.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Συμβουλές για εκπαιδευτικούς από τον Alan Sayles, πρόεδρο Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Δυσλεξίας

Αίτια της δυσλεξίας, Σχέση Δυσλεξίας & Διάσπαση Προσοχής, Δυσλεξία & Γενική Μαθησιακή Καθυστέρηση, Δομή Δυσλεξικού Εγκεφάλου

ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Η δυσλεξία είναι μια σειρά από ειδικές μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες εκδηλώνονται με προβλήματα στην κατάκτηση ενός ή περισσοτέρων βασικών δεξιοτήτων (ανάγνωσης, ορθογραφίας, γραφής, αριθμητικής). Τέτοια προβλήματα δεν αναμένονται σε σχέση με άλλες ικανότητες. Οι δυσκολίες της δυσλεξίας περιγράφονται σε νευρολογικό, γνωστικό και συμπεριφοριστικό επίπεδο. Χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή επεξεργασία πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των δυσκολιών στη φωνολογική επεξεργασία, στη μνήμη, στη γρήγορη ονομασία και στην αυτοματοποίηση των βασικών ικανοτήτων. Μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες στην οργάνωση, τη σειροθέτηση και τις κινητικές δεξιότητες. Η δυσλεξία μπορεί να συνδέεται και με δυσκολίες στην ομιλία κατά την πρώιμη ηλικία.

Δυσκολίες που έχουν σχέση με δυσλεξία
Συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και δυνατόν να εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές ηλικίες
Μπορούν να απαμβλυνθούν με σωστή παρέμβαση
Αυξάνονται και μειώνονται σε σοβαρότητα ανάλογα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες
Συμβαίνουν σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
Συνυπάρχουν με άλλες μαθησιακές δυσκολίες όπως ελλειμματική προσοχή και μπορούν ή όχι να αντιπροσωπεύουν πρωταρχική δυσκολία

Ενδείξεις Δυσλεξίας (παιδί ηλικίας 12 χρονών +)

Συνεχίζει να διαβάζει αργά και χωρίς άνεση, με αρκετές ανακρίβειες
Διαβάζει λανθασμένα λέξεις ή πληροφορίες
Έχει δυσκολία στο να τροποποιεί το ρυθμό διαβάσματος
Έχει ανεπαρκή αποθήκευση πληροφοριών εξαιτίας της έλλειψης εμπειριών διαβάσματος
Εξακολουθεί να έχει σοβαρά προβλήματα ορθογραφίας
Έχει αργό, δύσκολο (όχι άνετο) και/ ή δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα
Έχει καλύτερες προφορικές ικανότητες παρά γραπτές
Έχει δυσκολία στην οργάνωση, σειροθέτηση και σχεδιασμό ενός γραπτού κειμένου
Έχει δυσκολία με τη γραπτή σύνταξη ή στίξη
Έχει δυσκολία με την ανάγνωση, την ομοιοκαταληξία ή/και τη διόρθωση γραπτού κειμένου
Έχει δυσκολία στην περίληψη ή στο να βρει τα κύρια σημεία
Έχει δυσκολίες στο να παίρνει σημειώσεις και να αντιγραφεί από τον πίνακα
Αναβάλλει και/ ή αποφεύγει τις γραπτές και αναγνωστικές ασκήσεις
Δεν συμπληρώνει εργασίες ή εργασίες στην τάξη ή δεν τις παραδίδει
Είναι αργό στο να απαντά ερωτήσεις, συνήθως γενικές
Έχει φτωχή μνήμη
Ακόμη προφέρει λανθασμένα ή χρησιμοποιεί λανθασμένα κάποιες λέξεις
έχει προβλήματα ανάκλησης ονομασιών κάποιων λέξεων ή αντικειμένων
έχει φτωχές ικανότητες σχεδιασμού και οργάνωσης
Δυσκολεύεται να ελέγχει το χρόνο
Έχει περισσότερη δυσκολία στα γλωσσικά μαθήματα παρά στα μη γλωσσικά
Έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης και φτωχή αυτοεικόνα


Προτεινόμενα επίπεδα πρόνοιας στο Δημοτικό

Διαφοροποίηση από το κανονικό δάσκαλο
Παρέμβαση από ειδικό δάσκαλο σε μικρές ομάδες
Αναλογία 1:1 από δάσκαλο εκπαιδευμένο στη δυσλεξία
Εξαίρεση από τη μελέτη περισσότερο από μιας γλώσσας
Τοποθέτηση σε ειδική τάξη ή σχολείο.

Προτεινόμενα επίπεδα πρόνοιας στο Γυμνάσιο

Διαφοροποίηση από τον κανονικό δάσκαλο για κάθε θέμα
Παρέμβαση από ειδικό δάσκαλο σε μικρές ομάδες
Αναλογία 1:1 από δάσκαλο εκπαιδευμένο στη δυσλεξία
Εξαίρεση από τη μελέτη περισσότερο από μιας γλώσσας
Διευθετήσεις στις εξετάσεις του κράτους
Προσωπική και επαγγελματική καθοδήγηση

Ο ρόλος του κανονικού δασκάλου

Αποδεχτείτε το γεγονός ότι ο καθένας μαθαίνει διαφορετικά και αναγνωρίστε την ιδιαιτερότητα στη μάθηση κάθε μαθητή
Μιλήστε ειλικρινά με τον μαθητή και τους γονείς. Εξηγείστε στο μαθητή με δυσλεξία, ότι δεν είναι βλάκας.
Ενισχύστε τη θετική αυτοεικόνα του μαθητή. Δώστε γνήσιο έπαινο όποτε είναι δυνατό· προωθείστε εκδηλώσεις που οδηγούν σε επιτυχία (για το δυσλεξικό μαθητή)
Επιμορφώστε τον εαυτό σας για τη διαφορετικότητα στη μάθηση και τη δυσλεξία
Υποστηρίξτε το σπίτι και την οικογένεια και αναμείξετε και τους γονείς
Γίνετε ενήμεροι για τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης και γίνετε ευλύγιστοι στη μέθοδο διδασκαλίας.
Διαφοροποιήστε τον τρόπο διδασκαλίας στην τάξη τροποποιώντας την κατ’ οίκον εργασία και την εργασία στην τάξη, το υλικό, τα κείμενα, τα διαγωνίσματα.
Μάθετε περισσότερα όσον αφορά τη δομή της γλώσσας
Ενθαρρύνετε και υποστηρίξτε μια ολοκληρωμένη πολιτική του σχολείου στις διαφορές μάθησης και στην πρώιμη εξέταση, εντοπισμό και παρέμβαση.

Διαφοροποίηση

Διαφοροποίηση είναι η μέθοδος με την οποία οι στόχοι του προγράμματος μάθησης, οι μεθόδοι διδασκαλίας και οι δραστηριότητες μάθησης είναι σχεδιασμένες ώστε να αναγνωρίζουν και ικανοποιούν τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, μέσα στην τάξη. Η ικανοποίηση αυτών των αναγκών είναι η κύρια ευθύνη όλων των δασκάλων. Υπάρχει αναγκαιότητα για διαφοροποίηση των εργασιών που είναι κατάλληλες σύμφωνα με την ικανότητα του κάθε παιδιού ξεχωριστά, καθώς και το στάδιο ανάπτυξής του.

Όλη η διδασκαλία θα πρέπει να ξεκινά από τις πρόσφατες επιτυχίες του μαθητή. Είναι σπουδαίο να ξεκινά κανείς από την ήδη υπάρχουσα κατανόηση του μαθητή. Ο δάσκαλος θα πρέπει να ξέρει τη διαδικασία μάθησης. Εξειδικευμένες ικανότητες ίσως απαιτούν διδασκαλία και αξιολόγηση των αναγκών και θα πρέπει να στοχεύουν στους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται η μάθηση.

Επίσημα tests και κατάλογοι για έλεγχο μπορούν να είναι χρήσιμοι, αλλά μια προσεκτική παρατήρηση του μαθητή ο οποίος προσπαθεί να λύσει μια συγκεκριμένη άσκηση θα οδηγήσει σε πολύτιμες πληροφορίες σε ότι αφορά τον τρόπο μάθησης του συγκεκριμένου μαθητή.

Το σχολικό πρόγραμμα από μόνο του και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται μπορούν να συμβάλουν στην «αποτυχία του μαθητή» π.χ. οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών μπορεί να απορρέουν από το ίδιο το πρόγραμμα ή τον δάσκαλο. Είναι αναγκαίο για το δάσκαλο να επιλέγει και να σχεδιάζει διαφορετικές ασκήσεις κατάλληλες για τις ικανότητες του κάθε μαθητή καθώς και τις δυνατότητες και το στάδιο ανάπτυξής του. Η ικανοποίηση αυτών των αναγκών είναι η κύρια ευθύνη όλων των εκπαιδευτικών.

Το σημείο διαφοροποίησης βρίσκεται στο συνδυασμό της διδασκαλίας με τις ατομικές ανάγκες. Εντοπίζοντας τις γνωστικές ικανότητες του μαθητή, ο δάσκαλος παρέχει ευκαιρίες μάθησης σε κάθε μαθητή. Αυτές οι ευκαιρίες χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ότι είναι κατάλληλες για το μαθητή, ώστε να έχει ενδιαφέρον. Οι νοητικές δραστηριότητες, τις οποίες αυτή ή αυτός καλείται να αναλάβει, θα πρέπει να έχουν σκοπό.

Γιατί διαφοροποίηση

επειδή οι προσδοκίες των δασκάλων τείνουν να είναι πολύ χαμηλές
επειδή οι μέθοδοι διδασκαλίας τείνουν να είναι πολύ στενές και υπερβολικά καθοδηγητικές
επειδή η διδασκαλία τείνει να στοχεύει στο μεσαία ομάδα μαθητών, ανεξάρτητα από το πως είναι διαχωρισμένοι οι μαθητές.
επειδή ο διαχωρισμός σύμφωνα με την ικανότητα, από μόνος του, δεν είναι ικανοποιητική βάση για να μας επιβεβαιώσει ότι οι διαφορές μεταξύ των μαθητών ικανοποιούνται σωστά.


Στρατηγικές στήριξης για την Τάξη

οργάνωση εκ των προτέρων: δώστε γραπτές ή προφορικές περιλήψεις με επικεφαλίδες και υποεπικεφαλίδες, νοηματικούς χάρτες ή ερωτήσεις πριν τις αναγνωστικές ή τις γραπτές εργασίες· ποτέ μην συμπεραίνετε ότι η γνώση επιτυγχάνεται φυσιολογικά μέσω του διαβάσματος.

αλφαβητική διαδοχή: επειδή ο μαθητής θα χρειαστεί τη χρήση λεξικού σε όλη του τη ζωή, η διαδοχή των γραμμάτων θα πρέπει να τυγχάνει εξάσκησης συχνά· όταν επιτευχθεί, διδάξετε συγκεκριμένες δεξιότητες του λεξικού· ενθαρρύνετε τη χρήση μικρών λεξικών τσέπης.

βοηθητική τεχνολογία: κασέτες μαγνητοφώνου, ορθογράφοι, υπολογιστές με πακέτα γλωσσικά, υπολογιστές που μεταφέρονται, υπολογιστές που ενεργοποιούνται με τη φωνή, προγράμματα για γραφή κειμένων, για διάβασμα κειμένου, διδάξετε τη χρήση του πληκτρολογίου νωρίς.

αποφύγετε μεγάλες αντιγραφές και αχρείαστες ορθογραφίες: επιτρέψετε τη χρήση μαγνητοφώνου στις τάξεις ή αφήστε το μαθητή να φωτοτυπήσει τις σημειώσεις σας ή σημειώσεις συμμαθητή του· αφήστε συμμαθητή του να χρησιμοποιήσει NCR ή λαδόκολλα για να κάνει αντίγραφα.

αποφύγετε τις αχρείαστες απομνημονεύσεις

αποφύγετε τους άσπρους πίνακες και το φως της φλορέντζας: πολλοί μαθητές έχουν πρόβλημα με την αντανάκλαση.

βιβλιοδείκτες ή χάρακες: μπορεί να είναι χρήσιμοι για τους μαθητές ώστε να βλέπουν που είναι όταν διαβάζουν

βιβλία σε κασέτες: δώστε τις κατάλληλες πληροφορίες ανάλογα με την ηλικία και τα απαιτούμενα κείμενα και βοηθητικά, ανεξάρτητα από τις ικανότητες ανάγνωσης του μαθητή.

μάθηση μέσω συνεργασίας: συνομιλία δασκάλου-μαθητή, διδασκαλία μεταξύ παιδιών, συζήτηση σε ομάδες, αμοιβαία διδασκαλία.

διόρθωση: είναι καλύτερη όταν είναι εξατομικευμένη, βαθμολογείστε το περιεχόμενο και τη μεταφορά του στο γραπτό λόγο χωριστά, ενθαρρύνετε και καθοδηγείστε την αυτοδιόρθωση ώστε να αυξήσετε τη μάθηση και την αυτοενημερότητα· μειώστε τον αριθμό των διορθώσεων.

άμεσες και επεξηγηματικές οδηγίες: όταν δίνεται μία οδηγία κάθε φορά, και σε συντομία, αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνουν κατανοητές και να ακολουθηθούν.

πειθαρχία: λαμβάνετε υπόψη την ειδική μαθησιακή δυσκολία προτού επιπλήξετε τους μαθητές για το γεγονός ότι δεν κάνουν την εργασία τους· όταν προσπαθείτε να κερδίσετε πειθαρχία, αποφύγετε τις τιμωρίες που στηρίζονται στη γραπτή εργασία, αποφύγετε εκτενή κηρύγματα, όταν εξηγήσετε τι έκανε λάθος, ζητήστε του να επαναλάβει την εργασία (αυτή η επανάληψη θα βοηθήσει την επεξεργασία και θα αυξήσει την κατανόηση).

μην επιμένετε στην προφορική ανάγνωση: εάν ο μαθητής βρίσκει δυσκολία με την ανάγνωση και το θεωρεί ενοχλητικό, μην τον αναγκάσετε να το κάνει· ίσως προκαλέσετε πρόβλημα στην πειθαρχία και επίσης τον ταπεινώνεται δημόσια.· εάν η προφορική ανάγνωση είναι απαραίτητη, δείξτε του τι πρέπει να διαβάσει από πριν, ώστε να εξασκηθεί στο σπίτι.

μη γράφετε πάρα πολλά στον πίνακα: ένας μαύρος ή άσπρος πίνακας με πολλά γραφόμενα είναι δυσκολότερο να διαβαστεί και δυσκολότερο για τον μαθητή να βρει τις νέες πληροφορίες και να εντοπίσει πού βρίσκονται· λίγα-λίγα είναι καλύτερα· σβήνετε προτού γράψετε περισσότερα.

ενθαρρύνετε τη μελέτη/ τις ομάδες μάθησης και τις ομαδικές μελέτες: πολλοί μαθητές θα μάθουν περισσότερα με την υποστήριξη μιας ομάδας· η ομαδική εργασία τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν και άλλες ικανότητες (π.χ. καλλιτεχνικές, προφορικές, μηχανικές, χρήση της λογικής, προσωπικές)

δώστε εργασίες, οδηγίες, και επεξηγήσεις γραπτά και προφορικά: δυο τρόποι παρουσίασης βοηθούν καλύτερα και αυξάνουν τις πιθανότητες κατανόησης και εφαρμογής.

γραφική παρουσίαση: παρέχετε εικονικές πληροφορίες με παραστάσεις, γραφικά, χάρτες, πίνακες, φωτογραφίες, πόστερς· διδάξετε συγκεκριμένες αναγνωστικές ικανότητες ερμηνεύοντας εικονικές πληροφορίες.

ομαδοποίηση: να είστε ευέλικτοι για το πώς και πότε θα διαχωρίσετε την τάξη σε ομάδες εργασίας· η ομαδοποίηση δεν είναι ανάγκη να γίνεται με βάση τις ικανότητες· σκεφτείτε την ομαδοποίηση με βάση μικτές ικανότητες.

ατομική βοήθεια: στο κανονικό αναλυτικό πρόγραμμα σημαντική βοήθεια δεν είναι εφικτή, όμως προσπαθήστε να δίδετε συστηματικά λίγα λεπτά την εβδομάδα προς επιβεβαίωση ότι ο μαθητής επιτυγχάνει τουλάχιστο σε μέρος της εργασίας του/ της.

τρόπος μάθησης: να λαμβάνετε υπόψη πάντοτε τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει ο μαθητής· πολλοί μαθητές με ειδική μαθησιακή δυσκολία έχουν περισσότερο ολικό ή σφαιρικό τρόπο μάθησης σε αντίθεση με την κατά σειρά και συστηματική μέθοδο προσέγγισης των περισσότερων δασκάλων.

δώστε τους ευκαιρίες ξεκούρασης: για πολλούς μαθητές με ειδική μαθησιακή δυσκολία η μάθηση και οι απαιτήσεις μιας σχολικής ημέρας είναι πιο κουραστικές απ΄ ότι στους συνομήλικους· αυτό οφείλεται στο βαθμό συγκέντρωσης με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν και στην αυξημένη προσπάθεια που χρειάζονται για να μάθουν και να προφτάσουν τους συμμαθητές τους.

ικανότητα μνήμης: πρόβλημα μπορεί να είναι η μία ή και οι δύο, (βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μνήμη)· πολλοί μαθητές με ειδική μαθησιακή δυσκολία φαίνεται ότι δεν κατακτούν φυσιολογικά ικανοποιητικές στρατηγικές(π.χ. επανάληψη) ώστε να υποστηρίζουν τη μνήμη· αυτά μπορούν να διδαχθούν άμεσα στην τάξη· αποφύγετε άμεσους ανταγωνισμούς μεταξύ εκείνων με φυσιολογικά καλή μνήμη και αυτών χωρίς καλή μνήμη.

δώστε πρότυπα και επιδείξετε τα: μην εξηγήσετε απλώς πώς να γίνει κάτι, δείξετε πώς γίνεται, βήμα προς βήμα και μιλήστε εκ των προτέρων με τους μαθητές πριν από κάθε ανεξάρτητη εργασία· ενθαρρύνετε να εκφραστούν καθώς εργάζονται ανεξάρτητα, π.χ. επαναλάβετε ότι είχατε εξηγήσει και κατά την διάρκεια της εργασίας.

τροποποιήστε τη δομή των διαγωνισμάτων: Δοκιμάστε εναλλακτικούς τρόπους για να τροποποιήσετε τα γραπτά διαγωνίσματα. π.χ. προφορικά διαγωνίσματα, πολλαπλές επιλογές σε ερωτήσεις, σωστό/λάθος συμπλήρωμα των κενών σε μερικές ερωτήσεις, πρακτικά διαγωνίσματα, συνεχής εκτίμηση πορτοφολίου. Για τα γραπτά διαγωνίσματα δώστε περισσότερο ή απεριόριστο χρόνο και/ ή χρησιμοποιήστε ένα αναγνώστη ή ένα γραφέα ή ένα κασετόφωνο για ηχογράφηση· οι ερωτήσεις των διαγωνισμάτων μπορούν να γραφτούν σε κασέτα.

τροποποιήστε τις προσδοκίες σας για τις εργασίες στο σπίτι: Μειώστε την ποσότητα των εργασιών, αποφύγετε αχρείαστη επανάληψη γραφής των ερωτήσεων, καθορίστε το μέγιστο χρόνο που μπορούν να εξαντλήσουν σε κάποιο μάθημα ή εργασία. Οι γονείς μπορούν να ελέγχουν και να αναγράφουν το χρόνο που χρειάζεται για όλες τις εργασίες στο σπίτι.

τροποποιήστε το είδος των εργασιών στο σπίτι: Προσπαθήστε προφορικές, ή οπτικοακουστικές εργασίες, ή χρησιμοποιήστε γραφικές παραστάσεις π.χ. εικονογραφήσεις, περιγράμματα και άλλα. Να δέχεστε εργασία που έγινε σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

τροποποιήστε τους τρόπους διδασκαλίας: Ελέγξετε την αναγνωστικότητα, απλοποιήστε τη γλώσσα, τυπώστε προσεκτικά κείμενα, χρησιμοποιήστε τίτλους και υποτίτλους, μειώστε τις πολλές λεπτομέρειες, υπογραμμίστε τα κύρια σημεία, χρησιμοποιήστε γραφικές παραστάσεις, χρησιμοποιήστε συμπαγή υλικά.

πολυαισθητηριακό : Οι μαθητές έχουν πέντε αισθήσεις και σαν αποτέλεσμα πέντε τρόπους μάθησης. Χρησιμοποιήστε περισσότερες από ένα τρόπο διδασκαλίας σε κάθε μάθημα. Αυτό θα ενισχύσει τη μάθηση και θα αντισταθμίσει οποιαδήποτε αισθητηριακή ή νοηματική δυσκολία ή δυσκολία στην επεξεργασία.

νεωτερισμός: η προσοχή στην τάξη μπορεί εύκολα να αποκατασταθεί και να διατηρηθεί αν η παρουσίαση ή η δραστηριότητα έχει νεωτερισμό.

διαγνωστικό: Σαν μέρος του προγράμματος πάντα να ελέγχετε το παρόν επίπεδο γνώσης, ικανοτήτων ή κατανόησης πριν να προγραμματίσετε και το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας.

δακτυλογραφήστε: παρά να γράφετε χρησιμοποιώντας στυλό τα φυλλάδια και τα διαγωνίσματα ή παρά να γράφετε πάνω στον πίνακα.

προσφέρετε επιλογές για τα αναγνωστικά κείμενα: Διαβάστε βιβλία μέσα στην τάξη, ή χρησιμοποιήστε κασέτες ραδιοφώνου ή βιντεοκασέτες, δράμα, συζητήσεις μέσα στην τάξη, οργανώστε μικρές ή μεγάλες ομάδες για συζητήσεις μεταξύ των μαθητών, CD-ROMs και άλλα.

προσφέρετε συγκεκριμένη εκπαίδευση: Για να στηρίξετε τη παρούσα και τη μέλλουσα ανεξάρτητη εργασία, εκπαιδεύσετε τους μαθητές σας στο να απαντούν προφορικά και γραπτά ερωτήσεις, να ετοιμάζουν γραπτές εργασίες, να διορθώνουν τυπογραφικά δοκίμια, να ακούν, να διαβάζουν, να παίρνουν σημειώσεις, να σκέπτονται.

αναγνώστης ή/ και γραφέας: Αφήστε ένα από τους γονείς, συγγενή ή φίλο του παιδιού να γράφει ή/και να διαβάζει τις εργασίες που έχει να κάνει ο μαθητής στο σπίτι του.

επαναλήψεις: Να κάνετε συχνές επαναλήψεις και αναθεωρήσεις. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως χρειάζονται πιο συχνές επαναλήψεις και γενικά περισσότερη ενίσχυση παρά οι άλλοι συμμαθητές τους.

διευθετήσεις θέσεων: Βάλτε το μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες να καθίσει σε μια θέση απ’όπου μπορείτε να τον βοηθάτε εύκολα, μειώνοντας την αμηχανία που μπορεί να έχει. Αυτός ο μαθητής πρέπει να κοιτάζει το μπροστά μέρος της τάξης έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να δει εσάς και τον πίνακα. Το να πρέπει να γυρίζει δεξιά και αριστερά θα προκαλέσει αποπροσανατολισμό και επιπρόσθετες δυσκολίες στο να αντιγράψει πληροφορίες από το πίνακα.

δομή διδασκαλίας για επιτυχία: Εφικτή επιτυχία θα δώσει κίνητρα και θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία για γνήσιο έπαινο όπου είναι δυνατό, μετρήστε την επιτυχία σε σύγκριση με το άτομο και όχι με άλλους.

καθήκον ανάλυσης: Να αναλύσετε όλα τα θέματα μάθησης. Να έχετε υπόψη σας για προαπαιτούμενη διδασκαλία και ικανότητες, να διαχωριστούν οι στόχοι, μικρά βήματα και βραχυπρόθεσμοι στόχοι επιτυγχάνονται πιο εύκολα και αποτελούν θετικό κίνητρο.

σχέση καθηγητή και μαθητή: Να έχετε συχνή και θετική σχέση, να παρέχετε πιο άμεση βοήθεια και πιο συχνές συμβουλές. Να έχετε προγράμματα με περιόδους όπου θα συζητάτε συγκεκριμένες εργασίες ή την γενική τους πρόοδο.

χρησιμοποίησε μεθόδους διδασκαλίας που επικεντρώνονται στους μαθητές: π.χ. ολόκληρη η τάξη, συζήτηση μεταξύ μαθητών, προφορικές εκθέσεις, δράμα, και άλλα.

παραχώρηση χρόνου: Δώστε περισσότερο χρονικό διάστημα για προφορικές απαντήσεις σε μαθητές που είναι πιο αργοί στην επεξεργασία της γλώσσας.

Δύο ερωτήσεις για τον εαυτό σου:
Τι είναι αυτό που κάνω μέσα στην τάξη που το κάνει πιο εύκολο για τον/την ---------------------------- ώστε να μάθει
Τι είναι αυτό που κάνω μέσα στην τάξη που το κάνει πιο δύσκολο για τον/την ---------------------------- ώστε να μάθει
Και δύο ερωτήσεις να κάνεις στους μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες.
Τι είναι αυτό που κάνω στη τάξη που το κάνει πιο εύκολο για εσένα να μάθεις
Τι είναι αυτό που κάνω στη τάξη που το κάνει πιο δύσκολο για εσένα να μάθεις

Τρόποι μάθησης

Οι τρόποι μάθησης είναι χαρακτηριστικές γνωστικές, συγκινησιακές και φυσιολογικές συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται ως σταθεροί δείκτες για το πώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται και αλληλοενεργούν στο περιβάλλον μάθησης.

Εκτεταμένη έρευνα για τους τρόπους μάθησης έχει βοηθήσει στο να κατανοήσουμε τη μαθησιακή μέθοδο. Όπως ο κάθε μαθητής με συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες είναι ένα άτομο, ο κάθε μαθητής έχει ένα ατομικό μαθησιακό τρόπο. Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταλάβουν την έννοια του ατομικού μαθησιακού τρόπου, και να μάθουν να είναι εύκαμπτοι στο τρόπο διδασκαλίας τους. Αυτός είναι ένας πιο θετικός και αποδοτικός τρόπος για να αντιληφθούν μια συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία, όχι σαν ανικανότητα, αλλά καλύτερα σαν μια διαφορετική μαθησιακή ικανότητα, ένα συγκεκριμένο μαθησιακό τρόπο. Με αυτή την αντίληψη η ενημέρωση και η πρόωρη αναγνώριση, η καλύτερη επέμβαση και η ισόβιος υποστήριξη και διευκόλυνση μπορούν να βοηθήσουν στο να εμποδίσουν μια συγκεκριμένη μαθησιακή δυσκολία από το να γίνει αναπηρία.

Οι σύγχρονες έρευνες και το ενδιαφέρον που υπάρχει στους τρόπους μάθησης βασίζεται σε τρεις έννοιες:
1) Οι άνθρωποι προτιμούν να μαθαίνουν με διάφορους τρόπους και κάτω από διαφορετικές συνθήκες
2) Αυτές οι προτιμήσεις μπορούν να αναγνωριστούν
3) Ο τρόπος διδασκαλίας επηρεάζει τη μάθηση του μαθητή

Ο μαθησιακός τρόπος ενσωματώνει πέντε μεταβλητές:
Περιβάλλον - περιλαμβάνει την ποσότητα ήχου, τη θερμοκρασία, το φως και το τρόπο που καθόμαστε
Αισθήσεις - περιλαμβάνει ώθηση, επιμονή, υπευθυνότητα και δομή
Κοινωνία - περιλαμβάνει το να μαθαίνεις μόνος σου, με ζευγάρια ή με φίλους σου, σαν μέρος μιας ομάδας, με ενήλικους ή κάτω από διάφορες καταστάσεις
Φυσιολογία - περιλαμβάνει αντιληπτικές μεθόδους, δίαιτα και χρονικό περιθώριο και ευκινησία
Ψυχολογία - Περιλαμβάνει σφαιρικές και αναλυτικές προτιμήσεις, ημισφαιρικές, παρορμήσεις έναντι στη αντανακλαστική συμπεριφορά

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει:
Να έχουν υπόψη τον αριθμό των τρόπων μάθησης, των οποίων αναπόφευκτα οι μαθητές τους κάποτε θα τους επιδείξουν
Να αναγνωρίσουν ότι ο δικός τους τρόπος μάθησης μπορεί να αντανακλαστεί στον τρόπο που διδάσκουν
Να αναγνωρίσουν τους κινδύνους του να επιτρέπουν ένα συγκεκριμένο τρόπο διδασκαλίας και να αγνοήσουν την φωνή των άλλων
Να βοηθήσουν τους μαθητές τους στο να ανακαλύψουν το δικό τους τρόπο μάθησης, με την άποψη ότι είναι ικανοί να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ακόμη περισσότερο. Επίσης να επεκτείνουν την εμβέλεια των μαθησιακών ικανοτήτων τους με το να συμμετέχουν σε αυτά τα πράγματα που τους κρατούν πίσω ή που τους προκαλούν δυσανασχέτηση.

Οι άνθρωποι στους οποίους κυριαρχεί το αριστερό μέρος του εγκεφάλου τους, και οι οποίοι συνεπώς σκέπτονται κατά ακολουθία, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι στο τρόπο μάθησης τους, να είναι πιο λεπτομερείς, να μαθαίνουν μέσα από αναλύσεις, και να χρειάζονται ησυχία για να συγκεντρωθούν. Επίσης μπορεί να είναι θεωρητικοί στο τρόπο μάθησης τους και να χρησιμοποιούν τη λογική τους. Χρειάζονται όλες τις πληροφορίες εις βάθος, είναι πολύ αναλυτικοί και προσπαθούν συνεχώς να δημιουργούν κάποια δομή. Στους ανθρώπους που κυριαρχεί το δεξί μέρος του εγκεφάλου τους και οι οποίοι συνεπώς σκέπτονται ανάμικτα, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι στο τρόπο μάθησης τους και να είναι διστακτικοί, να χρειάζονται χρόνο για έλεγχο, ποικιλία και στήριξη. Επίσης μπορεί να είναι θεωρητικοί στο τρόπο μάθησης τους και να δοκιμάζουν μερικά πράγματα ολιστικά. Ακόμη χρειάζονται να έχουν οπτική επαφή και μια φυσική ικανότητα στο να συνεργάζονται με άλλους.

Έρευνες προτείνουν όπως οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι στους οποίους κυριαρχεί το αριστερό μέρος του εγκεφάλου τους, ενώ οι μαθητές με κάποιο μαθησιακό πρόβλημα μπορεί να έχουν δυσκολία στο να επεξεργαστούν μερικές πληροφορίες με το αριστερό μέρος του εγκεφάλου τους και σαν αποτέλεσμα χρησιμοποιούν το δεξί μέρος του εγκεφάλου τους περισσότερο. Συχνά οποιεσδήποτε επιδεξιότητες ή ικανότητες έχουν, τείνουν να ελέγχονται από το δεξί μέρος του εγκεφάλου τους.

(Πηγή: http://www.cyprusdyslexia.com)


Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Ν.3699/2008
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
«Αναπηρία» και φυσική δραστηριότητα, Δρ. Δ. Κουτσούκη,
Συνέντευξη ως Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ
Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α.
 Σύλλογος Ειδ. Αγωγής, Ιδρυση, Σκοποί
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. για ΑΜΕΑ
(Ολες οι βαθμίδες Εκπ/σης)
Διαθεματικό Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό Προσαρμοσμένης Φ.Α.
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. Γλώσσας Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Νέες αντιλήψεις για ΑΜΕΑ
Φυσική Αγωγή για παιδιά με Αυτισμό
Ειδική Φ.Α. στο κέντρο ΕΛΕΠΑΠ
Απασχόληση
Ισα Δικαιώματα, Νομική Κατοχύρωση
Χρήσιμη Νομολογία
ΑΜΕΑ, Ατομα ΜΕ Αναπηρίες, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΕΑ
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα (μέχρι 1970)
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής (από το 1970 μέχρι σήμερα)
Σχολεία Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθμια
Δευτεβάθμια
Ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βιβία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋποθέσεις, διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι
Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία
Νόμος 2817/2000
(Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες)
Αρθρα:
1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Κ.Δ.Α.Υ.
 Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού
ΠΙΝΑΚΑΣ των Κ.Δ.Α.Υ. σε όλη την Ελλάδα
Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μια κοινωνική διαδικασία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
(Δεν υπάρχει σχέση των παιδιών με Μ.Δ. με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν στοιχεία Μαθησιακών Δυσκολιών)

Εισαγωγή, ΔΑΙΑΣΒΤΕΟ!
Μ.Δ. στο Ολοήμερο Σχολείο
Μ.Δ. τι φταίει;
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στην Σχολική Ηλικία.
Μ.Δ. επίδραση στη καθημερινή ζωή
ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Ορισμός, Συμπτώματα
Ορισμός (Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας)
Κοινά Χαρακτηριστικά και Προειδοποιητικές ενδείξεις
Συμβουλές για εκπαιδευτικούς από τον Alan Sayles, πρόεδρο Ευρ. Συνδέσμου Δυσλεξίας
Σχέση με Διάσπαση Προσοχής
Μορφές, Αίτια
Μύθος Πραγματικότητα
Διαταραχές Γραφής
Δυσλεξία κ΄Πληροφορική
Προς Δασκάλους, Καθηγητές, Τρόποι Εξέτασης Μαθητών
Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών
Συμβουλές προς Γονείς
Μυστικά προς Γονείς
Επίδραση Μαθ. Δυσκολιών στη ζωή του παιδιού
Διάσημοι Δυσλεξικοί
Συνέδριο Δυσλεξίας
Η Εκπαίδευση θεραπεύει
Το γονίδιο της δυσλεξίας?
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ADHD)
Παγκόσμια Διάγνωση με το Τεστ Παυλίδη
Τι είναι Υπερκινητικότητα - Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής
Υπερκινητικότητα και Φυσική Αγωγή
Ποσοστά Υπερκινητικότητας στην Ελλάδα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνοι Αγωγής Yγείας
Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, jokes