.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα
 Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)
Παγκόσμια Διάγνωση του Συνδρόμου με το Τεστ Παυλίδη


ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών
Ισόβιο Μέλος και τ. Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Μαθησιακών Δυσκολιών
Πρόεδρος του 2ου, 3ου, 4ου & 5ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Δυσλεξίας

Brunel University West London

Η Οφθαλμοκίνηση μπορεί να διαγνώσει Παιδιά Υψηλού Ρίσκου
για τo Σύνδρομο της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας,
στην Προσχολική Ηλικία.

(Έλληνες) Ερευνητές του Brunel University του Λονδίνου εφηύραν το πρώτο βιολογικό τεστ για την Αντικειμενική Διάγνωση του Συνδρόμου Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.

UXBRIDGE, 17 January 2005 (Έλληνες) ερευνητές του Πανεπιστημίου Brunel (Σχολή Σπορ και Εκπαίδευσης), μετά από 3 χρόνια διεθνούς έρευνας ανακάλυψαν ότι η Διαταραχή της Διάσπασης Προσοχής, Παρορμητικότητα και Υπερκινητικότητα μπορούν να διαγνωσθούν αντικειμενικά σε προσχολική ηλικία χρησιμοποιώντας ένα απλό, αλλά τεχνολογικά προηγμένο βιολογικό τεστ. Μέχρι σήμερα η διάγνωση γίνεται υποκειμενικά χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια. Παγκοσμίως, είναι η πρώτη φορά που ανακαλύφθηκε ένα τόσο αντικειμενικό και βιολογικό τεστ.

Το πλήρως αυτοματοποιημένο και μικρού κόστους τεστ πραγματοποιείται σε δέκα λεπτά. Το παιδί απλώς ακολουθεί σιωπηλά με το βλέμμα του ένα φωτεινό σήμα που κινείται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η Ελλειμματική Προσοχή και Υπερκινητικότητα είναι μια συνήθης διαταραχή, που υπολογίζεται ότι επηρεάζει το 3-7% των μαθητών. Η διάγνωση του είναι δύσκολη σε προσχολική ηλικία καθώς πολλά κανονικά παιδιά είναι επίσης ενεργητικά και ασυγκράτητα.

Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Θ. Παυλίδης (του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και ο μεταπτυχιακός του φοιτητής κ. Παναγιώτης Σαμαράς του Πανεπιστημίου Brunel εξέτασαν το κατά πόσο υπάρχει ένας σημαντικός στατιστικά συσχετισμός μεταξύ της οφθαλμοκίνησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας (4-6 χρονών) και της συμπτωματολογίας της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. Εξέτασαν επίσης το κατά πόσον η οφθαλμοκίνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την διάγνωση παιδιών προσχολικής ηλικίας υψηλού ρίσκου για το Σύνδρομο της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, με την χρήση ενός έγκυρου και βιολογικού τεστ (Τεστ Παυλίδη).

Δόθηκαν τεσσάρων ειδών οφθαλμοκινητικές δοκιμασίες (προσηλώσεις, αυτόβουλες και κατευθυνόμενες σακκαδικές και παρακολουθητικές οφθαλμοκινήσεις) διάρκειας 30 δευτερολέπτων η καθεμία. Το εξ ολοκλήρου αυτοματοποιημένο οφθαλμοκινησιογράφημα, εφεύρεση του καθηγητή Παυλίδη, μέτρησε και ανέλυσε τα αποτελέσματα. Βρέθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφορές μεταξύ των κανονικών και των παιδιών με Ελλειμματική Προσοχή και Υπερκινητικότητα, ειδικά στην δοκιμασία των παρακολουθητικών οφθαλμοκινήσεων. Τα συγκεκριμένα οφθαλμοκινητικά τεστ κατηγοριοποίησαν σωστά το 93,1% των κανονικών και των παιδιών με διάσπαση προσοχής, στην προσχολική ηλικία (4-6 ετών).

Δηλαδή, τα κανονικά παιδιά διαφοροποιήθηκαν από την ομάδα των παιδιών με Ελλειμματική Προσοχή και Υπερκινητικότητα από τις χαρακτηριστικές, ακανόνιστες οφθαλμοκινήσεις τους. Υψηλός στατιστικά συσχετισμός βρέθηκε μεταξύ της συμπτωματολογίας της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, και της οφθαλμοκίνησης των παιδιών, σε προσχολική ηλικία.

Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Θ. Παυλίδης δήλωσε ότι: « Το βιολογικό τεστ αποδείχτηκε ότι είναι αντικειμενικό και εξαιρετικά ακριβές και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προσχολική ηλικία. Η ανακάλυψη είναι επίσης σημαντική διεθνώς καθώς το Τεστ (Παυλίδη) λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά σ’ όλες τις γλώσσες, φυλές, κουλτούρες και I. Q. ».

Το «Τεστ Παυλίδη» (το τεστ που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα) αναπτύχθηκε αρχικά για την πρόγνωση της δυσλεξίας και αποδείχθηκε ότι είναι 91,5% ακριβές σε προσχολική ηλικία, καθώς αντικειμενικά προέβλεψε στην ηλικία των έξι ετών ποια παιδιά ανέπτυξαν δυσλεξία δύο χρόνια αργότερα.

Ο καθηγητής κ. Παυλίδης επιπλέον τόνισε ότι: «Η διάγνωση σε προσχολική ηλικία αυτών των πολύ σημαντικών κληρονομικών διαταραχών επιτρέπει αποτελεσματικές παρεμβάσεις (π.χ. με εξατομικευμένα πολυμέσα ) και κατάλληλη θεραπεία, που με την σειρά τους ελαττώνουν τα μαθησιακά προβλήματα, τα προβλήματα συμπεριφοράς και τα επώδυνα δευτερογενή ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον:

Καθηγητή Γεώργιο Θ. Παυλίδη Τηλ. 2310-891333, e-mail: gpavlidiss@yahoo.com website: www.dyslexiacenters.gr
ή Sonia Panchal, Fuse PR, Tel: +44 (0)20 8956 2303, sonia@fusepr.com


Ολόκληρο το κείμενο (ελληνικό και αγγλικό) παρατίθεται παρακάτω:


Brunel University West London

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών
Ισόβιο Μέλος και τ. Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Ερευνών Μαθησιακών Δυσκολιών
Πρόεδρος του 2ου, 3ου, 4ου & 5ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Δυσλεξίας


Η Οφθαλμοκίνηση μπορεί να διαγνώσει Παιδιά Υψηλού Ρίσκου για τo Σύνδρομο της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, στην Προσχολική Ηλικία.

(Έλληνες) Ερευνητές του Brunel University του Λονδίνου εφηύραν το πρώτο βιολογικό τεστ για την Αντικειμενική Διάγνωση του Συνδρόμου Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας.

UXBRIDGE, 17 January 2005. (Έλληνες) ερευνητές του Πανεπιστημίου Brunel (Σχολή Σπορ και Εκπαίδευσης), μετά από 3 χρόνια διεθνούς έρευνας ανακάλυψαν ότι η Διαταραχή της Διάσπασης Προσοχής, Παρορμητικότητα και Υπερκινητικότητα μπορούν να διαγνωσθούν αντικειμενικά σε προσχολική ηλικία χρησιμοποιώντας ένα απλό, αλλά τεχνολογικά προηγμένο βιολογικό τεστ. Μέχρι σήμερα η διάγνωση γίνεται υποκειμενικά χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια. Παγκοσμίως, είναι η πρώτη φορά που ανακαλύφθηκε ένα τόσο αντικειμενικό και βιολογικό τεστ.
Το πλήρως αυτοματοποιημένο και μικρού κόστους τεστ πραγματοποιείται σε δέκα λεπτά. Το παιδί απλώς ακολουθεί σιωπηλά με το βλέμμα του ένα φωτεινό σήμα που κινείται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η Ελλειμματική Προσοχή και Υπερκινητικότητα είναι μια συνήθης διαταραχή, που υπολογίζεται ότι επηρεάζει το 3-7% των μαθητών. Η διάγνωση του είναι δύσκολη σε προσχολική ηλικία καθώς πολλά κανονικά παιδιά είναι επίσης ενεργητικά και ασυγκράτητα.
Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Θ. Παυλίδης (του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) και ο μεταπτυχιακός του φοιτητής κ. Παναγιώτης Σαμαράς του Πανεπιστημίου Brunel εξέτασαν το κατά πόσο υπάρχει ένας σημαντικός στατιστικά συσχετισμός μεταξύ της οφθαλμοκίνησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας (4-6 χρονών) και της συμπτωματολογίας της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. Εξέτασαν επίσης το κατά πόσον η οφθαλμοκίνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την διάγνωση παιδιών προσχολικής ηλικίας υψηλού ρίσκου για το Σύνδρομο της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, με την χρήση ενός έγκυρου και βιολογικού τεστ (Τεστ Παυλίδη).
Δόθηκαν τεσσάρων ειδών οφθαλμοκινητικές δοκιμασίες (προσηλώσεις, αυτόβουλες και κατευθυνόμενες σακκαδικές και παρακολουθητικές οφθαλμοκινήσεις) διάρκειας 30 δευτερολέπτων η καθεμία. Το εξ ολοκλήρου αυτοματοποιημένο οφθαλμοκινησιογράφημα, εφεύρεση του καθηγητή Παυλίδη, μέτρησε και ανέλυσε τα αποτελέσματα. Βρέθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφορές μεταξύ των κανονικών και των παιδιών με Ελλειμματική Προσοχή και Υπερκινητικότητα, ειδικά στην δοκιμασία των παρακολουθητικών οφθαλμοκινήσεων. Τα συγκεκριμένα οφθαλμοκινητικά τεστ κατηγοριοποίησαν σωστά το 93,1% των κανονικών και των παιδιών με διάσπαση προσοχής, στην προσχολική ηλικία (4-6 ετών).
Δηλαδή, τα κανονικά παιδιά διαφοροποιήθηκαν από την ομάδα των παιδιών με Ελλειμματική Προσοχή και Υπερκινητικότητα από τις χαρακτηριστικές, ακανόνιστες οφθαλμοκινήσεις τους. Υψηλός στατιστικά συσχετισμός βρέθηκε μεταξύ της συμπτωματολογίας της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, και της οφθαλμοκίνησης των παιδιών, σε προσχολική ηλικία.
Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Θ. Παυλίδης δήλωσε ότι: « Το βιολογικό τεστ αποδείχτηκε ότι είναι αντικειμενικό και εξαιρετικά ακριβές και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προσχολική ηλικία. Η ανακάλυψη είναι επίσης σημαντική διεθνώς καθώς το Τεστ (Παυλίδη) λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά σ’ όλες τις γλώσσες, φυλές, κουλτούρες και I. Q. ».
Το «Τεστ Παυλίδη» (το τεστ που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα) αναπτύχθηκε αρχικά για την πρόγνωση της δυσλεξίας και αποδείχθηκε ότι είναι 91,5% ακριβές σε προσχολική ηλικία, καθώς αντικειμενικά προέβλεψε στην ηλικία των έξι ετών ποια παιδιά ανέπτυξαν δυσλεξία δύο χρόνια αργότερα.
Ο καθηγητής κ. Παυλίδης επιπλέον τόνισε ότι: «Η διάγνωση σε προσχολική ηλικία αυτών των πολύ σημαντικών κληρονομικών διαταραχών επιτρέπει αποτελεσματικές παρεμβάσεις (π.χ. με εξατομικευμένα πολυμέσα ) και κατάλληλη θεραπεία, που με την σειρά τους ελαττώνουν τα μαθησιακά προβλήματα, τα προβλήματα συμπεριφοράς και τα επώδυνα δευτερογενή ψυχολογικά προβλήματα των παιδιών».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον:

Καθηγητή Γεώργιο Θ. Παυλίδη Τηλ. 2310-891333, gpavlidiss@yahoo.com
ή
Sonia Panchal
Fuse PR
Tel: +44 (0)20 8956 2303
sonia@fusepr.com


http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4174553.stm
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6886
http://www.adders.org/news97.html
http://www.medicalnewstoday.com/newssearch.php?newsid=18956
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/health/thehealthnews.html 
http://www.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=news&id=68115&cn=3
http://www.theherald.co.uk/news/31542.htmlEye Movements can Diagnose Preschoolers at High Risk for
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)


Brunel University researchers devise first ever ADHD biological test

UXBRIDGE, 17 January 2005 – Researchers from Brunel University’s School of Sport and Education have discovered, after three years of international research, that attention deficit, impulsivity and hyperactivity disorder (ADHD) can be diagnosed in preschool children using a simple but sophisticated biological test. Todate, the diagnosis of the condition is made subjectively by the use of questionnaires. This is the first time that such an objective and biological test-discovery is made, worldwide.

The fully automated, inexpensive test can be completed within ten minutes. The children just have to look at a spot of light on a computer screen and follow it with their eyes as it moves across the screen.

ADHD is a common disorder, estimated to affect approximately three to seven (3 – 7 %) per cent of school-age children. The diagnosis of ADHD is difficult in preschool ages, as many normally active children are overactive and exuberant.

Professor George Th. Pavlidis, and Panagiotis Samaras from Brunel University examined whether there was a significant correlation between the eye movements of preschool children (4-6 year olds) and ADHD symptomatology. They also examined whether eye movements could be used to objectively identify preschool children at high-risk for ADHD, by the use of a reliable biological test (Pavlidis Test).

Four eye movement tasks were run – (non-guided saccades, fixation, guided saccades and smooth pursuit) - each lasting 30 seconds. A fully automated ophthalmokinetographic system, developed by Professor Pavlidis, measured and analysed the results. Statistically highly significant differences were found between normal and ADHD children, especially in the smooth pursuit and saccadic eye movement tasks. The test correctly classified 93.1% of preschoolers into normal and ADHD.

It was also established that the ADHD group was characterised by erratic or differential patterns of eye movement to the non-ADHD group and that a high correlation existed between ADHD symptomatology and the eye movement patterns of preschoolers.

Professor George Th. Pavlidis commented: “This biological test proved to be objective, and highly accurate, and can be used at preschool age. The discovery is also important internationally as the test operates equally effectively regardless of language, race, culture and I.Q.”
The ‘Pavlidis Test’ - the test that was used in this research - was initially developed to prognose dyslexia in pre-school children, and it proved to be 91.5% accurate as it objectively predicted at the age of six who developed dyslexia two years later.

Professor Pavlidis further emphasised that: “Early diagnosis of these very important hereditary conditions will allow effective intervention (i.e. with personalised multimedia) and proper treatment which in turn will reduce the learning, the behavioural and the painful secondary psychological problems of the children”.

-Ends-

For further information please contact:
Sonia Panchal
Fuse PR
Tel: +44 (0)20 8956 2303
sonia@fusepr.com  


http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4174553.stm
http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6886
http://www.adders.org/news97.html
http://www.medicalnewstoday.com/newssearch.php?newsid=18956
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/health/thehealthnews.html 
http://www.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=news&id=68115&cn=3
http://www.theherald.co.uk/news/31542.html

 (Πηγή: http://www.specialeducation.gr/


Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Ν.3699/2008
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
«Αναπηρία» και φυσική δραστηριότητα, Δρ. Δ. Κουτσούκη,
Συνέντευξη ως Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ
Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α.
 Σύλλογος Ειδ. Αγωγής, Ιδρυση, Σκοποί
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. για ΑΜΕΑ
(Ολες οι βαθμίδες Εκπ/σης)
Διαθεματικό Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό Προσαρμοσμένης Φ.Α.
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. Γλώσσας Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Νέες αντιλήψεις για ΑΜΕΑ
Φυσική Αγωγή για παιδιά με Αυτισμό
Ειδική Φ.Α. στο κέντρο ΕΛΕΠΑΠ
Απασχόληση
Ισα Δικαιώματα, Νομική Κατοχύρωση
Χρήσιμη Νομολογία
ΑΜΕΑ, Ατομα ΜΕ Αναπηρίες, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΕΑ
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα (μέχρι 1970)
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής (από το 1970 μέχρι σήμερα)
Σχολεία Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθμια
Δευτεβάθμια
Ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βιβία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋποθέσεις, διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι
Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία
Νόμος 2817/2000
(Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες)
Αρθρα:
1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Κ.Δ.Α.Υ.
 Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού
ΠΙΝΑΚΑΣ των Κ.Δ.Α.Υ. σε όλη την Ελλάδα
Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μια κοινωνική διαδικασία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
(Δεν υπάρχει σχέση των παιδιών με Μ.Δ. με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν στοιχεία Μαθησιακών Δυσκολιών)

Εισαγωγή, ΔΑΙΑΣΒΤΕΟ!
Μ.Δ. στο Ολοήμερο Σχολείο
Μ.Δ. τι φταίει;
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στην Σχολική Ηλικία.
Μ.Δ. επίδραση στη καθημερινή ζωή
ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Ορισμός, Συμπτώματα
Ορισμός (Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας)
Κοινά Χαρακτηριστικά και Προειδοποιητικές ενδείξεις
Συμβουλές για εκπαιδευτικούς από τον Alan Sayles, πρόεδρο Ευρ. Συνδέσμου Δυσλεξίας
Σχέση με Διάσπαση Προσοχής
Μορφές, Αίτια
Μύθος Πραγματικότητα
Διαταραχές Γραφής
Δυσλεξία κ΄Πληροφορική
Προς Δασκάλους, Καθηγητές, Τρόποι Εξέτασης Μαθητών
Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών
Συμβουλές προς Γονείς
Μυστικά προς Γονείς
Επίδραση Μαθ. Δυσκολιών στη ζωή του παιδιού
Διάσημοι Δυσλεξικοί
Συνέδριο Δυσλεξίας
Η Εκπαίδευση θεραπεύει
Το γονίδιο της δυσλεξίας?
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ADHD)
Παγκόσμια Διάγνωση με το Τεστ Παυλίδη
Τι είναι Υπερκινητικότητα - Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής
Υπερκινητικότητα και Φυσική Αγωγή
Ποσοστά Υπερκινητικότητας στην Ελλάδα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνοι Αγωγής Yγείας
Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, jokes