www.fa3.gr

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής (www.fa3.gr )  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

www.fa3.gr

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ:
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ

 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 4. Στολή παικτών

1.      Ασφάλεια:
Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ως εφόδια ή να φοράει οτιδήποτε (αντικείμενο) που είναι επικίνδυνο για τον ίδιο ή για άλλον παίκτη -περιλαμβανομένων κάθε είδους κοσμημάτων.

2. Βασική στολή:
Η βασική υποχρεωτική στολή ενός παίκτη αποτελείται από φανέλα ή πουκάμισο, κοντό παντελονάκι -αν φοριούνται κάτω από τα παντελονάκια θερμαντικά σορτς ("ποδηλατιστών -κολάν") πρέπει να έχουν το ίδιο βασικό χρώμα, όπως και τα παντελονάκια - κάλτσες, επικαλαμίδες και υποδήματα.

3. Επικαλαμίδες:
Είναι πλήρως καλυμμένες με τις κάλτσες, κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό -ελαστικό, πλαστικό ή παρόμοιο υλικό -και να παρέχουν προστασία σε ικανοποιητικό βαθμό (εικ. 1 0).

 

 

4. Τερματοφύλακες:
Φορούν στολές με χρώματα που να διακρίνονται από τους άλλους παίκτες, το διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές.

 

5. Παραβάσεις -Ποινές:
Για κάθε παράβαση αυτού του άρθρου:
α) Το παιχνίδι δεν είναι ανάγκη να διακοπεί.
β) Ο παραβάτης παίκτης δέχεται υπόδειξη του διαιτητή να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για να "τακτοποιήσει" τη στολή του.
γ) Ο παίκτης εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο στην αμέσως επόμενη διακοπή του αγώνα (μόλις η μπάλα "δεν θα παίζει"), εκτός αν στο μεταξύ έχει τακτοποιήσει τη στολή του.
δ) Κάθε παίκτης που ειδοποιείται να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο για να τακτοποιήσει τη στολή του, δεν επιτρέπεται να επιστρέψει χωρίς να λάβει την άδεια του διαιτητή (εικ.11 ).


ε) Ο διαιτητής ελέγχει προηγουμένως αν η στολή του παίκτη είναι εντάξει, πριν του επιτρέψει να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο.
στ) Ο παίκτης επιτρέπεται να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, μόνον όταν η μπάλα δεν είναι μέσα στο παιχνίδι ("δεν παίζει").
ζ) Ένας παίκτης που ειδοποιείται να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο, επειδή έχει παραβιάσει το άρθρο αυτό, και ο οποίος ε1σέρχεται ή επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή, πρέπει να παρατηρείται -προειδοποιείται και να του δείχνεται κίτρινη κάρτα.

 

6. Επανέναρξη του παιχνιδιού:
Αν έχει διακοπεί το παιχνίδι από το διαιτητή για να απευθύνει μια παρατήρηση -προειδοποίηση (κίτρινη κάρτα) σε παίκτη, ο αγώνας ξαναρχίζει με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα που χτυπιέται από παίκτη της αντίπαλης ομάδας, από το σημείο όπου βρισκόταν η μπάλα κατά τη στιγμή που ο διαιτητής διέκοψε τον αγώνα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 8.

ΑΡΘΡΟ 5. Ο Διαιτητής

1.      Η εξουσία του Διαιτητή:
Κάθε αγώνας ελέγχεται (διευθύνεται) από ένα διαιτητή, ο οποίος διαθέτει την πλήρη εξουσία για να εφαρμόζει τους Κανονισμούς του Παιχνιδιού σε συσχετισμό με τον αγώνα για τον οποίο έχει διορισθεί.

2. Αρμοδιότητες και καθήκοντα Διαιτητή:
Ο διαιτητής έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:
α) Εφαρμόζει τους Κανονισμούς του παιχνιδιού.

β) Ελέγχει τον αγώνα σε συνεργασία με τους βοηθούς διαιτητές και όπου χρειάζεται, με τον τέταρτο διαιτητή.

γ) Βεβαιώνεται ότι η οποιαδήποτε μπάλα η οποία χρησιμοποιείται (κατά τον αγώνα) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 2.
δ) Βεβαιώνεται ότι οι στολές των παικτών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 4.

ε) Εκτελεί χρέη χρονομέτρη και κρατάει σημείωση των γεγονότων του αγώνα.

στ) Σταματάει τον αγώνα, τον διακόπτει προσωρινά, ή οριστικά κατά την κρίση του, για οποιαδήποτε παράβαση ή παραβάσεις των Κανονισμών.

ζ) Σταματάει τον αγώνα, τον διακόπτει προσωρινά, ή οριστικά, λόγω εξωτερικών επεμβάσεων οποιουδήποτε είδους (θεατών κ.κλπ.).

η) Σταματάει τον αγώνα αν , κατά τη γνώμη του, ένας παίκτης έχει τραυματισθεί σοβαρά και βεβαιώνεται ότι μεταφέρθηκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

θ) Επιτρέπει να συνεχίζεται το παιχνίδι μέχρις ότου η μπάλα είναι έξω από το παιχνίδι ("δεν παίζει"), αν, κατά τη γνώμη του, ένας παίκτης έχει τραυματισθεί μόνο ελαφρά.

ι) Βεβαιώνεται ότι όποιος παίκτης αιμορραγεί λόγω τραύματος, εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο (για περίθαλψη). Ο παίκτης επιτρέπεται να επιστρέψει (στον αγωνιστικό χώρο) μόνο αφού λάβει "σήμα" από τον διαιτητή, ο οποίος προηγουμένως πρέπει να βεβαιώνεται ότι η αιμορραγία σταμάτησε.

ια) Επιτρέπει να συνεχισθεί το παιχνίδι, όταν η ομάδα εναντίον της οποίας έχει γίνει μια παράβαση, επωφελείται από ένα πλεονέκτημα (να συνεχισθεί το παιχνίδι -"κανόνας του πλεονεκτήματος") και τιμωρεί την αρχική παράβαση, αν το πλεονέκτημα (που εκτιμήθηκε από το διαιτητή) δεν αξιοποιείται την ώρα εκείνη (μέσα σε διάστημα 1-2-3 δευτερολέπτων).

ιβ) Τιμωρεί τη σοβαρότερη παράβαση, όταν ένας παίκτης διαπράττει ταυτόχρονα περισσότερες από μια παραβάσεις.

ιγ) Λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα εναντίον παικτών που γίνονται ένοχοι παραβάσεων, για τις οποίες πρέπει να παρατηρηθούν - προειδοποιηθούν (κίτρινη κάρτα) ή να αποβληθούν (κόκκινη κάρτα). Δεν είναι υποχρεωμένος (0 διαιτητής) να λάβει αυτά τα μέτρα αμέσως, αλλά πρέπει να ενεργήσει με τον τρόπο αυτόν όταν η μπάλα, αμέσως μετά, δεν είναι μέσα στο παιχνίδι ("δεν παίζει").

ιδ) Λαμβάνει μέτρα εναντίον αξιωματούχων (ιθυνόντων) ομάδων, οι οποίοι δεν συμπεριφέρονται με τον πρέποντα τρόπο και δύναται, κατά την κρίση του, να τους αποβάλει από τον αγωνιστικό χώρο (το γήπεδο) και τους γύρω από αυτόν χώρους.

ιε) Ενεργεί με βάση πληροφορία του βοηθού διαιτητή, σχετικά με περιπτώσεις (γεγονότα) τις οποίες δεν είδε (o ίδιος).

ιστ) Βεβαιώνεται ότι δεν εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο πρόσωπα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα.

ιζ) Δίνει "σήμα" (κατά κανόνα με τη σφυρίχτρα) για να ξαναρχίσει ο αγώνας, όταν έχει σταματήσει(διακοπεί).

ιη) Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές με μια έκθεση σχετικά με τον αγώνα (φύλλο αγώνα), η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε πειθαρχικό μέτρο που έλαβε σε βάρος παικτών ή / και αξιωματούχων (εκπροσώπων -ιθυνόντων)των ομάδων , καθώς και για οποιαδήποτε άλλα επεισόδια (γεγονότα)τα οποία έγιναν πριν , κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα.

 

3. Αποφάσεις του Διαιτητή:
α) Οι αποφάσεις του Διαιτητή, σχετικές με γεγονότα που έχουν σχέση με το παιχνίδι, είναι τελικές (οριστικές, ανέκκλητες και μη ανατρέψιμες).
β) Ο διαιτητής επιτρέπεται να τροποποιήσει μια απόφασή του, είτε επειδή δεν είναι σωστή, είτε επειδή έτσι κρίνει, ύστερα από πληροφορία ενός βοηθού διαιτητή, με την προϋπόθεση ότι δεν ξανάρχισε το παιχνίδι.

ΑΡΘΡΟ 6. Οι Βοηθοί Διαιτητές


1.Καθήκοντα:

Διορίζονται δύο βοηθοί διαιτητές, τα καθήκοντα των οποίων, με την επιφύλαξη της απόφασης (έγκρισης ή όχι) από το διαιτητή είναι να σημειώνουν (να υποδεικνύουν με τη σημαία τους):

α) Πότε ολόκληρη η μπάλα έχει βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο.

β) Ποια ομάδα δικαιούται (να χτυπήσει) ένα γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ), ένα από τέρματος λάκτισμα (άουτ), ή να κάνει μία επαναφορά της μπάλας από τα πλάγια (αράουτ).

γ)Πότε ένας παίκτης πρέπει να τιμωρείται επειδή βρίσκεται σε (αντικανονική) θέση έξω από το παιχνίδι (οφσάιντ).

δ) Πότε ζητείται (από τις ομάδες) να γίνει αντικατάσταση παίκτη.

ε) Πότε έχει εκδηλωθεί ανάρμοστη διαγωγή, ή έχει συμβεί οποιοδήποτε άλλο γεγονός (επεισόδιο), που δεν αντελήφθη ο διαιτητής.

στ) Όταν γίνονται παραβάσεις και οι βοηθοί διαιτητές βρίσκονται πιο κοντά στην (αντικανονική) ενέργεια από τον διαιτητή (αυτό περιλαμβάνει , σε ειδικές περιστάσεις , παραβάσεις που γίνονται μέσα στην επανορθωτική περιοχή – πέναλτι).

ζ) Αν , στην εκτέλεση των πέναλτι , ο τερματοφύλακας μετακινηθεί προς τα εμπρός , πριν λακτισθεί η μπάλα και αν η μπάλα (στη συνέχεια) περάσει τη γραμμή τέρματος.


2.Βοήθεια προς το Διαιτητή:

α) Οι βοηθοί διαιτητές επίσης , βοηθούν το διαιτητή να ελέγχει τον αγώνα σύμφωνα με τους Κανονισμούς του παιχνιδιού (παιδιάς). Ειδικότερα οι βοηθοί διαιτητές επιτρέπεται να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο , για να βοηθούν να ελέγχεται η απόσταση των 9,15 μ.

β) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης επέμβασης ή ανεπίτρεπτης συμπεριφοράς ενός βοηθού διαιτητή, ο διαιτητής πρέπει να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του και να κάνει σχετική αναφορά στην αρμόδια αρχή.

ΑΡΘΡΟ 7. Διάρκεια αγώνα

1. Περίοδοι (ημίχρονα) παιχνιδιού:
Ο αγώνας διαρκεί δύο ίσες χρονικές περιόδους (ημίχρονα) των 45' λεπτών η καθεμιά, εκτός αν υπάρχει διαφορετική αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του διαιτητή και των δύο ομάδων που συμμετέχουν. Οποιαδήποτε συμφωνία για τροποποίηση των περιόδων του παιχνιδιού -για παράδειγμα να περιορισθεί η κάθε περίοδος στα 40' λεπτά, λόγω ανεπαρκούς φωτισμού -πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη του πα1χνιδιού και πρέπει να συμφωνεί με τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

2. Διακοπή του ημιχρόνου:
α)
Οι παίκτες δικαιούνται μιας διακοπής (για ανάπαυση) κατά το ημίχρονο.

β) Η διακοπή του ημιχρόνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15' λεπτά.
γ) Οι κανονισμοί της διοργάνωσης πρέπει να καθορίζουν τη διάρκεια της διακοπής του ημιχρόνου (για ανάπαυση).

δ) Η διάρκεια της διακοπής του ημιχρόνου επιτρέπεται να τροποποιηθεί μόνο με τη συγκατάθεση του διαιτητή.


3. Αναγνώριση χαμένου χρόνου ("καθυστερήσεις"):
Αναγνωρίζεται (υπολογίζεται) όλος ο χρόνος που χάνεται (από "καθυστερήσεις"), σε κάθε περίοδο (ημίχρονο) για Τις πιο κάτω αιτίες (και προστίθεται από το διαιτητή σε κάθε ημίχρονο):

α) Αντικατάσταση (αντικαταστάσεις) παικτών.
β) Εξέταση (της σοβαρότητας) τραύματος σε παίκτες.

γ) μετακίνηση τραυματιζομένων παικτών έξω από τον αγωνιστικό χώρο για περίθαλψη.

δ) "Καθυστερήσεις" διάφορες κατά τον αγώνα.

ε) Οποιαδήποτε άλλη αιτία (επέμβαση θεατών, επεισόδια κ.λπ.).

στ) Η αναγνώριση (ο υπολογισμός) του χαμένου χρόνου (για "καθυστερήσεις") ανήκει (στην αρμοδιότητα και) στην κρίση του διαιτητή.


4. Επανορθωτικό λάκτισμα (πέναλτι):
Ο αγώνας θα παρατείνεται για την (κανονική) εκτέλεση ή επανάληψη επανορθωτικού λακτίσματος (πέναλτι) που χορηγείται στο τέλος του κάθε ημιχρόνου του αγώνα [ή / και στο τέλος της κάθε περιόδου (ημιχρόνου) της παράτασής του].


5. Παράταση αγώνα:
Οι κανονισμοί της διοργάνωσης μπορούν να προβλέπουν την παράταση του παιχνιδιού επί δύο ίσες χρονικές περιόδους (ημίχρονα). Οι διατάξεις του άρθρου 8 ισχύουν και σ' αυτή την περίπτωση.


6. Οριστική διακοπή αγώνα:
Αγώνας που έχει διακοπεί οριστικά, επαναλαμβάνεται (από την αρχή -ολόκληρης χρονικής διάρκειας), εκτός αν οι κανονισμοί της διοργάνωσης καθορίζουν διαφορετικά.

 

ΑΡΘΡΟ 8. Έναρξη (σέντρα) και επανέναρξη του αγώνα

1. Ενημερωτικά:
α) με το στρίψιμο ενός κέρματος η ομάδα που ευνοείται αποφασίζει για το τέρμα προς το οποίο θα επιτίθεται κατά το πρώτο ημίχρονο  του αγώνα (διαλέγει το τέρμα).

β) Η άλλη ομάδα κάνει το εναρκτήριο λάκτισμα (τη σέντρα) για να αρχίσει αγώνας.

γ) Η ομάδα που ευνοείται από το στρίψιμο του κέρματος κάνει το εναρκτήριο λάκτισμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο το αγώνα.

δ) Κατά το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα οι ομάδες αλλάζουν τέρματα.

2. Εναρκτήριο λάκτισμα (σέντρα):
Το εναρκτήριο λάκτισμα είναι ένας τρόπος (μια διαδικασία) για έναρξη ή επανέναρξη του παιχνιδιού:

α) Κατά την έναρξη του αγώνα.

β) μετά την επιτυχία ενός τέρματος (γκολ).

γ) Κατά την έναρξη του δεύτερο ημιχρόνου του αγώνα.

δ) Κατά την έναρξη της κάθε περιόδου (ημιχρόνου) της παράτασης του αγώνα, όταν προβλέπεται.

ε) Τέρμα (γκολ) επιτρέπεται να σημειωθεί απευθείας από εναρκτήριο λάκτισμα (και είναι έγκυρο).

3. Διαδικαστικά:
α) Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στο δικό τους μισό γήπεδο.

β) Οι αντίπαλοι παίκτες της ομάδας που κάνει το εναρκτήριο λάκτισμα βρίσκονται σε απόσταση το λιγότερο 9,15 μέτρα (10 υάρδες) από τη μπάλα μέχρι αυτή "να παίζει".

γ) Η μπάλα είναι τοποθετημένη (ακίνητη) στο σημείο του κέντρου του γηπέδου.

δ) Ο διαιτητής δίνει ένα "σήμα" (για να αρχίσει το παιχνίδι, κατά κανόνα με τη σφυρίχτρα).

ε) Η μπάλα είναι μέσα στο παιχνίδι ("<παίζει") μόλις λακτισθεί και (μετά)κινηθεί προς τα εμπρός.

στ) Ο παίκτης που κάνει τη σέντρα (το εναρκτήριο-λάκτισμα) δεν επιτρέπεται να αγγίσει τη μπάλα για δεύτερη φορά, πριν την αγγίσει ένας άλλος παίκτης.

ζ) Όταν μια ομάδα σημειώσει τέρμα (γκολ), το εναρκτήριο λάκτισμα η σέντρα (για να ξαναρχίσει το παιχνίδι) γίνεται από την άλλη ομάδα (που δέχτηκε το γκολ).

4. Παραβάσεις - Ποινές:
α) Αν ο παίκτης που κάνει τη σέντρα αγγίξει τη μπάλα για δεύτερη φορά πριν την αγγίξει ένας άλλος παίκτης, χορηγείται στην αντίπαλη ομάδα ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, που εκτελείται από το σημείο όπου έγινε η παράβαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 8.

β) Για οποιαδήποτε άλλη παράβαση των περιπτώσεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγρ. 3 του παρόντος άρθρου, το εναρκτήριο λάκτισμα επαναλαμβάνεται.

5. "Ελεύθερο Διαιτητή":
α) Το "ελεύθερο διαιτητή" είναι ένας τρόπος (μια διαδικασία) για την επανέναρξη (συνέχιση) του αγώνα μετά από μια προσωρινή διακοπή, η οποίο είναι αναγκαία ενώ η μπάλα είναι μέσα στο παιχνίδι "<παίζει") για οποιαδήποτε αιτία που δεν αναφέρεται στους Κανονισμούς Παιχνιδιού.

β) Ο διαιτητής κάνει "ελεύθερο" (παίρνει τη μπάλα στα χέρια του και την αφήνει να πέσει στο έδαφος σαν "σταγόνα"=drορ, από το ύψος της μέσης του σώματός του), στο σημείο όπου βρισκόταν όταν διακόπηκε ο αγώνας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 8.

γ) Το παιχνίδι ξαναρχίζει, η μπάλα "παίζει", μόλις αγγίσει το έδαφος.

δ) Το "ελεύθερο διαιτητή" επαναλαμβάνεται:
· αν η μπάλα αγγιχτεί από παίκτη πριν αγγίσει το έδαφος,
· αν η μπάλα βγει έξω από τον αγωνιστικό χώρο, αφού έρθει σε επαφή με το έδαφος χωρίς να την αγγίσει παίκτης. 

6. Ειδικές περιπτώσεις:
α)
Ελεύθερο λάκτισμα (άμεσο ή έμμεσο) που χορηγείται στην αμυνόμενη ομάδα (για παράβαση που έγινε) μέσα στη δική της περιοχή τέρματος, εκτελείται από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή τέρματος.

β) 'Εμμεσο ελεύθερο λάκτισμα που χορηγείται στην επιτιθέμενη ομάδα (για παράβαση που έγινε) μέσα στην περιοχή τέρματος της αντίπαλης (της αμυνόμενης) ομάδας, εκτελείται από τη γραμμή της περιοχής τέρματος την παράλληλη προς τη γραμμή τέρματος και από σημείο που είναι πιο κοντά στο μέρος όπου έγινε η παράβαση.

γ) "Ελεύθερο διαιτητή" για να ξαναρχίσει το παιχνίδι, που διακόπηκε προσωρινά όταν η μπάλα βρισκόταν μέσα στην περιοχή τέρματος, γίνεται στη γραμμή της περιοχής τέρματος την παράλληλη προς τη γραμμή τέρματος και στο σημείο που είναι πιο κοντά στο μέρος όπου βρισκόταν η μπάλα κατά τη διακοπή του αγώνα.


ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

(Αν εισήλθατε σε αυτή τη σελίδα από ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ή από άλλη εξωτερική σύνδεση, πατήστε ΕΔΩ για να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες μας. Ευχαριστούμε)

www.fa3.gr

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα
0000000000000

Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος Καθηγητής Φ.Α. 11ου Γ. Περιστερίου
 (M.Sc. in USA, Υποψ. Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ Αθήνας)
All Rights Reserved. Copyright © 2004-2005
Αποποίηση Ευθύνης
0000000000000


1

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
(Κανονισμοί Ποδοσφαίρου)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟI ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
(ΚΑΠ)

(Αρθρα 1-7)
 Έκταση εφαρμογής, Κατηγορίες Πρωταθλημάτων, Εποπτεία - διοργάνωση πρωταθλημάτων, Συμμετοχή Ομάδων στα Πρωταθλήματα, Εφαρμοζόμενες διατάξεις, Αγωνιστική περίοδος, Προκήρυξη - Δήλωση συμμετοχής

(Αρθρα 8-10)
Γήπεδα τέλεσης αγώνων, Αντικανονικό ή Ακατάλληλο γήπεδο
(Αρθρα 11-12)
Διάρκεια, ημέρα και ώρα τέλεσης αγώνα, Διαιτητής αγώνα
(Αρθρα 13-15)
Παρατηρητής αγώνα, Στολές ομάδων, Φύλλο Αγώνα
(Αρθρα 16-20)
Ώρα προσέλευσης ομάδας - Μπάλες αγώνα, Αδυναμία κ΄ απαγόρευση συμμετοχής, Βαθ΅ολογική κατάταξη ομάδων
(Αρθρα 21-23)
Μη τέλεση ή διακοπή αγώνα, Πρόγραμμα αγώνων, Υποβολή ενστάσεων

(Αρθρα 24-27)
Ποινές ποδοσφαιριστών, Εκδίκαση ενστάσεων, Έπαθλο Πρωταθλήματος, Οικονομική διαχείριση - Οργάνωση και Επιστασία Αγώνων Πρωταθλημάτων
(Αρθρα 28-31)
Εθνικές ομάδες, Αντιπροσωπευτικές ομάδες, Προστασία, Ποινές σε βάρος ομάδων για επεισόδια κατά τους αγώνες, Ποινές για δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, Ποινή αποκλεισμού
(Αρθρα 32-38)
Προστασία υγείας ποδοσφαιριστών, Πρωταθλήματα Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων, Πρωτάθλημα στο οποίο δικαιούται συμμετοχή σωματείο που υποβιβάστηκε ή συγχωνεύθηκε, Συνέπειες σε βάρος ομάδας λόγω άρνησης συμμετοχής της σε αγώνες, Συνέπειες ανάκλησης δελτίου ατομικών στοιχείων και μεταβολών, Επίλυση αθλητικών διαφορών
(Αρθρα 39-48)
 Κύπελλο Ελλάδος επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, Τελικός, Τηλεοπτικά, Επαθλα, Παιθαρχικά
(Αρθρα 49-61)
Κύπελλο Ελλάδος ερασιτεχνών, Αρμοδιότητες Ε.Π.Σ, Σύστημα τέλεσης αγώνων, Πρόγραμμα αγώνων, Οικονομική εκκαθάριση, Έπαθλα τελικού, Ερμηνεία Κ.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΑΣ

(Αρθρα 1-3)
(Αρθρα 4-8)
(Αρθρα 9-13)
(Αρθρα 14-17)
(4ος Διαιτητής)
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ FIFA
(Στους Κανονισμούς Παιδιάς)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
(Οι πρόσφατοι του 2005)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Δικαίω΅α άσκησης του επαγγέλ΅ατος, Ιδιωτικό συ΅φωνητικό πρόσληψης προπονητή, Κατηγορίες προπονητών, Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου, Ετήσια σε΅ινάρια, Επιτροπές Επίλυσης Οικονο΅ικών Διαφορών, Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλ΅ατος, κ.α.

  ΓΗΠΕΔΑ

Κριτήρια καταλληλότητας γηπέδων 5 & 6 αστέρων, ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη