.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΗ Φ.Α.


 
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ

ΜBD/ADHD: αγγλική ορολογία του Attention Deficit Hyperactivity Disorder= Υπερκινητικότητα και διαταραχή στη συγκέντρωση προσοχής
• Παιδιά με ADHD παρουσιάζουν δυσκολίες στον τομέα της αυτοσυγκέντρωσης, το παιχνίδι, στην αντίληψη, στην πληροφόρηση, στον έλεγχο των κινήσεων.


Παιδιά με ADHD-φυσιολογική νοημοσύνη αλλά…

• Παρουσιάζουν συμπτώματα υπερκινητικότητας
• Αδυνατούν να συγκεντρώσουν την προσοχή τους σε ένα σημείο για λίγη ώρα
• Δυσκολία στον έλεγχο των κινήσεων
• Δυσκολία στην αντίληψη/ ερμήνευση εξωτερικών ερεθισμάτων
• Παρουσιάζουν επικοινωνιακά προβλήματα


• Στην ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ μόνο το 2-5 % για τον παιδικό πληθυσμό


• 3 κύριοι τύποι ασθενών με ΔΕΠ/Υ

• Μικτός (ο συνηθέστερος)
• Κυρίως απρόσεκτος
• Υπερκινητικός -παρορμητικός

• Κληρονομική διαταραχή

• Συμβαίνει σε μονοζυγωτικούς διδύμους σε ποσοστό 90%

• Νέες μελέτες δείχνουν υπολειτουργία των μετωπιαίων λοβών του εγκεφάλου

Συμπτώματα Υπερκινητικότητας

• Χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες:
• Α) ανωμαλίες στη συμπεριφορά (κινείται συνεχώς, παρορμητική συμπεριφορά, άχαρες συνήθειες ύπνου, μικρή διάρκεια προσοχής, παρορμητική επιθετικότητα, δρα στην απειλή της ζωής του, ψεύδεται, κλέβει)
• Β) Μυϊκά προβλήματα (μεγάλοι μύες, μικροί μύες)
• Γ) Κλινικά δείγματα διαταραχής στη μάθηση


Τι προκαλεί την υπερκινητικότητα(αναφορικά)

• Μόλυνση από βαριά μέταλλα
• Βιομηχανοποιημένη γεωργία
• Αλκοόλ
• Φάρμακα
• Ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών
• Τεχνητά πρόσθετα


Διαγνωστικά κριτήρια για ΔΕΠ/Υ

• Κατά το Αμερικανικό εγχειρίδιο στατιστικής κατάταξης διαγνωστικών κριτηρίων(DMS-IV)
• Συμπτώματα απροσεξίας έχουν παραμείνει για τουλάχιστον 6 μήνες(δυσπροσαρμοστικότητα- ασυμφωνία στο αναπτυξιακό επίπεδο)
• Μερικά συμπτώματα/ πρόκληση έκπτωσης/ παρόντα στην ηλικία των 7

Συνέχεια…

• Κάποια έκπτωση από τα συμπτώματα/ παρούσα σε δυο τουλάχιστον τομείς (σχολείο –οικογένεια)
• Πρέπει να υπάρχει σαφής απόδειξη κλινικά σημαντικής έκπτωσης( κοινωνική-σχολική-επαγγελματική λειτουργικότητα)
• Συμπτώματα-όχι κατά τη διάρκεια πορείας εκτεταμένης διταραχής ανάπτυξης σχιζοφρένειας ή άλλης ψυχωτικής διαταραχής


Κλινική εικόνα-αναπτυξιακή πορεία

• Προσχολική ηλικία (δύσκολη η εκτίμηση-το παιδί συνεχώς δραστήριο)
• 4-6 ετών(τρέχουν από τη μια μεριά στην άλλη, δεν προειδοποιούν, ψάχνουν συνέχεια διάφορα αντικείμενα, κινούν συνέχεια τα πόδια τους…κ.α.)
• Στην σχολική ζωή τους (αδύνατη η εστίαση σε αυτά που λέει ο δάσκαλος, δεν μπορεί να ολοκληρώσει τα μαθήματα του,….,δεν ακολουθεί τους κανόνες παιχνιδιού)


Συνέχεια…

• ΓΕΝΙΚΑ:- σημεία διαταραχής ελάχιστα, αν υπάρχει αυστηρή επιτήρηση- συμπτώματα έντονα, όταν βρίσκεται με άλλα άτομα- η όλη συμπτωματολογία επηρεάζει αρνητικά τη σχολική, κοινωνική & επαγγελματική απόδοση του ατόμου.

• Στην εφηβεία(μεγαλύτερος κίνδυνος: ανάπτυξη επιθετικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς & παραπτωματικότητας)

• Τα διαταραγμένα παιδιά παραμένουν απρόσεκτα & απομονώνονται, δεν είναι δημοφιλή ανάμεσα στους συνομιλήκους τους

• Στην ενήλικη ζωή(εξέλιξη):η θυελλώδης πορεία της εφηβείας, μπορεί να μετριάσει την συμπεριφορά στην ενήλικη ζωή
• Όσοι δεν απέφυγαν τον κίνδυνο, δείχνουν εκρηκτικό ανώριμο τύπο προσωπικότητας & αυτό φαίνεται από τις οικογενειακές τους σχέσεις


Στατιστικά στοιχεία(Backley)

• 1-3 παιδιά κατά μ.ο με ADHD σε μια τάξη 30 μαθητών
• 3-6 φορές περισσότερα αγόρια παρά κορίτσια
• 30% βραδύτερος ρυθμός ανάπτυξης(συναισθηματικός) από συνομηλίκους του
• 65% προβλήματα ανυπακοής & πειθαρχίας


Συνέχεια…

• 25% άλλα σοβαρά προβλήματα (προφορική έκφραση, δεξιότητες ακουστικής προσοχής, αναγνωστική κατανόηση)
• 1/3 των παιδιών με ΔΕΠ/Υ:προβλήματα ακουστικής κατανοήσης
• Μαθητές με ΔΕΠ/Υ:2-3 φορές πιθανότητα προβλήματος στην προφορική έκφραση απ’ ότι οι συνομήλικοί τους
• 75% παιδιών με ΔΕΠ/Υ Υπερκινητικά
• 60% με ΔΕΠ/Υ είναι κορίτσια
• 40% έχουν ένα τουλάχιστον γονιό με ΔΕΠ/Υ
• 50% έχουν προβλήματα ύπνου
• 21% φεύγουν από το σχολείο επανειλημμένα
• 45% έχουν αποβληθεί από το σχολείο


Παράγοντες σχετικοί με την αιτιολογία

• Νευρο -φυσιολογικές δοκιμασίες(Sergeant, Duglas ’88)
• Αναπτυξιακές σχέσεις
• Συσχετίσεις με νευρολογική νόσο & τραυματισμό
• Συσχετίσεις με τοξικούς και αλλεργικούς παράγοντες
• Συσχετίσεις με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες(κοιν.δυστυχία, οικογ.σχέσεις)


Θεραπεία!
ΣΤΟΧΟΙ:


• Ελάττωση Υπερκινητικότητας (φαρμακευτική αγωγή,δίαιτα, τροποποίηση συμπεριφοράς)
• Θεραπεία συσχετιζομένων διαταραχών
• Προώθηση μάθησης
• Προώθηση συναισθηματικής προσαρμογής
• Ανακούφιση οικογενειακού στρες


ADHD & Φυσική Αγωγή

• Μαθητές με ADHD- προειδοποίηση με σταθερό σύνθημα με το τέλος της δραστηριότητας/ διάσπαση προσοχής
• Όχι οδηγίες όταν βρίσκονται όλοι μαζί-μπερδεύονται- διασκορπισμός στο χώρο με υλικά και βοήθεια από εκεί
• Νοήματα με τα μάτια-ερωτήσεις για να τσεκάρεις αν κατάλαβαν την δραστηριότητα!

• Οδηγίες σε μια χρονική στιγμή

• Τα ζευγάρια θα πρέπει να δημιουργούνται με ώριμους και έμπειρους μαθητές

• Όταν δουλεύουν σε σταθμούς- υπενθύμιση από τους μαθητές σε αυτούς με ADHD - τι πρέπει να κάνουν για να υπάρχει παρακίνηση


Πρόληψη Προβλημάτων

• Οι μαθητές με ADHD δεν συνηθίζουν να σκέφτονται γύρω από τις συνέπειες των δραστηριοτήτων
• Πρόληψη ατυχημάτων &οδηγίες για το περιβάλλον. Μαθήματα για έλεγχο συμπεριφοράς
• Όταν ξεκινάει το μάθημα/ποια η συμπεριφορά στο 5ο και ποια στο 10ο μάθημα;

Μοντέλα Οργάνωσης

• Οργάνωσε την καθημερινή σου ρουτίνα & το πρόγραμμά σου
• Άρχισε και ξεκίνα στην ώρα σου
• Να έχεις όλες τις οδηγίες έτοιμες όταν η τάξη ξεκινήσει
• Να μην δίνεις ή κρατάς σημειώσεις όταν οι μαθητές πίνουν λίγο νερό ή αλλάζουν ρουχισμό.


Ενθάρρυνε την φιλία!!!

• Χρησιμοποίησε συχνά ομάδες για να διαιρείς τους παίκτες σε ζευγάρια
• Να έχεις την προσοχή σου για πιθανόν φιλίες και να δημιουργείς ομάδες και ζεύγη για να δουλεύουν μαζί
• Μην αφήνεις κανέναν χωρίς να τον αποκαλείς με το όνομά του
• Θετικά μοντέλα& ευκαιρίες σε κοινωνικό επίπεδο-διόρθωση και βοήθεια(για μαθητή


ΑΡΘΡΑ
ΤΙΤΛΟΙ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΩΝ

• 1ο άρθρο: Μια προπαρασκευαστική εκπαίδευση κινητικών προβλημάτων σε παιδιά με διάσπαση προσοχής-υπερκινητικότητα(Karatekin,Markiewicz,Siegel 2003)
• 2ο άρθρο: Υπερβολικές κινήσεις(ευκινησία), μετατοπίσεις απαγορευμένες σε παιδιά με ADHD (Mostofsky,Newscaffer,Denckla 2003)


1ο άρθρο

• Πήραν μέρος στην έρευνα 28 παιδιά με ADHD και 27 παιδιά ελέγχου ηλικίας 8-15 ετών
• Παιδιά με ADHD-περισσότερες κινητικές δυσκολίες από παιδιά ελέγχου
• Γονείς παιδιών με ΑDHD εμφάνιζαν προβλήματα στη γλώσσα
• Δυσκολία κινητικών προβλημάτων συγγενείς με το IQ


2ο άρθρο

• Νευρολογικά μοντέλα- επεξήγηση θεμελιωδών μηχανισμών του ADHD(έμφαση στην έλλειψη κινητικής απάντησης)
• Ακατάλληλη ηλικία για υπερβολικές μετατοπίσεις(ευκινησία)/αντανάκλαση ανωριμότητας στα φλοιώδη συστήματα εγκεφάλου
• Έρευνες έδειξαν: η παρουσία από υπερβολικές κινήσεις θα έδειχναν τις προσαρμογές στα παιδιά με ADHD


Συνέχεια…

• Για τον έλεγχο κινητικής απάντησης/ αλληλεπίδραση των ατόμων με ADHD και των ατόμων ελέγχου
• Αποτελέσματα: Οι Υπερβολικές κινήσεις πιο έντονες στα παιδιά με διάσπαση προσοχής
• Πρόβλημα έγκειται στα κινητικά κέντρα του εγκεφάλου

(Πηγή: Κώνστας Ε., Πτυχιούχος Φ.Α.)


Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Ν.3699/2008
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
«Αναπηρία» και φυσική δραστηριότητα, Δρ. Δ. Κουτσούκη,
Συνέντευξη ως Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ
Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α.
 Σύλλογος Ειδ. Αγωγής, Ιδρυση, Σκοποί
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. για ΑΜΕΑ
(Ολες οι βαθμίδες Εκπ/σης)
Διαθεματικό Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό Προσαρμοσμένης Φ.Α.
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. Γλώσσας Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Νέες αντιλήψεις για ΑΜΕΑ
Φυσική Αγωγή για παιδιά με Αυτισμό
Ειδική Φ.Α. στο κέντρο ΕΛΕΠΑΠ
Απασχόληση
Ισα Δικαιώματα, Νομική Κατοχύρωση
Χρήσιμη Νομολογία
ΑΜΕΑ, Ατομα ΜΕ Αναπηρίες, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΕΑ
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα (μέχρι 1970)
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής (από το 1970 μέχρι σήμερα)
Σχολεία Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθμια
Δευτεβάθμια
Ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βιβία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋποθέσεις, διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι
Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία
Νόμος 2817/2000
(Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες)
Αρθρα:
1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Κ.Δ.Α.Υ.
 Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού
ΠΙΝΑΚΑΣ των Κ.Δ.Α.Υ. σε όλη την Ελλάδα
Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μια κοινωνική διαδικασία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
(Δεν υπάρχει σχέση των παιδιών με Μ.Δ. με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν στοιχεία Μαθησιακών Δυσκολιών)

Εισαγωγή, ΔΑΙΑΣΒΤΕΟ!
Μ.Δ. στο Ολοήμερο Σχολείο
Μ.Δ. τι φταίει;
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στην Σχολική Ηλικία.
Μ.Δ. επίδραση στη καθημερινή ζωή
ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Ορισμός, Συμπτώματα
Ορισμός (Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας)
Κοινά Χαρακτηριστικά και Προειδοποιητικές ενδείξεις
Συμβουλές για εκπαιδευτικούς από τον Alan Sayles, πρόεδρο Ευρ. Συνδέσμου Δυσλεξίας
Σχέση με Διάσπαση Προσοχής
Μορφές, Αίτια
Μύθος Πραγματικότητα
Διαταραχές Γραφής
Δυσλεξία κ΄Πληροφορική
Προς Δασκάλους, Καθηγητές, Τρόποι Εξέτασης Μαθητών
Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών
Συμβουλές προς Γονείς
Μυστικά προς Γονείς
Επίδραση Μαθ. Δυσκολιών στη ζωή του παιδιού
Διάσημοι Δυσλεξικοί
Συνέδριο Δυσλεξίας
Η Εκπαίδευση θεραπεύει
Το γονίδιο της δυσλεξίας?
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ADHD)
Παγκόσμια Διάγνωση με το Τεστ Παυλίδη
Τι είναι Υπερκινητικότητα - Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής
Υπερκινητικότητα και Φυσική Αγωγή
Ποσοστά Υπερκινητικότητας στην Ελλάδα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνοι Αγωγής Yγείας
Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, jokes