.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής, Είστε εδώ: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΔΕΙΕΣ (Συγκεντρωτικά)

Δείτε επίσης:
Αδειες Εκπαιδευτικών
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Καθηγητών
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικές Αδειες
Άδειες Δημοσίων Υπαλλήλων του προηγ. Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/99)

αλλά και...
 βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

αδεια ανατροφής τέκνου
 Alfavita.gr : ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

(Μονίμων, αναπληρωτών, ωρομισθίων)

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :
ΣΟΛΩΝ Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ
ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙΕκπαιδευτική Άδεια
Ν. 2986/2002 ΦΕΚ 24 τ.Α΄
Άρθρο 9
Θέματα εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού
1. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός του μηνός Μαίου κάθε έτους μετά από γνώμη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών αδειών, που θα χορηγηθούν για το επόμενο σχολικό έτος στους εκπαιδευτικούς τη ή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και κατανέμεται ο αριθμός αυτός κατά βαθμίδες τη εκπαίδευσης και επιστημονικά αντικείμενα. Για τον καθορισμό αυτόν προηγείται έρευνα Του Κ.Ε.Ε., σε συνεργασία και με άλλους φορείς για τον προγραμματισμό των αναγκών της εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις εξελίξεις των επιστημών και τις υφιστάμενες ανάγκες.
β) Οι εκπαιδευτικοί που έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας υποχρεούνται να υποβάλλουν στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο ή επόπτη των σπουδών τους καθηγητή, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών τους, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που τους ανατέθηκαν, αξιολόγηση της συμμετοχής τους στα προγράμματα, στα οποία έχουν ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της εκπαιδευτικής άδειας. Οι εκθέσεις προόδου εξετάζονται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο εισηγείται την παράταση ή διακοπή της εκπαιδευτικής άδειας.
γ) Μετά τη λήξη της εκπαιδευτική άδειας ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταθέσει στο Κ.Ε.Ε., εντός έτους το αργότερο, τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών και αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής.
δ) Ο εκπαιδευτικό μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας του υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας για χρονικό διάστημα τριπλάσιο του χρόνου της εκπαιδευτική αδείας του και πάντως όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδεια. Για εξαιρετικούς λόγους που ανάγονται στο δημόσιο συμφέρον μπορεί ο εκπαιδευτικός να απαλλαγεί μερικά από την υποχρέωση προσφοράς των υπηρεσιών του στην ίδιο εκπαιδευτική βαθμίδα, με απόφαση του Υπουργού ΕΘνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
ε) Στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των υποχρεώσεων των προηγούμενων περιπτώσεων γ και δ ` επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.
σι) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών στους εκπαιδευτικούς Α΄/βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα κριτήρια επιλογής, η διάρκεια και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στους διατελούντες σε εκπαιδευτική άδεια σε ποσοστό επί των αποδοχών τους εντός των ορίων του άρθρου 58 του ν. 2683/1999. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2683/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α `).
ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, οι προθεσμίες υποβολής τους, τα συλλογικά όργανα που γνωμοδοτούν για τη χορήγηση των αδειών αυτών, οι προθεσμίες, τα κριτήρια κρίσης, αξιολόγηση και επιλογής των υποψηφίων.
Ν. 2683/1999
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Άρθρο 58
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης
11. Για τη συμμετοχή του σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης. Α δεια δεν χορηγείται αν ο υπάλληλος έχει υπερβεί κατά το χρόνο, για τον οποίο ζητείται η άδεια το 50ο` έτος της ηλικίας του ή δεν έχει συμπληρώσει τρία χρόνια πραγματικής υπηρεσίας. Προκειμένου για συμμετοχή σε προγράμματα μετεκπαίδευσης με διάρκεια μικρότερη του έτους, άδεια δεν χορηγείται εάν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του.
2. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται από τον αρμόδιο υπουργό ή από τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο συνεκτιμά τη συνάφεια της μετεκπαίδευσης ή της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το αντικείμενο της υπηρεσίας του, καθώς και την υπηρεσιακή επίδοση, τις γνώσεις και την ηλικία του υπαλλήλου. Ειδικά, προκειμένου περί εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, απαιτείται πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο υπάλληλος.
3. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Υποτροφία από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, διεθνή ή αλλοδαπό ή αλλοδαπή κυβέρνηση για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου συνεκτιμάται για τη χορήγηση της άδειας. Η άρνηση χορήγησης της άδειας πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς.
4. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία. Σε περίπτωση φοίτησης σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκεια δύο (2) ετών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ή τα τέσσερα (4) χρόνια, αντίστοιχα. Καθ` όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης πέραν των πέντε (5) ετών.
5. Ο υπάλληλος, στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης , λαμβάνει τις αποδοχές του. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εσωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες κατά 15%. Μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθούν αποδοχές αυξημένες έως και 75%.
Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Η προσαύξηση των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής.
6. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να ανακαλείται για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του υπαλλήλου πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της, με πράξη του αρμόδιου για τη χορήγησή της οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
7. Μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης ο υπάλληλος υποχρεούται να υπηρετήσει στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι λιγότερο από τρία (3) ούτε μεγαλύτερο από (10) έτη. Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσής του αυτής ο υπάλληλος υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ο οποίος δεν υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της άδειας του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 59
Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους
1. Αδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεωτικά, μετά από αίτηση τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή για να επιλεγούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυ¬χιακών σπουδών, σε αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία.
2. Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμε¬τοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο ε¬σωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρί¬νεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
3. Οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων χορη¬γούνται από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά πε¬ρίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του υπαλλήλου.
Άρθρο 60
Άδειες εξετάσεων
1. Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές.
2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χο¬ρηγείται άδεια δύο (2) ημερών.
Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α΄
Άρθρο 8
Παρ. 4. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται και τοποθετούνται σε θέσεις σχολικών συμβούλων, προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης, συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού και διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών εργαστηριακών κέντρων, στους οποίους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, δεν μπορούν να απομακρυνθούν από την άσκηση των καθηκόντων τους, πριν από την απαλλαγή τους από τα καθήκοντα αυτά, που γίνεται με αίτησή τους.
Δ2/49103/18-05-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση - Παράταση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2005-2006".
Όπως είναι γνωστό, για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 2683/99 (ΦΕΚ19Α΄/9-2-1999), του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ24Α΄/13-2-2002) και του Π. Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1Α΄/3-1-2003).
Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2005-2006, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, κυρίως ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Α. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές.
Α1. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμετοχή σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
1. Προϋποθέσεις
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, όταν:
α) έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας μέχρι και 31-8-2005. Για τη συμπλήρωση της τριετούς πραγματικής υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού στο ΦΕΚ, καθώς επίσης και η υπηρεσία η οποία έχει προσφερθεί σε δημόσια σχολεία της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης με την ιδιότητα i) του προσωρινού αναπληρωτή και ii) του ωρομισθίου εκπαιδευτικού, όπως προκύπτει μετά την αναγωγή των ωρών διδασκαλίας στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας (αρθρο 13, παρ. 44 του Ν.3149/2003-ΦΕΚ 141Α΄/10-6-2003), β) δεν έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους (ημερομηνία γέννησης μέχρι 31-12-1955), εκτός εάν πρόκειται για άδεια διάρκειας μικρότερης του έτους, οπότε ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να έχει υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας του, γ) στην περίπτωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό γνωρίζουν πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας, στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν. Ειδικά για την αγγλική γλώσσα η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται με το πτυχίο Proficiency και για τις άλλες γλώσσες με πτυχίο αντίστοιχο του Proficiency και δ) έχουν υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, εφόσον είναι στελέχη της εκπαίδευσης και τους έχει χορηγηθεί άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, για να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους (άρθρο 8, παρ.4 του Ν.2817/2000-ΦΕΚ78Α΄/14-3-2000).
Προκειμένου το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο να προβεί σε εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών, θα πρέπει η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά να υποβληθούν: α) για παράταση μέχρι 30-6-2005 β) για χορήγηση μέχρι 28-7-2005. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας υποβάλλουν την αίτηση και με τα δικαιολογητικά απευθείας στο οικείο γραφείο ή δ/νση. Οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στο σχολείο που υπηρετούν. Σε περίπτωση όμως που το σχολείο είναι κλειστό λόγω αργιών ή διακοπών και υπάρχει κίνδυνος να εκπνεύσει η προθεσμία απευθύνονται στο γραφείο ή στη διεύθυνση που ανήκουν.
Στους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές χορηγείται από τη νέα θέση μετάθεσης, ακόμη και αν η αίτηση έχει υποβληθεί στην παλιά θέση.
2. Όργανα χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές χορηγείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (άρθρο 14, παρ. 29, εδ. ιζ΄ του Ν. 2817/2000-ΦΕΚ78Α΄/14-3-2000 και άρθρο 1, παρ. 2, εδ. γ΄ της αρ. Φ.353.1./324/105657/Δ1-ΦΕΚ1340Β΄/16-10-2002 υπουργικής απόφασης), μετά από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης κατά περίπτωση (άρθρο 16, παρ. 20 και 22 του Π.Δ. 1/2003- ΦΕΚ 1Α΄/3-1-2003).
3. Χρονική διάρκεια
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές χορηγείται για ένα σχολικό έτος. Εάν ο εκπαιδευτικός επιθυμεί την παράταση της άδειας επανέρχεται με νέα αίτηση παράτασης και πρόσφατα δικαιολογητικά. Αν πρόκειται για φοίτηση σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας δύο (2) ετών, η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη. Αν όμως πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τότε η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.
Καθ` όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, δεν μπορεί να χορηγηθεί σε αυτόν άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές με αποδοχές πέραν των πέντε (5) ετών. Στο χρόνο άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης συμψηφίζεται ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές που τυχόν έχει χορηγηθεί στον εκπαιδευτικό και κατά την υπηρεσία του στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
4. Αποδοχές
Ο εκπαιδευτικός, στον οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, λαμβάνει τις αποδοχές του αυξημένες κατά 15%, εάν πρόκειται για άδεια στο εσωτερικό. Μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθούν αποδοχές αυξημένες έως και 75%. Στους εκπαιδευτικούς που χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό παρέχονται αποδοχές αυξημένες στο διπλάσιο. Το ποσόν της προσαύξησης των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον εκπαιδευτικό στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Ο εκπαιδευτικός δικαιούται επίσης οδοιπορικά έξοδα τα οποία συνίστανται στο εισιτήριο μετάβασης κατά την αρχή της μετεκπαίδευσής του και στο εισιτήριο επιστροφής μετά τη λήξη αυτής, εφόσον το εκπαιδευτικό ίδρυμα βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτή που διαμένει. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με το αρ.2/87661/0022/1-12-99 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Οι αυξημένες αποδοχές καταβάλλονται στους δικαιούχους με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από την οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις.
Διευκρινίζεται ότι στους εκπαιδευτικούς που χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές για το εξωτερικό δεν καταβάλλονται διπλάσιες αποδοχές για το διάστημα που βρίσκονται στην Ελλάδα.
Επίσης επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης, κλ. ΠΕ14-Ιατροί, στους οποίους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές για ειδικότητα, δε δικαιούνται αυξημένες αποδοχές, όπως προκύπτει από το αρ. 2/63195/0022/16-6-2004 έγγραφο της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Ανάκληση - Διακοπή άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μπορεί να ανακαλείται ή να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για εξαιρετικούς λόγους (σοβαροί λόγοι υγείας που εμποδίζουν τον εκπαιδευτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα να ασχοληθεί με τις σπουδές του, άδεια κύησης - λοχείας, απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού, αντικειμενικοί λόγοι που εμποδίζουν τη συνέχιση των σπουδών) ή για λόγους που ανάγονται στην ελλιπή επίδοση του εκπαιδευτικού, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ κατά περίπτωση). Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης των σπουδών και απονομής του τίτλου, προτού να λήξει η άδεια, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει στα καθήκοντά του και υποβάλλει στο ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ κατά περίπτωση σχετική αίτηση με τον αποκτηθέντα τίτλο σπουδών (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για τη διακοπή της άδειας.
6. Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν.2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄/13-2-2002), ο εκπαιδευτικός μετά τη λήξη της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης υποχρεούται:
α) να υπηρετήσει στο δημόσιο για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρία (3) ούτε μεγαλύτερο από δέκα (10) έτη.
β) από το συνολικό χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκε κατά την αρχική χορήγηση της άδειας.
Κατά τη διάρκεια της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να καταθέτει στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου λεπτομερή έκθεση προόδου των σπουδών του στην υπηρεσία του.
Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας, ολικά ή μερικά, ύστερα από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και μετά από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΑΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΠΕ κατά περίπτωση).
7. Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Επίσης τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση ή παράταση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:
7.1. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
ε. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.
7.2. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Θέμα διδακτορικής διατριβής.
δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
στ. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.
7.3. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση του οικείου πανεπιστημιακού τμήματος ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να υποβάλει μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη του προσεχούς σχολικού έτους τη βεβαίωση εγγραφής, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
7.4. Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και του θέματος της διδακτορικής διατριβής.
γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
7.5. Παράταση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
7.6. Παράταση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εξωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση του πανεπιστημίου ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος
δ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
7.7. Παράταση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει τη φοίτησή του. Από τη βεβαίωση πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση του εκπαιδευτικού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
δ. Πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος,
7.8 Παράταση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο εσωτερικό για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Α2. ΄Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης λόγω υποτροφιών
1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποτροφία α) από το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι. Κ.Υ.) ή β) από άλλο ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, αλλοδαπό ή διεθνή, αλλοδαπή κυβέρνηση, για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, (παρ. 3 άρθρο 58 του Ν. 2683/99-ΦΕΚ19Α΄/9-2-1999) δικαιούνται εκπαιδευτική άδεια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας (βλ. Προϋποθέσεις της παρούσας εγκυκλίου). Στην πρώτη περίπτωση η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, ενώ στη δεύτερη συνεκτιμάται η χορήγηση της υποτροφίας για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σχετιζόμενη με το αντικείμενο της υπηρεσίας του υπαλλήλου.
2. Δικαιολογητικά χορήγησης άδειας:
Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της παρούσας εγκυκλίου (βλ. παρ.7) και επιπλέον βεβαίωση υποτροφίας με το χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.
Β. ΄Αδεια χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, περ. Ε΄ του Ν. 1566/1985.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο.
γ. Βεβαίωση σπουδών του πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών του αιτούντος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο μετεκπαιδευόμενος και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.
δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
- Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές
- Αίτηση παράτασης εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές
- Αίτηση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας χωρις αποδοχές

Δ2/12918/07-02-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης και αδειών χωρίς αποδοχές
Σας γνωρίζουμε ότι η αρμοδιότητα για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, καθώς επίσης και αδειών χωρίς αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των §.20,21 και 22 του άρθρου 16 του Π.Δ. 1/2003(ΦΕΚ 1τ.Α΄/ 3-1-03 ανήκει από 3.1.03 στα Ανώτερα Περιφερειακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε).
Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων Β/θμιας εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της περιοχής τους, ??.
Δ2/39703/16-04-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Παράταση της εκπαιδευτικής άδειας, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολ. έτος 2002-2003
Όπως είναι γνωστό με τις πρόσφατες ρυθμίσεις του άρθρου 9 παρ.1 του ν.2986/2002 (Α` 24) καθιερώθηκε νέο νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επειδή τα χρονικά περιθώρια δεν επαρκούν για την έκδοση του προβλεπόμενου από το εδάφιο (στ ) προεδρικού διατάγματος, με το οποίο ουσιαστικά θα ρυθμίζονται τα περισσότερο σημαντικά ζητήματα για τη χορήγηση ή παράταση των αδειών θα εφαρμοστούν και για το προσεχές σχολικό έτος οι διατάξεις του άρθρου 58 του Υ.Κ.(ν.2683/1999). Είναι προφανές ότι οι διατάξεις των εδαφίων β, γ, δ και ε, με τις οποίες ευθέως ρυθμίζονται ορισμένα ζητήματα έχουν άμεση εφαρμογή και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που θα υποβάλουν σχετική αίτηση παράτασης της εκπαιδευτικής τους άδειας.
Προκειμένου το αίτημα παράτασης της εκπαιδευτικής άδειας και η σχετική διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους, θα πρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες, να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εφαρμοστούν πιστά οι οδηγίες της παρούσης εγκυκλίου. Ιδιαίτερα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους ενδιαφερόμενους οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ.3 του Π.Δ. 25/2002, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση ή παράταση εκπαιδευτικής άδειας, όσων εκπαιδευτικών επιλεγούν ως στελέχη της εκπαίδευσης, εάν προηγουμένως δεν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους.
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης παράτασης έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια.
2. Όργανα χορήγησης της άδειας
Η παράταση του χρόνου της εκπαιδευτικής άδειας χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ κατά περίπτωση).
3. Χρονική διάρκεια
α) Η χρονική διάρκεια παράτασης της εκπαιδευτικής άδειας είναι μέχρι ένα σχολικό έτος, εφόσον το αρμόδιο συμβούλιο κρίνει ότι εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Για εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται μέχρι τρία (3) σχολικά έτη, αν πρόκειται για μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή μέχρι τέσσερα (4) σχολικά έτη, αν πρόκειται για προγράμματα που οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος χρόνος χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας είναι μέχρι πέντε (5) σχολικά έτη, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από το αρμόδιο συμβούλιο.
β) Στον χρόνο εκπαιδευτικής άδειας, συμψηφίζεται ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που τυχόν έχει χορηγηθεί στον εκπαιδευτικό.
4. Αποδοχές
Ο εκπαιδευτικός, στον οποίο χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, λαμβάνει τις αποδοχές του αυξημένες κατά 15% αν πρόκειται για άδεια στο εσωτερικό και στο διπλάσιο αν πρόκειται για το εξωτερικό. Το ποσόν της προσαύξησης των αποδοχών μειώνεται κατά το μέρος που καλύπτεται από υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορηγείται στον εκπαιδευτικό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Ο εκπαιδευτικός δικαιούται επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με το αρ.2/87661/0022/1-12-99 έγγραφο του Γ.Λ.Κ Οι αυξημένες αποδοχές καταβάλλονται στους δικαιούχους με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. Διευκρινίζεται ότι στους εκπαιδευτικούς που παρατείνεται ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας για το εξωτερικό δεν καταβάλλονται διπλάσιες αποδοχές για το διάστημα που βρίσκονται στην Ελλάδα.
5. Ανάκληση άδειας
Η εκπαιδευτική άδεια μπορεί να διακόπτεται ή να ανακαλείται πριν από την πάροδο του χρόνου της λήξης της με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται στην επίδοση του εκπαιδευτικού.
6. Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών
Οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας, προσδιορίζονται με σαφήνεια στα εδάφια γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.2986/2002, και θα τηρηθούν οπωσδήποτε οι διατάξεις αυτές. Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν παράταση θα πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις αυτές για να μην ανακύπτουν εκ των υστέρων οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις.
7. Δικαιολογητικά παράτασης εκπαιδευτικών αδειών
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παράταση του χρόνου της εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επίσης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Ειδικότερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:
α) Παράταση της εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό.
- Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.
- Βεβαίωση του Πανεπιστημίου ότι πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της φοίτησής του
- σε επόμενο έτος. Από την βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η φοίτηση αυτού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους και ότι ο μετεκπαιδευόμενος ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά σε όλες τις υποχρεώσεις του.
- Πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου για το έτος για το οποίο ζητείται η παράταση του χρόνου της άδειας, εφόσον πρόκειται για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (περίπτωση ΜΑSTER, DΕΑ, κ.λ.π.) και πλάνο εργασιών του επόμενου έτους από τον επόπτη καθηγητή στη περίπτωση διδακτορικού διπλώματος.
- Λεπτομερής έκθεση προόδου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2986/2002
- Βεβαίωση παράτασης της υποτροφίας (αν υπάρχει)
β)Παράταση εκπαιδευτικής άδειας στο εσωτερικό.
- Αίτηση : Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.
- Βεβαίωση εγγραφής στο επόμενο έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της φοίτησής του σε επόμενο έτος από την οποία να προκύπτει ότι η φοίτηση αυτού ήταν κανονική για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους και ότι ο μετεκπαιδευόμενος ανταποκρίθηκε σε όλες τις υποχρεώσεις του. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη γραμματεία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
- Λεπτομερής έκθεση προόδου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2986/2002
- Το πρόγραμμα σπουδών για το έτος για το οποίο ζητείται η παράταση του χρόνου της άδειας ή σε περίπτωση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, πλάνο εργασιών από τον επόπτη καθηγητή.
- Βεβαίωση συνέχισης της υποτροφίας (αν υπάρχει).
8. Παράταση εκπαιδευτικής άδειας λόγω υποτροφιών
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ή από άλλο Ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, αλλοδαπό, διεθνή ή αλλοδαπή Κυβέρνηση, για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας. Τα δικαιολογητικά παράτασης εκπαιδευτικής άδειας για την κατηγορία αυτή είναι:
- Αίτηση Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά εκπαιδευτικός.
- Βεβαίωση του οργανισμού που χορηγεί την υποτροφία με τον χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.
- Βεβαίωση παράτασης των σπουδών του οικείου Πανεπιστημίου.
- Βιογραφικό σημείωμα.
9.`Αδειες άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών εξωτερικού ή εσωτερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ε` του Ν.1566/1985.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία αυτή είναι:
- Αίτηση Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στο Σχολείο στο οποίο ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός.
- Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπιστήμιο για το ζητούμενο ακ. έτος.
- Βεβαίωση σπουδών του Πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται : το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών του αιτούντος, σε ποιό στάδιο βρίσκεται ο μετεκπαιδευόμενος και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.
- Πρόγραμμα σπουδών που απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών, εγκεκριμένο από τον επόπτη καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα.
Γ. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 10-5-2002
2/17579/0022/02-02-2000 Γ.Λ.Κ.
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσίά μας και σε συνέχεια της αριθμ. 2/87661/0022/1-12-1999 εγκυκλίου μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Οι υπάλληλοι ή οι λειτουργοί που αποστέλλονται στο εξωτερικό με εκπαιδευτική άδεια για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, αντί της βεβαίωσης του Α.Ε.Ι., που αναφέρεται στο εδ. β` της παρ. 2 της ανωτέρω εγκυκλίου μας, θα προσκομίζουν βεβαίωση του εποπτεύοντα καθηγητή τους, κάθε εξάμηνο, ότι συνέχισαν κανονικά τις εργασίες εκπόνησης της διατριβής τους.
Κατά τα λοιπά ισχύει η πιο πάνω εγκύκλιός μας.
Επίσης, στην περίπτωση που οι υπάλληλοι ή λειτουργοί που αποστέλλονται στο εξωτερικό με εκπαιδευτική άδεια (για μετεκπαίδευση ή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) και δεν παραμένουν καθ` όλο το χρόνο στο εξωτερικό δεν δικαιούνται τις διπλές αποδοχές για το χρονικό διάστημα που βρίσκονται στην Ελλάδα.
2/87661/0022/01-12-1999 Γ.Λ.Κ.
Αδειες εκπαιδευτικές - αποδοχές
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τις αποδοχές υπαλλήλου που βρίσκεται με εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό ή στην ημεδαπή, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2521/97 ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό των τυχόν διπλάσιων αποδοχών των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, όταν αποστέλλονται με εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας και εξομάλυνσης.
Επίσης, ο βασικός μισθός και τα επιδόματα χρόνου υπηρεσίας και εξομάλυνσης λαμβάνονται υπόψη, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και για τον υπολογισμό των καταβαλλομένων αυξημένων αποδοχών στους υπαλλήλους που χορηγείται εκπαιδευτική άδεια για μετεκπαίδευση ή πτυχιακή εκπαίδευση στην ημεδαπή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.2683/99.
Οι αυξημένες αποδοχές λόγω εκπαιδευτικής άδειας στο εξωτερικό ή στην ημεδαπή, καταβάλλονται στους δικαιούχους με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο τέλος του μήνα. Οι πρόσθετες αυτές αποδοχές υπόκεινται σε κράτηση 2% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και 2,55% υγειονομική περίθαλψη καθώς και σε φόρο εισοδήματος 20% σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 2238/94 και θα καταβάλλονται από τους ΚΑΕ 0262 για τους μονίμους υπαλλήλους και 0362 για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου.
Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των αυξημένων αποδοχών δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα εορτών και αδείας.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των πρόσθετων αποδοχών είναι τα εξής:
α) Κυρωμένο αντίγραφο της απόφασης, περί χορήγησης εκπ/κής άδειας στον υπάλληλο.
β) Βεβαίωση του ΑΕΙ στο οποίο φοιτά ο μετεκπαιδευόμενος, που υποβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου, ότι παρακολούθησε ανελλιπώς τα μαθήματα σ` αυτό.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, από την οποία θα προκύψει η παραμονή του στη χώρα που βρίσκεται το Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτά, η οποία υποβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου.
δ) Κατάσταση πληρωμής, εις διπλούν, θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας του.
Στην περίπτωση που κάποιος υπάλληλος λαμβάνει υποτροφία ή χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση θα υποβάλλει και βεβαίωση του ιδρύματος ή του οργανισμού κλπ που χορηγεί την εν λόγω υποτροφία ή αποζημίωση κ.λ.π., στην οποία θα αναγράφεται το χρηματικό ποσό το οποίο καταβάλλεται στον μετεκπαιδευόμενο.
3. Οδοιπορικά έξοδα δικαιούται ο υπάλληλος που μεταβαίνει για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό εφόσον το Α.Ε.Ι. βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτή που διαμένει. Επισημαίνεται ότι τα οδοιπορικά έξοδα συνίστανται στο εισιτήριο μετάβασης κατά την αρχή της μετεκπαίδευσής του και στο εισιτήριο επιστροφής του μετά τη λήξη αυτής.
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την πληρωμή των οδοιπορικών εξόδων καθορίζονται με την αριθμ. 2/54866/0022/20-7-99 απόφασή μας, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί.
Οι υπάλληλοι στους οποίους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια με τις διατάξεις του Π.Δ.611/77, δικαιούνται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του Ν.2683/99, (10-4-99), αυξημένες αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του νόμου αυτού.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι σε όσους υπαλλήλους χορηγείται υποτροφία ή χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, θα γίνεται ανάλογη περικοπή της προσαύξησης των αποδοχών κατά το ποσό που καλύπτεται από την υποτροφία ή χρηματική αμοιβή ή αποζημίωση το οποίο (ποσό) που θα προκύπτει από τη βεβαίωση του ιδρύματος.
Δ1/4712/14-06-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ειδικές άδειες εξετάσεων
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικό με τη χορήγηση ειδικής άδειας εξετάσεων στους εκπαιδευτικούς, σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών, δικαιούνται την ειδική άδεια εξετάσεων που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1346/1983 ( ΦΕΚ 46 τ.Α΄) και του άρθρου 16 παρ. 19 του Ν.1586/1986 για λήψη Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.
Δ2/16261/21-05-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Ειδική άδεια εξετάσεων
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στηγ υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας εξετάσεων στους εκπ/κούς της Δ.Ε κλάδου ΠΕ15 (Οικιακής Οικονομίας), σας γνωρίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί δικαιούνται την ειδική άδεια εξετάσεων των 14 ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1346/1983 (ΦΕΚ 46-Α`) και του άρθρου 16 παρ.19 του Ν.1586/1986 προκειμένου να συμμετέχουν στις εξετάσεις του προγράμματος εξομοίωσης του Χαροκοπείου Παν/μίου, με την προϋπόθεση ότι δε θα διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας.
Δ2/3807/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Α δειες διδακτικού προσωπικού Δ.Ε.
Σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με τις άδειες των εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δ/ντές των σχολείων οι οποίοι στην συνέχεια να ενημερώσουν τους εκπ/κούς.

Δ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 1346./83 και της παρ. 19 του άρθρου 16 του Ν. 1586/86, οι δημόσιοι υπάλληλοι (εκπ/κοί) δικαιούνται φοιτητικής άδειας με αποδοχές για κάθε έτος δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες (συνεχείς ή τμηματικά).
Η άδεια αυτή χαρακτηρίζεται ως ειδική άδεια εξετάσεων για την απόκτηση α. ανωτέρου πτυχίου από αυτό που κατέχουν, β. μεταπτυχιακούς τίτλους π.χ. DEA MASTERS, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, φοίτηση σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών στα ελληνικά Πανεπιστήμια.
Δεν χορηγείται πλέον φοιτητική άδεια για λήψη δευτέρου πτυχίου της ίδιας εκπ/κής βαθμίδας.
Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Η τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή εκπ/ση και η τριτοβάθμια μη Πανεπιστημιακή αποτελούν ξεχωριστές βαθμίδες εκπ/σης και επομένως υπάλληλος (εκπ/κός) απόφοιτος των ΤΕΙ που φοιτά για τη λήψη παν/μιακού πτυχίου δικαιούται φοιτητικής άδειας.
2. Δικαιούνται φοιτητικής άδειας οι εκπ/κοί που είναι κάτοχοι πτυχίων πανεπιστημιακού επιπέδου και κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές.
Οι κάτοχοι πτυχίου κατωτέρων ή μέσων τεχνικών σχολών που κάνουν σπουδές για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας.
3. Ορίζεται επίσης ότι η άδεια χορηγείται με αντιστοιχία δύο (2) ημερών άδειας για κάθε μία (1) ημέρα εξετάσεων χωρίς υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Η μία ημέρα θα χορηγείται υποχρεωτικά κατά την ημέρα των εξετάσεων σύμφωνα με την αίτηση του ενδιαφερομένου. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή του εκπ/κού στις εξετάσεις θα διαπιστώνεται με βεβαίωση που θα προσκομίσει στην υπηρεσία του μετά τις εξετάσεις.
Στην περίπτωση της διδακτορικής διατριβής δεν δίνονται εξετάσεις αλλά ο ενδιαφερόμενος σε ορισμένα χρονικά διαστήματα και στο τέλος υποστηρίζει αυτήν. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει βεβαίωση του εποπτεύοντα καθηγητή στην οποία θα αναφέρονται ο ημερομηνίες συνάντησης. Οι ως άνω άδειες χορηγούνται από τον Δ/ντή του σχολείου.
Ε. ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Π.Δ. 611/77 στους μονίμους υπαλλήλους (εκπ/κούς) οι οποίοι μετέχουν σε διαγωνισμούς είτε για να λάβουν υποτροφία, είτε για την επιλογή τους, προκειμένου να φοιτήσουν σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών για επιμόρφωση, χορηγείται υποχρεωτικά κανονική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές για χρόνο ίσο προς το χρόνο διάρκειας του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένων και των απαιτουμένων ημερών μετάβασής του στον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού και επιστροφής στην έδρα τους. (Χορηγούνται από τους Δ/ντές των σχολείων).

Π.Δ. 561/1980 ΦΕΚ 153 τ. Α`
Άδεια σε φοιτητές
1. Εις τους υφ` οιανδήποτε σχέσιν υπηρετούντας εις το Δημόσιον και τα Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητάς χορηγείται κατ` έτος., επί πλέον της κατά τας κειμένας διατάξεις τυχόν δικαιουμένης κανονικής μετ` αποδοχών αδείας, ειδική μετ` αποδοχών άδεια εξετάσεων.
2. Η διάρκεια της εν παρ. 1 αδείας ορίζεται εις 6 εργασίμους ημέρας συνεχείς ή διακεκομμένας και χορηγείται υποχρεωτικώς κατά την εξεταστικήν περίοδον, δια την οποίαν αιτείται την άδειαν ο υφ` οιανδήποτε σχέσιν υπηρετών εις το Δημόσιον και τα Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητής. Η ειδική άδεια εξετάσεων που προβλέπεται από την άνω παράγραφον αυξήθηκε σε 14 εργάσιμες ημέρες από την παρ. 5 άρθρ. 2 Νόμ. 1346/1983.
3. Το Δημόσιον και τα Ν.Π.Δ.Δ. υποχρεούνται μετ` αίτησιν του υφ` οιανδήποτε σχέσιν υπηρετούντος εις το Δημόσιον και τα Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητού να χορηγούν κατά την διάρκειαν των εξεταστικών περιόδων, ανάλογον αριθμόν ημερών εκ της δικαιουμένης κανονικής του μετ` αποδοχών αδείας.
4. Η συμμετοχή των εις τας εξετάσεις αποδεικνύεται δια βεβαιώσεως της οικείας Σχολής.
5. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άδεια Μητρότητας
Ν. 2683/1999 ΦΕΚ 19 τ. Α΄
Άρθρο 52
Άδειες μητρότητας
1. Στις υπαλλήλους οι οποίες κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Η άδεια λόγω κυοφορίας χορηγείται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού για τον πιθανολογούμενο χρόνο τοκετού.
2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερα από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά, η άδεια που είχε χορηγηθεί παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος πέντε (5) μηνών.
3. Σε κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος.
4. Στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
5. Επιδόματα λόγω τοκετού, που καταβλήθηκαν στην υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, εκπίπτουν από τις αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, εφόσον η ασφάλιση θεμελιώνεται και σε συνεισφορά του νομικού προσώπου.
Ν. 2721/1999 ΦΕΚ 112 τ.Α΄
Άρθρο 53
Άδειες μητέρων εκπαιδευτικών
Παρ. 2. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, υπάγονται στις διατάξεις του ν.2683/1999 <<Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις>> (ΦΕΚ 19 Α) από την ημερομηνία ισχύος του με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των επόμενων περιπτώσεων και με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι` αυτούς διατάξεις:
α) Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν τη χορήγηση άδειας εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού του άρθρου 53 ή τις διευκολύνσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α`) και του άρθρου 30 παρ. 14 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`).
β) Οι κατά το άρθρο 156 απολύσεις λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακοπενταετούς υπηρεσίας.
γ) Στο δευτεροβάθμιο υπηρεσιακό συμβούλιο του άρθρου 160 μετέχουν ως αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οι εκλεγμένοι αιρετοί εκπρόσωποι του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, αναπληρούμενοι σε περίπτωση κωλύματός τους, από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
δ) Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.
Ν. 2683/1999 ΦΕΚ. 19 τ.Α΄
Άρθρο 53
Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις
1. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου 51 άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών.
2. Στις μητέρες υπαλλήλους ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως. εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχουν τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Η μητέρα υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.
3. `Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ. 1, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ. 2 για το ίδιο διάστημα.
4. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παρ. 1 δικαιούται ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα.
5. Οι υπηρεσίες υποχρεούται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας.
Δ2/107014/22-10-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πληροφορίες σχετικά με άδειες
Αναφερόμενοι στο με αρ. πρωτ. Φ.32.5/4334/26-9-2003 έγγραφο σας, που αφορά ερωτήματα σχετικά με άδειες.
1. Η 9/μηνη άδεια ανατροφής παιδιού με αποδοχές χορηγείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρ. 53 παρ. 2α του Ν.2721/1999 και 53 του Ν.2683 / 1999) και τα αρ. Δ2/15084/21-4-1999 και Δ2/21151/2-8-1999 έγγραφα της Υπηρεσίας μας.
Σε περίπτωση που η εκπαιδευτικός με έγγραφα στοιχεία αποδείξει ότι έχουν μεταβληθεί αιφνιδίως οι καταστάσεις που αντιμετωπίζει και φυσικά όχι για την περίοδο των διακοπών και των αργιών των σχολείων είναι δυνατό να χορηγηθεί το υπόλοιπο του εννεάμηνου οποτεδήποτε η υπάλληλος υποβάλλει τη σχετική αίτηση και πάντως πριν την συμπλήρωση από το παιδί της ηλικίας των δύο ετών ή αντίστροφα να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2721/1999, προβλέπεται οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις, από την ημερομηνία ισχύος του με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι` αυτούς διατάξεις.
Συνεπώς στις κυοφορούσες τακτικούς εκπαιδευτικούς, που έχουν ανάγκη ειδικής θεραπείας, μετά την εξάντληση της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή.
Δ5/62262/14-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού
Σας πληροφορούμε ότι, επειδή τα δικαιολογητικά που συνόδευαν τις μέχρι τώρα αιτήσεις για τη χορήγηση εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού ήταν ελλιπή, εφεξής οι αναφερόμενες αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Αίτηση της ενδιαφερόμενης
2) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι η ενδιαφερόμενη θα κάνει χρήση της εννιάμηνης άδειας και όχι του μειωμένου ωραρίου.
3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
4) Απόφαση διορισμού ή ανανέωση σύμβασης
5) Εντολή πληρωμής επιδόματος κυοφορίας και λοχείας από το Ι.Κ.Α..
Σημειώνεται ότι η διακοπή της εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού θα γίνεται για σοβαρούς λόγους και θα ισχύει από την ημερομηνία που εκδίδεται η απόφαση του Υπουργείου.
Δ5/19228/25-02-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Έγκαιρη υποβολή δικαιολογητικών εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιών
Επειδή παρατηρήθηκε, αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαβίβασης αιτήσεων και δικαιολογητικών. που αφορούν στη χορήγηση εννιάμηνης άδειας ανατροφής παιδιού του ν. 2683. άρθρο 53. παρ. 2 με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ως προς την καταβολή από τον Ε.Λ.Ι.Γ.Ε των μηνιαίων αποδοχών τους παρακαλούμε στο εξής και για την αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων τα δικαιολογητικά, με τη φροντίδα σας, να αποστέλλονται εγκαίρως στην υπηρεσία μας.
Δ2/2897/03-04-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πληροφορίες σχετικά με την 9μηνη άδεια ανατροφής παιδιού με αποδοχές
Αναφερόμενοι στην από 19.3.2001 αίτηση σας, που αφορά ερώτηση σχετικά με τις άδειες μητρότητας, σας πληροφορούμε ότι το υπόλοιπο από την 9μηνη άδεια ανατροφής παιδιού με αποδοχές χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξέις του άρθρου 53 παρ. 2(α) του ν. 2721/19991 του άρθρου 53 του ν. 2683/1999 και του αρ. Δ2/21151/2.8.99 εγγράφου της υπηρεσίας μας, και η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τις ενδιαφερόμενες στη Δ/νση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκουν.
Μητέρα εκπαιδευτικός που διορίζεται, κατά τη διάρκεια ή αφού λήξει η άδεια λοχείας και εφόσον το παιδί είναι μέχρι δύο (2) ετών, σε περίπτωση που δικαιούται υπόλοιπο από το εννεάμηνο βρίσκεται από τη σχέση [24 μήνες - (ηλικία τέκνου σε μήνες - ηλικία τέκνου σε μήνες όταν έληξε η άδεια λοχείας) Χ 11,25 = χρόνος άδειας (σε ημέρες) από το εννεάμηνο].
Ως εκ τούτου οι μητέρες εκπαιδευτικοί δικαιούνται, βάσει του άρθρου 53 παρ. 3 του ν. 2683/99, να κάνουν χρήση τις άδειας των 9 μηνών με αποδοχές για χρόνο ίσο με το χρονικό διάστημα που θα προκύψει μετά την αφαίρεση από τους 9 μήνες του χρόνου που αναλογεί στο μειωμένο ωράριο των μηνών που μεσολάβησαν από τη συμπλήρωση τριμήνου από τη γέννηση του τέκνου τους, ημερομηνία που αποτελεί αφετηρία του δικαιώματός τους για μειωμένο ωράριο, ως την ημερομηνία του διορισμού τους.
Δ2/21151/02-08-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πληροφορίες σχετικά με άδειες 9 (εννεάμηνες)
Σε συνέχεια του αριθμ Δ2/15084/21-4-99 εγγράφου μας και σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με άδειες εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σας γνωρίζουμε τα εξής :
Από τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2721/3-6-1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α/99) προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του Ν 2683/1999 (ΦΕΚ 19 τ Α/1999) <<Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις>>, από την ημερομηνία ισχύος του με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι΄ αυτούς διατάξεις. Οι μητέρες εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν την άδεια των εννέα (9) μηνών με αποδοχές (άρθρο 53 παρ 2 του Ν 2683/99) ή τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για τις μητέρες εκπαιδευτικούς από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α/85) και του άρθρου 30 παρ. 14 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α/92).
Η σχετική αίτηση για χορήγηση των εννέα (9) μηνών θα πρέπει να υποβληθεί από τις ενδιαφερόμενες στη Δ/νση ή Γραφείο Εκπ/σης που ανήκουν, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της άδειας λοχείας προκειμένου να δοθεί η χρονική δυνατότητα της αναπλήρωσης.
Ύστερα από το αριθ Δ2/15084/21-4-99 έγγραφό μας και την αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ 53/319/5667/26-4-99 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, οι μητέρες εκπαιδευτικοί των οποίων η άδεια λοχείας έληξε προ της ισχύος των διατάξεων του νέου κώδικα, δηλαδή πριν την 10η Απριλίου 1999, εφόσον επιθυμούν τη λήψη αδείας με αποδοχές, θα πρέπει να υποβάλουν στη Δ/νση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκουν σχετική αίτηση.
Ο υπολογισμός του χρόνου άδειας με αποδοχές που δικαιούνται κατά περίπτωση θα γίνει με βάση την αναλογία : 9 μήνες άδεια : 24 μήνες μειωμένου ωραρίου = 0,375 μήνες άδειας ανά μήνα. Δηλαδή 0,375 x 30 ημέρες ανά μήνα = 11 25 ημέρες άδειας ανά μήνα Α ρα Ζητούμενο διάστημα (σε μήνες) x 11.25 = χρόνος άδειας (σε ημέρες) από το 9/μηνο.
Οι μητέρες εκπαιδευτικοί που έχουν υιοθετήσει παιδί και έχουν λάβει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 2527/1997 άδεια του ενός μηνός δικαιούνται το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών, καθώς και μέρος άδειας λόγω μη χρήσεως του μειωμένου ωραρίου, εφόσον στις 10-4-1999 δεν έχει λήξει το εξάμηνο από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας
Οι μητέρες εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένες εκτός εκπαίδευσης και εργάζονται με ωράριο διοικητικού υπαλλήλου δικαιούνται τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του υπαλληλικού κώδικα (Ν.2683/99).
Ο χρόνος της κατά τις προηγούμενες παραγράφους, χορηγούμενες παραγράφους, χορηγούμενης άδειες δεν διακόπτεται λόγω των διακοπών και των αργιών των σχολείων (Χριστούγεννα, Πάσχα κ.λ.π.) δηλαδή οι ημέρες αυτές υπολογίζονται στο χρόνο της άδειας.
Για τις άδειες χωρίς αποδοχές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1566/85.
Για τις λοιπές άδειες ισχύει ως έχει ο ν. 2683/99.
Δ2/15084/21-04-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες μητέρων
Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τις άδειες κύησης και λοχείας και άδειας εννέα (9) μηνών για την ανατροφή παιδιού, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 52 παρ 1 και 53 παρ 2 του ν 2683/99 σας γνωρίζουμε τα εξής:
Στις υπαλλήλους - εκπαιδευτικούς - οι οποίες κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό.
Οι μητέρες υπάλληλοι - εκπαιδευτικοί - δικαιούνται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για την ανατροφή παιδιού εφόσον δεν κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου (δυο ώρες εβδομαδιαίως).
Στις μητέρες υπάλληλους - εκπαιδευτικούς που υιοθετούν παιδί χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών.
Ο ως άνω νόμος δημοσιεύθηκε στις 9-2-1999 (ΦΕΚ 19 Τ Α.) και σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο η ισχύς του αρχίζει δύο μήνες μετά την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επομένως οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται στις περιπτώσεις των μητέρων εκπαιδευτικών:
Α. Που θα γεννήσουν μετά την 9η-4-1999 και
Β. Όσων η άδεια λοχείας των δύο μηνών λήγει από την 9η-4-1999 και μετά.
Γ. Όσες υιοθετούν παιδί, και όσες έχουν υιοθετήσει, με την προϋπόθεση ότι μέχρι 10-4-99 (εφαρμογής του ως άνω νόμου) δεν έχει λήξει το εξάμηνο.
Διευκρινίζουμε ότι οι εννέα (9) μήνες χορηγούνται συνεχόμενες την επομένη της λήξης άδειας λοχείας ύστερα από υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι δεν θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.
Δ2/18537/14-07-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες μητρότητας
Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με εάν δικαιούνται της 5/μηνης άδειας μητρότητας (κύηση - λοχεία) και της 9/μηνης για ανατροφή παιδιού, οι καθηγήτριες που υπηρετούν στα σχολεία ως αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 των Ν. 2683/99 και Ν. 2721/99 με τις οποίες προβλέπονται οι ως άνω άδειες, εφαρμόζονται μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους εκπαιδευτικούς.
Οι αναπληρώτριες και ωρομίσθιες υπάγονται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
2/11046/0022/25-06-2002 Γ.Λ.Κ.
Καταβολή επιδόματος δυσμενών συνθηκών
Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τη χορήγήση επιδόματος δυσμενών συνθηκών του άρθρου 35 του Ν.1566/85 σε εκπαιδευτικούς, που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια. σας πληροφορούμε τα εξής :
Με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 10 του Ν.2470/97 τα ειδικά επιδόματα του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων και σχολείων ειδικής αγωγής (στα οποία περιλαμβάνεται το ανωτέρω επίδομα), διατηρούνται στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου, σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιοδήποτε λόγο (μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, διάθεση) από τα καθήκοντα τις θέσεις και τις συνθήκες οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή των ως άνω επιδομάτων, με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.
Η Υπηρεσία μας, σε προηγούμενα έγγραφα της αναφορικά με την καταβολή του επιδόματος δυσμενών συνθηκών, στην περίπτωση απουσίας των εκπαιδευτικών εξ αιτίας διαφόρων λόγων (όπως εκπαιδευτική άδεια, αναρρωτική άδεια, άδεια μητρότητας κ.λ.π) αποφάνθηκε κατά περίπτωση.
Στη συνέχεια και επειδή, κατόπιν αλληλογραφίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των) διαπιστώθηκε ότι η διάρκεια απουσίας ορισμένων εκπαιδευτικών ένεκα των προαναφερομένων λόγων, είναι δυνατόν να φθάσει μέχρι και πέντε (7) έτη (όπως σε περίπτωση απουσίας με εκπαιδευτική άδεια), η Υπηρεσία μας. ανεξάρτητα από τις μέχρι τώρα απόψεις της (θετικές ή αρνητικές ανάλογα) στο εν λόγω θέμα, κρίνει, μετά από νέα εκτίμηση, ότι το ανωτέρω επίδομα θα καταβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις απουσίας των εκπαιδευτικών, μικρής χρονικής διάρκειας, όπως κανονική άδεια (παρ. 3 άρθρο 48 του ν.2683/99), βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες (παρ. 2 άρθρου 55 ν.2683/99), άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους (σχ. άρθρο 59 Ν. 2683/99), άδειες εξετάσεων (σχ. άρθρο 60 του Ν. 2683/99), συνδικαλιστικές άδειες (σχ. άρθρο 14 του ν.2085/92 ) κ.λ.π.
Εξαίρεση από την έννοια της άδειας μικρής χρονικής διάρκειας, για την χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, αποτελεί η άδεια μητρότητας των πέντε (5) μηνών (σχ. άρθρο 52 ν.2683/99 ), κατά την διάρκεια της οποίας κρίνεται, ότι μπορεί να καταβληθεί. στα πλαίσια προστασίας της μητρότητας.
Δεν είναι δυνατή η καταβολή του επιδόματος αυτού κατά την διάρκεια απουσίας των εκπαιδευτικών, σε εκπαιδευτική άδεια δηλ. σε άδεια που δεν εμπίπτει στην έννοια των προαναφερομένων αδειών, στην ειδική άδεια της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.2623/98, στην άδεια άνευ αποδοχών, απόσπαση, .μετάταξη, αργία, διάθεση, μετακίνηση κ.λ.π.
Κατόπιν των ανωτέρω, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν θα πρέπει να καταβάλλουν εφεξής το εν λόγω επίδομα, στις περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικών σε άδειες μακράς διάρκειας.
Δ2/24077/13-12-1993 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Μοριοδότηση άδειας κυοφορίας για κάθε συνέπεια
Απαντώντας στην από 24.11.1993 αίτησή σας, σας πληροφορούμε ότι ο χρόνος των κανονικών αδειών κυοφορίας με μισές αποδοχές, που χορηγήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν.2085/92 πέραν του ορίου αναρρωτικής άδειας με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές με τα άρθρα 108 και 112 του Π.Δ.611/77, θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση για κάθε συνέπεια.
Δ2/732/31-01-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Γoνική άδεια σε εκπαιδευτικούς
Με αφορμή ερωτήματα που στάλθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με το αν δικαιούνται οι γονείς νέα γονική άδεια μετά παρέλευση ενός έτους από τη λήξη της προηγούμενης γονικής άδειας για το ίδιο παιδί. σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1483/84 και του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 193/88 προκύπτει ότι: Η διάρκεια της γονικής άδειας μπορεί να φθάσει μέχρι τρεις (3) μήνες για κάθε γονέα και χορηγείται οπό τη λήξη της άδεια μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 2 1/2 ετών. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο για μία φορά κατά το αναφερόμενο διάστημα. Δεν δικαιούνται οι γονείς άλλης γονικής άδειας για το ίδιο παιδί.
Ζ/1625/15-03-1990 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση αναρρωτικών αδειών και αδειών κύησης και λοχείας
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, Κεφ. Γ` παράγραφος 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α`) , οι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Πρωτοβάθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, που αποσπώνται σε σχολεία του εξωτερικού, τίθενται στη διάθεση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από την οποία αποσπάστηκαν, οι οργανικές θέσεις τους θεωρούνται κενές και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι αρμόδια για τη ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης για το χρονικό διάστημα της απόσπασης των εκπαιδευτικών αυτών.
Με τις διατάξεις των άρθρων 105, 108, 109, 110, 111 , 112 και 113 του Υπαλληλικού Κώδικα Π.Δ. 611/1977 (ΦΕΚ 198 τ. Α`) ορίζονται οι διαδικασίες, οι περιορισμοί και ο τρόπος για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών και αδειών κύησης και λοχείας.
Όπως είναι γνωστό η Υπηρεσία μας, για λόγους καθαρά διαδικαστικούς, έχει αναλάβει την όλη διαδικασία έγκρισης και χορήγησης στους Εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν με απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού, των αναρρωτικών αδειών και των αδειών κύησης και λοχείας κατά περίπτωση και επαφίεται στη δήλωση των αιτούντων για τη διασφάλισή της από τους περιορισμούς του άρθρου 108 παράγραφος 2 του Υπαλληλικού Κώδικα, δηλαδή ότι η αναρρωτική άδεια δεν δύναται να υπερβεί τον αριθμό τόσων μηνών, όσα τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου, αφαιρουμένης κάθε φορά της χορηγηθείσης, εντός της προηγούμενης πενταετίας αναρρωτικής άδειας.
Επειδή οι διαδικαστικοί λόγοι έχουν ήδη εκλείψει, επειδή η έγκριση και χορήγηση των παραπάνω αδειών είναι ένας από τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης και η άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας έχει, εδώ και πολύ καιρό, μεταβιβασθεί στα καθ` ύλην αρμόδια περιφερειακά όργανα ( Διευθύνσεις και Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ), επειδή οι περιορισμοί των προαναφερθέντων άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα διασφαλίζονται καλύτερα από τις περιφερειακές υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται οι εκπαιδευτικοί και στις οποίες τηρούνται οι ατομικοί υπηρεσιακοί φάκελοι αυτών, παρακαλούμε, στο εξής, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για χορήγηση αναρρωτικής άδειας ή άδειας κύησης και λοχείας, κατά περίπτωση, να απευθύνονται στις αρμόδιες διευθύνσεις ή Γραφεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, έσω της υπηρεσίας μας.
Οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, παρακαλούνται να φροντίζουν για την προώθηση των αιτήσεων αυτών στις κατά τόπους αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για τις σχετικές γνωματεύσεις και για την έκδοση της σχετικής απόφασης, την οποία θα πρέπει να κοινοποιούν στον ενδιαφερόμενο, πάντα μέσω της Υπηρεσίας μας.
Ν. 1483/1984 ΦΕΚ 153 τ. Α΄
Άρθρο 7
Άδεια απουσίας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών
Οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν πλήρη απασχόληση, δικαιούνται, ανεξάρτητα από δικαιώματα που παρέχονται από άλλες διατάξεις, να λαμβάνουν, με αίτησή τους, άδεια χωρίς αποδοχές από τον εργοδότη τους, που δεν θα είναι μεγαλύτερη από έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2. Η άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο δικαιούχος προστατεύει δύο παιδιά και σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, εάν προστατεύει περισσότερα από δύο.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον καθένα από αυτούς χωριστά.
Π.Δ. 193/1988
Άρθρο 10
Χρόνος απουσίας
1. Ο χρόνος απουσίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1483/84 και του παρόντος Π.Δ. λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, εκτός από την καταβολή αποδοχών, με εξαίρεση την άδεια του άρθρου 6 του παρόντος που είναι με αποδοχές.
2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο διάστημα της απουσίας των υπαλλήλων σ` εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, παρακρατούνται από τις αποδοχές των επομένων, από την επάνοδό τους στην Υπηρεσία μηνών.
Η/2811/12-04-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης παιδιών (N.1483/84)
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153/α/8.10. 84), οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση και σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ( άρθρο 6 παρ. 1 ν.1256/82), που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα oποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίμων ημερών, μέσα στο ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών τους και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους.
Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τις 4 ημέρες και για τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στον εργαζόμενο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
Η άδεια χορηγείται για τις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις και δεν αποτελεί δικαίωμα απουσίας για κάθε εργαζόμενο σε κάθε περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρείται δεδομένη εκ των προτέρων και δίχως ιδιαίτερο λόγο η εξάντληση του συνολικού χρόνου της άδειας. Η άδεια πρέπει να χορηγείται για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.
Δια τη χορήγηση της παραπάνω άδειας, ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες ( ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία όπου εργάζεται.
Ο Ν. 1566/85 "Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 167/Α/30.9.1985), στο άρθρο 2 παρ. 1 αναφέρει, ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία (πρβλ. και ν. 4397/1929, Α.Ν.128/1967 κ.α., όπου ο όρος "στοιχειώδης εκπαίδευση" περιλαμβάνει και τα νηπιαγωγεία).
Σκοπός της άδειας που χορηγείται στους εργαζόμενους γονείς σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν.1483/84, είναι να παρακολουθούν την σχολική κατάσταση και επίδοση των παιδιών τους και να επιβλέπουν τη μόρφωση και την εκπαίδευσή τους, που είναι συγχρόνως και καθήκον τους. Η γονική αυτή μέριμνα πρέπει να προσφέρεται και στα παιδιά μικρής σχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα στα νήπια που φοιτούν στο νηπιαγωγείο.
Συνεπώς, οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1483/1984 πρέπει να τύχουν εφαρμογής και στους εργαζόμενους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στα νηπιαγωγεία.
Εξ άλλου, τα νηπιαγωγεία μπορεί να εντάσσονται και σε κέντρα στα οποία λειτουργούν μαζί με κρατικούς παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα). Συνεπώς, εφόσον το παιδί πηγαίνει σε Κρατικό Παιδικό Σταθμό, ο οποίος εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου, έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.1483/84.
Η/84/16-01-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.193/88 και του Ν. 1483/84 ( γονικές άδειες )
Με αφορμή διάφορα ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 193/1988 σε συνδυασμό με τις δαπάνες του ν.1483/84 "διευκόλυνση των υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις ", διευκρινίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:
1) Για τη χορήγηση γονικής άδειας απουσίας μέχρι 3 μήνες για κάθε γονέα.
α) απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί να είναι ηλικίας μέχρι 2.1/2 ετών. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή τμηματικά μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 2,1/2 ετών.
β) Ο αριθμός των εκατό (100) ατόμων που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 193/88 εννοείται στο σύνολο του προσωπικού των υπηρεσιακών μονάδων ή αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από την ίδια Υπηρεσία Διοικητικού.
γ) Αν και οι δύο γονείς έχουν το δικαίωμα να πάρουν την άδεια αυτή. αποφασίζουν με κοινή συμφωνία ποιος θα κάνει πρώτη χρήση και για πόσο διάστημα.
δ) Η φράση " για κάθε ημερολογιακό έτος " του άρθρου 5 παρ. 1 του ν.1483/84 αναφέρεται στο ποσοστό 8% των εργαζομένων που έχουν δικαίωμα να παίρνουν την άδεια αυτή κάθε ημερολογιακό έτος.
ε) Τέλος, ως προς το αρμόδιο όργανο χορήγησης της άδειας αυτής: Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 1483/84 σε συνδυασμό με την παρ. 1. του άρθρου 3 του Π.Δ. 193/88, η άδεια αυτή χορηγείται σε ποσοστό 8% επί του συνόλου των απασχολουμένων στις υπηρεσιακές μονάδες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες που εξυπηρετούνται από την ίδια Υπηρεσία Διοικητικού ή Διεύθυνση Προσωπικού, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδεια αυτής είναι ο Υπουργός ή το εξουσιοδοτημένο απ` αυτόν όργανο της κεντρικής υπηρεσίας προκειμένου να παρακολουθείται η κάλυψη του ποσοστού αυτού.
2) Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της άδειας του άρθρου 7 του ν. 1483/84. σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Π.Δ.193/88, παρατηρούμε ότι: Από το άρθρο 7 του ν. 1483/84 προβλέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ασθένεια εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας του εργαζομένου. όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 1483/84. Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 του Π.Δ.193/88, η άδεια αυτή χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που προβλέπει η παρ. 4 του όρθρου 101 του Π.Δ. 611/77, και πέρα από κάθε άλλη άδεια που χορηγείται με άλλες ειδικές διατάξεις.
Από τη διατύπωση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι δεν γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 193/88 που ορίζει τα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ στο άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 193/88, στο οποίο προβλέπεται η χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε γονείς που έχουν παιδιά με πνευματική ψυχική ή σωματική αναπηρία, γίνεται παραπομπή στα αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 2.
Εξ αντιδιαστολής λοιπόν συνάγεται ότι σε περίπτωση απλής ασθένειας εξαρτώμενου μέλους της οικογένειας, για την οποία χορηγείται η άδεια άνευ αποδοχών του άρθρου 7 του ν.1483/84 , δεν χρειάζονται άλλα αποδεικτικά στοιχεία εκτός από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού.
3) Σχετικά με τη χορήγηση της άδειας απουσίας του άρθρου 9 του ν.1483/84 (άρθρο 6 Π.Δ.193/88) για την επίσκεψη του σχολείου των παιδιών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 4 της εγκυκλίου μας Φ.332/34/5949/20.6.1988, πλην της υποβολής βεβαίωσης υπογραμμένης από τον προϊστάμενο του Σχολείου το οποίο επισκέπτεται ο υπάλληλος η οποία εφεξής δεν απαιτείται.

Δ2/3807/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες διδακτικού προσωπικού Δ.Ε.
Σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με τις άδειες των εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δ/ντές των σχολείων οι οποίοι στην συνέχεια να ενημερώσουν τους εκπ/κούς.

Α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1. Σύμφωνα με τις διατάξει του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/77, (ΦΕΚ198 τ.Α`) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1288/82 (ΦΕΚ 120 τ.Α`) το Ν. 1157/81, (ΦΕΚ 126 τ. Α`) καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας και της Ζ/332/1741/2.2.81 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 87 τ.Β`/10.2.81): Οι εκπ/κοί που έχουν συμπληρώσει τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία δύνανται να τύχουν κανονικής άδειας, κάθε ημερολογιακό έτος, επτά (7) εργάσιμων ημερών για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.
Πραγματική δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ.264 του Π.Δ. 611/77 είναι κάθε υπηρεσία που διανύθηκε στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον λήφθηκε υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά τον διορισμό, την ένταξη, την μονιμοποίηση, την απόκτηση βαθμού και μισθολογικού κλιμακίου.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας επιτρέπουν, μπορεί να χορηγείται σε κάθε εκπ/κό κατόπιν αιτήσεώς του για κάθε σχολ. έτος (ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας), κανονική άδεια απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι ένδεκα (11) εργάσιμες ημέρες και μετά σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) άλλες ένδεκα (11) ημέρες εργάσιμες, στο σύνολο είκοσι δύο (22) (αριθμ. 101 παρ. 4 Π.Δ. 611/77, Ν. 1157/81).
3. (1). Οι άδειες κύησης και λοχείας ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 105 του Π.Δ. 611/77, της παρ. 2 άρ. 15 του Ν. 2085/92 και του άρθρου 3 της διεθνούς σύμβασης 103/1952, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1302/1982 (ΦΕΚ 133 Α`), κατά τις οποίες καθιερώνεται η παράταση της άδειας κύησης, χωρίς όμως να ορίζεται ανώτατο όριο ημερών παράτασης.
(2) Η υπέρβαση του αριθμού των ημερών, που δικαιολογείται να παραταθεί η κύηση είναι θέμα που θα κριθεί από την υγειονομική επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 15 του Ν.1199/81, εν γένει η σχετική παραπομπή από την υπηρεσία (είναι στην κρίση της υπηρεσίας να χορηγήσει την παράταση των ημερών, από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού μέχρι την ημέρα γέννησης του παιδιού ή να γίνει παραπομπή στην υγειονομική υπηρεσία). Σε περίπτωση παραπομπής, οι ημέρες που θα εγκριθούν από την υγειονομική επιτροπή και μόνον αυτές αποτελούν παράταση της άδειας κύησης.
Με τις παραπάνω διατάξεις σε κάθε γυναίκα υπάλληλο του δημοσίου που θα γεννήσει προβλέπεται συνολικά άδεια κύησης και λοχείας τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) μήνες υποχρεωτικά πριν τον τοκετό και δύο (2) μήνες μετά, ανεξάρτητα αν το παιδί ζει ή όχι).
Σε περίπτωση : α) που ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά η άδεια που είχε ληφθεί προηγουμένως παρατείνεται σε κάθε περίπτωση, μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό και β) αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο της πιθανής ημερομηνίας, οι υπόλοιπες ημέρες κύησης μεταφέρονται στην άδεια λοχείας μέχρι συμπλήρωσης των τεσσάρων (4) μηνών.
3. Σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός έχει διάρκεια πολλών ημερών απαιτείται βεβαίωση της μαιευτικής κλινικής ότι ο τοκετός ήταν πρόωρος.
Οι άδειες κύησης και λοχείας χορηγούνται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή ιατρού διευθυντού μαιευτικής κλινικής.
αδεια λοχείας δικαιούται και η μη φυσική μητέρα από την ημερομηνία που γίνεται τελεσίδικος η δικαστική απόφαση υιοθεσίας, εφόσον δεν έχει παρέλθει το δίμηνο από τη γέννηση του παιδιού.
Στις περιπτώσεις που η άδεια κύησης ή λοχείας συμπέσει με τις ημέρες των διακοπών του σχολείου, η ως άνω άδεια λογίζεται κανονική άδεια κύησης και λοχείας και δεν μεταφέρεται.
4. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2085/92, σε κυοφορούσες μονίμους εκπ/κούς που έχουν ανάγκη ειδικής κατ` οίκον θεραπείας πέραν του ορίου αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 112 του Υπαλλ. Κώδικα χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με μισές 1/2 αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος. Περαιτέρω χορηγείται και η προβλεπόμενη κανονική άδεια κύησης και λοχείας.
ΟΡΓΑΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ο κανονικές άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 17 του Π.Δ. 340/83 (ΦΕΚ 120 τ.Α`) από τον οικείο Νομάρχη, ο οποίος με σχετικές διατάξεις μπορεί να μεταβιβάσει στα υφιστάμενά του κλιμάκια την αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών διοικητικών πράξεων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω :
α) Οι κανονικές άδειες και οι χωρίς αποδοχές που αναφέρθηκαν, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην περιοχή της τέως διοικήσεως της πρωτεύουσας χορηγούνται από τον προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου.
β) Για τους εκπ/κούς που υπηρετούν εκτός διοικήσεως της πρωτεύουσας με Α` βαθμό οι ως άνω άδειες χορηγούνται από τον Νομάρχη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, ενώ για τους με βαθμό Β` και Γ` από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας (Δ/ντή Γυμνασίου ή Λυκείου) εφόσον έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα.
γ) Για τη χορήγηση κανονικής άδειας άρθρου 101 Π.Δ. 611/77 σε αποσπασμένους εκπ/κούς, αρμόδια είναι η υπηρεσία στην οποία υπηρετούν με απόσπαση και όχι η υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά, διότι η χορήγηση κανονικής άδεια από τον υπηρεσία που αποχώρησε ο εκπ/κός χωρίς να γνωρίζει αυτή την έκταση των αναγκών της υπηρεσίας στην οποία έχει αποσπαστεί δεν συμβαδίζει με τον σκοπό της απόσπασης (ΑΣΔΥ 33/56). Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται στην οργανική θέση.

Β. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Γ. ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Σύμφωνα με το Ν. 1483/84 (ΦΕΚ 153/84) το Π.Δ.193/88 (ΦΕΚ 84Α) και την 821/88 ατομική γνωμοδότηση της νομικής Δ/νσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., "Περί προστασίας και διευκόλυνσης εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις υπαλλήλων το δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., παρέχονται οι παρακάτω διευκολύνσεις στους εκπ/κούς της δημόσιας εκπ/σης.
1. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ διάρκειας μέχρι τρεις (3) μήνες χωρίς αποδοχές για κάθε γονέα και δίνεται με βάση την σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των δικαιούχων μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8ο/ο του συνόλου των απασχολούμενων στο ίδιο Νομαρχιακό διαμέρισμα. Η ως άνω άδεια χορηγείται από τη λήξη της άδειας λοχείας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία 2,1/2 ετών. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο για μία φορά κατά το αναφερόμενο διάστημα και δεν δικαιούνται οι γονείς άλλης γονικής άδειας για το ίδιο παιδί. Δικαίωμα γονικής άδειας έχουν και όσοι εργαζόμενοι έχουν υιοθετήσει παιδί.
`Οταν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα απ` αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης.
Αν και οι δύο γονείς έχουν το δικαίωμα για την άδεια αυτή, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του δικαιώματος και για πόσο διάστημα.
Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή χηρείας ή γέννησης τέκνου εκτός γάμου, τη γονική άδεια και μέχρι έξι (6) μήνες δικαιούται ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού.
Βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας αυτής είναι:
α) να έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στην υπηρεσία ή οποία θα του χορηγήσει την άδεια (ίδιο Νομαρχιακό διαμέρισμα).
Για τον υπολογισμό του ελάχιστου ορίου του ενός έτους υπηρεσίας, θα υπολογισθεί και ο χρόνος των εκπ/κών ως προσωρινών αναπληρωτών με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός διανύθηκε στην αντίστοιχη υπηρεσιακή μονάδα (ίδιο Νομαρχιακό διαμέρισμα) στην οποία ο εκπ/κός υπηρετεί και από την οποία ζητά την άδεια.
β) ο άλλος γονέας να εργάζεται "εκτός οικίας". Τις γονικές άδειες χορηγούν οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων.
2. Χορήγηση άδειας απουσίας για ασθένεια παιδιών ή άλλων εξαρτημένων μελών της οικογένειας.
Η άδεια αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1409/84 δεν μπορεί να υπερβεί τις έξι (6) εργάσιμες ημέρες το χρόνο, για κάθε γονέα είναι χωρίς αποδοχές και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. Αυξάνεται σε οκτώ (8) ημέρες αν ο δικαιούχος προστατεύει δύο (2) παιδιά και σε δέκα (10) ημέρες αν προστατεύει περισσότερα από δύο. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του διατάγματος η άδεια αυτή απουσίας χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που αναφέρεται στο άρθρο 101 του 611/77 ή και από κάθε άλλη άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται με άλλες ειδικές διατάξεις.
3. Α δεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης των παιδιών.
Η ως άνω άδεια χορηγείται σε όσους έχουν παιδία ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές, χορηγείται για ορισμένες ώρες ή ολόκληρη μέρα, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος. Αν και ο άλλος σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και έχει το δικαίωμα της άδειας αυτής αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως δεν μπορεί να υπερβεί τις 4 ημέρες το χρόνο και για τους δύο γονείς. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση δηλώνοντας υπεύθυνα πόσες ημέρες ( ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει ήδη κάνει χρήση ο σύζυγος του στην υπηρεσία όπου εργάζεται.
Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται από τους δ/ντές των σχολείων.

2015226/1320/0022/28-03-1991 Γ.Λ.Κ.
Έναρξη μισθοδοσίας
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας και μετά τις πληροφορίες που πήραμε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Δ2/3912/28.2.91 έγγραφό του, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. α) Σύμφωνα με το άρθρο 57 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/77) "Η υπαλληλική σχέσις καταρτίζεται δια του διορισμού και της αποδοχής αυτού υπό του διοριζομένου. Η αποδοχή δηλούται δια της ορκωμοσίας".
β) Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ίδιου Κώδικα "Ανάληψης υπηρεσίας επιτρέπεται προ της δόσεως του όρκου. Ο όρκος δίδεται ενώπιον της αρχής, η οποία εξέδωσε το έγγραφον ή ενώπιον του εις το έγγραφον του διορισμού οριζομένου αντιπροσώπου αυτής. Η ορκωμοσία βεβαιούται δια πρωτοκόλλου, χρονολογουμένου και υπογραφομένου υπό του οριζομένου και των συμπραττόντων προσώπων".
γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 105 του Υπαλληλικού Κώδικα "Αι κυοφορούσαι υπάλληλοι, μετά βεβαίωσιν της οικείας Πρωτοβαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής, απέχουν υποχρεωτικώς της υπηρεσίας από του ογδόου μηνός της κυήσεως, θεωρούμεναι ως εν κανονική διμήνω αδεία μετά πλήρων αποδοχών.
Η άδεια αυτή παρατείνεται επί δύο μήνας μετά τον τοκετό και εφ`όσον το τεχθέν ζει".
δ) Σύμφωνα, τέλος, με το άρθρο 112 του Υπαλληλικού Κώδικα ο υπάλληλος σε περίπτωση ασθενείας δικαιούται αναρρωτικής αδείας από την επομένη του διορισμού του, η οποία είναι με αποδοχές αν έχει προϋπηρεσία ή χωρίς αποδοχές σε αντίθετη περίπτωση και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
2. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται τα εξής:
α) Επίτοκος υπάλληλος ευρισκομένη στον όγδοο μήνα της κυήσεως και ορκισθείσα κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα θεωρείται, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ότι ανέβαλε υπηρεσία άμα τη ορκωμοσία, καθόσον οι δύο αυτές πράξεις ορκωμοσίας και αναλήψεως υπηρεσίας είναι ταυτόχρονοι. Εν προκειμένω η διοίκηση δεν δύναται ν`αναβάλει την ορκωμοσία των επιτόκων μέχρις ότου καταστούν αυτές ικανές για άμεση προσφορά υπηρεσίας (ΑΣΔΥ 422, 1888/1966, ΔΕΑ 1146/87).
β) Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υπάλληλος αμέσως μετά την ορκωμοσία του ασθένησε και έτυχε αναρρωτικής αδείας.
3. Με βάση τα προεκτεθέντα η απάντηση της Υπηρεσίας μας στο ερώτημά σας, σχετικά με την έναρξη μισθοδοσίας της καθηγήτριας ???, η οποία σύμφωνα με το Δ2/3912/28.2.91 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το από 4.9.90 πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας, επειδή "ήταν συνέχεια στο κρεβάτι ως εγκυμονούσα" δεν μετέβη στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Νομ. Αρκαδίας, στην οποία είχε διορισθεί, αλλά προσήλθε ενώπιον της αρχής η οποία εξέδωσε το έγγραφο διορισμού (Υπουργείο Παιδείας, Δ/νση Πρωτοκόλλου Β/θμιας Εκπαίδευσης) "για να ορκισθεί και αναλάβει υπηρεσία" και έδωσε τον κανονισμένο για τις περιπτώσεις αυτές όρκο, έχει ως ακολούθως:
α) Αν για το διάστημα που μεσολάβησε από την ορκωμοσία της μέχρι της αναλήψεως ενεργού υπηρεσίας έτυχε αναρρωτικής αδείας ή αδείας κυήσεως και λοχείας, τότε θεωρείται ότι ανέλαβε υπηρεσία από της ορκωμοσίας και δεδομένου ότι η μη παροχή υπηρεσίας δεν οφείλεται σε δικής της υπαιτιότητα, δικαιούται και αποδοχών από την ημερομηνία αυτή, εκτός κιαν η αναρρωτική άδεια ήταν άνευ αποδοχών, οπότε για το διάστημα αυτό (της αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών) δεν δικαιούται αποδοχών.
β) Αν, όμως, η απουσία της οφειλόταν σε δικής της υπαιτιότητα και ανέλαβε υπηρεσία μετά πάροδο μακρού χρόνου από της ορκωμοσίας, τότε θα θεωρηθεί ότι τελεί σε υπηρεσία από την ημερομηνία πραγματικής αναλήψεως υπηρεσίας και από την ημερομηνία αυτή δικαιούται αποδοχών (βλ. άρθρο 94 Υ.Κ.).
Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να προσκομίσει, για να πληρωθεί, κυρωμένο αντίγραφο του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας - αναλήψεως υπηρεσίας και κυρωμένα αντίγραφα των αποφάσεων χορηγήσεως αναρρωτικής αδείας ή αδείας κυήσεως και λοχείας.
Στη δεύτερη περίπτωση βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας.
Η πληρωμή θα γίνεται από την υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά.

Κανονική Άδεια
Ν. 2683/1999 ΦΕΚ 19 τ. Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε`
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Άρθρο 48
Δικαίωμα κανονικής άδειας
1. Δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν δημόσια πραγματική υπηρεσία ενός (1) έτους, δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές, η διάρκεια της οποίας ορίζεται σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα πέντε (5) εργασίμων ημερών και εικοσιτέσσερις (24) εργάσιμες ημέρες αν ακολουθούν εβδομάδα έξι (6) εργασίμων ημερών.
Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των είκοσι πέντε (25) ή τριάντα (30) εργάσιμων ημερών προκειμένου για πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, αντίστοιχα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να προσαυξάνεται ως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ο αριθμός των ημερών κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ` έτος.
Άρθρο 49
Χορήγηση κανονικής άδειας
1. Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κανονική άδεια χορηγούνται υποχρεωτικά, εφόσον το ζητήσει ο υπάλληλος, από 15 Μάιου έως 31 Οκτωβρίου. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν καθοριστεί με απόφαση του οικείου υπουργού και κατά την περίοδο αυτή βρίσκονται στην αιχμή της λειτουργίας, τους ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. Όταν με αίτηση του υπαλλήλου ολόκληρη η άδεια χορηγείται εκτός από την περίοδο αυτή, προσαυξάνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Η προσαύξηση αυτή δεν χορηγείται όταν ο υπάλληλος κάνει χρήση της κανονικής του άδειας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
2. Η υπηρεσία στην οποία ανήκει ο υπάλληλος χορηγεί υποχρεωτικά σε αυτόν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους την κανονική άδεια που δικαιούται και αν ακόμα δεν τη ζητήσει.
3. Επιτρέπεται να μην χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά όμως από έγκριση του οργάνου που προίσταται εκείνο το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Αν τέτοιο όργανο δεν υπάρχει, αποφασίζει το αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας όργανο.
4. Η άδεια που δεν χορηγήθηκε κατ΄ εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται υποχρεωτικά το επόμενο έτος.
Δ2/3807/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες διδακτικού προσωπικού Δ.Ε.
Σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με τις άδειες των εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δ/ντές των σχολείων οι οποίοι στην συνέχεια να ενημερώσουν τους εκπ/κούς.

Α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1. Σύμφωνα με τις διατάξει του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/77, (ΦΕΚ198Α`) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1288/82 (ΦΕΚ 120 -Α`) το Ν. 1157/81, (ΦΕΚ 126- Α`) καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας και της Ζ/332/1741/2.2.81 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 87/τ.Β`10.2.81): Οι εκπ/κοί που έχουν συμπληρώσει τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία δύνανται να τύχουν κανονικής άδειας, κάθε ημερολογιακό έτος, επτά (7) εργάσιμων ημερών για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.
Πραγματική δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ.264 του Π.Δ. 611/77 είναι κάθε υπηρεσία που διανύθηκε στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον λήφθηκε υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά τον διορισμό, την ένταξη, την μονιμοποίηση, την απόκτηση βαθμού και μισθολογικού κλιμακίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός μεταβλήθηκε σε 10 ημέρες με το νόμο Ν. 2683/1999 ΦΕΚ 19τ. Α΄
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας επιτρέπουν, μπορεί να χορηγείται σε κάθε εκπ/κό κατόπιν αιτήσεώς του για κάθε σχολ. έτος (ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας), κανονική άδεια απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι ένδεκα (11) εργάσιμες ημέρες και μετά σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) άλλες ένδεκα (11) ημέρες εργάσιμες, στο σύνολο είκοσι δύο (22) (αριθμ. 101 παρ. 4 Π.Δ. 611/77, Ν. 1157/81).
3. (1). Οι άδειες κύησης και λοχείας ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 105 του Π.Δ. 611/77, της παρ. 2 άρ. 15 του Ν. 2085/92 και του άρθρου 3 της διεθνούς σύμβασης 103/1952, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1302/1982 (ΦΕΚ 133 Α`), κατά τις οποίες καθιερώνεται η παράταση της άδειας κύησης, χωρίς όμως να ορίζεται ανώτατο όριο ημερών παράτασης.
(2). Η υπέρβαση του αριθμού των ημερών, που δικαιολογείται να παραταθεί η κύηση είναι θέμα που θα κριθεί από την υγειονομική επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 15 του Ν.1199/81, εν γένει η σχετική παραπομπή από την υπηρεσία (είναι στην κρίση της υπηρεσίας να χορηγήσει την παράταση των ημερών, από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού μέχρι την ημέρα γέννησης του παιδιού ή να γίνει παραπομπή στην υγειονομική υπηρεσία). Σε περίπτωση παραπομπής, οι ημέρες που θα εγκριθούν από την υγειονομική επιτροπή και μόνον αυτές αποτελούν παράταση της άδειας κύησης.
Με τις παραπάνω διατάξεις σε κάθε γυναίκα υπάλληλο του δημοσίου που θα γεννήσει προβλέπεται συνολικά άδεια κύησης και λοχείας τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) μήνες υποχρεωτικά πριν τον τοκετό και δύο (2) μήνες μετά, ανεξάρτητα αν το παιδί ζει ή όχι).
Σε περίπτωση : α) που ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά η άδεια που είχε ληφθεί προηγουμένως παρατείνεται σε κάθε περίπτωση, μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό και β) αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο της πιθανής ημερομηνίας, οι υπόλοιπες ημέρες κύησης μεταφέρονται στην άδεια λοχείας μέχρι συμπλήρωσης των τεσσάρων (4) μηνών.
3. Σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός έχει διάρκεια πολλών ημερών απαιτείται βεβαίωση της μαιευτικής κλινικής ότι ο τοκετός ήταν πρόωρος.
Οι άδειες κύησης και λοχείας χορηγούνται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή ιατρού διευθυντού μαιευτικής κλινικής.
Α δεια λοχείας δικαιούται και η μη φυσική μητέρα από την ημερομηνία που γίνεται τελεσίδικος η δικαστική απόφαση υιοθεσίας, εφόσον δεν έχει παρέλθει το δίμηνο από τη γέννηση του παιδιού.
Στις περιπτώσεις που η άδεια κύησης ή λοχείας συμπέσει με τις ημέρες των διακοπών του σχολείου, η ως άνω άδεια λογίζεται κανονική άδεια κύησης και λοχείας και δεν μεταφέρεται.
4. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2085/92, σε κυοφορούσες μονίμους εκπ/κούς που έχουν ανάγκη ειδικής κατ` οίκον θεραπείας πέραν του ορίου αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 112 του Υπαλλ. Κώδικα χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με μισές 1/2 αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος. Περαιτέρω χορηγείται και η προβλεπόμενη κανονική άδεια κύησης και λοχείας.

ΟΡΓΑΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ο κανονικές άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 17 του Π.Δ. 340/83 (ΦΕΚ 120 τ.Α`) από τον οικείο Νομάρχη, ο οποίος με σχετικές διατάξεις μπορεί να μεταβιβάσει στα υφιστάμενά του κλιμάκια την αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών διοικητικών πράξεων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω :
α) Οι κανονικές άδειες και οι χωρίς αποδοχές που αναφέρθηκαν, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην περιοχή της τέως διοικήσεως της πρωτεύουσας χορηγούνται από τον προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου.
β) Για τους εκπ/κούς που υπηρετούν εκτός διοικήσεως της πρωτεύουσας με Α` βαθμό οι ως άνω άδειες χορηγούνται από τον Νομάρχη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, ενώ για τους με βαθμό Β` και Γ` από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας (Δ/ντή Γυμνασίου ή Λυκείου) εφόσον έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα.
γ) Για τη χορήγηση κανονικής άδειας άρθρου 101 Π.Δ. 611/77 σε αποσπασμένους εκπ/κούς, αρμόδια είναι η υπηρεσία στην οποία υπηρετούν με απόσπαση και όχι η υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά, διότι η χορήγηση κανονικής άδεια από τον υπηρεσία που αποχώρησε ο εκπ/κός χωρίς να γνωρίζει αυτή την έκταση των αναγκών της υπηρεσίας στην οποία έχει αποσπαστεί δεν συμβαδίζει με τον σκοπό της απόσπασης (ΑΣΔΥ (πρ.) 33/56). Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται στην οργανική θέση.
Ζ. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Ε.
Για τη χορήγηση κανονικής άδειας στους εκπ/κούς που υπηρετούν με απόσπαση στις Δ/νσεις και Γραφεία για το σχολικό έτος έως 31/8/..... και ασκούν διοικητικά καθήκοντα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 1288/82 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/77.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές οι ανωτέρω εκπ/κοί δικαιούνται όπως οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι, για κάθε ημερολογιακό έτος κανονικής άδειας - 22 - εργάσιμες ημέρες, εφόσον έχουν συμπληρώσει 3ετή δημόσια υπηρεσία, 21 εργάσιμες ημέρες με την συμπλήρωση 2 ετούς δημόσια υπηρεσίας και - 20 - εργάσιμες ημέρες με την συμπλήρωση ενός έτους και σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσονται από την παροχή εργασίας τους κατά τα διαστήματα των διακοπών λειτουργίας των σχολείων.
Σε περίπτωση, που αποσπασμένος κατά τα ανωτέρω εκπ/κός έχει λάβει την κανονική του άδεια (20,21,22 ημέρες κατά περίπτωση) και για ορισμένους μήνες του ίδιου σχολικού έτους επανέρχεται στα διδακτικά του καθήκοντα (λήξη ή διακοπή της απόστασης) δεν δικαιούται της άδειας της παρ. 2 του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/77.
Όσοι αποσπώνται για διδακτικό έτος (ως 3ο/ο) δεν δικαιούνται κανονικής άδειας και δεν απαλλάσσονται από την παροχή εργασίας, κατά τον χρόνο των διακοπών λειτουργίας των σχολείων.

62848/12105/05-07-1988 Γ.Λ.Κ.
Εάν το επίδομα θέσης περιλαμβάνεται στη βάση υπολογισμού της αποζημίωσης για μη χορηγηθείσα κανονική άδεια
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματός σας γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με την αριθμ. 48603/1266/14.5.87 εγκύκλιο το επίδομα θέσης των εκπ/κών καταβάλλεται στους δικαιούχους για όσο χρόνο ασκούνται απ` αυτούς τα καθήκοντα που δικαιολογούν την καταβολή του, επειδή είναι συνδεδεμένο με την ενεργό άσκηση των ειδικών καθηκόντων των εκπ/κών ( Δ/ντές, Προϊστάμενοι κλπ).
Για το λόγο αυτό της παροδικής καταβολής το παραπάνω επίδομα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών και σταθερών αποδοχών ή του ημερήσιου μισθού των εκπ/κών.
Κατά συνέπεια το επίδομα θέσης δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στη βάση υπολογισμού (ημερήσιος μισθός) της αποζημίωσης για μη χορηγηθείσα κανονική άδεια όπως ακριβώς δεν περιλαμβάνεται και στις τρίμηνες αποδοχές, των εκπ/κών (δικαιούχων του επιδόματος) που αποχωρούν με σύνταξη.

Άδεια Χωρίς Αποδοχές
Ν. 2683/1999 ΦΕΚ 19 τ.Α΄
Άρθρο 51
Άδειες χωρίς αποδοχές
1. Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτησή του, άδειας άνευ αποδοχών, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους.
2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτησή τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.
3. Υπάλληλος, του οποίου ο σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου. νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής `Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
4. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μια ακόμα πενταετία. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
5. Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 4.
6. Κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 4 ο υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση και τα ταμεία πρόνοιας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας του στην Ελλάδα, στην οποία ανήκει οργανικά.
Ν. 1566/1985
Άρθρο 16 ΦΕΚ 167 τ.Α`
Ε` Άδειες χωρίς αποδοχές.
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.
2. Άδεια χωρίς αποδοχές, που χορηγείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δε μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη.
Ν. 2188/1994
Άρθρο 3 ΦEK 18 τ. Α`
Παρ. 6. α) Η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε Κύπριους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1566/1985(ΦΕΚ 167Α`), 10 του ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 Α`) και 3Ο του ν. 2083/1992 παρατείνεται μέχρι 31.8.1994. Από την ημερομηνία αυτή καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 1966/1991 και του άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 2083/1992.
β) Για τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του όρθρου 16, Κεφάλαιο Γ, παρ. 9 του ν. 1566/1985.
Δ2/12918/07-02-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης και αδειών χωρίς αποδοχές
Σας γνωρίζουμε ότι η αρμοδιότητα για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές, καθώς επίσης και αδειών χωρίς αποδοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των §.20,21 και 22 του άρθρου 16 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1τ.Α΄/ 3-1-03 ανήκει από 3.1.03 στα Ανώτερα Περιφερειακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).
Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων Β/θμιας εκπαίδευσης στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της περιοχής τους.
Δ2/74001/29-10-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες χωρίς αποδοχές
Αναφερόμενοι στο με αρ. πρωτ. 13/6241/4-10-2001 έγγραφο σας -FΑΧ, που αφορά άδειες χωρίς αποδοχές στους εκπαιδευτικούς σας πληροφορούμε :
α) ότι χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι ένα (1) μήνα μετά από αίτηση τους χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ Ε. (Ν. 2683/99 αρ. 51 παρ. 1 ΦΕΚ 19 Α` και ΣΤ/56/15-11-01 ΦΕΚ 1409 Β`).
β) Άδειες χωρίς αποδοχές έως δύο έτη ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), στους Εκπαιδευτικούς μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ιδίου του Εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό (Ν. 1566/85, περ. Ε`., παρ. 1) και
γ) άδεια χωρίς αποδοχές διάρκειας έως 2 ετών χωρίς την μεσολάβηση υπηρεσιακού συμβουλίου για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και 6 ετών. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το χρόνο που απομένει μέχρι την συμπλήρωση των 6 ετών.
Επίσης υποχρεωτικά χορηγείται και στους άνδρες εκπαιδευτικούς που θα την ζητήσουν για την ανατροφή του παιδιού τους.
Η παραπάνω άδεια χορηγείται από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων Δ.Ε. (Αριθμ. ΣΤ5/56/18-11-2001). Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με Εντολή Υπουργού στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών ΦΕΚ 1409/17-11-2000.
Δ1/5229/10-07-1995 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδεια χωρίς αποδοχές
Σε απάντηση του υπ αριθμ. 195/26-1-95 εγγράφου σας, σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το αριθ. Π.1999/17-2-95/22-6-95 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1566/85 δεν παράγει έννομα συνταξιοδοτικά αποτελέσματα.
ΔΙΚΠΡ/Φ332/5/985/03-02-1988 ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Υπολογισμός χρόνου άδειας χωρίς αποδοχές στη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων
Απαντούμε στο ανωτέρω έγγραφο σας, σχετικό με το αν η χορηγούμενη σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τριών ετών σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 16 περ. ε` του ν. 1566/86 μπορεί να υπολογιστεί στη βαθμολογική τους εξέλιξη και σας πληροφορούμε, ότι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημόσιας Διοίκησης, υπόψη του οποίου τέθηκε το θέμα αυτό, με το Πρακτικό του αριθ. 517/18-1-88 γνωμοδότησε το εξής: Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές που προβλέπεται στις διατάξεις του όρθρου 16 περ. ε` του Ν. 1566/85, μπορεί να υπολογιστεί στη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, γιατί με τη χορήγηση της άδειας αυτής δεν διακόπτεται η υπαλληλική του σχέση και από καμιά διάταξη νόμου ειδική ή γενική δεν προβλέπεται, ότι ο χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
113359/3268/02-02-1988 Γ.Λ.Κ.
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας, αναφορικά με το θέμα των κρατήσεων κατά το χρόνο της άδειας άνευ αποδοχών του άρθρου 16 του Ν. 1566/85, σας παραπέμπουμε στην αριθμ. 117546/3470/18-1-88 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας για ενημέρωση.
Όσον αφορά για το εάν ο παραπάνω χρόνος αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπ/κών, σας πληροφορούμε ότι, όπως είναι γνωστό, κατά το χρόνο άδειας άνευ αποδοχών δεν έχουμε διακοπή της υπαλληλικής σχέσης, πράγμα για το οποίο έχει συμφωνήσει και το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης με το αριθμ. ΔΙΚΠΡ/ Φ.332/372/ 6039/15-7-86 έγγραφο του και ως εκ τούτου ο εν λόγω χρόνος θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.
Κατά συνέπεια εφόσον ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών των εκπ/κών (Ν.1566/ 85 άρθρο 16) θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη του εκπ/κού (Μ.Κ. & χρονοεπίδομα).
Για το συντάξιμο του εν λόγω χρόνου αρμοδία υπηρεσία ν` αποφανθεί και στην οποία πρέπει ν` απευθυνθείτε είναι η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.
2025207/2848/0022/18-04-1994 Γ.Λ.Κ.
Τύχη αποδοχών υπαλλήλων σε περίπτωση άδειας άνευ αποδοχών
Με αφορμή την αριθμ. 713/93 Γνωμοδότηση του Α` Τμήματος του Ν.Σ.Κ., την οποία σας κοινοποιούμε, και τα πρακτικά της 12ης Συνεδρίασης της 15.6.1993 του Α` Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την ανωτέρω Γνωμοδότηση του Δ` Τμήματος του Ν.Σ.Κ. του οποίου η γνώμη της μειοψηφίας έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό των Οικονομικών οι αποδοχές της υπαλλήλου - μητέρας , η οποία βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών με βάση τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.2085/92 αποδίδονται κατά το χρόνο της άδειας αυτής στο Μ.Τ.Π.Υ. ως πόρος αυτού, ακαθάριστες, χωρίς την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων .
2. Το Α` κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα παραπάνω πρακτικά του έχει δεχθεί ότι καμία διάταξη νόμου δεν υποχρεώνει το Δημόσιο να καταβάλει τις εισφορές των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 κεφ. Ε` του άρθρου 16 του Ν. 1566/85, στα διάφορα επικουρικά ταμεία τους.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 422/81 ( Κώδικα Μ.Τ.Π.Υ.), στοιχ. Β`. τα ποσά που προέρχονται από κροτήσεις μισθού και άλλων αποδοχών πολιτικών υπαλλήλων που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές, αποτελούν πόρο του Μ.Τ.Π.Υ. με εξαίρεση την περίπτωση άδειας χωρίς αποδοχές των εκπαιδευτικών λειτουργών.
4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι πολιτικοί υπάλληλοι και οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές θα αναφέρονται ως μισθοδοτούμενοι από την Υπηρεσία τους και οι ακαθάριστες αποδοχές των μεν πολιτικών υπαλλήλων θα περιέρχονται στο Μ.Τ.Π.Υ. ως πόρος αυτού και θα αποδίδονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 31 του Π.Δ. 422/81, των δε εκπαιδευτικών λειτουργών στο Δημόσιο ως έσοδο αυτού στον Κ.Α.Ε. 3824, με σχετική αναγραφή του ποσού στην οικεία στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης.
5. Στις περιπτώσεις που το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει στείλει φύλλα Μεταβολών και Ελλείψεων σε υπόλογους των Δ.Ο.Υ., για επιστροφή ποσών τα οποία αχρεωστήτως αποδόθηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία από την παραπάνω αιτία, οι αρμόδιοι εκκαθαριστές αποδοχών θα αναζητήσουν τα ποσά αυτά από τα εν λόγω ταμεία και στη συνέχεια θα τα αποδόσουν ή στο Μ.Τ.Π.Υ. εφόσον αφορούν πολιτικούς υπαλλήλους, ή στο Δημόσιο εφόσον αφορούν εκπαιδευτικούς λειτουργούς.
6. Τονίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη που αναλογούν στο διάστημα εκείνο της απουσίας των υπαλλήλων, λόγω άδειας άνευ αποδοχών, το οποίο λογίζεται ως συντάξιμο από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις των οικείων συνταξιοδοτικών τους φορέων, παρακρατούνται από τις αποδοχές των επομένων, από την επάνοδό τους στην Υπηρεσία μηνών ( δηλαδή, οι εισφορές που αναλογούν για το χρονικό αυτό διάστημα βαρύνουν τον υπάλληλο).
7. Οποιαδήποτε διαφορετική, μέχρι σήμερα, ρύθμιση του θέματος αυτού από την Υπηρεσία μας παύει να ισχύει.
8. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων και των Νομαρχιών παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους προϊστάμενους των υπηρεσιών που είναι εκκαθαριστές αποδοχών, καθώς και στα υπό την εποπτεία τους Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
ΙΒ/4598/20-05-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Τύχη αποδοχών υπαλλήλων σε περίπτωση αδείας άνευ αποδοχών
1. Σας κοινοποιούμε το αριθμ. 2006095/28.4.94 έγγραφο και την αριθμ. 2025207/2848/18.4.94 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. με θέμα: "Τύχη αποδοχών υπαλλήλων σε περίπτωση αδείας άνευ αποδοχών".
2. Επί της παραγράφου 6 της κοινοποιουμένης εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. έγινε ερώτημα στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. προκειμένου να μας γνωρίσει ποιες από τις άδειες άνευ αποδοχών λογίζονται ως συντάξιμες θα σας ενημερώσουμε σχετικά όταν πάρουμε την απάντηση αυτή.
3. Επίσης σας κοινοποιούμε:
α. Την αριθμ. Υ8α/10085/17.9.93 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με θέμα: " Υγειονομική περίθαλψη υπαλλήλων κατά το χρόνο που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές βάσει του άρθρου 13 παραγρ. 5 του Ν. 2085/92.
Για την υγειονομική περίθαλψη των εκπ/κών που λαμβάνουν άδεια χωρίς αποδοχές με βάσει τις διατάξεις της παραγρ. 1 κεφαλαίου Ε` του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 και των εκπ/κών που είναι απεσπασμένοι άνευ αποδοχών σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού και στην Κύπρο έγινε ερώτημα στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα σας ενημερώσουμε σχετικά όταν πάρουμε την απάντηση αυτή.
β. Το αριθμ. 2071200/1213/4.11.91 έγγραφο της 47ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ.(σας είχε κοινοποιηθεί με ΙΒ/1862/11.3.92 εγκύκλιό μας με θέμα: "Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων εκπ/κών, που αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού και της Κύπρου ") και το αριθμ. 2006082/85/3.2.94 έγγραφο της 47ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ. με το οποίο επανεξετάζεται το περιεχόμενο του πρώτου εγγράφου και δίνονται συμπληρωματικές πληροφορίες ύστερα από τα πρακτικά της 12ης Συνεδρίάσης της 15.6.93 του Α: κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ. Εκ νέου την αριθμ. 117546/18.1.88 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. η οποία ισχύει για τις λοιπές καταστάσεις που βρίσκονται εκπαιδευτικοί ( διαθεσιμότητα, προσωρινή παύση, αδικαιολόγητη απουσία κ.λ.π. ) πλην της περίπτωσης των εκπ/κών που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές ή αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού και στην Κύπρο.
4. Παρακαλούμε για ανακοίνωση της παρούσας με όλα το κοινοποιούμενα έγγραφα εγκυκλίους σε όλους τους εκκαθαριστές αποδοχών των εκπ/κών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και για την πιστή εφαρμογή τους.
2006095/505/0022/28-04-1994 Γ.Λ.Κ.
Τύχη αποδοχών εκπ/κών σε περίπτωση άδειας άνευ αποδοχών
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε ότι στις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών ή αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε Ελληνικά Σχολεία του εξωτερικού, εφαρμογή έχουν τα αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 2025207 /2848 /0022/18.4.94 εγκύκλιό μας αντίγραφο της οποίας σας στέλνουμε για ενημέρωσή σας. Όσον αφορά τις λοιπές καταστάσεις που βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί ( διαθεσιμότητα, προσωρινή παύση, αδικαιολόγητη απουσία κ.λ.π.) εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθμ. 117546/3470/18.1.88 εγκύκλιό μας.
28342/1271/31-03-1988 Γ.Λ.Κ.
(Όπως κοινοποιήθηκε με το ΙΒ/3464/15.04.1988 ΥΠΕΠΘ)
Τύχη αποδοχών εκπαιδευτικών σε περίπτωση άδειας χωρίς αποδοχές σε αποσπασμένους στο εξωτερικό
Απαντώντας στο σχετικό σας έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι η άριθ. 117546/ 3470/ 18.1.1988 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας σχετικά με την τύχη αποδοχών εκπ/κών σε περίπτωση άδειας χωρίς αποδοχές κ.λ.π., δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση των εκπ/κών που είναι αποσπασμένοι χωρίς αποδοχές σε σχολεία του εξωτερικού, καθόσον στους εν λόγω εκπ/κούς καταβάλλονται αποδοχές από την χώρα στην οποία αποσπάσθηκαν.
117546/3470/18-01-1988 Γ.Λ.Κ.
Τύχη αποδοχών Εκπ/κών σε περίπτωση άδειας, χωρίς αποδοχές, αδικαιολόγητης αποχής από την υπηρεσία κ.λ.π.
Ύστερα από την αριθμ. 77804/2171/27.7.1987 εγκύκλιό μας, που αναφέρεται στην τύχη των αποδοχών των υπαλλήλων που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών, προσωρινή παύση, διαθεσιμότητα και άλλες καταστάσεις κατά τις οποίες δεν λύεται η υπαλληλική σχέση και, με αφορμή διάφορα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή ή όχι της εγκυκλίου αυτής και στους εκπ/κούς, σας θέτουμε υπόψη τ` ακόλουθα:
1. Όπως σας γνωρίσαμε με την ανωτέρω εγκύκλιό στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας, άδειας άνευ αποδοχών, προσωρινής παύσης κ.λ.π. δεν έχουμε λύση της υπαλληλικής σχέσης και κατά συνέπεια ο υπάλληλος θα αναφέρεται, ως μισθοδοτούμενος από την υπηρεσία του και θα γίνονται κανονικά οι κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ασφαλιστικών ταμείων.
2. Τ` ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπ/κούς που βρίσκονται στις παραπάνω καταστάσεις ( άδεια άνευ αποδοχών, προσωρινή παύση, διαθεσιμότητα κ.λ.π. ) με τη μόνη διαφορά ότι το απομένον καθαρό ποσό του μισθού των, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων και την απόδοση αυτών στα ασφαλιστικά ταμεία θα αποδίδεται προκειμένου μεν για άδεια χωρίς αποδοχές ( εκπ/κών ) στο Δημόσιο ως έσοδο αυτού στον κωδικό 3824, και με κατονομασία " Έσοδο από την περικοπή αποδοχών υπαλλήλων που απεργούν και εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές", προκειμένου δε για τις λοιπές καταστάσεις ( εκπ/κών ) στο Μ.Τ.Π.Υ.
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας παρακαλείται να κοινοποιήσει την παρούσα στις Δ/νσις Εκπ/σης και, να λάβουν γνώση οι εκκαθαριστές αποδοχών των Εκπ/κών.
Δ2/54963/28-05-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες χωρίς αποδοχές
Αναφορικά με τις άδειες χωρίς αποδοχές των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σας γνωρίζουμε τα εξής :
Χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι ένα (1) μήνα μετά από αίτηση τους χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ.Ε. (Ν. 2683 /99 αρ. 51 παρ. 1 ΦΕΚ 19 Α` και ΣΤ/56/15-11-01 ΦΕΚ 1409 Β`). β) Α δειες χωρίς αποδοχές έως τρία έτη ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Κεντρικού Υπηρεσιακού συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), στους Εκπαιδευτικούς μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ιδίου του Εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό (Ν. 1566/85, περ. Ε ` παρ. 1).
Για τους εκπ/κούς που επιθυμούν άδεια χωρίς αποδοχές θα πρέπει να προβλέπονται αναπληρωτές, ως εκ τούτου οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τέλους Ιουνίου ώστε η ζητούμενη άδεια ν` αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους (άδεια χωρίς αποδοχές χορηγείται για το σχολικό έτος και όχι για το διδακτικό). Σε σοβαρές και αιφνίδιες περιπτώσεις, που δεν υπάρχει δυνατότητα να προβλεφθούν γίνονται δεκτές οι αιτήσεις και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται δια μέσου των οικείων Δ/νσεων ή Γραφείων προς το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και θα συνοδεύονται από τ` ανάλογα δικαιολογητικά.
Α δεια χωρίς αποδοχές διάρκειας έως 2 ετών χορηγείται χωρίς την μεσολάβηση υπηρεσιακού συμβουλίου για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και 6 ετών. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το χρόνο που απομένει μέχρι την συμπλήρωση των 6 ετών. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 σε συνδυασμό με το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19 τ.Α`/ 1999) και σε συνδυασμό του άρθρου 53 του Ν. 2721/3-6-1999 Φ Ε Κ 112 τ.Α`/99) βάση του οποίου οι εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης άγονται στις διατάξεις του Ν. 2683/99 (Υπαλληλικός Κώδικας).
Επίσης υποχρεωτικά χορηγείται και στους άνδρες εκπαιδευτικούς που θα την ζητήσουν για την ανατροφή του παιδιού τους.
Η παραπάνω άδεια χορηγείται από τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων Δ.Ε. (Αριθμ. ΣΤ5/56/18-11-2001) απόφαση <<Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με Εντολή Υπουργού στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών>> ΦΕΚ 1409/17-11-2000.
Δ2/3807/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες διδακτικού προσωπικού Δ.Ε.
Σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με τις άδειες των εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δ/ντές των σχολείων οι οποίοι στην συνέχεια να ενημερώσουν τους εκπ/κούς.
Α. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1. Σύμφωνα με τις διατάξει του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/77, (ΦΕΚ198Α`) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1288/82 (ΦΕΚ 120 -Α`) το Ν. 1157/81, (ΦΕΚ 126- Α`) καθιέρωση πενθήμερης εβδομάδας και της Ζ/332/1741/2.2.81 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 87/τ.Β`10.2.81): Οι εκπ/κοί που έχουν συμπληρώσει τριετή πραγματική δημόσια υπηρεσία δύνανται να τύχουν κανονικής άδειας, κάθε ημερολογιακό έτος, επτά (7) εργάσιμων ημερών για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός μεταβλήθηκε σε 10 ημέρες με το νόμο Ν.2683/99 ΦΕΚ 19τ. Α΄
Πραγματική δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ.264 του Π.Δ. 611/77 είναι κάθε υπηρεσία που διανύθηκε στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον λήφθηκε υπόψη ή προσμετρήθηκε κατά τον διορισμό, την ένταξη, την μονιμοποίηση, την απόκτηση βαθμού και μισθολογικού κλιμακίου.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας επιτρέπουν, μπορεί να χορηγείται σε κάθε εκπ/κό κατόπιν αιτήσεώς του για κάθε σχολ. έτος (ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας), κανονική άδεια απουσίας άνευ αποδοχών μέχρι ένδεκα (11) εργάσιμες ημέρες και μετά σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) άλλες ένδεκα (11) ημέρες εργάσιμες, στο σύνολο είκοσι δύο (22) (αριθμ. 101 παρ. 4 Π.Δ. 611/77, Ν. 1157/81).
3. (1). Οι άδειες κύησης και λοχείας ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 105 του Π.Δ. 611/77, της παρ. 2 άρ. 15 του Ν. 2085/92 και του άρθρου 3 της διεθνούς σύμβασης 103/1952, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1302/1982 (ΦΕΚ 133 Α`), κατά τις οποίες καθιερώνεται η παράταση της άδειας κύησης, χωρίς όμως να ορίζεται ανώτατο όριο ημερών παράτασης.
(2) Η υπέρβαση του αριθμού των ημερών, που δικαιολογείται να παραταθεί η κύηση είναι θέμα που θα κριθεί από την υγειονομική επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρ. 15 του Ν.1199/81, εν γένει η σχετική παραπομπή από την υπηρεσία (είναι στην κρίση της υπηρεσίας να χορηγήσει την παράταση των ημερών, από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού μέχρι την ημέρα γέννησης του παιδιού ή να γίνει παραπομπή στην υγειονομική υπηρεσία). Σε περίπτωση παραπομπής, οι ημέρες που θα εγκριθούν από την υγειονομική επιτροπή και μόνον αυτές αποτελούν παράταση της άδειας κύησης.
Με τις παραπάνω διατάξεις σε κάθε γυναίκα υπάλληλο του δημοσίου που θα γεννήσει προβλέπεται συνολικά άδεια κύησης και λοχείας τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) μήνες υποχρεωτικά πριν τον τοκετό και δύο (2) μήνες μετά, ανεξάρτητα αν το παιδί ζει ή όχι).
Σε περίπτωση : α) που ο τοκετός πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε πιθανολογηθεί αρχικά η άδεια που είχε ληφθεί προηγουμένως παρατείνεται σε κάθε περίπτωση, μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό και β) αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο της πιθανής ημερομηνίας, οι υπόλοιπες ημέρες κύησης μεταφέρονται στην άδεια λοχείας μέχρι συμπλήρωσης των τεσσάρων (4) μηνών.
(3). Σε περίπτωση που ο χρόνος αυτός έχει διάρκεια πολλών ημερών απαιτείται βεβαίωση της μαιευτικής κλινικής ότι ο τοκετός ήταν πρόωρος.
Οι άδειες κύησης και λοχείας χορηγούνται ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή ιατρού διευθυντού μαιευτικής κλινικής.
Α δεια λοχείας δικαιούται και η μη φυσική μητέρα από την ημερομηνία που γίνεται τελεσίδικος η δικαστική απόφαση υιοθεσίας, εφόσον δεν έχει παρέλθει το δίμηνο από τη γέννηση του παιδιού.
Στις περιπτώσεις που η άδεια κύησης ή λοχείας συμπέσει με τις ημέρες των διακοπών του σχολείου, η ως άνω άδεια λογίζεται κανονική άδεια κύησης και λοχείας και δεν μεταφέρεται.
4. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2085/92, σε κυοφορούσες μονίμους εκπ/κούς που έχουν ανάγκη ειδικής κατ` οίκον θεραπείας πέραν του ορίου αναρρωτικής άδειας με αποδοχές, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 112 του Υπαλλ. Κώδικα χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με μισές 1/2 αποδοχές, μετά από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής ή τμήματος δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος. Περαιτέρω χορηγείται και η προβλεπόμενη κανονική άδεια κύησης και λοχείας.
ΟΡΓΑΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Ο κανονικές άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 17 του Π.Δ. 340/83 (ΦΕΚ 120 τ.Α`) από τον οικείο Νομάρχη, ο οποίος με σχετικές διατάξεις μπορεί να μεταβιβάσει στα υφιστάμενά του κλιμάκια την αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών διοικητικών πράξεων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω :
α) Οι κανονικές άδειες και οι χωρίς αποδοχές που αναφέρθηκαν, των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην περιοχή της τέως διοικήσεως της πρωτεύουσας χορηγούνται από τον προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου.
β) Για τους εκπ/κούς που υπηρετούν εκτός διοικήσεως της πρωτεύουσας με Α` βαθμό οι ως άνω άδειες χορηγούνται από τον Νομάρχη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο, ενώ για τους με βαθμό Β` και Γ` από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας (Δ/ντή Γυμνασίου ή Λυκείου) εφόσον έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα.
γ) Για τη χορήγηση κανονικής άδειας άρθρου 101 Π.Δ. 611/77 σε αποσπασμένους εκπ/κούς, αρμόδια είναι η υπηρεσία στην οποία υπηρετούν με απόσπαση και όχι η υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά, διότι η χορήγηση κανονικής άδεια από τον υπηρεσία που αποχώρησε ο εκπ/κός χωρίς να γνωρίζει αυτή την έκταση των αναγκών της υπηρεσίας στην οποία έχει αποσπαστεί δεν συμβαδίζει με τον σκοπό της απόσπασης (ΑΣΔΥ (πρ.) 33/56). Η σχετική απόφαση θα κοινοποιείται στην οργανική θέση.

77804/2171/27-07-1987 Γ.Λ.Κ.
Αποδοχές στην άδεια άνευ αποδοχών
Με αφορμή διάφορα ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την τύχη των αποδοχών υπαλλήλων λόγω άδειας άνευ αποδοχών, αδικαιολόγητης απουσίας κ.λ.π., σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Όπως είναι γνωστό στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας άδειας άνευ αποδοχών, προσωρινής παύσης ή διαθεσιμότητας και πειθαρχικών προστίμων, δεν έχουμε λύση της υπαλληλικής σχέσης και κατά συνέπεια ο υπάλληλος αναφέρεται ως μισθοδοτούμενος από την υπηρεσία του και γίνονται κανονικά οι κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ασφαλιστικών Ταμείων.
2) Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 422/1981, (Κώδικας ΜΤΠΥ) παρ. Β` τα ποσά τα προερχόμενα από κρατήσεις μισθού και άλλων αποδοχών πολιτικών υπαλλήλων λόγω άδειας άνευ αποδοχών, αδικαιολόγητης απουσίας κ.λ.π., αποτελούν πόρο του ΜΤΠΥ με εξαίρεση μόνο την περίπτωση άδειας άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών λειτουργών.
3) Κατά συνέπεια σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι καθαρές αποδοχές εκπίπτονται υπέρ του ΜΤΠΥ και περιέρχονται σ` αυτό ως πόρος του με σχετική αναγραφή του ποσού αυτού στην οικεία στήλη της μισθοδοτικής κατάστασης και αποδίδονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 31 του ίδιου Π.Δ/τος. Ευνόητο τυγχάνει ότι, ο υπάλληλος ο οποίος απεργεί είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία καθυστέρηση να ειδοποιήσει την υπηρεσία του, η οποία και οφείλει αμέσως να τον ανακαλέσει στην έδρα τους, οπότε παύει να του καταβάλλει και την εκτός έδρας αποζημίωση.
4) Τα Υπουργεία και οι Νομαρχίες του Κράτους, παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας στα υπό την εποπτεία τους Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.
ΙΒ/6640/15-07-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υγειονομική Περίθαλψη των εκπ/κών που τελούν σε άδεια χωρίς αποδοχές και ποιες από τις άδειες λογίζονται συντάξιμες
Στη συνέχεια της αριθμ. ΙΒ.4598/20.5.94 εγκυκλίου μας με Θέμα: "Τύχη αποδοχών υπαλλήλων σε περίπτωση αδείας άνευ αποδοχών" και ύστερα από γραπτά ερωτήματα, σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας:
1. Την αριθμ. Υ8α/5077/31 .5.94 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με τη συνοδευτική Α7α/11286/9.12.87 εγκύκλιό του, με τα οποία παρέχονται πληροφορίες για την Υγειονομική Περίθαλψη των εκπ/κών που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών. Διευκρινίζουμε ότι η κράτηση Υγειονομικής Περίθαλψης από 1.1.94 έχει γίνει 2,55% για όλους τους υπαλλήλους.
2. Το αριθμ.Π-6418/94/4.7.94 έγγραφο της 42ας Δ/νσης του Γ.Λ.Κ. με το οποίο παρέχονται, πληροφορίες σχετικά με το ποιες από τις άδειες άνευ αποδοχών των εκπ/κών λογίζονται συντάξιμες.
Παρακαλούμε να ανακοινώσετε την παρούσα μαζί με τα κοινοποιούμενα, σε όλους τους εκκαθαριστές αποδοχών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για εφαρμογή τους.
2071983/6388/0022/15-01-1992 Γ.Λ.Κ.
Παραγραφή απαιτήσεων των ασφαλιστικών ταμείων
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με την απόδοση των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων της καθηγήτριας Αδαλάκη Βαρβάρας, για τ χρονικό διάστημα που τελούσε σε άδεια χωρίς αποδοχές, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 91 του Ν.Δ.321/1969, "ο χρόνος παραγραφής των κατά του Δημοσίου αξιώσεων, των Δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των επί σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μετ` αυτού συνδεομένων, εκ καθυστερουμένων αποδοχών ή άλλων πάσης φύσεως απολαβών ή αποζημιώσεων εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού, είναι δύο ετών ".
Η ειδική παραγραφή του Δημοσίου, επικρατεί κάθε άλλης παραγραφής που προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα και περιλαμβάνει τις χρηματικές αξιώσεις των Δημοσίων υπαλλήλων κατά του Δημοσίου, το οποίο, για οποιοδήποτε λόγο, απλώς καθυστερεί την πληρωμή τους.
2. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 93 του παραπάνω Ν.Δ/τος " η παραγραφή άρχεται από του τέλους του οικ. έτους, καθ` ο εγεννήθη η αξίωσις και είναι δυνατή η δικαστική αυτής επιδίωξις".
3. Κατόπιν των ανωτέρω, δεν είναι δυνατή η απόδοση των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων της προαναφερόμενης καθηγήτριας, για το χρονικό διάστημα από 8.1.1986 μέχρι12.6.1986 και από 1.9.1986 μέχρι 14.6.1987, που τελούσε σε άδεια χωρίς αποδοχές, καθ` όσον η αξίωσή της αυτή έχει υποπέσει στη διετή παραγραφή της παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν.Δ. 321/69, εκτός εάν έχει διακοπεί η διετής αυτή παραγραφή με την υποβολή αίτησης εκ μέρους της ανωτέρω εκπ/κού ( άρθρου 95 του Ν.Δ. 321/69).
Υ8α/5077/31-05-1994 ΥΓ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Σε συνέχεια αλληλογραφίας μας σχετικά με τις κρατήσεις των εκπαιδευτικών που βρίσκονται, σε άδεια άνευ αποδοχών και ύστερα από την αριθμ. 2025207/2848`0022/ 18.4.94 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα Υπουργεία, σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά τις κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές ισχύει η υπ` αριθμ. Α7α/11286/9-12-87 εγκύκλιός μας, φωτοτυπία της οποίας σας επισυνάπτουμε.
Α7α/11286/09-12-1987 ΥΓ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Υγειονομική περίθαλψη εκπαιδευτικών κατά το χρόνο που βρίσκονται σε άδεια χωρίς αποδοχές, βάσει του άρθρου 16 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α` )
Σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 16 (παραγρ. ε) του ν. 1566/1985 ( ΦΕΚ 167) στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη.
Η Υπηρεσία μας, ύστερα από αιτήσεις δύο ενδιαφερομένων, αναφορικά με το αν δικαιούνται ή όχι, υγειονομική περίθαλψη από το Δημόσιο, κατά τη διάρκεια της άδειας που πήραν βάσει των ανωτέρω διατάξεων, ζήτησε πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με το αν ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας κ.λ.π.
Η Δ/νση Προσωπικού της Β/θμιας Εκπ/σης στο Δ2/29.462/19.11 .87 έγγραφο της μας παραθέτει την εξής άποψη του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης για το θέμα αυτό: " Κατά τη διάρκεια της χορηγούμενης κατά το άρθρο 16 του νόμου 1566/85, χωρίς αποδοχές άδειας, δεν διακόπτεται η υπαλληλική σχέση, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει.
Συνεπώς συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο χρόνος αυτός θα πρέπει να λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας κατά τη διενέργεια προαγωγών". Επίσης με το ίδιο έγγραφο μας γνώρισε ότι κατά τη διάρκεια της ανωτέρω άδειας δεν καταβάλλονται κρατήσεις στα ταμεία.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν διακόπτεται η υπαλληλική σχέση των εκπαιδευτικών, στους οποίους χορηγείται άδεια χωρίς αποδοχές και επομένως δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από το Δημόσιο, αφού , σύμφωνα με το άρθρο 1 του Β.Δ. 665/1962 ( ΦΕΚ 167( , το Δημόσιο υποχρεούται στην υγειονομική περίθαλψη των τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων κ.λ.π.
Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Β.Δ. 665/1962, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 1223/81 ( ΦΕΚ 302) σε βάρος των πάσης φύσεως αποδοχών καθώς και σε βάρος των προσθέτων απολαβών και των κατ` αποκοπήν εξόδων κινήσεως των υπαλλήλων. που υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού, επιβάλλεται κράτηση 1% για δαπάνες νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 133/1982 ( ΦΕΚ 20), η ανωτέρω κράτηση σημειώνεται στην οικεία μισθοδοτική κατάσταση ή ένταλμα πληρωμής και παρακρατείται κάθε μήνα κατά την πληρωμή.
Επειδή όμως, όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, δεν καταβάλλονται κρατήσεις στα ταμεία, για να έχουν υγειονομική περίθαλψη οι εκπαιδευτικοί, που παίρνουν άδεια χωρίς αποδοχές, βάσει του άρθρου 16 του ν. 1566/85, θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι την κράτηση 1% επί του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν από την Υπηρεσία τους κατά τον τελευταίο μήνα της μισθοδοσίας τους, πριν από τη χορήγηση ή την παράταση της άδειας χωρίς αποδοχές.
Κάθε ενδιαφερόμενος ή ενδιαφερόμενη, για να έχει την υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου , κατά την διάρκεια της ανωτέρω άδειας, θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία σας αίτηση μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:
α. κυρωμένο αντίγραφο απόφασης χορήγησης ή παράτασης άδειας χωρίς αποδοχές.
β. βεβαίωση του εκκαθαριστή των αποδοχών από την οποία να προκύπτει το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών, που έλαβε τον τελευταίο μήνα, πριν από τη διακοπή της πληρωμής του, λόγω χορήγησης ή παράτασης της άδειας χωρίς αποδοχές, και,
γ. τριπλότυπο είσπραξης Δημόσιου Ταμείου από το οποίο να προκύπτει ότι καταβλήθηκε η κράτηση του 1%, το ύψος των ακαθάριστων αποδοχών, βάσει της βεβαίωσης του εκκαθαριστή, το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε καθώς και το χρονικό διάστημα για το οποίο καταβλήθηκε ( π.χ. 70.000 δρχ. ακαθόριστες μηνιαίες αποδοχές Χ 1% Χ 9 μήνες = 6.300 δρχ. ) Η κράτηση αυτή θα πληρώνεται εφάπαξ και στην αρχή κάθε σχολικού έτους, για το οποίο χορηγείται ή παρατείνεται η άδεια χωρίς αποδοχές.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος δεν ισχύει ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός. Δηλαδή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που έχουν πάρει άδεια χωρίς αποδοχές, κατά το τρέχον σχολικό έτος, να ζητήσουν να έχουν υγειονομική περίθαλψη από το Δημόσιο, αφού όμως πληρώσουν την κράτηση του 1% από την ημερομηνία που έχει διακοπεί η μισθοδοσία τους μέχρι τη λήξη της άδειας αυτής, και αφού υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας σας υποχρεούται να σημειώνει σε σελίδα των παρατηρήσεων του βιβλιαρίου νοσηλείας τον αριθμό και την ημερομηνία του τριπλοτύπου είσπραξης της κράτησης, το καταβληθέν για υγειονομική περίθαλψη ποσό καθώς και. το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το βιβλιάριο νοσηλείας. Τούτο θα ισχύει και για τα μέλη της οικογένειας αυτών, τα οποία θα δικαιούνται και αυτά υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2066506/7655/0011/15-11-1989 Γ.Λ.Κ.
(Όπως κοινοποιήθηκε με το ΙΒ/10794/28.11.89 ΥΠΕΠΘ)
Κρατήσεις κατά την άδεια χωρίς αποδοχές
Σε απάντηση του σχετικού σας εγγράφου, αναφορικά με το θέμα των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων, κατά το διάστημα άδειας χωρίς αποδοχές, σας γνωρίζομε ότι όπως και στις αρ. 77804/2171/27.7.89 και 1117546/3470/18.1.88 εγκύκλιους της Υπηρεσίας μας αναφέρεται, σε όλες τις περιπτώσεις απουσίας των υπαλλήλων (άδεια άνευ αποδοχών, αδικαιολόγητη απουσία κ.λ.π (θα γίνονται κανονικά οι κρατήσεις υπέρ των διαφόρων ασφαλιστικών Ταμείων και το καθαρό απομένον ποσό του μισθού τους θα αποδίδεται στο Μ.Τ.Π.Υ. ή στο δημόσιο ( προκειμένου με άδεια άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών).
Είναι αυτονόητο ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις συμπεριλαμβανόμενης και της γονικής άδειας, ακολουθείται ή ίδια διαδικασία δηλαδή οι κρατήσεις κατά την εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων αυτών, για το χρονικό διάστημα της απουσίας τους, βαρύνουν τη μισθοδοσία αυτών.
ΙΒ/1862/11-03-1992 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων εκπ/κών που αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και της Κύπρου
Σας κοινοποιούμε:
α) Τα αριθ. 2051798 /4653/15.10.91 και 2070349 /6.253/23.1.92 έγγραφα του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και της Κύπρου.
β) Το αριθ. 1695/26.2.92 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την κράτηση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που αποσπώνται χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και της Κύπρου.
γ) Το αριθ. 2071200 /1213/4.11.91 έγγραφο της 47ης Δ/σης του Γ.Λ.Κ. σχετικά με τις κρατήσεις για κύρια σύνταξη εκπ/κών της κατηγορίας αυτής.
δ) Το αριθ. 117.546/18.1.88 (ορθή επανάληψη) και αριθ. 2071983 /6388/ 15.1.92 έγγραφα της 22ας Δ/σης του Γ.Λ.Κ. σχετικά με την τύχη αποδοχών εκπ/κών σε περίπτωση αδείας χωρίς αποδοχές, αδικαιολογήτως αποχής από την υπηρεσία κ.λ.π. και την παραγραφή απαιτήσεων ασφαλιστικών ταμείων αντίστοιχα (το πρώτο των παραπάνω εγγράφων σας ρ κοινοποιήθηκε και παλιότερα με την ΙΒ/ 1532/ 22.2.88 εγκύκλιό μας), για ενημέρωσή σας και παρακαλούμε:
- Να ανακοινώσετε την παρούσα μαζί με όλα τα κοινοποιούμενα έγγραφα σε όλους τους εκκαθαριστές αποδοχών των εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
- Να ενημερωθούν οι εκπ/κοί της κατηγορίας αυτής.
- Για την έγκαιρη και πιστή εφαρμογή των κοινοποιουμένων εγγράφων από τους αρμοδίους και υπεύθυνους.
20703449/6253/0022/23-01-1992 Γ.Λ.Κ.
Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων
Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα σ` αυτό και σε συνέχεια του 2051798 /4653/ 15.10.91 εγγράφου σας, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν.Δ. 321/1969 " Ο χρόνος παραγραφής των κατά του Δημοσίου αξιώσεων, των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών, των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μετ` αυτού συνδεομένων, εκ καθυπλουτισμού, είναι δύο ετών"
Η ειδική αυτή παραγραφή του Δημοσίου, επικρατεί κάθε άλλης παραγραφής που προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα και περιλαμβάνει τις χρηματικές αξιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων κατά του δημοσίου, το οποίο, για οποιοδήποτε λόγο, απλώς καθυστερεί την πληρωμή τους.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 93 του παραπάνω Ν.Δ/τος "Η παραγραφή άρχεται από του τέλους του οικ. έτους, καθ` ο εγεννήθη η αξίωσις και είναι δυνατή η δικαστική αυτή επιδίωξις".
Κατόπιν των ανωτέρω η απόδοση των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων των εκπ/κών που αποσπάσθηκαν χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και της Κύπρου, θα γίνει αναδρομικά από την ημερομηνία που γεννήθηκε η αξίωση τους αυτή, με την επιφύλαξη βέβαια των παραπάνω της διετούς παραγραφής, εκτός εάν έχει διακοπή η διετής αυτή παραγραφή με την υποβολή αιτήσεως εκ μέρους των ανωτέρω εκπ/κών, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.Δ. 321/1969.
2. Το καθαρό ποσό των αποδοχών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, καθ` όσον από το άρθρο 22 του Π.Δ.422/1981 (κώδικας Μ.Τ.Π.Υ.) δεν προβλέπεται η απόδοσή του στο Μ.Τ.Π.Υ.
Τέλος, για το θέμα των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη των εκπ/κών που είναι αποσπασμένοι χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο παρακαλούμε να απευθυνθείτε.
2051798/4653/0022/15-10-1991 Γ.Λ.Κ.
Κρατήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού
Απαντώντας στα σχετικά έγγραφά σας, αναφορικά με τις κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων των εκπ/κών που είναι αποσπασμένοι χωρίς αποδοχές σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς και σε σχολεία της Κύπρου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην 117546/3470/18.1.1988 εγκύκλιό μας.
Στη Δ.47 του Γ.Λ.Κ. που κοινοποιείται το παρόν έγγραφο στέλνουμε φωτοαντίγραφα των σχετικών εγγράφων και παρακαλούμε να απαντήσει απευθείας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το θέμα των κρατήσεων για σύνταξη (άρθρο 6 του Ν.1902/90), κοινοποιώντας το απαντητικό έγγραφο και στην υπηρεσία μας.
Α7α/1695/26-02-1992 ΥΠ.ΥΓ. ΠΡΟΝ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.
Κράτηση υγειονομικής περίθαλψης σε εκπ/κούς με απόσπαση χωρίς αποδοχές
Σε απάντηση του αριθ. ΙΒ/881/5.2.91 εγγράφου σας σχετικά με κράτηση υγειονομικής περίθαλψης των εκπ/κών που είναι αποσπασμένοι, χωρίς αποδοχές, σε σχολεία του εξωτερικού, σας πληροφορούμε τα εξής:
Εφόσον οι αποσπασμένοι χωρίς αποδοχές εκπ/κοί, φέρονται μισθοδοτούμενοι κανονικά και οι κρατήσεις για την υγειονομική τους περίθαλψη και θα έχουν όλα τα δικαιώματα των ασφαλισμένων του Δημοσίου.
Η κράτηση θα γίνεται κανονικά στις μισθοδοτικές καταστάσεις, όπως και των άλλων υπαλλήλων, θα κατατίθενται δε μαζί με τις υπόλοιπες κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη στα Δημόσια ταμεία.
Σε ότι αφορά το θέμα της παραγραφής, η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα. Κατά την άποψή μας όμως, ότι ισχύει για τις κρατήσεις των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων ισχύει και για τις κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης
2071200/1213/0092/04-11-1991 Γ.Λ.Κ.
Κρατήσεις για κύρια σύνταξη
Απαντούμε στα έγγραφά σας αριθμ. ΙΒ/2217/11.3.1991, ΙΒ/ 4346 /22.5.1991 και ΙΒ/2217/30.7.1991 και σας κάνουμε γνωστό ότι:
1. Εφόσον πρόκειται για τακτικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε Υπηρεσίες του εξωτερικού με ή χωρίς αποδοχές και οι οποίοι έχουν διοριστεί στο Δημόσιο πριν την 1.10.1990 ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Ν.1902/1990, δε θα υπόκεινται σε κράτηση για κύρια σύνταξη.
2. Όσοι διορίζονται μετά την 1.10.1990 για πρώτη φορά θα υπόκεινται σε κράτηση για κύρια σύνταξη, η οποία, εφόσον λαμβάνουν μισθό από το Δημόσιο, θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο Δημόσιο, όπως και των λοιπών υπαλλήλων.
Οι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής ( των διορισμένων μετά την 1.10.1990) που υπηρετούν στο εξωτερικό με οποιαδήποτε σχέση (απόσπαση, άδεια κ.λ.π.) στους οποίους δεν καταβάλλεται ο μισθός τους αλλά αποδίδεται στο Δημόσιο, η κράτηση για κύρια σύνταξη θα γίνεται όπως και οι λοιπές κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, θα εμφανίζεται δηλαδή σε ειδική στήλη και θα αποδίδεται στο Δημόσιο ως έσοδο (ΚΑΕ 0824), θα ενημερώνεται δε ο φάκελος του υπαλλήλου.
3. Τέλος όσοι παρέχουν υπηρεσία στο εξωτερικό η οποία λογίζεται συντάξιμος από το Δημόσιο και για οποιονδήποτε λόγο δε λαμβάνουν μισθό ( δε δικαιούνται μισθό από το Δημόσιο ), προκειμένου να αξιοποιήσουν το χρόνο αυτό συνταξιοδοτικά θα πρέπει να προβούν στην αναγνώριση της υπηρεσίας αυτής πληρώνοντας οι ίδιοι τις εισφορές για κύρια σύνταξη. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας τους, είτε κατά τη συνταξιοδότησή τους. (παρ.4 άρθρ. 6 του Ν.1902/1990).
2006082/85/0092/03-02-1992 Γ.Λ.Κ.
Κρατήσεις για κύρια σύνταξη
Απαντούμε στο έγγραφό σας αριθμ. ΙΒ/707/25.1.1994 που κοινοποιήσατε και σε μας και σας κάνουμε γνωστά τα εξής:
1. Μετά την απόφαση του Α` Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 15.6.1993 από το έγγραφό μας αριθμ. 2071200 /1213/ 0092/ 4.11.1991 εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος τρία (3) και
2. Όσον αφορά τις κρατήσεις για κύρια σύνταξη που έγιναν από τις υπηρεσίες σας από μισθό που, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν εδικαιούντο οι υπάλληλοι, αυτές θα πρέπει με ευθύνη των υπηρεσιών να διαγραφούν από τις σχετικές καρτέλες ή φακέλους των υπαλλήλων και η υπηρεσία τους αυτή, εφόσον είναι συντάξιμος για το Δημόσιο, για να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά θα πρέπει οι υπάλληλοι να προβούν στην αναγνώρισή της πληρώνοντας οι ίδιοι τις εισφορές. Η αναγνώριση, σύμφωνα και με την παρ. 3 του ανωτέρω εγγράφου μας, μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας τους, είτε κατά τη συνταξιοδότησή τους (παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.1902/1990).


Αναρρωτική Άδεια
Ν. 2683/1999 ΦΕΚ 19 τ.Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ`
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Άρθρο 54
Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας
1. Ο υπάλληλος που έχει συμπληρώσει τριετή πραγματική υπηρεσία και είναι ασθενής ή χρειάζεται να αναρρώσει, δικαιούται αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που τυχόν έχει λάβει μέσα στην προηγούμενη πενταετία. Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες.
2. Υπάλληλος με πραγματική υπηρεσία λιγότερη από τρία (3) έτη δικαιούται, για τους ίδιους λόγους, αναρρωτική άδεια με αποδοχές τόσων μηνών όσα τα έτη υπηρεσίας του, από την οποία αφαιρείται το σύνολο των αναρρωτικών αδειών που έχει μέχρι τότε λάβει. Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος.
3. Στην αναρρωτική άδεια συνυπολογίζονται και οι ημέρες απουσίας λόγω ασθένειας που προηγήθηκαν της άδειας.
4. Οι υπάλληλοι που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα δικαιούνται αναρρωτικές άδειες, των οποίων η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών των προηγούμενων παραγράφων.
5. Τα δυσίατα νοσήματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
Άρθρο 55
Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά τρίμηνο ή σε περίπτωση δυσίατων νοσημάτων ανά εξάμηνο, κατ` ανώτατο όριο, ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 166.
2. Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται: α) με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος γιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ έτος. β) με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ` έτος, γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ` έτος.
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περιπτώσεων (α), (β) και (γ), που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.
3. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή γιατρού.
4. Η αποστολή γιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ` επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία.
Άρθρο 56
Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας
1. Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου ή και αυτεπαγγέλτως.
2. Αναρρωτική άδεια πέραν των δέκα (10) ημερών κατ` έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής, με εξαίρεση την περίπτωση που η άδεια χορηγείται βάσει κοινής γνωμάτευσης του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου και ενός γιατρού του ίδιου νοσοκομείου.
3. Το αρμόδιο για τη χορήγηση της αναρρωτικής όργανο είτε χορηγεί ολόκληρη την άδεια που προτείνει η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή, εάν κρίνει τη γνωμάτευσή της ως αναιτιολόγητη, παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, να ζητήσει με ένστασή του νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια επιτροπή είτε όταν η πρωτοβάθμια έχει απορρίψει εξ ολοκλήρου την αίτησή του είτε όταν η απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής δεν είναι ομόφωνη. Η αναρρωτική άδεια που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά.
4. Δικαίωμα ένστασης ενώπιον της πρωτοβάθμιας ή της ειδικής υγειονομικής επιτροπής έχουν η υπηρεσία και ο υπάλληλος για την κατ` εξαίρεση χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού.
5. Η αίτηση υπαλλήλου για παράταση αναρρωτικής άδειας υποβάλλεται το αργότερο μέσα στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου της άδειας που του έχει χορηγηθεί.
6. Ύστερα από κάθε εξέταση, καθώς και μετά τη λήξη του ανώτατου χρονικού ορίου αναρρωτικής άδειας οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν εάν η νόσος είναι ιάσιμη ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση και αφού η γνωμάτευση γίνει οριστική, ο υπάλληλος απολύεται κατά τα οριζόμενο στο άρθρο 154. Οι προϊστάμενες αρχές της οικείας υπηρεσίας μπορούν να παραπέμπουν και αυτεπαγγέλτως υπαλλήλους στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για απόλυσή τους. Εάν κρίνουν ότι δεν μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους λόγω σωματικής ή πνευματική ανικανότητας και πριν χορηγηθεί αναρρωτική άδεια ή μετά τη λήξη αναρρωτικής άδειας.
7. Κατά της γνωμοδότησης αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής για απαλλαγή εκ της υπηρεσίας λόγω ασθένειας, δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής ενώπιον της επιτροπής προσφυγών του άρθρου 167, με την επιφύλαξη της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 168. Στην ίδια επιτροπή μπορεί να ασκήσει προσφυγή ο υπάλληλος κατά της γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής με την οποία κρίθηκε ικανός για ανάληψη υπηρεσίας.
8. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται για ιατρική εξέταση, εφόσον το ζητήσει η επιτροπή. Αν δεν παρουσιαστεί δεν χορηγείται αναρρωτική άδεια. 9. Ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται δικαιολογημένα εκτός της έδρας του, υποχρεούται, αμέσως μόλις ασθενήσει, να υποβάλει αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας στην πλησιέστερη υγειονομική επιτροπή.
Αν η υγειονομική επιτροπή δεν εξετάσει για οποιονδήποτε λόγο τον υπάλληλο έως ότου επανέλθει στην έδρα του, υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υγειονομική επιτροπή της έδρας του υπαλλήλου.
10. Αν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή κρίνει ότι για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας είναι αναγκαία η παρακολούθηση του υπαλλήλου για ορισμένο διάστημα σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η άδεια δεν χορηγείται χωρίς την παρακολούθηση αυτή.
11. Τυχόν γνωμάτευση δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για μη χορήγηση εν όλο ή εν μέρει άδειας δεν επιφέρει συνέπειες σε βάρος του υπαλλήλου, εφόσον η άδεια αυτή έχει ήδη διανυθεί βάσει γνωμάτευσης πρωτοβάθμιας επιτροπής, εκτός εάν για τη χορήγησή της διαπιστώνεται βαρειά αμέλεια ή δόλος του υπαλλήλου.
12. Ειδικές διατάξεις για έλεγχο της κατ` οίκον ασθένειας των υπαλλήλων διατηρούνται σε ισχύ.

ΔΙΚΠΡ/Φ332/238/Α15041/18-12-1984
Υπολογισμός προϋπηρεσίας για χορήγηση αναρρωτικής άδειας
1. Στο άρθρο 108 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π. Δ. 611/1977) ορίζεται, μεταξύ των άλλων, ότι η αναρρωτική άδεια που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό τόσων μηνών όσα τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου αφού αφαιρεθεί κάθε φορά εκείνη η άδεια που χορηγήθηκε την τελευταία πενταετία. Εξ άλλου, στο άρθρο 186 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι ο μόνιμος δημόσιος υπάλληλος που έχει τουλάχιστο τριετή πραγματική πολιτική δημόσια υπηρεσία τίθεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου, που παρατείνεται πέραν του επιτρεπόμενου χρόνου αναρρωτικής άδειας.
2. `Όπως συνάγεται από τα συνημμένα σχετικά έγγραφα, η προϋπηρεσία της καθηγήτριας για την οποία πρόκειται, παρασχέθηκε στο ΣΤ` Γυμνάσιο της Αθήνας και στο Γ` Γυμνάσιο Δάφνης, προφανώς, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή του προσωρινού ή έκτακτου καθηγητή. Η προϋπηρεσία ιδιωτικού δικαίου υπολογίζεται για την ένταξη του προβλέπει το άρθρο 183 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει δεχθεί το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημόσιας Διοίκησης, με το αρ.. 351/1983 Πρακτικό του, χωρίς να απαιτείται να είναι συντάξιμη, όρος που στη προκειμένη πάντως περίπτωση συντρέχει, αφού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 περ. και του Π.Δ/τος1041/1979 Κώδιξ Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων η προγενέστερη υπηρεσία ως προσωρινών ή έκτακτων καθηγητών λογίζεται συντάξιμη.
3. Άμεση συνέχεια της ανωτέρω λύσης είναι το γεγονός ότι προκειμένου να εξευρεθούν τα χρονικά όρια της αναρρωτικής άδειας που δικαιούται η καθηγήτρια αυτή, ενόψει της ευχέρειας συνυπολογισμού στη τωρινή υπηρεσία της και της προϋπηρεσίας που έχει διανύσει, όπως συνάγεται από τα προεκτεθέντα, θα πρέπει, στη περίπτωσή της γα εφαρμοστεί το άρθρο 108 του Υπαλληλικού Κώδικα και όχι το άρθρο 112, και αν, η διάρκεια της νόσου υπερβαίνει τυχόν τα όρια αυτά, θα πρέπει να τεθεί σε διαθεσιμότητα, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 186 του ίδιου Κώδικα.
Το γεγονός ότι η προϋπηρεσία της αυτή δεν έχει μέχρι σήμερα υπολογισθεί για ένταξη, δεν επηρεάζει τη λύση που προεκτάθηκε, γιατί η αναβλητική αίρεση της μονιμοποίησης μετά την πάροδο διετίας, υπό την οποία τελεί η ένταξή της αυτή, αφορά αποκλειστικά και μόνο την τελευταία αυτή υπηρεσιακή μεταβολή.
4. Τέλος επισημαίνεται ότι ο όρος "μόνιμος" υπάλληλος του οποίου γίνεται μνεία στη διάταξη του άρθρου 186 του Υ.Κ. ανάγεται στην έννοια του μονίμου υπαλλήλου κατά την παρ. 4 του άρθρου 103 του Συντάγματος και περιλαμβάνει τόσο τους μονιμοποιηθέντες δοκίμους υπαλλήλους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 87 του Υ.Κ. όσο και εκείνους οι οποίοι συνυπολογιζομένης και της προϋπηρεσίας που έχουν διανύσει, έχουν περισσότερο από τρία χρόνια υπηρεσία και δεν έχουν ενταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 183 του ίδιου Κώδικα, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία στη νέα τους θέση, ώστε να μονιμοποιηθούν.
Ε2/749/12-05-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Υπολογισμός προϋπηρεσίας ωρομισθίων για τη χορήγηση κανονικής ή αναρρωτικής άδειας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς
Σας γνωρίζουμε ότι εκπαιδευτικοί, που δεν έχουν συμπληρώσει εξάμηνη πραγματική πολιτική υπηρεσία μπορούν να επικαλεστούν προϋπηρεσία τους ως ωρομισθίων για να θεμελιώσουν δικαίωμα χορήγησης κανονικής .ή αναρρωτικής άδειας εφόσον:
α) η προϋπηρεσία τους ως ωρομισθίων έχει προσφερθεί με πλήρες ωράριο σε Δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ και
β) έχει προσφερθεί με τα τυπικά προσόντα του κλάδου ( δηλ. πτυχίο) στον οποίο υπηρετεί. Το δικαίωμά τους αυτό και οι σχετικές προϋποθέσεις συνάγονται από τη ΓΔΔΔ ΔΛ6/ 10-1-1 /4 66/23.8.1974 εγκύκλιο του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης "περί προσμετρήσεως προϋπηρεσίας επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου δια τη χορήγηση εις δοκίμους υπαλλήλους κανονικών `και αναρρωτικών αδειών, σύμφωνα με την οποία "??. η, επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου, προϋπηρεσία ,εφόσον αφ ενός τυγχάνει συντάξιμος και αφ ετέρου παρέχει την δυνατότητα προσκτήσεως διαφόρων ωφελημάτων συναπτομένων προς την δημοσιουπαλληλικήν ιδιότητα (?...) δέον όπως προσμετρείται δια την, ως προς τους υπαλλήλους αυτούς χορήγησιν κανονικών και αναρρωτικών αδειών".
Επομένως αφού η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ως ωρομισθίων με πλήρες ωράριο έχει διανυθεί με το τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α, λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και για την ένταξη. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.287/1974, έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να προσμετρείται και για τη χορήγηση κανονικών ή αναρρωτικών αδειών.
Δ1/142392/16-12-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Περί αναρρωτικών αδειών αποσπασμένων εκπαιδευτικών
Ύστερα από σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδια για χορήγηση αναρρωτικών αδειών, είναι η υπηρεσία στην οποία υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος και όχι η υπηρεσία στην οποία υπηρετεί με απόσπαση.
Για τη χορήγηση των ως άνω αδειών θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας υποχρεούνται να υποβάλουν στην υπηρεσία που υπηρετούν με απόσπαση, αίτηση που θα συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση.
Με την αίτησή τους αυτή, θα ζητούν την παραπομπή τους στην υγειονομική επιτροπή του τόπου της απόσπασης τους.
Στη συνέχεια η σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής θα στέλνεται στην υπηρεσία στην οποία υπάγεται οργανικά ο εκπαιδευτικός, η οποία ως αρμόδια θα εκδόσει την απόφαση χορήγησης αναρρωτικής άδειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη γνωμάτευση.


Άδεια Αιμοδοσίας
Δ2/3807/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες διδακτικού προσωπικού Δ.Ε.
Σας γνωρίζουμε τα εξής αναφορικά με τις άδειες των εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δ/ντές των σχολείων οι οποίοι στην συνέχεια να ενημερώσουν τους εκπ/κούς.
Θ. ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
Στην κείμενη νομοθεσία περί αιμοδοσίας δεν υπάρχει διάταξη σύμφωνα με την οποία να μπορεί να χορηγείται στους εθελοντές αιμοδότες άδεια απουσίας από την υπηρεσία τους όταν προσφέρουν αίμα. Για το σκοπό όμως της προώθησης του θεσμού της εθελοντικής προσφοράς αίματος έχει εθιμικά καθιερωθεί σαν κίνητρο η χορήγηση υπηρεσιακής άδειας απουσίας με αποδοχές (1) ημέρας και μέχρι τέσσερις φορές το χρόνο σε όσους προσφέρουν αίμα. Επομένως στους εθελοντές αιμοδότες (εκπαιδευτικούς) χορηγείται άδεια απουσίας κατά την ημέρα της αιμοδοσίας μόνο στην περίπτωση που η αιμοληψία γίνει κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου (με απόδεικτικό στοιχείο).
Η μία (1) ημέρα άδειας λόγω αιμοδοσίας θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο όταν την ζητήσει, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του με την προϋπόθεση ότι κατά την συγκεκριμένη ημέρα δεν θα δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα στο σχολείο του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απουσιάσει την επομένη της αιμοδοσίας η ημέρα αυτή θα θεωρηθεί ως ημέρα αδείας λόγω αιμοδοσίας και όχι αναρρωτική.
Για να γίνει απολύτως κατανοητό σε καμιά περίπτωση η άδεια απουσίας από τα διδακτικά καθήκοντα του αιμοδότη εκπ/κού δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) ημέρες.
Δ1/12071/23-01-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αιμοδοτική άδεια
Σε απάντηση του αριθμ. 27/3468/17-12-97 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/214/16697/20784/16 - 11 - 94 έγγραφο του Υπ. Προεδρίας ο αριθμός των ημερών άδειας που δικαιούνται οι εκπ/κοί λόγω αιμοδοσίας κατά περίπτωση είναι οι εξής :
1) Εκπ/κός που δίνει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος δικαιούται να απουσιάζει από το σχολείο κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.
2) Εκπ/κός που προσέρχεται από δική του και μόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιμοδοσίας για να προσφέρει αίμα, δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, μία (1) ημέρα επί πλέον.
3) Εκπ/κός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπ/κός που συμμετέχει σε οργανωμένη αιμοληψία δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέρα της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες.

Δ2/4620/06-07-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες λόγω αιμοδοσίας
Αναφερόμενοι στο από Φ.12.1/1840/20-5-98 έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53?214/16897, 20784/16-11-94 έγγραφο του Υπ. Προεδρίας ο αριθμός των ημερών άδειας, που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί λόγω αιμοδοσίας κατά περίπτωση είναι οι εξής:
1. Εκπαιδευτικός, που δίνει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος. δικαιούνται να απουσιάσει από το σχολείο κατά την ημέρα της αιμοδοσίας.
2. Εκπαιδευτικός, που προσέρχεται από δική του και μόνο πρωτοβουλία σε κέντρο αιμοδοσίας για να προσφέρει αίμα δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέραν της ημέρας αιμοδοσίας, μία (1) ημέρα επί πλέον.
3. Εκπαιδευτικός, που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και εκπαιδευτικός που συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, Δικαιούται να απουσιάσει από το σχολείο πέρα της ημέρας αιμοδοσίας, δύο (2) επί πλέον ημέρες.

Συνδικαλιστική Άδεια
Α1/14235/10-02-2005 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Συνδικαλιστικές άδειες
Σε συνέχεια του αριθμ. Φ.351.5/42/94335/Δ1/15 - 12 - 2004 εγγράφου μας και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία , σχετικά με τις συνδικαλιστικές άδειες, σας κάνουμε γνωστό ότι το Υπουργείο παρέχει την ευχέρεια στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να κάνουν χρήση των συνδικαλιστικών αδειών που προβλέπονται από το Ν. 1264/1982 προκειμένου να υποβοηθηθούν στην άσκηση των καθηκόντων τους και μέχρι νεωτέρας εξέτασης των διατάξεων του Ν. 2085/1992.
Δ1/94335/15-12-2004 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Συνδικαλιστικές άδειες
Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με συνδικαλιστικές άδειες, και σε απάντηση του αριθμ. 1696/6-9-2004 εγγράφου του 4ου Γραφείου Π. Ε Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σας πληροφορούμε τα εξής:
Μετά την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν.2336/95, με τις οποίες επεκτάθηκαν και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα οι ρυθμίσεις του άρθρου 6, παρ. 3 του Ν.2224/94, που αφορούσαν θέματα συνδικαλιστικών αδειών των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα και αναφορικά με τον αριθμό των ημερών συνδικαλιστικής άδειας, που είναι δυνατόν να χορηγούνται στους δημοσίους υπαλλήλους ισχύουν, για τους μετέχοντες στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3 του Ν.2224/94, που ορίζουν τα εξής:
Χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες
α) στα μέλη της Διοίκησης της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
β) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν μέχρι 1500 ψηφίσαντα μέλη, δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα
γ) στον Πρόεδρο των Εργατικών Κέντρων και των Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτά πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν από 1501-10000 ψηφίσαντα μέλη, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του
δ) στον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα των Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών, εφόσον οι υπαγόμενες σε αυτοί οργανώσεις έχουν άνω των 10000 ψηφισάντων μελών για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους
Οι ημέρες των συνδικαλιστικών αδειών είναι αμειβόμενες.
Για τους μετέχοντες στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 1β του Ν.2086/92, που διαλαμβάνουν ότι:
Για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δύο μέρες ανά μήνα, εφόσον έχουν άνω των 1.000 μελών, μία ημέρα ανά μήνα, εφόσον έχουν άνω των 500 μελών και μία ημέρα ανά δίμηνο, αν έχουν μέχρι 500 μέλη.
Ν. 2085/1992 (ΦEK 17ΟΑ`)
Άρθρο 14
Συνδικαλιστικές άδειες
1. Οι συνδικαλιστικές άδειες, που προβλέπονται στο άρθρο 17 του ν. 1264/1982, προκειμένου για πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων που αναφέρονται στην παρ. 1` του άρθρου 30 του ανωτέρω νόμου, ορίζονται ως ακολούθως:
α. Για τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, έξι ημέρες κατά μήνα, και τρεις για τα λοιπά μέλη του διοικητικού τους συμβουλίου, εφόσον οι υπαγόμενες σ` αυτές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν συνολικά άνω των 30.000 μελών, τέσσερις και δύο ημέρες κατά μήνα αντιστοίχως, αν έχουν άνω των 10.000 μελών, δύο και μία ημέρα κατά μήνα αντιστοίχως, αν έχουν άνω των 2.000 μελών, μία ημέρα κατά μήνα για τον πρόεδρο αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία, αν έχουν άνω των 500 μελών και μια ημέρα κατά δίμηνο, αν έχουν μέχρι 500 μέλη.
β. Για τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γενικό γραμματέα πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δύο ημέρες κατά μήνα, εφόσον έχουν άνω των 1.000 μελών, μία ημέρα κατά μήνα, εφόσον έχουν άνω των 500 μελών και μία ημέρα κατά δίμηνο, αν έχουν μέχρι 500 μέλη.
2. Στα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των υπαλλήλων. που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 30 του ν.1264/1982, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνδικαλιστικά συνέδρια, που οργανώνονται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, χορηγείται, πέραν των αδειών της προηγούμενης παραγράφου, άδεια προσωρινής απουσίας με αποδοχές, που δεν μπορεί να υπερβεί κατ` έτος τις πέντε ημέρες.
3. Στις περιπτώσεις α` και β` της παρ. 1 επιτρέπεται και η χορήγηση άδειας, χωρίς αποδοχές, μέχρι του τετραπλασίου του κατά περίπτωση ορίου που αναφέρεται σ` αυτές.

Δ1/67016/27-06-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Συνδικαλιστικές άδειες
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 30 του Ν.1264/1982, στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι πέντε (5) ημέρες το μήνα αν τα μέλη των οργανώσεων αυτών είναι πάνω από 500 και μέχρι τρεις (3) αν είναι λιγότερα.
Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω συνδικαλιστών χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων, πρέπει ο τρόπος της απαλλαγής να καθορισθεί σε συνεργασία των Διευθυντών Διευθύνσεων και των Προϊσταμένων Γραφείων με τους διευθυντές των σχολείων και τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Ε2/484/24-01-1983 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση άδειας απουσίας 3-5 ημερών το μήνα στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα των ΕΛΤΕΕ
Σύμφωνα με την παραγρ. 2γ του αρ. 17 του Ν.1264/82 <<Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων>>, στους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων παρέχεται άδεια απουσίας μέχρι 5 μέρες το μήνα αν τα μέλη τους είναι 500 και πάνω και μέχρι 3 μέρες αν είναι λιγότερα.
Παρακαλούμε, λοιπόν, να εφαρμόσετε τον παραπάνω νόμο και στην περίπτωση των Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα των Ενώσεων Λειτουργών Μέσης Τ.Ε.Ε. (ΕΛΤΕΕ) ρυθμίζοντας ανάλογα το πρόγραμμα διδασκαλίας των παραπάνω συνδικαλιστών με παράλληλη μείωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους που να αντιστοιχεί με άδεια απουσίας από το σχολείο τους μέχρι 5 ή μέχρι 3 μέρες αντίστοιχα το μήνα.
Οι ημέρες απαλλαγής μπορούν να καθοριστούν σε συνεργασία Γραφείου Εκπαιδευτικού - Δ/ντή σχολείου ΕΛΤΕΕ.
Η μηνιαία μείωση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω θα υπολογίζεται ως εξής :
Το πηλίκον της διαίρεσης της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής διδασκαλίας των παραπάνω δια του αριθμού των εργάσιμων ημερών την εβδομάδα (5) πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό ημερών απαλλαγής που δικαιούνται.
Η παρούσα να ανακοινωθεί στα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.
Η/1656/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Διευκόλυνση συνδικαλιστών κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων
Η διευκόλυνση των συνδικαλιστών κατά την άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων είναι υποχρέωση της Διοίκησης που απορρέει από τις σχετικές διατάξεις.
Επειδή έχουν παρατηρηθεί κάποιες περιπτώσεις απροθυμίας προς αυτή την κατεύθυνση. παρακαλούμε στο εξής μέσα στο νόημα των σχετικών διατάξεων και κατά το μέτρο του δυνατού να διευκολύνονται οι συνδικαλιστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Δ2/12927/05-02-2003
Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης
Παρακαλούμε να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι των Υπηρεσιακών Συμβουλίων να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους , ως εξής :
Πέντε ημέρες οι υποψήφιοι για τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια
Τρεις ημέρες οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια
Δύο ημέρες για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


Άδειες Αναπληρωτών Καθηγητών
Δ2/2107/04-04-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πληροφορίες για άδειες αναπληρωτών καθηγητών
Αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ. 28967/12.2.2001 έγγραφο σας, που αφορά άδειες αναπληρωτών καθηγητών σας πληροφορούμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάζεις της παρ. θ του άρθρου 20 του Π. Δ/τος 410/88 και της 44/90 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι αναπληρωτές δικαιούνται κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές μέχρι δέκα (10) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ` έτος γιο λόγους εξαιρετικής ανάγκης.
Στις αναπληρώτριες καθηγήτριες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/00 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 286/29.12.00, τεύχος Α`) η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε εκατόν δεκαεννέα (119) ημέρες συνολικά , δηλαδή πενήντα έξι (56) ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά.
Συνοδευτικά σας στέλνουμε τις διατάξεις νόμων εγκυκλίων κλπ, που αφορούν στις άδειες μητρότητας των αναπληρωτριών καθηγητριών.
Δ2/6503/29-04-1987 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ΚΕΦ. Δ`
Οι αναπληρωτές καθηγητές που προσλαμβάνονται για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ` του Ν.993/79 Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κλπ (ΦΕΚ 281 τ.Α` / 79) και όχι στο κεφάλαιο Γ` αυτού και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό αυτό τα άρθρα 19-21 του νόμου, για κωλύματα παροχής εργασίας, αλλά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ.2 του Αρ.57 του Ν.993/79.
Παρ. 1................
Παρ. 2.Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού (αναπληρωτή) από την εργασία του λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από μία (1) μέχρι τρεις (3) ημέρες, από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι της έναρξης της επιδοτήσεως από το Ι.Κ.Α., ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό του αναλογούντος μισθού και αποκλείεται η συμπλήρωση του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό (Αρ.5 Α.Ν. 178/67) (ΦΕΚ 190 τ Α`)
Παρ. 3.Σε περίπτωση που απέχει ο μισθωτός από την εργασία του λόγω ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα κλπ) δικαιούται από τον εργοδότη του τις αποδοχές που προβλέπονται στα Αρ.657 και 658 του Α.Κ. δηλαδή δεκατρία (13) ημερομίσθια, αν έχει υπηρεσία άνω των δέκα (10) ημερών και κάτω του έτους και αμείβεται με ημερομίσθιο, διαφορετικά μισού ή ενός μισθού αντίστοιχα, αν αμείβεται με μισθό.
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον οφειλόμενο μισθό (ή ημερομίσθια), όχι ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε στο μισθωτό από τον ασφαλιστικό οργανισμό, καθόλη τη διάρκεια του κωλύματος προς παροχή εργασίας, αλλά μόνο εκείνο που αντιστοιχεί στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα του μηνός ή δεκαπέντε ημερών, για τα οποία υποχρεούται να καταβάλει μισθό σύμφωνα με τις διακρίσεις του Αρ.658 του Α.Κ.
Παρ. 4. Στο μισθωτό που από υπαιτιότητα του στερείται βιβλιαρίου ασθενείας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά των αποδοχών που θα κατέβαλε, αν ο μισθωτός είχε βιβλιάριο ασθενείας (Αρ. 3 Α.Κ.)
Παρ. 5. Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται.
Φ306/69975/21-07-1978 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κατόπιν του αρ. 16381/18.4.78 εγγράφου του Υπ. Εργασίας, σχετικά με τις αποδοχές ασθενείας των αναπληρωτών δασκάλων, σας πληροφορούμε τα κάτωθι για ενημέρωση σας:
Κατά το άρθρο 657 Α.Κ. ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του επί του μισθού, αν μετά από δεκαήμερο παροχή εργασίας αδυνατεί να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
Συνεπώς, σε όσους εκ των αναπληρωτών δεν έχουν συμπληρώσει δέκα (10) ημέρες εργασίας το δημόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή ουδεμιάς αποδοχής κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, σε όσους όμως συμπλήρωσαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα (10 ήμερο) το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της ασθενείας του υποχρεούται στην καταβολή των αποδοχών τους, υπό τους περιορισμούς βέβαια του Αρ.5 του Α.Ν. 178/67, δηλαδή στην καταβολή των μισών αποδοχών για το πρώτο τριήμερο και ολόκληρο για το επόμενο διάστημα, όσο βέβαια κατ` άρθρο 658 Α.Κ. διατηρείται η επί του μισθού αξίωση στο μισθωτό αυτόν (ένας μήνας ή ένα 15νθήμερο).
Σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (σπουδαίου λόγου αποχής του εργαζομένου από της εργασίας), ήτοι ασθενείας, ατυχήματος κλπ., η υποχρέωση του εργοδότου προς καταβολή μισθού αρχίζει, εφόσον υπάρχει προϋπόθεση της συμπληρώσεως 10 ημερών εργασίας από τον εργαζόμενο.
Η συνδρομή των ασφαλιστικών προϋποθέσεων (στο Ι.Κ.Α.) του Αρ.35 του Α.Ν. 1846/51 έχει σημασία για τον εργοδότη υπό την έννοια ότι, αν ο εργαζόμενος (ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. κλπ) κατά το χρόνο ασθενείας του κλπ δικαιούται επιδόματος ασθενείας, ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει το ποσόν του επιδόματος ασθενείας, βάσει του Αρ.658 του Α.Κ., για το χρόνο που αντιστοιχεί στην υποχρέωση του να καταβάλει μισθό, διαφορετικά, αν ο εργαζόμενος δε δικαιούται επιδόματος ασθενείας από το Ι.Κ.Α. κλπ., τότε ο εργοδότης οφείλει μόνο αυτός ολόκληρες τις αποδοχές βάσει των Αρ. 657, 658 του Α.Κ. σε συνδυασμό προς το Αρ. 5 695/13-05-1985 Υπ. Εργασίας
Δ2/10323/27-05-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
1.Οι αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου που συνδέονται με αυτό με σχέση εργασίας Ι.Δ. ανήκουν στο Κεφ. Δ` του Ν.993/79 (ΦΕΚ 81 Α` /21.12.1979) και επομένως για αυτούς σε ότι αφορά τις αποδοχές τους σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, κύηση κλπ) έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή ο Ν.4558/30 και τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. , σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67 (ΦΕΚ 190/31.10.67), σύμφωνα με το Αρ.57 §2 του Ν.993/79.
2. Συγκεκριμένα οι εν λόγω καθηγητές σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.)
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει κάθε ποσό που παίρνει ο εργαζόμενος από τον οικείο ασφαλιστικό του οργανισμό λόγω του κωλύματος Αρ. 658 Α.Κ.)
3. Εξάλλου, βάσει του Αρ. 5 του Α.Ν. 187/67, σε περίπτωση αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι την έναρξη της επιδοτήσεως του από το Ι.Κ.Α. ή τον άλλον ασφαλιστικό οργανισμό (1 έως 3 ημέρες) ο εργοδότης, υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό των ημερομισθίων ή του αναλογούντος μισθού, αποκλειομένης της συμπληρώσεως του υπολοίπου ποσού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
4. Επί πλέον ο χρόνος αυτός του οποίου μπορεί να απουσιάσει ένας εργαζόμενος από την υπηρεσία του χωρίς να θεωρηθεί ότι καταγγέλθηκε υπαιτιότητι του η σύμβαση εργασίας είναι αυτός που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του Αρ. 5 του Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το άρ. 3 του Ν. 4558/30.
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων ως βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται εκείνη που διαρκεί ένα (1) μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια, τρεις (3) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 4 ετών , όχι όμως πέραν των 10 ετών, τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 10 ετών , όχι όμως πέραν των 15 ετών και έξη (6) μήνες για εκείνους που υπηρετούν επί χρόνο μεγαλύτερο των 15 ετών.
Το γεγονός όμως ότι ο νόμος θεωρεί ότι λύεται η σύμβαση κατά το χρόνο που διαρκεί η βραχείας διάρκειας ασθένεια δεν σημαίνει ότι σε υπέρβαση των χρονικών ορίων της θεωρείται ότι λύεται αυτοδίκαια η εργατική σύμβαση.
Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η επίλυση ή μη λύση της εργασιακής σχέσης θα κριθεί βάσει των αρχών της καλής πίστης.
5. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο θεσμός και η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών από την υπηρεσία δεν υφίσταται στην εργατική νομοθεσία.
Δ2/1180/24-01-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
........
γ) οι πρόσθετοι και οι αναπληρωτές καθηγητές εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.
......
2026444/3234/0022/10-04-1989 Γ.Λ.Κ.
Αποδοχές κατά το χρόνο κύησης και λοχείας
........
Επειδή οι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αναπληρωτές) διέπονται ως προς τις άδειες κύησης και λοχείας από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εφόσον δεν παρήλθε χρόνος από την έναρξη της σύμβασης και εφόσον απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο τουλάχιστον, δικαιούνται άδεια απουσίας κατ` αρχήν ({52 })ημέρες πριν από το τοκετό και ({53}) ημέρες μετά.
Για όλες αυτές τις ημέρες απουσίας (που είναι δικαιολογημένες) δικαιούνται αποδοχές από τον εργοδότη τους μόνο για 15 ημέρες, σύμφωνα με το Αρ.658 του Α.Κ., ενώ για τις υπόλοιπες ότι επιδότηση πάρουν από το Ι.Κ.Α. μόνον.
Επιπλέον εάν παρήλθε ένα έτος από την έναρξη της σύμβασης, δικαιούνται τις αυτές ημέρες απουσίας και αποδοχές από τον εργοδότη τους για ένα μήνα, ενώ για τις υπόλοιπες την επιδότηση του Ι.Κ.Α..
Δ2/116333/22-10-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Πληροφορίες σχετικά με άδειες - ωράριο διδασκαλίας μητέρων εκπαιδευτικών προσωρινών αναπληρωτριών
Ύστερα από τη δημοσίευση του ν. 3149/02 σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδες. Από το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).
Σε περίπτωση που ο τοκετός γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού ^χωρίς η παράταση αυτή να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση της άδειας που δικαιούται να λάβει η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή ειδικά την περίπτωση, η συνολική άδεια τοκετού υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες. Αν όμως ο τοκετός γίνει σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε στην αρχή πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 17 εβδομάδων (άρθρο 11 του Ν.2874/2000).
Στις μητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και εκκλησιαστικής εκπαίδευσης χορηγείται μειωμένο διδακτικό ωράριο. Η μείωση θα ισχύει από την ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (άρθρο 13 παρ. 45 περ. γ σε συνδυασμό με το άρθρο 30 παρ. 14 του ν. 2083/92 Η εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού χορηγείται μόνο σε μητέρες τακτικές εκπαιδευτικούς.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2721/99 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2683/99 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις από την ημερομηνία ισχύος, με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές για αυτούς διατάξεις. Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν την άδεια των εννέα (9) μηνών με αποδοχές (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2683/99) ή τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για τις μητέρες εκπαιδευτικούς από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν.1566/85 και του άρθρου 30 του Ν.2083/92.
Ο υπολογισμός του χρόνου άδειας με αποδοχές, που δικαιούται μητέρα τακτικός εκπαιδευτικός, της οποίας η άδεια λοχείας έληξε πριν από το διορισμό της στη δημόσια εκπαίδευση και το παιδί είναι έως 2 ετών γένεται με βάση τον τύπο: (24 μήνες - ηλικία τέκνου σε μήνες) Χ 11,25 = χρόνος άδειας (σε ημέρες) από το εννεάμηνο.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται, η Δ2/21151/2-8-1999, εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα Πληροφορίες σχετικά με άδειες.
Δ2/54963/28-05-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς
Ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας μας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με το αριθμ.832/8-4-02 έγγραφο του, μας γνώρισε ότι επειδή στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν δικαιούνται μειωμένο ωράριο για ανατροφή τέκνου.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας σας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπ΄ αρ. Δ2/76601/12.12.01 ΥΠ.Ε.Π.Θ. που προέβλεπε το αντίθετο κατόπιν τούτης δεν ισχύει πλέον
Ν.Σ.Κ. 832/08-04-2002
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς
Σε απάντηση του υπ` αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/86/25591/Δ1/8-3-2002 ερωτήματος σας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Επί σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με τη συνημμένη υπ` αριθμ. 521/2000 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 παρ. 2 περ. α` του ν. 2721/1999 ισχύουν για τακτικούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν κανονικά τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και δεν έχουν εφαρμογή στις αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες και ότι στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και συνεπώς στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει αρνητική απάντηση.
ΔΙΠΙΔΔ/Δ4/6/34307/38058/31-10-1991 Εγκύκλιος Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως
Παρ. 1.Όπως είναι γνωστό η κάλυψη της παροδικής φύσεως αναγκών των φορέων του δημοσίου τομέα, αντιμετωπίζεται πλέον με πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού κατά τα οριζόμενα στο Αρ. 29 του Ν.1943/1991. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τον τρόπο πρόσληψης, τα προσόντα πρόσληψης και την αποχώρηση του προσωπικού αυτού.
Παρ. 2. Ήδη το θέμα του τρόπου μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού καλύφθηκε με την 2032783/ 2904 /0022/28.6,91 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών. Εξάλλου και από το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίστηκε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού αυτού (με ωρομίσθιο), οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων για μισθό, άδεια κλπ ισχύουν.
Παρ. 3. Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τα λοιπά δικαιώματα (μειωμένο ωράριο εργασίας, άδειες κ.α.) του ωρομίσθιου προσωπικού, σας γνωστοποιούμε για ενημέρωση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., τα ακόλουθα:
Α. Όσον αφορά το μειωμένο ωράριο των εργαζομένων
Σύμφωνα με το Αρ.12 του Ν.1476/84, οι διατάξεις που ισχύουν για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας των Δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και για το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου.
Ο χρόνος αυτός, όπως έχει οριστεί με τις διατάξεις της από 28.12.80 Π.Ν.Π. (Αρ.1 §5), που κυρώθηκε με το Ν.1157/81 είναι 37 1/2 ώρες εβδομαδιαίως. Για τις υπηρεσίες που ακολουθούν πενθήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 7 1/2 ώρες κατά ημέρα και για τις υπηρεσίες με εξαήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 6 1/4 κατά ημέρα. (Απόφαση Υπ. Προεδρίας ΔΙΟΔ/Φ.62/ 237/ 62/ 237/ 6260/23.7.87 Παρ.6)
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι και το ωρομίσθιο προσωπικό είναι με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου (§8 Αρ.29 Ν.1943/91) πρέπει να γίνει δεκτό ότι, εφόσον οι απασχολούμενοι με ωρομίσθιο μητέρες, έχουν προσληφθεί με πλήρες ωράριο εργασίας, κατά τις ανωτέρω διευκρινήσεις, δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της § 9 του Αρ.1 κατά τα ανωτέρω Π.Ν.Π.
Αν όμως δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο εργασίας, δεν δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας.
Β. Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας
Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας ανατροφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αρ.5 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ.3 του Π.Δ. 193/ 88, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί, καθόσον στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού δεν συντρέχει η προϋπόθεση του ενός έτους απασχόλησης στην ίδια υπηρεσία, που απαιτείται από τις διατάξεις αυτές.
Γ. Για την άδεια των τεσσάρων ημερών
Για την άδεια των τεσσάρων ημερών που προβλέπεται από το Αρ.9 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με το Αρ.6 του Π.Δ. 193/88, χορηγείται κατ` αρχήν και στο ωρομίσθιο προσωπικό, ενόψει της διάταξης της §1 του Αρ.1 του διατάγματος αυτού που ορίζει ότι οι διατάξεις του Κεφ. Α` του Ν.1483/84 (Α ρθρα 1-9) εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ με οποιανδήποτε σχέση. προϋπόθεση όμως και στη περίπτωση αυτή είναι το ωρομίσθιο προσωπικό να απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και η απασχόληση αυτή να συμπίπτει με περίοδο λειτουργίας των σχολείων.
Εξυπακούεται ότι το ωρομίσθιο προσωπικό του οποίου η απασχόληση δεν υπερβαίνει τις 880 ώρες κατ` έτος δεν μπορεί να κάνει χρήση όλων των ημερών της αδείας αυτής που σύμφωνα με το Αρ.9 του Ν.1483/84 χορηγείται με βάση την απασχόληση επί ένα ημερολογιακό έτος, αλλά τόσων ημερών όσων αναλογούν στο χρονικό διάστημα απασχόλησης του (π.χ. για πλήρη απασχόληση επί ένα τρίμηνο θα χορηγείται άδεια μίας ημέρας.
Δ. Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων
Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων του Π.Δ. 561/80, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.1346/1993 και Ν.1586/86
Δεδομένου ότι δικαιούχοι της άδειας αυτής είναι οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητές, σύμφωνα με την §1 του Αρ. μόνου του Π.Δ. 562/80, η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται και στο ωρομίσθιο προσωπικό που απασχολείται όμως με πλήρες ωράριο εργασίας και εφόσον η απασχόληση του συμπίπτει με εξεταστική περίοδο.
Και στην περίπτωση αυτή θα γίνει χρήση τόσον ημερών όσων στο συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης του, με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση Γ.
Ε. Ως προς το ερώτημα εάν οι ωρομίσθιοι δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές
Σύμφωνα με την §1 του Αρ.24 του Π.Δ. 410/88, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μπορεί να χορηγείται στο προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, για κάλυψη οργανικών θέσεων.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη παροδικών αναγκών, όπως προκύπτει από το Αρ.69 του Π.Δ. 410/88. Κατά συνέπεια το ωρομίσθιο προσωπικό του Αρ.29 του Ν.1943/91, το οποίο αντικατέστησε το προσωπικό για κάλυψη παροδικών αναγκών, δεν δικαιούται άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές.
ΣΤ. Τέλος όσον αφορά την ασφάλιση του ωρομίσθιου προσωπικού
Σημειώνουμε , ότι όπως αναφέρεται στο αρ. 20/251/10.10.1991 έγγραφο του Ι.Κ.Α., το προσωπικό αυτό υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., αφού σύμφωνα με το Αρ.2 §1 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το Αρ 2 §1 του Ν.4476/65, οι παρέχοντες εξηρτημένη εργασία έναντι αμοιβής υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους, εφόσον βεβαίως δεν καλύπτονται για την εργασία τους αυτή από άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης. Για ειδικότερες πάντως πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άδειες Ωρομίσθιων Καθηγητών
Δ2/40430/16-05-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Αναφερόμενοι στο με αρ. Πρωτ. Φ12.1/2020/16-4-2002 έγγραφο σας, που αφορά πληροφορίες για άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών σας πληροφορούμε τα εξής:
Οι ωρομίσθιοι εκπ/κοί, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση τους, δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, με την προϋπόθεση ότι απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο τουλάχιστον από της πρόσληψης τους (άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.).
Οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα της ασθένειας τους είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ώρες απασχόλησης που θα πραγματοποιούσαν στο χρονικό αυτό διάστημα.
Από τις παραπάνω αποδοχές ο εργοδότης (η υπηρεσία σας) δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό που έχει καταβληθεί στον ασθενούντα από τον ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α.) και να πληρώσει το υπόλοιπο ποσόν με το οποίο συμπληρώνονται οι αποδοχές για το χρονικό αυτό διάστημα της ασθένειας.
Σε περίπτωση που δε δικαιούται αποδοχές από το Ι.Κ.Α. λόγω στέρησης βιβλιαρίου ενσήμων όχι από υπαιτιότητα του ωρομισθίου, ο εργοδότης καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών.
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνον άδεια κύησης και λοχείας, όπως οι αναπληρωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/ 29-12-2000 τεύχος Α`).
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε εκατό δεκαεννιά (119) ημέρες συνολικά, δηλαδή 56 ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Δ2/6503/29-04-1987 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ΚΕΦ. Δ`
Οι αναπληρωτές καθηγητές που προσλαμβάνονται για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ` του Ν.993/79 "Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κλπ" (ΦΕΚ 281 τ.Α` / 79) και όχι στο κεφάλαιο Γ` αυτού και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό αυτό τα άρθρα 19-21 του νόμου, για κωλύματα παροχής εργασίας, αλλά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ.2 του Αρ.57 του Ν.993/79.
Παρ. 1................
Παρ. 2.Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού (αναπληρωτή) από την εργασία του λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από μία (1) μέχρι τρεις (3) ημέρες, από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι της έναρξης της επιδοτήσεως από το Ι.Κ.Α., ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό του αναλογούντος μισθού και αποκλείεται η συμπλήρωση του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό (Αρ.5 Α.Ν. 178/67) (ΦΕΚ 190 τ Α`)
Παρ. 3.Σε περίπτωση που απέχει ο μισθωτός από την εργασία του λόγω ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα κλπ) δικαιούται από τον εργοδότη του τις αποδοχές που προβλέπονται στα Αρ.657 και 658 του Α.Κ. δηλαδή δεκατρία (13) ημερομίσθια, αν έχει υπηρεσία άνω των δέκα (10) ημερών και κάτω του έτους και αμείβεται με ημερομίσθιο, διαφορετικά μισού ή ενός μισθού αντίστοιχα, αν αμείβεται με μισθό.
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον οφειλόμενο μισθό (ή ημερομίσθια), όχι ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε στο μισθωτό από τον ασφαλιστικό οργανισμό, καθόλη τη διάρκεια του κωλύματος προς παροχή εργασίας, αλλά μόνο εκείνο που αντιστοιχεί στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα του μηνός ή δεκαπέντε ημερών, για τα οποία υποχρεούται να καταβάλει μισθό σύμφωνα με τις διακρίσεις του Αρ.658 του Α.Κ.
Παρ. 4. Στο μισθωτό που από υπαιτιότητα του στερείται βιβλιαρίου ασθενείας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά των αποδοχών που θα κατέβαλε, αν ο μισθωτός είχε βιβλιάριο ασθενείας (Αρ. 3 Α.Κ.)
Παρ. 5. Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται.
Φ306/69975/21-07-1978 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Κατόπιν του αρ. 16381/18.4.78 εγγράφου του Υπ. Εργασίας, σχετικά με τις αποδοχές ασθενείας των αναπληρωτών δασκάλων, σας πληροφορούμε τα κάτωθι για ενημέρωση σας:
Κατά το άρθρο 657 Α.Κ. ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του επί του μισθού, αν μετά από δεκαήμερο παροχή εργασίας αδυνατεί να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
Συνεπώς, σε όσους εκ των αναπληρωτών δεν έχουν συμπληρώσει δέκα (10) ημέρες εργασίας το δημόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή ουδεμιάς αποδοχής κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, σε όσους όμως συμπλήρωσαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα (10 ήμερο) το Δημόσιο κατά τη διάρκεια της ασθενείας του υποχρεούται στην καταβολή των αποδοχών τους, υπό τους περιορισμούς βέβαια του Αρ.5 του Α.Ν. 178/67, δηλαδή στην καταβολή των μισών αποδοχών για το πρώτο τριήμερο και ολόκληρο για το επόμενο διάστημα, όσο βέβαια κατ` άρθρο 658 Α.Κ. διατηρείται η επί του μισθού αξίωση στο μισθωτό αυτόν (ένας μήνας ή ένα 15νθήμερο).
Σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (σπουδαίου λόγου αποχής του εργαζομένου από της εργασίας), ήτοι ασθενείας, ατυχήματος κλπ., η υποχρέωση του εργοδότου προς καταβολή μισθού αρχίζει, εφόσον υπάρχει προϋπόθεση της συμπληρώσεως 10 ημερών εργασίας από τον εργαζόμενο.
Η συνδρομή των ασφαλιστικών προϋποθέσεων (στο Ι.Κ.Α.) του Αρ.35 του Α.Ν. 1846/51 έχει σημασία για τον εργοδότη υπό την έννοια ότι, αν ο εργαζόμενος (ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. κλπ) κατά το χρόνο ασθενείας του κλπ δικαιούται επιδόματος ασθενείας, ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει το ποσόν του επιδόματος ασθενείας, βάσει του Αρ.658 του Α.Κ., για το χρόνο που αντιστοιχεί στην υποχρέωση του να καταβάλει μισθό, διαφορετικά, αν ο εργαζόμενος δε δικαιούται επιδόματος ασθενείας από το Ι.Κ.Α. κλπ., τότε ο εργοδότης οφείλει μόνο αυτός ολόκληρες τις αποδοχές βάσει των Αρ. 657, 658 του Α.Κ. σε συνδυασμό προς το Αρ. 5 του Α.Ν. 178/67.
695/13-05-1985 Υπ. Εργασίας
Δ2/10323/27-05-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
1.Οι αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου που συνδέονται με αυτό με σχέση εργασίας Ι.Δ. ανήκουν στο Κεφ. Δ` του Ν.993/79 (ΦΕΚ 81 Α` /21.12.1979) και επομένως για αυτούς σε ότι αφορά τις αποδοχές τους σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, κύηση κλπ) έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή ο Ν.4558/30 και τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. , σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67 (ΦΕΚ 190/31.10.67), σύμφωνα με το Αρ.57 §2 του Ν.993/79.
2. Συγκεκριμένα οι εν λόγω καθηγητές σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.)
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει κάθε ποσό που παίρνει ο εργαζόμενος από τον οικείο ασφαλιστικό του οργανισμό λόγω του κωλύματος Αρ. 658 Α.Κ.)
3. Εξάλλου, βάσει του Αρ. 5 του Α.Ν. 187/67, σε περίπτωση αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι την έναρξη της επιδοτήσεως του από το Ι.Κ.Α. ή τον άλλον ασφαλιστικό οργανισμό (1 έως 3 ημέρες) ο εργοδότης, υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό των ημερομισθίων ή του αναλογούντος μισθού, αποκλειομένης της συμπληρώσεως του υπολοίπου ποσού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
4. Επί πλέον ο χρόνος αυτός του οποίου μπορεί να απουσιάσει ένας εργαζόμενος από την υπηρεσία του χωρίς να θεωρηθεί ότι καταγγέλθηκε υπαιτιότητι του η σύμβαση εργασίας είναι αυτός που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του Αρ. 5 του Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το άρ. 3 του Ν. 4558/30.
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων ως βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται εκείνη που διαρκεί ένα (1) μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια, τρεις (3) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 4 ετών , όχι όμως πέραν των 10 ετών, τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους που υπηρετούν πλέον των 10 ετών , όχι όμως πέραν των 15 ετών και έξη (6) μήνες για εκείνους που υπηρετούν επί χρόνο μεγαλύτερο των 15 ετών.
Το γεγονός όμως ότι ο νόμος θεωρεί ότι λύεται η σύμβαση κατά το χρόνο που διαρκεί η βραχείας διάρκειας ασθένεια δεν σημαίνει ότι σε υπέρβαση των χρονικών ορίων της θεωρείται ότι λύεται αυτοδίκαια η εργατική σύμβαση.
Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η επίλυση ή μη λύση της εργασιακής σχέσης θα κριθεί βάσει των αρχών της καλής πίστης.
5. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο θεσμός και η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών από την υπηρεσία δεν υφίσταται στην εργατική νομοθεσία.
Δ2/1180/24-01-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
........
γ) οι πρόσθετοι και οι αναπληρωτές καθηγητές εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.
......
2026444/3234/0022/10-04-1989 Γ.Λ.Κ.
Αποδοχές κατά το χρόνο κύησης και λοχείας
........
Επειδή οι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αναπληρωτές) διέπονται ως προς τις άδειες κύησης και λοχείας από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εφόσον δεν παρήλθε χρόνος από την έναρξη της σύμβασης και εφόσον απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο τουλάχιστον, δικαιούνται άδεια απουσίας κατ` αρχήν ({52 })ημέρες πριν από το τοκετό και ({53}) ημέρες μετά.
Για όλες αυτές τις ημέρες απουσίας (που είναι δικαιολογημένες) δικαιούνται αποδοχές από τον εργοδότη τους μόνο για 15 ημέρες, σύμφωνα με το Αρ.658 του Α.Κ., ενώ για τις υπόλοιπες ότι επιδότηση πάρουν από το Ι.Κ.Α. μόνον.
Επιπλέον εάν παρήλθε ένα έτος από την έναρξη της σύμβασης, δικαιούνται τις αυτές ημέρες απουσίας και αποδοχές από τον εργοδότη τους για ένα μήνα, ενώ για τις υπόλοιπες την επιδότηση του Ι.Κ.Α..
Δ2/54963/28-05-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς
Ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας μας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με το αριθμ.832/8-4-02 έγγραφο του, μας γνώρισε ότι επειδή στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν δικαιούνται μειωμένο ωράριο για ανατροφή τέκνου.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας σας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ2/3807/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
ΙΑ`. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνον της άδειας κύησης και λοχείας όπως και οι αναπληρωτές, δηλ, σύνολο δέκα έξι (16) εβδομάδων.
`Όσον αφορά τις αποδοχές που δικαιούνται δεδομένου ότι η κύηση - λοχεία αποτελεί ανυπαίτιο κώλυμα το οποίο στην περίπτωση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών με δεκάμηνο ή ολιγότερη σύμβαση εργασίας επέρχεται πριν την συμπλήρωση έτους από την πρόσληψη ο χρόνος για τον οποίο διατηρείται η αξίωση για αποδοχές είναι μισός μήνας (Α ρθρα 657 και 658 Α.Κ.) όμως επειδή αμείβονται με ωριαία αντιμισθία οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα του μισού μήνα (15 ημερών) είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ημέρες απασχόλησης που θα πραγματοποιούσαν στο χρονικό διάστημα των 15 ημερών.
Δ2/18537/14-07-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Α δειες μητρότητας
Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με εάν δικαιούνται της 5/μηνης άδειας μητρότητας (κύηση - λοχεία) και της 9/μηνης για ανατροφή παιδιού, οι καθηγήτριες που υπηρετούν στα σχολεία ως αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 των Ν. 2683/99 και Ν. 2721/99 με τις οποίες προβλέπονται οι ως άνω άδειες, εφαρμόζονται μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους εκπαιδευτικούς.
Οι αναπληρώτριες και ωρομίσθιες υπάγονται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Ν.Σ.Κ. 832/08-04-2002
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς
Σε απάντηση του υπ` αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/86/25591/Δ1/8-3-2002 ερωτήματος σας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Επί σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με τη συνημμένη υπ` αριθμ. 521/2000 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 παρ. 2 περ. α` του ν. 2721/1999 ισχύουν για τακτικούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν κανονικά τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και δεν έχουν εφαρμογή στις αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες και ότι στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και συνεπώς στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει αρνητική απάντηση.
ΔΙΠΙΔΔ/Δ4/6/34307/38058/31-10-1991 Εγκύκλιος Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως
Παρ. 1.Όπως είναι γνωστό η κάλυψη της παροδικής φύσεως αναγκών των φορέων του δημοσίου τομέα, αντιμετωπίζεται πλέον με πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού κατά τα οριζόμενα στο Αρ. 29 του Ν.1943/1991. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τον τρόπο πρόσληψης, τα προσόντα πρόσληψης και την αποχώρηση του προσωπικού αυτού.
Παρ. 2. Ήδη το θέμα του τρόπου μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού καλύφθηκε με την 2032783/ 2904 /0022/28.6,91 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών. Εξάλλου και από το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίστηκε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού αυτού (με ωρομίσθιο), οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων για μισθό, άδεια κλπ ισχύουν.
Παρ. 3. Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τα λοιπά δικαιώματα (μειωμένο ωράριο εργασίας, άδειες κ.α.) του ωρομίσθιου προσωπικού, σας γνωστοποιούμε για ενημέρωση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ο.Τ.Α., τα ακόλουθα:
Α. Όσον αφορά το μειωμένο ωράριο των εργαζομένων
Σύμφωνα με το Αρ.12 του Ν.1476/84, οι διατάξεις που ισχύουν για τη διάρκεια του χρόνου εργασίας των Δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και για το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου.
Ο χρόνος αυτός, όπως έχει οριστεί με τις διατάξεις της από 28.12.80 Π.Ν.Π. (Αρ.1 §5), που κυρώθηκε με το Ν.1157/81 είναι 37 1/2 ώρες εβδομαδιαίως. Για τις υπηρεσίες που ακολουθούν πενθήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 7 1/2 ώρες κατά ημέρα και για τις υπηρεσίες με εξαήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 6 1/4 κατά ημέρα. (Απόφαση Υπ. Προεδρίας ΔΙΟΔ/Φ.62/ 237/ 62/ 237/ 6260/23.7.87 Παρ.6)
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι και το ωρομίσθιο προσωπικό είναι με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου (§8 Αρ.29 Ν.1943/91) πρέπει να γίνει δεκτό ότι, εφόσον οι απασχολούμενοι με ωρομίσθιο μητέρες, έχουν προσληφθεί με πλήρες ωράριο εργασίας, κατά τις ανωτέρω διευκρινήσεις, δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της § 9 του Αρ.1 κατά τα ανωτέρω Π.Ν.Π.
Αν όμως δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο εργασίας, δεν δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας.
Β. Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας
Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας ανατροφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αρ.5 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ.3 του Π.Δ. 193/ 88, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί, καθόσον στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού δεν συντρέχει η προϋπόθεση του ενός έτους απασχόλησης στην ίδια υπηρεσία, που απαιτείται από τις διατάξεις αυτές.
Γ. Για την άδεια των τεσσάρων ημερών
Για την άδεια των τεσσάρων ημερών που προβλέπεται από το Αρ.9 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με το Αρ.6 του Π.Δ. 193/88, χορηγείται κατ` αρχήν και στο ωρομίσθιο προσωπικό, ενόψει της διάταξης της §1 του Αρ.1 του διατάγματος αυτού που ορίζει ότι οι διατάξεις του Κεφ. Α` του Ν.1483/84 (Α ρθρα 1-9) εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ με οποιανδήποτε σχέση. προϋπόθεση όμως και στη περίπτωση αυτή είναι το ωρομίσθιο προσωπικό να απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και η απασχόληση αυτή να συμπίπτει με περίοδο λειτουργίας των σχολείων.
Εξυπακούεται ότι το ωρομίσθιο προσωπικό του οποίου η απασχόληση δεν υπερβαίνει τις 880 ώρες κατ` έτος δεν μπορεί να κάνει χρήση όλων των ημερών της αδείας αυτής που σύμφωνα με το Αρ.9 του Ν.1483/84 χορηγείται με βάση την απασχόληση επί ένα ημερολογιακό έτος, αλλά τόσων ημερών όσων αναλογούν στο χρονικό διάστημα απασχόλησης του (π.χ. για πλήρη απασχόληση επί ένα τρίμηνο θα χορηγείται άδεια μίας ημέρας.
Δ. Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων
Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων του Π.Δ. 561/80, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.1346/1993 και Ν.1586/86
Δεδομένου ότι δικαιούχοι της άδειας αυτής είναι οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητές, σύμφωνα με την §1 του Αρ. μόνου του Π.Δ. 562/80, η άδεια αυτή θα πρέπει να χορηγείται και στο ωρομίσθιο προσωπικό που απασχολείται όμως με πλήρες ωράριο εργασίας και εφόσον η απασχόληση του συμπίπτει με εξεταστική περίοδο.
Και στην περίπτωση αυτή θα γίνει χρήση τόσον ημερών όσων στο συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης του, με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση Γ.
Ε. Ως προς το ερώτημα εάν οι ωρομίσθιοι δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές
Σύμφωνα με την §1 του Αρ.24 του Π.Δ. 410/88, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μπορεί να χορηγείται στο προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, για κάλυψη οργανικών θέσεων.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη παροδικών αναγκών, όπως προκύπτει από το Αρ.69 του Π.Δ. 410/88. Κατά συνέπεια το ωρομίσθιο προσωπικό του Αρ.29 του Ν.1943/91, το οποίο αντικατέστησε το προσωπικό για κάλυψη παροδικών αναγκών, δεν δικαιούται άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές.
ΣΤ. Τέλος όσον αφορά την ασφάλιση του ωρομίσθιου προσωπικού
Σημειώνουμε , ότι όπως αναφέρεται στο αρ. 20/251/10.10.1991 έγγραφο του Ι.Κ.Α., το προσωπικό αυτό υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., αφού σύμφωνα με το Αρ.2 §1 του Α.Ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το Αρ 2 §1 του Ν.4476/65, οι παρέχοντες εξηρτημένη εργασία έναντι αμοιβής υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους, εφόσον βεβαίως δεν καλύπτονται για την εργασία τους αυτή από άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης. Για ειδικότερες πάντως πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε στα κατά τόπους υποκαταστήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(ΠΗΓΉ: ALFAVITA.GR)


(Σημείωση: Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση πιθανόν να μην βλέπετε όλη τη σελίδα μας (όλα τα frames). Για να έχετε πλήρη εξυπηρέτηση και θέαση πατήστε ΕΔΩ. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΕΚΠ/ΣΗ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3848/2010 (πολυνομοσχέδιο)
Αποσπάσεις (µερικές ή ολικές) που έγιναν από τα ΠΥΣΔΕ –ΠΥΣΠΕ ή τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν είναι σύννοµες και πρέπει να ανακληθούν
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Περί συγχωνεύσεων σχολείων και κονδυλίων για ΑΕΙ
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
15-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(333 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
14-2-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(483 kb)
Πρακτικά Επιτροπής Αναθεώρησης Συντάγματος:
10-1-2007, θέμα :Συζήτηση και επεξεργασία του άρθρου 16 του Συντάγματος.
(760 kb)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Πρόσφατα νέα, ανακοινώσεις, εγκύκλιοι κ.α. από το ΥπΕΠΘ
Εγκύκλιος για ένταξη στον πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 2006-2007
  Προκήρυξη των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία,  Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Α/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
B/ΘΜΙΑ: Βρείτε το σχολείο που επιθυμείτε
Κωδικοί Σχολείων Β/θμιας
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Περιεχόμενα
Καθηγητές -Σύλλογος Καθηγητών
Καθηγητών (όπως ορίζουν όλοι οι νόμοι)
Δ/ντές, Υποδ/ντές Σχολείων
Δ/ντές Εκπ/σης -Προϊστάμενοι
Προϊστάμενοι Φ.Α.
Σχολικοί Σύμβουλοι.
Δείτε σχετικά:
α) Ν 1304/1982 / Α-144 «Για την επιστημονική - παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική - Επαγγελματική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις»
β) ΝΟΜΟΣ 2525/1997, "Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"
Οι νέοι Προϊστάμενοι στα Τμήματα Επιστημονικής-Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Περιφερειακοί Δ/ντές
Βοήθημα για Υπεύθυνους Τμημάτων, Τάξεων
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΚ 1258 τ. B' της 8/9/2006
"Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμις Εκπαίδευσης και των σχολείων αρμοδιότητάς τους"
ΘΕΜΑΤΑ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 2007
Διαδικασίες διεξαγωγής γραπτής δοκιμασίας για την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης
Συγκρότηση Κεντρικών Επιτροπών Γραπτής Δοκιμασίας υποψηφίων Στελεχών Εκπαίδευσης, Α/θμιας και Β/θμιας
N.34671 ΦΕΚ 128/21.06.2006, Επιλογή Στελεχών Εκ/σης, Α/θμιας, Β/θμιας,
Εξετάσεις Στελεχών Εκπ/σης.
Δικαστική Προσφυγή ΠΕΣΣ και απόφαση του ΣτΕ
Εκτακτη συνάντηση μελών ΠΕΣΣ
ΠΕΣΣ: Προτάσεις Επίλυσης Προβλημάτων των Σχολικών Συμβούλων στην Ασκηση των Καθηκόντων τους
ΠΕΣΣ: Επισημάνσεις για τη "γραπτή δοκιμασία" επιλογής Σχολικών Συμβούλων
Συζήτηση στη Βουλή για την Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης, 23/5/06
Ομιλητές: Χαλκίδης, Βαρβαρίγος, Χουρμουζιάδης, Ιωαννίδης, Μερεντίτη, Βεργίνης, Καστανίδης, Λομβέρδος, Χρύσης, Ηλιάκη, Εξαρχος, Παντούλας, Βασιλείου, Κωνσταντάρας (Ολοι μαζί)
Σύμβουλοι Α/θμιας, Β/θμιας, Ειδικής κ' Προσχολικής Αγωγής
Δ/ντές Εκπ/σης, Προϊστάμενοι Γραφείων κ' Φ.Α., Δ/ντές Σχολ. Μονάδων
Επιλογή Στελεχών το 2006-07
Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Α/θμιας
Λίστα Δ/ντών Προϊστ/νων Β/θμιας
Περιφερειάρχες
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Νομοθεσία που διέπει την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σύνθεση, Συγκρότηση, Λειτουργία
Αρμοδιότητες Υ.Σ.
Αιρετά Μέλη Εκπ/κού Προσωπικού
Αιρετά Μέλη Ειδικής Αγωγής
ν. 3260/2004, Βαθμολογική Κλίμακα, Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΥΠ/ΣΙΕΣ
Οργάνωση Π.Υ., Αξιολόγηση, Επιμόρφωση Εκπ/κών (Ν.2986/2002)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ 3205/2003, ΦΕΚ 297/Α/23.12.2003, "Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις".
"Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297/Α’)" σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(1104,47 Kb)
"Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."  σε μορφή .pdf >> Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.
(107,50 Kb)
Π.Δ. 104/79
Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγράφων, μετεγραφών, φοιτήσεως, διαγωγή και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαιδεύσεως
ΝΟΜΟΣ 1566/85 (πλήρης)
(Ολος ο Νόμος σε μορφή pdf ΕΔΩ)
Σκοπός, Α/θμια (1-4)
Β/θμια (5-10)
Διοίκηση Σχολείων (11)
Εκπ/κό Προσωπικό (12-18)
Διοικ. Προσωπικό (19-20)
Υπηρεσιακά Οργανα (21-22)
Παιδαγ. Ινστιτούτο (23-27)
Επιμόρφωση, Μετεκπ/ση (28-31)
Ειδική Αγωγή (32-36)
ΣΕΠ, Σχολ. Περιουσία (37-44)
ΜΟΑ, Μαθητ. Κοινότητες (45-47)
Συμβούλια - Επιτροπές Παιδείας (48-53)
Ειδικά Θέματα (54-60)
Ειδικά Θέματα (61-69)
ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΣΚ, ΟΕΔΒ (70-76)
Μεταπτυχιακά σε ΑΕΙ (77-81)
Μεταβατικές Διατάξεις (82-91)
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε συνταξιοδοτικά θέματα
(από το Γιάννη Μπαλάγκα)
Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών
Εισοδηματική πολιτική 2007 (pdf, 395 Kb)
Αίτηση 1ης και 2ης Παραίτησης για Συνταξιοδότηση
Οροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών.
Π.Δ. 166/2000  "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων".
Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄, "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις".
Ν.3075/2002 (σε .pdf Καθορισμός απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων ντόπινγκ, κατά την έννοια των άρθρων 128Β και 128Γ του ν. 2725/1999.  ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 297/ 5 Δεκεμβρίου 2002 (pdf, 132 Kb )
Ν. 3513/2006 - ΦΕΚ 265/Α'/5.12.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276Α 11-12-2007) Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.
Ο.Ε.Δ.Β.
Ιδρυση, Σκοπός, Διοίκηση, Διάρθρωση
Κατάλογος Ολων των Βιβλίων του ΟΕΔΒ
Εικόνες και Περιεχόμενα Βιβλίων
ΕΚΠ/ΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ν.2817/2000)
  Αρθρα: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείων
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ολες οι Δ/νσεις Εκπ/σης και τα αντίστοιχα Γραφεία, Γραφεία Φυσικής Αγωγής, Πόλεις και Χωριά όπου υπάρχουν σχολεία, Μόρια, και πολλά άλλα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού & Στελεχών Εκπ/σης
Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών
ΝΟΜΟΣ 2525/1997,  "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"
Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη: Αξιολόγηση και εξεταστικά συστήματα
Προγράμματα Σπουδών στην Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Π.Δ. 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου
Π.Δ. 8/1995, Αξιολόγηση μαθητών
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Σχολικοί Περίπατοι, Εκδρομές, Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Επισκέψεις (Χρήσιμος Οδηγός)
2006, Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ημερήσιες κ΄Πολυήμερες Εκδρομές
Διδακτικές επισκέψεις
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Αναπλήρωση διδακτικών ημερών
Ωράριο Διδασκαλίας Καθηγητών, Δ/ντών, Εκπ/κού Προσ/κού -Τρόποι Συμπλήρωσης Ωραρίου
Ενισχυτική Διδασκαλία Μαθητών
Οργάνωση προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης σχολικού έτους 2005-06
Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα Γυμνάσια
1η & 2η ανάθεση ανά ΠΕ (1989-2004)
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου 2006-07, Πίνακας κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε
Πίνακες Αντιστοιχίας Ειδικοτήτων και Μαθημάτων
Οδηγίες Εφαρμογής Πινάκων
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπ/κών βαθμίδων, 2004
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
  Οργάνωση και Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων
(Π.Δ. 201/1998)
(Αρθρα 1-6)
Σχολικό και διδακτικό έτος, Διακοπές- αργίες- εορταστικές εκδηλώσεις, Διακοπές μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών, Βιβλία-έντυπα για το δημοτικό σχολείο,

(Αρθρα 7-10)
Εγγραφές- Μετεγγραφές μαθητών, Περιπτώσεις κατατακτηρίων, προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα,
(Αρθρα 11-12)
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης Λειτουργία συστεγαζόμενων σχολείων
(Αρθρα 13-15)
 Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών, Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις Σχολική ζωή - Πολmσμός, Πρωινή προσευχή - σημαιοστολισμός Ενδυμασία μαθητών Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου Εκκλησιασμός, Μη Ορθόδοξοι μαθητές Σημαιοφόροι και παραστάτες - υπεύθυνοι για κατάθεση στεφάνου, Προγραμματισμός - απολογισμός του εκπαιδευτικού έργου Σεμινάρια εκπ/κών - Συσκέψεις με το σχολικό σύμβουλο
Εργασιακά δικαιώματα σύμφωνα με αποφάσεις της Δ.Ο.Ε.: 1)Ωράριο Εκπαιδευτικών 2)2. Υποχρεωτικές υπερωρίες
Το εγκόλπιο του Εκπαιδευτικού - Δημητρακόπουλος Γιώργος (Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά)
 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας Εκπ/σης,
Φ. 361.23/134/112752/Δ1
  Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Δημοτικού
(Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1/28-7-2006)
  ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Αριθ. Πρωτ.: Φ. 50 / 162 / 88353 / Γ1)
Λειτουργία των Ολοήμερων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προεδρικό διάταγμα 200/1998, Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων
Ολοήμερα: Σκοπός, περιεχόμενο, παιδαγωγική καθοδήγηση και διοίκηση, ωρολόγιο Πρόγραμμα, λειτουργία, εγγραφές νηπίων, κλπ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Φυλλάδιο Οδηγιών για ην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το Ακαδ. Έτος 2006-07
Αυξημένη η Βαρύτητα του Γραπτού Βαθμού από το 2006
Επιλογές Σχολών κ΄Επιστημονικών Πεδίων χωρίς απώλεια Μορίων
Μέρος 1ο, 2002 -2003, Μαθήματα, Βαθμοί, κλπ
Μέρος 2ο, 2002 -03, Ειδικά Μαθήματα, ΤΕΦΑΑ
Νέος Τρόπος Εισαγωγής, 2005-06
Ημερολόγιο Εξετ. 2005
Μηχανογραφικό Δελτίο, Τρόπος Υπολογισμού Μορίων
Θέματα Διοίκησης Α/θμιας, Β/θμιας, 2004
Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς Εξετάσεις
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικείµενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
Διακοπές, αργίες, εορτές
Διακοπές, αργίες, εορτές, σχολικό-διδακτικό έτος, κ.α.
(Π.Δ. 104/79, Π.Δ. 201/98, Γ2/44512/26-4-2002,
ΦΕΚ Β' 1286/12-9-2006 ΥΑ 80033/Γ2)
ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Αδειες Εκπαιδευτικών,
 Διευκρινίσεις για την άδεια ανατροφής τέκνου
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικές Αδειες:
2005-06
(με υπόδειγμα αιτήσεων), 2006-07, 2007-08, 2008-Ο9,, 2010-11
Άδειες και Διευκρινίσεις για τη  χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει  του νέου  Υπαλληλικού  Κώδικα
Αιμοδοτικές, Κάλεσμα ΟΛΜΕ για αιμοδοσία
Αδειες όλων των ειδών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Κανονισμοί Χορήγησης Αδειών σχετ. με Εκπαιδευτική Υπηρεσία
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Προεδρικό Διάταγμα 50/1996, "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"
Π.Δ.100/1997, Τροποποίηση του παραπάνω Π.Δ.
Διαδικασίες ΠΥΣΔΕ, Κατάρτιση Πινάκων, Υπεράριθμοι, Κενές Οργανικές Θέσεις, Δηλώσεις Τοποθέτησης, Διάθεση στο ΠΥΣΔΕ
Οδηγός για Τοποθετήσεις κ΄Βελτιώσεις, υπόδειγμα σχετικής δήλωσης
Θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, μονάδες συνθηκών διαβίωσης, Κριτήρια μεταθέσεων
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ
Ν 2685/1999, Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
Μετακινήσεις, διαμονή, απόφαση μετακίνησης, κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο της Πράξης «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα»
«Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών,  αδελφοποιήσεων και άλλων δραστηριοτήτων»
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2007-2008
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για πρόσληψη σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης για το διδακτικό έτος 2007- 2008
Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ του ειδικού βοηθητικού Προσωπικού ΕΒΠ για τις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ για το σχολικό έτος 2007-2008
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
Αδειες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
Aποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών - Κατάταξη υποψηφίων - Αδειες - Πρόσληψη
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
Νομοθεσία, Προθεσμία Αιτήσεων, Αποσπάσεις σε ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, ΣΜΕΑ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Πειραματικά Σχολεία
 (για το 2007-08
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς
ΑΕΙ, ΕΡΕΥΝΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ για ΑΕΙ. Το σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση.
ΝΟΜΟΣ 3391/2005 - ΦΕΚ Α'/240/4.10.2005, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. (Σημείωση: Στο άρθρο 9 περιέχει "Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης"
  Προσχέδιο Πρότασης για ΑΕΙ (παλαιό)
ΥπΕΠΘ: Προτάσεις για Μεταπτυχιακά και Ερευνα (Κεφ.Α'),
Κεφάλαιο Β', Κεφάλαιο Γ'
Καποδοστριακό Παν.
Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α) "Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ορισμός Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής
ΑΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Πειραματικά Γυμνάσια
Διαπολιτισμικά σχολεία
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ
Ο νόμος 682/1977 που αφορά την Ιδιωτική Εκπαίδευση,
"Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων"
Ο νόμος 682/1977 σε .pdf (1.454Kb)
Π.Δ. 340/1983, "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ"
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν είναι επιτρεπτή η εμπορική εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων, κατά τις ώρες της μη λειτουργίας τους
Ωράριο διδασκαλίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών (σε .pdf)
Φ.18/97883/Δ5/31/8/2011
Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
Ν. 1035/80 (ΦΕΚ 60/15-03-80 τ.Α΄)
Νομαρχιακές Επιτροπές Παιδείας
Διδακτικές επισκέψεις
Σχολικά κυλικεία
Πολύτκνοι: Διορισμός εκτός ΑΣΕΠ
Προθεσμία για συμμετοχή στην πιστοποίηση, 5-12-05
Αλλοδαποί μαθητές
ΕΝΤΥΠΑ:
ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙάΦΟΡΑ:
Αδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου των εκπαιδευτικών
(Κυπριακή Νομοθεσία)
Νόμοι για την Εκπαιδευτική Υπηρεσία (από 1969-1997)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 2640/98 (ΦΕΚ A 206/1998)
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξει
ς
Νόμος 1264/1982 - Εκδημοκρατισμός Συνδ. Κινήματος- Συνδικαλιστικές Ελευθερίες