.

Ιστότοπος Φυσικής Αγωγής: www.fa3.gr ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α.)

Η διεύθυνση του Συλλόγου είναι:
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Ειδικευμένων στην Ειδική Αγωγή
Καβείρων 3,
54352 – Άνω Τούμπα  - Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα με τα οποία θα μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με το Σύλλογο:
Τηλ. 2310-918916 & 940804
 
e-mail:  pseeea@in.gr  
Ιστοσελίδα: http://www.geocities.com/pseeea/  

ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΙ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

- Ο σύλλογος διαμαρτυρήθηκε έντονα για ορισμένες ρυθμίσεις του Σ/Ν για την ειδική αγωγή και επεδίωξε την αλλαγή τους. Πέτυχε τη μερική κατάργηση της πενταετίας, ως προσόν για μετάθεση σε Σ.Μ.Ε.Α.
 
Άμεσοι στόχοι:
- Η ίδρυση παραρτημάτων Αθήνα, Βόλο, Αλεξανδρού-πολη και Γιάννενα
- Η Ένταξη του συλλόγου σε ευρωπαϊκό αντίστοιχο φορέα.
- Δημιουργία ηλεκτρονικής σελίδας του συλλόγου στο Internet. (Είναι υπό διαμόρφωση)
- Οργάνωση ημερίδων σε διάφορες περιοχές της χώ-ρας και οργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής μέσα στην επόμενη διετία.
- Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και προ-γράμματα παρέμβασης.

ΙΔΡΥΣΗ – ΣΚΟΠΟΙ

Ιδρύθηκε το 1999 και είναι επιστημονικός σύλλογος με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Προβλέπεται η ίδρυση παραρτημάτων (ένα σε κάθε περιφέρεια).
 
Οι σκοποί του συλλόγου είναι:
 
¨ Η αναβάθμιση, σε επιστημονικό και πρακτικό επίπεδο, της παρεχόμενης στη χώρα μας ειδικής αγωγής. Προώθηση της έρευνας στο χώρο της ειδικής αγωγής.

¨ Η αναβάθμιση της βασικής εκπαίδευσης και η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ειδικεύονται στην ειδική αγωγή.

¨ Καθιέρωση της πρώιμης παρέμβασης και προώθηση της σχολικής ένταξης και ενσωμάτωσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

¨ Η συνεργασία του συλλόγου με το Υ.Π.Ε.Π.Θ., το παιδαγωγικό ινστιτούτο, τα πανεπιστήμια, άλλους επιστημονικούς φορείς, συλλόγους γονέων και εκπαιδευτικών, την τοπική αυτοδιοίκηση και οποιοδήποτε άλλο φορέα με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης ειδικής αγωγής στη χώρα μας.

¨ Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ειδικής αγωγής.

¨ Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικών παιδαγωγών. Τοποθέτηση σε οργανικές θέσεις ΣΜΕΑ μόνο εκπαιδευτικών που είναι ειδικευμένοι στην ειδική αγωγή και με αξιοκρατικές διαδικασίες. κ.α.

¨ H συνεχής επαφή και επικοινωνία με διεθνείς και ελληνικούς παρεμφερείς οργανισμούς για την ενημέρωση και τη μεταφορά σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων και γενικά τεχνογνωσίας και η δυνατότητα να γίνει μέλος αντίστοιχων ευρωπαϊκών και διεθνών συλλόγων. 

Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων του συλλόγου είναι:

· Η διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και σεμιναρίων.

· Η έκδοση περιοδικού, εφημερίδας και άλλων σχετικών εντύπων όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

· Η οργάνωση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων παρέμβασης.

· Υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς,

· Η οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης.

· Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο σύλλογος συνεργάζεται με την πολιτεία, τα πανεπιστήμια, τους συλλόγους των εκπαιδευτικών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.α.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν οι εκπαιδευτι-κοί (όλων των βαθμίδων) που μετεκπαιδεύτηκαν στην ειδική αγωγή (διδασκαλεία ειδικής αγωγής δασκάλων και νηπιαγωγών), οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτο-ρικού τίτλου σπουδών (ημεδαπής ή αλλοδαπής) στην ει-δική αγωγή και οι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου βα-σικών σπουδών στην ειδική αγωγή (Π. Τ. Ειδικής Αγω-γής στο Βόλο,αντίστοιχες σχολές της αλλοδαπής κ.α.).
Έκτακτα μέλη μπορούν να εγγραφούν οι φοιτητές των διδασκαλείων ειδικής αγωγής και μεταπτυχιακοί ή προ-πτυχιακοί φοιτητές στην ειδική αγωγή.
Συνεργό μέλος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμβάλλει στην   επίτευξη των στόχων του συλλόγου.
Για να εγγραφεί κάποιος στο Σύλλογο πρέπει:
α) να κάνει αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, συνυποβάλλοντας και φωτοτυπίες του τίτλου βασικών σπουδών καθώς και της ειδίκευσης στην ειδική αγωγή (για τακτικά μέλη).
β) να καταθέσει στην Αγροτική Τράπεζα στο λογαριασμό του Συλλόγου το ποσό των 5000 δρχ. (3000 για εγγραφή και 2000 πρώτη συνδρομή) και να στείλει την απόδειξη κατάθεσης στο σύλλογο. Ο αριθμός λογαριασμού είναι:431 0100 693056.

Η σημερινή εξέλιξη του συλλόγου. Άμεσοι στόχοι.
- Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί στο σύλλογο τακτικά μέλη από όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώρας. Μέσα στους επόμενους μήνες είναι πιθανό να ιδρυθεί και το πρώτο παράρτημα του συλλόγου στην Αθήνα.
- Στο σύλλογο έχει γραφεί και σημαντικός αριθμός συνεργών μελών (εκπαιδευτικοί χωρίς ειδίκευση στην ειδική αγωγή,γιατροί κ.α.).
- Η πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου πραγ-ματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1999 και εκλέχτηκε το πρώτο Δ.Σ. και η Ε.Ε. του συλλόγου.
- Ο Σύλλογος συμμετείχε σε αρκετές εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την ειδική αγωγή.
- Η πρώτη διημερίδα του συλλόγου οργανώθηκε στην Πτολεμαϊδα στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2.000.

Επίσης: Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας

Προηγούμενη σελίδα Εκτύπωση σελίδας Επόμενη σελιδα


Δημιουργία, Διαχείριση, Επιμέλεια : Αθ. Διονυσόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής
- Σπουδές: Master of Science (Indiana University, USA)  // σε εξέλιξη Διδακτορικό στη Φ.Α. (ΤΕΦΑΑ Αθήνας) -
Συνεργάτες: Ολα τα εγγεγραμμένα μέλη που έχουν προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα, σχόλια κλπ.
All Rights Reserved. Copyright © 1997-2011
Αποποίηση Ευθύνης


1

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

  Ν.3699/2008
 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
«Αναπηρία» και φυσική δραστηριότητα, Δρ. Δ. Κουτσούκη,
Συνέντευξη ως Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ
Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Α.
 Σύλλογος Ειδ. Αγωγής, Ιδρυση, Σκοποί
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. για ΑΜΕΑ
(Ολες οι βαθμίδες Εκπ/σης)
Διαθεματικό Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό Προσαρμοσμένης Φ.Α.
(Νηπιαγωγείο)
Διαθεματικό, Αναλυτικό Πρ. Γλώσσας Παιδιών με κινητικές αναπηρίες
(Νηπιαγωγείο)
Νέες αντιλήψεις για ΑΜΕΑ
Φυσική Αγωγή για παιδιά με Αυτισμό
Ειδική Φ.Α. στο κέντρο ΕΛΕΠΑΠ
Απασχόληση
Ισα Δικαιώματα, Νομική Κατοχύρωση
Χρήσιμη Νομολογία
ΑΜΕΑ, Ατομα ΜΕ Αναπηρίες, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΜΕΑ
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα (μέχρι 1970)
Ιστορική Αναδρομή Ειδικής Αγωγής (από το 1970 μέχρι σήμερα)
Σχολεία Ειδικής Αγωγής
Πρωτοβάθμια
Δευτεβάθμια
Ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Βιβία Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Προϋποθέσεις, διαδικασία και τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι
Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία
Νόμος 2817/2000
(Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες)
Αρθρα:
1, 2, 3-4, 5-8, 9-11, 12-18
Κ.Δ.Α.Υ.
 Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού
ΠΙΝΑΚΑΣ των Κ.Δ.Α.Υ. σε όλη την Ελλάδα
Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως μια κοινωνική διαδικασία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
(Δεν υπάρχει σχέση των παιδιών με Μ.Δ. με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζουν στοιχεία Μαθησιακών Δυσκολιών)

Εισαγωγή, ΔΑΙΑΣΒΤΕΟ!
Μ.Δ. στο Ολοήμερο Σχολείο
Μ.Δ. τι φταίει;
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στην Σχολική Ηλικία.
Μ.Δ. επίδραση στη καθημερινή ζωή
ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Ορισμός, Συμπτώματα
Ορισμός (Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας)
Κοινά Χαρακτηριστικά και Προειδοποιητικές ενδείξεις
Συμβουλές για εκπαιδευτικούς από τον Alan Sayles, πρόεδρο Ευρ. Συνδέσμου Δυσλεξίας
Σχέση με Διάσπαση Προσοχής
Μορφές, Αίτια
Μύθος Πραγματικότητα
Διαταραχές Γραφής
Δυσλεξία κ΄Πληροφορική
Προς Δασκάλους, Καθηγητές, Τρόποι Εξέτασης Μαθητών
Τρόπος εξέτασης δυσλεξικών μαθητών/τριών
Συμβουλές προς Γονείς
Μυστικά προς Γονείς
Επίδραση Μαθ. Δυσκολιών στη ζωή του παιδιού
Διάσημοι Δυσλεξικοί
Συνέδριο Δυσλεξίας
Η Εκπαίδευση θεραπεύει
Το γονίδιο της δυσλεξίας?
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ADHD)
Παγκόσμια Διάγνωση με το Τεστ Παυλίδη
Τι είναι Υπερκινητικότητα - Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής
Υπερκινητικότητα και Φυσική Αγωγή
Ποσοστά Υπερκινητικότητας στην Ελλάδα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνοι Αγωγής Yγείας
Γρίφοι, Γνωμικά, Παροιμίες, Αινίγματα, Ημερολόγιο, Εορτές, Αριθμομηχανή, Μουσική, Σωστό - Λάθος, Σαν σήμερα, jokes