούς και μαθητές συμπλέοντας με τις κατευθύνσεις του ψηφίσματος Ρ6 ΤΑ ΡΤΟV 0503 Α6-0415/2007 2007/2086(ΙΝΙ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ανανέωσή τους με βάση τις προτεραιότητες που θα θέτει το ανανεωμένο πια αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής, δηλαδή την προαγωγή της υγείας και της δια βίου άσκησης.
Πιλοτική δυνατότητα επιμόρφωσης όλων των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στα σχολεία τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Οι Επιτροπές προώθησαν στον Υπουργό συγκεκριμένη πρόταση διαρκούς επιμόρφωσης των ΚΦΑ μέσω προγράμματος εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Αναλυτικότερα, όσοι ΚΦΑ επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό επιμόρφωσης θα έχουν τη δυνατότητα από το σχολείο τους και με τον εξοπλισμό ενός υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο να είναι σε on lineCentra που θα χρησιμοποιηθεί έχει ήδη αγοραστεί από το ΤΕΦΑΑ του ΔΠΘ και το προσφέρει για τις ανάγκες του προγράμματος. επικοινωνία με τους υπόλοιπους επιμορφωμένους και με τον επιμορφωτή τους, ο καθένας από τους οποίους θα είναι όπου επιθυμεί (στο σπίτι, στο σχολείο κλπ). Συγκεκριμένη μέρα και ώρα θα συντονίζονται σε συγκεκριμένη «εικονική αίθουσα», όπου θα γίνεται η διδασκαλία από τον επιμορφωτή, ενώ παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν μαζί του και με τους υπόλοιπους, να κάνουν ερωτήσεις κλπ. Η διάλεξη επίσης θα μπορεί να καταγράφεται στο σύστημα και θα είναι σε θέση να την ακούσουν ξανά, ή να την παρακολουθήσουν διαφορετική μέρα και ώρα, ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματός τους. Το πρόγραμμα προτείνεται να ξεκινήσει πιλοτικά στην αρχή στο νομό της Ροδόπης και μετά να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το κόστος εφαρμογής του περιορίζεται στην αποζημίωση των επιμορφωτών γιατί το κόστος αγοράς, συντήρησης και λειτουργίας του προγράμματος
Αξιοποίηση των αθλητικών χώρων των σχολικών μονάδων για αθλητικές δραστηριότητες εκτός σχολικού ωραρίου.
Προωθείται από τις Επιτροπές συγκεκριμένη πρόταση για την αξιοποίηση των αθλητικών χώρων των σχολείων από τους μαθητές για να συμμετάσχουν εθελοντικά σε αθλητικές δραστηριότητες σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.

2. Σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης, οι Επιτροπές του ΥΠΕΠΘ προτείνουν:

 Εξορθολογισμό της ίδρυσης και λειτουργίας των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ της χώρας και αναδιαμόρφωση των κριτηρίων, της διαδικασίας και των οργάνων επιλογής των ΚΦΑ
Οι Επιτροπές προτείνουν στον Υπουργό τον εξορθολογισμό της ίδρυσης και λειτουργίας των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ.-Ε.Τ.Α.Δ.) της χώρας, καθώς και την αναδιαμόρφωση των κριτηρίων, της διαδικασίας και των οργάνων επιλογής των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα.
· Δημιουργία on-line συστήματος επεξεργασίας των αιτήσεων-δηλώσεων των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής
Με αυτό τον τρόπο οι Επιτροπές επιδιώκουν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των ενστάσεων που υποβάλλονται από τους υποψηφίους ΚΦΑ στις κατά τόπους Διευθύνσεις, συστηματοποιώντας ακόμη περισσότερο τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.
o Αξιολόγηση διατροφικών συνηθειών, βασικών κινητικών δεξιοτήτων και ποικίλων φυσικών παραμέτρων σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Οι επιτροπές επιδιώκουν με αυτό το πρόγραμμα να ενημερώσουν γονείς και μαθητές για την ανάγκη υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών με σωστή διατροφή και τακτική σωματική άσκηση.

3. Σχετικά με την οργάνωση του Σχολικού Αθλητισμού και των Σχολικών Πρωταθλημάτων, οι Επιτροπές του ΥΠΕΠΘ προτείνουν:

· Αναμόρφωση οργάνωσης και διεξαγωγής εσωτερικού πρωταθλήματος (Α’φάση) κάθε σχολείου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχή κάθε μαθητή τουλάχιστον σε ένα άθλημα. Κάθε σχολείο προτείνεται υποχρεωτικά να οργανώνει τέτοιου είδους αθλητικές δραστηριότητες (είτε ένα πρωτάθλημα όπου θα συμμετέχουν όλες οι τάξεις είτε πρωταθλήματα σε διαφορετικά αθλήματα ανάλογα με τη ζήτηση των μαθητών).
· Διεξαγωγή Β’ φάσης πρωταθλήματος σε επίπεδο Δήμου-Νομού-Περιφέρειας και αναδιάρθρωση ομίλων ομαδικών αθλημάτων με περιστοφή των ομίλων για καλύτερη ισονομία στο πρωτάθλημα.
· Κατάργηση του συστήματος ΝΟΚ ΑΟΥΤ που ισχύει στα πρωταθλήματα και αναμόρφωση της οργάνωσης του πρωταθλήματος της Β΄φάσης έτσι ώστε οι ομάδες να έχουν τη δυνατότητα να παίζουν και άλλους αγώνες κατάταξης για περισσότερη συμμετοχή.
· Εντατικοποίηση και συστηματοποίηση ελέγχου ντόπινγκ στην τελική φάση των σχολικών αγώνων με σκοπό την αποφυγή χρήσης τέτοιων επικίνδυνων για την υγεία και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών από τους μαθητές.
· Καθιέρωση δύο ημερών «αθλητικών επιδείξεων» στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (Χριστούγεννα και στο τέλος της σχολικής χρονιάς), όπου οι μαθητές θα παρουσιάζουν προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων και χορού που θα προετοιμάζουν σε συνεργασία με τον ΚΦΑ.
 

 


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

Φ.Α. & Κοινοβούλια
(Ελληνική κ΄Ευρωπαϊκή Βουλή)

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στην ΕΚΠ/ΣΗ
Εισαγωγή
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007
Αιτιολογική Εκθεση από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας.
Εισηγητής: Pal Schmitt
Συζήτηση της έκθεσης του Pal Schmitt στην Ευρωβουλή με θέμα:
Ο ρόλος του αθλητισμού στην εκπαίδευση.
Pal Schmitt: Ευρωβουλευτής και Ολυμπιονίκης
Αναλυτικά στο site της Ευρωβουλής:
-Άρθρο: "Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας"
-Φάκελος: "Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!"
-Συνέντευξη του Pál Schmitt, πρώην χρυσού ολυμπιονίκη στην ξιφασκία και νυν ευρωβουλευτή
-Ιστοσελίδα της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
-Άρθρο: "Αυξάνονται οι ανησυχίες για την παχυσαρκία στην Ευρώπη"
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων"
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ευαγγελία Τζαμπάζη

(Ευρωβουλευτής)
Γνωμοδότηση "Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων".
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Christa Prets (Ευρωβουλευτής)
Η δράση της ΕΕ στο πεδίο της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού για την αξιοποίηση των επιτευγμάτων του Ευρωπαϊκού Έτους Εκπαίδευσης μέσω του Αθλητισμού (EYES) 2004
Η διαδρομή του θέματος (δυστυχώς, μόνο στα Αγγλικά)
Δόθηκε η εκκίνηση σε μια ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του αθλητισμού,
14-05-2008, Συντάκτης Εκθεσης Επιτροπής: Mανώλης Mαυρομμάτης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
(7/1/2008), Ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασ. Κεγκέρογλου σχετικά με το «ρόλο του αθλητισμού στην εκπαίδευση» (ψήφισμα Ευρωκοινοβουλίου) και Απάντηση του Υπουργού κ. Ευρ. Στυλιανίδη στην ερώτηση
(29/2/2008), Καραμανλής, Παπανδρέου για την εκπαίδευση στη Βουλή (Δαπάνες, Σύστημα εξετάσεων, Φροντιστήρια, Υποδομές, Μεταθέσεις-Διορισμούς κ.λπ.)
ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ κ' ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Λευκή Βίβλος για τον Αθλητισμό - συζήτηση εξαιτίας της έκθεσης του κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας.
ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία"
Ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία
Πράσινο βιβλίο για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-2013
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό (1 Δεκεμβρίου 2005)
Οι Δέκα Εντολές του Κοινοβουλίου κατά της παχυσαρκίας (Δημόσια υγεία - 09-02-2007)

Φ.Α. & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΕΛΠΙΣΤΩΝΤΑΣ...
Ενίσχυση της Φυσικής Αγωγής στα σχολεία
 
16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Κομοτηνή,
Εισηγήσεις αρμοδίων επιτροπών του ΥΠΕΠΘ για την αναμόρφωση του μαθήματος της Φ.Α.

 

Φ.Α. & UNESCO

Φ.Α. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Υπεγράφη η συμφωνία -μεταξύ UNESCO και Υφυπ. Αθλητισμού κ. Ι. Ιωαννίδη- για τη σύσταση του Παρατηρητηρίου για τη Γυναίκα στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.