.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr ) www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κλειστά Γυμναστήρια - Αίθουσες Γυμναστικής - Αίθουσες πολλαπλής χρήσης


(21-12-1998 Γ4/1392)

Σχετικά με τη χρήση κλειστών γυμναστηρίων - αιθουσών γυμναστικής - αιθουσών πολλαπλής χρήσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 
1. Οι παραπάνω χώροι χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μπορούν να γίνονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων καθώς και οι συνεδριάσεις των μαθητικών κοινοτήτων και των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων εκτός ωρών διδασκαλίας, που πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και αμέσως μετά το τέλος να αποκαθίσταται η αθλητική χρήση των χώρων αυτών.
 
2. Δεν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε αίθουσες διδασκαλίας και δεν μεταβάλλεται η χρήση τους ακόμη και αν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο.
 
3. Δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση αντικειμένων (σκηνή, εξέδρα, καρέκλες κ.λπ.)
 
4. Στην καθημερινή καθαριότητα των χώρων της σχολικής μονάδας συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι αυτοί, αφού υπολογιστούν με βάση την επιφάνεια τους σε αντίστοιχες αίθουσες.
--------------------------------------------------

[Σημείωση: Πολλοί συνάδελφοι της Φυσικής Αγωγής δεν έχουν γνώση της παραπάνω εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ. Σε e-mail που έχουν ληφθεί στο site μας αναφέρονται περιπτώσεις όπου το μάθημα γίνεται σε εξωτερικό παγωμένο περιβάλλον -εις βάρος της υγείας και ασφάλειας των παιδιών - γιατί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (και όχι πολιτιστικών εκδηλώσεων) ήταν ανέτοιμη από την Δ/νση του σχολείου  (όφειλε να την έχει έτοιμη) για το μάθημα της Φ.Α. - Συνάδελφοι, κάνετε χρήση της παραπάνω εγκυκλίου (ή της περσινής που λάβατε στο σχολείο σας με υπογραφή του Υφυπουργού Καλού) προς όφελος των μαθητών μας και του μαθήματός μας]

--------------------------------------------------

Επίσης σχετικά με τα Κλειστά Γυμναστήρια που τυχόν ανήκουν στα σχολεία σας (καθώς και κάθε δημόσιο κτίριο του σχολείου)  ο νόμος 1566/1985 (άρθρο 41) αναφέρει τα εξής:

Χρήση των σχολικών κτιρίων
(
’ρθρο 41, νόμου 1566/85)

1. Τα σχολικά κτίρια χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου ή της κοινότητας.

2. Η συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας.

3. Σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων μπορεί να διατεθούν με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για το σκοπό που προορίζεται.

Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικά διαστήματα που δε χρησιμοποιείται, για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από το χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ' όλα έτοιμο για τη λειτουργία του σχολείου.

Δείτε τι συνέβη στην Ευρυτανία για το σχετικό Θέμα:

Πόλεμος συμφερόντων ή αγώνας με αθλητικό πνεύμα;

Σάλος από τις αποκαλύψεις για την χρήση του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Καρπενησίου

Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε στην κοινή γνώμη το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας για την χρήση του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Καρπενησίου, όπως αναταραχή προκάλεσε και στους συλλόγους που το χρησιμοποιούν.

Αμέσως μετά την κυκλοφορία της εφημερίδας, υπήρξε κινητοποίηση τόσο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσο και των άμεσα εμπλεκομένων διευθυντών των σχολείων (Γυμνασίου και Λυκείου).

’μεση ήταν και η αντίδραση του προϊσταμένου της Δ/θμιας Εκπαίδευσης κ. Κοσμά Παπαδήμο, ο οποίος κάλεσε αμέσως στο γραφείο του τους Δ/ντές τόσο του Γυμνασίου Καρπενησίου όσο και του Λυκείου αφού τα δύο σχολεία αυτά χρησιμοποιούν από κοινού την αίθουσα του Γυμναστηρίου για να δώσουν εξηγήσεις.

Ο κ. Παπαδήμας έδωσε εντολή να ερευνηθεί το θέμα και να ενημερωθεί αν η παραχώρηση του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου έγινε νόμιμα στους συλλόγους που το χρησιμοποιούν. Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Προϊστάμενος βάσει της κείμενης νομοθεσίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αίθουσα και να παραχωρηθεί σε συλλόγους για μόνιμη χρήση.

Συγκεκριμένα ο Νόμος 1566/85 για την λειτουργία των σχολείων που ισχύει στο άρθρο 14 και στην παράγραφο 3 καθιστά σαφές ότι μόνο όσα κτίρια δεν χρησιμοποιούνται μπορούν να παραχωρηθούν και αυτό μόνο μετά από απόφαση Νομάρχη και ύστερα από πρόταση της επιτροπής παιδείας του Δήμου και μόνο για κοινωφελείς σκοπούς. Ο λόγος βέβαια είναι προφανής και όπως μας εξήγησε ο προϊστάμενος η αίθουσα του Γυμναστηρίου ΔΕΝ είναι αθλητικός χώρος αλλά είναι αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος της Γυμναστικής.

Για πληρέστερη ενημέρωση παραθέτουμε το άρθρο 14του Νόμου 1566/85 αυτούσιο.

’ρθρο 41 νόμου 1566/85

Χρήση των σχολικών κτιρίων

1. Τα σχολικά κτίρια χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου ή της κοινότητας.

2. Η συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας.

3. Σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων μπορεί να διατεθούν με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για το σκοπό που προορίζεται.

Με την ίδια διαδικασία μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικά διαστήματα που δε χρησιμοποιείται, για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.

Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από το χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ' όλα έτοιμο για τη λειτουργία του σχολείου.

Συμπληρωματικά δημοσιεύουμε την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την χρήση ειδικά των Γυμναστηρίων.

ΥΠΕΠΘ - Γ4/1392/ 21 -12 - 98

ΘΕΜΑ: 'Κλειστά Γυμναστήρια'- Αίθουσες Γυμναστικής - Αίθουσες πολλαπλής χρήσης".

Σχετικά με τη χρήση κλειστών γυμναστηρίων - αιθουσών γυμναστικής - αιθουσών πολλαπλής χρήσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι παραπάνω χώροι χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα, της Φυσικής Αγωγής. Μπορούν να γίνονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των σχολικών μονάδων καθώς και οι συνεδριάσεις των μαθητικών κοινοτήτων και των Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων εκτός ωρών διδασκαλίας, που πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και αμέσως μετά το τέλος να αποκαθίσταται η αθλητική χρήση των χώρων αυτών.

2. Δεν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε αίθουσες διδασκαλίας και δεν μεταβάλλεται η χρήοη τους ακόμη και αν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο.

3. Δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση αντικειμένων ( σκηνή, εξέδρα, καρέκλες κ.πλ.).

4. Στην καθημερινή καθαριότητα των χώρων της σχολικής μονάδας συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι αυτοί, αφού υπολογιστούν με βάση την επιφάνεια τους σε αντίστοιχες αίθουσες.

Από την ανάγνωση των παραπάνω άρθρων των νόμων που ισχύουν είναι φανερό ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει την χρήση σχολικών αιθουσών με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο από ιδιωτικές επιχειρήσεις - Συλλόγους.

Επιπροσθέτως να αναφέρουμε ότι δεχτήκαμε αντιδράσεις για το ρεπορτάζ από τους Συλλόγους που το χρησιμοποιούν και μάλιστα ένας σύλλογος απέστειλε σκληρή επιστολή (η οποία χαρακτηρίζει ολόκληρο τον σύλλογο;) στην εφημερίδα, την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια. 

Η εφημερίδα δεν θέλει φυσικά να αντιπαρατεθεί με τους συλλόγους οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτόν η άλλους Δημόσιους χώρους.

Η απάντησή μας είναι ότι λυπούμαστε που θίγουμε τα "οικονομικά τους συμφέροντα", αλλα δυστυχώς δεν πήραμε την απάντηση που θέλουμε από τους υπεύθυνους, και όχι από τους συλλόγους το έργο των οποίων -κρίνεται από τους ίδιους- χρήσιμο.

Ερωτάμε λοιπόν τους υπεύθυνους παραχωρητές Δημόσιων κτιρίων: 

Είναι ή όχι νόμιμη η χρήση του Γυμναστηρίου του Γυμνασίου και αν όχι γιατί δεν προβαίνουν στην νομιμοποίησή τους, ώστε να μην υπάρχουν μομφές κατά των συλλόγων που το χρησιμοποιούν -ίσως και εν αγνοία τους - παράνομα;

Πλήρωσαν ποτέ για την χρήση της αίθουσας, πόσα, ποιοι και γιατί;

Υπήρξαν ζημιές που οφείλονται στην εξωσχολική χρήση της αίθουσας και με τίνος χρήματα αυτές επιδιορθώθηκαν; Και τέλος, γιατί δεν παραχωρούνται- αν υπάρχει νομικό πλαίσιο- όλες οι αίθουσες σε όποιον σύλλογο επιθυμεί;

Στα ερωτήματα αυτά δεν υπήρξαν απαντήσεις. Ο Ευρυτάνας πολίτης όμως θέλει να ξέρει ποιος ασκεί κοινωνική πολιτική με τα χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου. Τις απαντήσεις τις περιμένουμε ακόμη.


Επιστολή - απάντηση στο προηγούμενο δημοσίευμα, ενός εκ των "θιγομένων" συλλόγων 

Αν και φυσικά δεν συμφωνούμε ούτε στο "κατά τι" του περιεχομένου, δημοσιεύουμε αυτούσια την επιστολή ενός εκ των συλλογών που χρησιμοποιούν το Γυμναστήριο του Γυμνασίου Καρπενησίου σε απάντηση σε σχετικό ρεπορτάζ τής εφημερίδας για την χρήση της αίθουσας. Η επιστολή και ο τόνος της -μας λυπεί αυτό- χαρακτηρίζεται αποκλειστικά και μόνο τη θέση του συλλόγου χωρίς να γίνεται καμιά αναφορά στο νομικό πλαίσιο ή να απαντά επί της ουσίας. Εμάς αυτό μας δικαιώνει.

"ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ TENNIS CLUB

Καρπενήσι 14.02.2005

Κύριε Διευθυντή,

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα σας, είμαι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων να σας απευθύνω αυτήν την επιστολή - διαμαρτυρία, και παρακαλώ για την άμεση δημοσίευση της.

Αναφέρεται λοιπόν, σε άρθρο της εφημερίδας σας ότι ορισμένοι αθλητικοί σύλλογοι, χρησιμοποιούν το Γυμναστήριο του Γυμνασίου Καρπενησίου, αυθαίρετα, προκειμένου να εργαστούν (όπως επί λέξη αναφέρετε) στα αθλήματα στα οποία ο κάθε σύλλογος ειδικεύεται. Εννοείτε δηλαδή ότι οι σύλλογοι αυτοί ως άλλοι "λήσταρχες νταβέληδες" ανοίγουν τα δημόσια αυτά κτίρια, με αντικλείδια, αφού όπως λέτε δεν έχουν την άδεια από τους φορείς που εποπτεύουν τα κτίρια αυτά, μπαίνουν μέσα, δημιουργούν ζημιές, αδιαφορούν στη συνέχεια γι' αυτές, και αλήθεια ποιος ξέρει τι κάνουν εκεί μέσα, (αφού κατά την άποψη της εφημερίδας σας οι σύλλογοι αυτοί εκτός του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου, είναι αμφίβολης χρησιμότητας).

Όταν λοιπόν πληροφορήθηκα για το δημοσίευμα αυτό, με έκπληξη αλήθεια, διάβασα το περιεχόμενο του και απόρησα, γιατί μέχρι στιγμής η εφημερίδα σας, (χωρίς να θέλω να σας κολακεύσω) έχει συμβάλλει (πιστεύω εγώ) προς την κατεύθυνση της έγκυρης ενημέρωσης των αναγνωστών της. Δυστυχώς όμως ένας ανώνυμος "αρθογράφος" του οποίου βεβαίως την άποψη εσείς υιοθετείτε, (αφού δεν γίνεται σχετική μνεία για το αντίθετο), αναφέρει πράγματα ανυπόστατα και καθ' ολοκληρίαν ψευδή, αλλά και ύβρεις, επικαλούμενος μάλιστα "μαρτυρία" ανώτερου στελέχους της εκπαιδευτικής κοινότητας του νομού μας, (το όνομα του οποίου δεν τολμά να αναφέρει) και δεν κάνει ούτε καν τον κόπο να μπει στη βάσανο της στοιχειώδους έρευνας.

Επιγραμματικά, αν και η έρευνα θα έπρεπε να έχει γίνει από την εφημερίδα σας, πριν τη δημοσίευση του εν λόγω άρθρου, σας γνωστοποιώ ότι ο Σύλλογος που εκπροσωπώ, υπέβαλλε από την έναρξη της λειτουργίας του (από 2ετίας) σχετικό γραπτό αίτημα του προς τους αρμόδιους φορείς που έχουν την εποπτεία των σχολικών κτιρίων και κατ' επέκταση την αρμοδιότητα χορήγησης αδειών χρήσης αυτών, και οι οποίοι αποφάσισαν θετικά υπέρ του αιτήματος του Συλλόγου για χρήση του σχολικού κτιρίου.

Όσον αφορά δε τις ζημιές στο κτίριο που αναφέρετε, πρέπει να σας γνωρίσω, (γεγονός που η εφημερίδα σας είχε την υποχρέωση να διερευνήσει mi να διαπιστώσει) ότι όχι μόνο δεν προξενήθηκαν φθορές στο κτίριο κατά τη χρήση του από το Σύλλογο, αλλά απεναντίας ο Σύλλογος με προσωπική εργασία των μελών -αθλητών και του προπονητή του, και με την συνδρομή τοπικών φορέων, προέβη κατ' επανάληψη σε εργασίες καθαριότητας και συντήρησης του Γυμναστηρίου.

Τέλος εκείνο που θα πρέπει επί πλέον των άλλων, η εφημερίδα σας να εξηγήσει, είναι πρώτον, τι ακριβώς εννοεί χαρακτηρίζοντας τους Αθλητικούς Συλλόγους "ιδιωτικές Επιχειρήσεις αμφιβόλου χρησιμότητας" (χαρακτηρισμοί αναληθείς, απαράδεκτοι έως και υβριστικοί), εξαιρώντας από τους χαρακτηρισμούς αυτούς τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρπενησίου, ο οποίος διέπεται - όπως εξάλλου και οι Αθλητικοί Σύλλογοι - από το ίδιο νομικό καθεστώς (Σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), δεύτερον καλόν είναι να απαντήσει η εφημερίδα σας για το αν η διοίκηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρπενησίου, για τα συμφέροντα του οποίου εσείς κόπτεστε, είναι ενήμερη και συμφωνεί με τον τρόπο που εσείς "παλεύετε" για την διεκδίκηση τους και τρίτον σε τι άραγε αποσκοπεί η δημοσίευση ενός τέτοιου άρθρου το οποίο κατά κοινή ομολογία δεν αποτελεί προϊόν σοβαρής και εμπεριστατωμένης έρευνας, παρά μόνο στηρίζεται σε ασάφειες, συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια και συν τοις άλλοις προβαίνει σε μεροληπτικές υπέρ συγκεκριμένων σωματείων προτάσεις, όσον αφορά την χρήση των σχολικών κτιρίων.

 

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Αθλητού
Συλλόγου
Κωνσταντίνος Κουτρούμπας

(πηγή: http://www.evrytanika.gr/0101-0120/0118/interview.htm )


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, και σεν βλέπετε ολη τη σελίδα (όλα τα frames), πατήστε ΕΔΩ για να επανέλθετε. Ευχαριστούμε)

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής (από 13 Αυγ..2007)
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2010
Αποποίηση Ευθύνης
14444444

1

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κ΄Φ.Α.

Θέματα Φυσικής Αγωγής:
Αθλητική περιβολή, Απουσία, Βαθμός ετήσιας προόδου στο μάθημα Φ.Α., Απαλλαγή από το μάθημα της Φ.Α., Κλειστά Γυμναστήρια, Αίθουσες Γυμναστικής, Χώροι πολλαπλής χρήσεως
Αξιολόγηση, Βαθμολόγηση Μαθητών στη Φ.Α.
Απαλλαγή στη Φ.Α.
Ο ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
Εισαγωγή μαθητών - αθλητών στα ΑΕΙ (για το 2008-09)
Απουσίες μαθητών - αθλητών, Προϋποθέσεις Δικαιολόγησης
Ατομικά Δελτία Υγείας, Εντυπο, Οδηγίες ΙΚΑ
Αθλητική περιβολή μαθητών
Αθλητική και πολιτιστική ημέρα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπ/ση- ΥΠΕΠΘ Γ4/353/2.8.90
Νέφος κ΄ Φ.Α.
Χρήση- Φύλαξη Αθλ. Υλικού
Εξέταση για ΤΕΦΑΑ
Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, Κλειστά Γυμναστήρια
Σύμπτυξη τμημάτων, Tελευταία ώρα, Oμαδική μετακίνηση
Εργασία σε αθλητικούς συλλόγους
Βαθμολογία τριμήνων - Απορριπτικό αποτέλεσμα
Επαρκής κ΄ελλιπής φοίτηση, απουσίες αθλητών
Απαγόρευση απομάκρυνσης μαθητή από το τμήμα για συμμετοχή του σε δραστηριότητες
Οι αθλητικές δραστηριότητες, στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φ.Α. ή Δάσκαλοι, που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

   ΤΑΔ - ΕΤΑΔ. :

Ιδρυτική απόφαση Γ4/902/29-9-1988 για ΤΑΔ
Ιδρυση, Λειτουργία ΤΑΔ
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2009-10)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2008-09)
Κριτήρια Επιλογής Κ.Φ.Α. στα ΤΑΔ (2007-08)
Αναλυτική λειτουργία Τ.Α.Δ. Ε.Τ.Α.Δ.
Υπόδειγμα Αίτησης
Κατάσταση Αθλητικών Σχολείων
Αποσπάσεις στα ΤΑΔ- ΕΤΑΔ για το 2005-06
Γραφεία Φ.Α. & ΤΑΔ- ΕΤΑΔ (σε όλη την Ελλάδα)
ΤΑΔ- ΕΤΑΔ ανά σχολείο/αθλημα, 2003
Σχολ. Αθλ. Δραστηριότητες:
Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την τροποποίηση (1755/Γ4/9-1-2006)
Δαπάνες Σχολικών Αγώνων
ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ:
Σύνθεση Παρέλασης (Β/θμια)
Παρέλαση κ΄υπηρεσία σε 2 σχολεία
Επιλογή σημαιοφόρων.
ΝΟΜΟΣ 2942/2001, Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Εκπαίδευσης και για τις ανάγκες των σχολείων και άλλες διατάξεις.
Πρόγραμμα Ολυμπ. Παιδείας
Εφαρμογή Ολυμπ. Παιδείας
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ:
Δικαιολογητικά για Αδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή
24μηνίτες - 30μηνίτες:
Νομοθεσία και Πίνακες κατάταξης
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ,  ΠΕ11, Φυσική Αγωγή
(Υλη, θέματα, σωστές απαντήσεις)
2005, Ειδική Διδακτική και Παιδαγωγικά, Γενική Διδακτική
2005, Γνωστικό Αντικεί΅ενο
ΕΞεταστέα Υλη του 2004-05
Θέματα 2000 κ΄ 2003
Θέματα για: Διδακτική Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά Θέματα
(Αλλων Ειδικοτήτων αλλά χρήσιμα κ΄ για την Φυσική Αγωγή)
 
Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2011-2012

Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, Ανέκδοτα, Εκτακτα νέα